Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Az önéletrajz írás rejtelmei

Az önéletrajz írás rejtelmei

Ratings: (0)|Views: 216 |Likes:
Published by blacky_29
Az önéletrajz írás rejtelmei A jó önéletrajz célja, hogy felkeltse a leendő munkaadó érdeklodését. Ezért feltétlenül ki kell tűnnie a többi közül. Fő titka, hogy a megfelelő információkat, a megfelelő helyen hangsúlyozza. Az önéletrajz ugyanis az első jelzés a vállalat, vagy a tanácsadó cég felé, hogy a jelentkező rugalmasan tudja kezelni az ismereteit, és érdekes, megismerésre méltó személyiség. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy mindig az adott cég igényeihez és a megcélzott pozícióhoz igazodó ön
Az önéletrajz írás rejtelmei A jó önéletrajz célja, hogy felkeltse a leendő munkaadó érdeklodését. Ezért feltétlenül ki kell tűnnie a többi közül. Fő titka, hogy a megfelelő információkat, a megfelelő helyen hangsúlyozza. Az önéletrajz ugyanis az első jelzés a vállalat, vagy a tanácsadó cég felé, hogy a jelentkező rugalmasan tudja kezelni az ismereteit, és érdekes, megismerésre méltó személyiség. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy mindig az adott cég igényeihez és a megcélzott pozícióhoz igazodó ön

More info:

Published by: blacky_29 on Jan 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

 
Az önéletrajz írás rejtelmei
 A jó önéletrajz célja, hogy felkeltse a leendő munkaadó érdeklodését. Ezért feltétlenül ki kelltűnnie a többi közül. Fő titka, hogy a megfelelő információkat, a megfelelő helyenhangsúlyozza. Az önéletrajz ugyanis az első jelzés a vállalat, vagy a tanácsadó cég felé, hogya jelentkező rugalmasan tudja kezelni az ismereteit, és érdekes, megismerésre méltószemélyiség.Ezért fontos hangsúlyozni, hogy mindig az adott cég igényeihez és a megcélzott pozícióhozigazodó önéletrajzot adjunk be, de soha ne állítsunk valótlant. A pályázónak minden cég felémásként kell prezentálnia sajátmagát, figyelembe kell vennie a megcélzott pozíciók sajátosságait, amelyek más készségeket, képességeket, speciális elvárásokat igényelnek.Ebben fontos szerepet tölt be a kísérőlevél is, amelyet minden esetben mellékeljünk  pályázatunkhoz. Ez kiegészíti, árnyalja az önéletrajzban rólunk kialakított képet. Azönéletrajz az első benyomást jelenti, ami lehet nagyon pozitív és természetesen nagyonnegatív is. Ha negatív, akkor az írónak nem lesz lehetősége arra, hogy személyesen adjonszámot képességeiről, ismereteiről, szakmai céljairól. Akkor sem, ha azok egyébként igenkiválóak, és esetleg meg is felelnének egy adott állás követelményeinek. A következokbenabban próbálunk egy kis segítséget adni, hogyan kell olyan önéletrajzot készíteni, amelymegfelel az elvárásoknak.
1. A témakörök kiválasztása és azok sorrendje
 A szakmai önéletrajz tényeket tartalmaz, és felsoroló jellegű. Az önéletrajz első csoportjátalkotó témakör a személyes adatokat tartalmazza: a jelentkező nevét, születési évét és helyét,állandó (és ha van ideiglenes) lakcímét, összes telefonszámát, esetleg családi állapotát. Amásodik csoportban a jelentkező iskolai végzettségei szerepelnek, melyben fel lehet tüntetni aspecializációkat, a szakokat, a tanulmányi versenyeken elért eredményeket, adiákszervezetekben végzett tevékenységet és a fontosabb továbbképzéseket is. Az általánosiskolai tanulmányokat szükségtelen az önéletrajzba beleírni. A harmadik terület a szakmaitapasztalatokat tartalmazza. Itt a különbözo munkahelyeket kell felsorolni az adott pozíciókkal. Mivel a különböző elnevezések a különbözo cégeknél mást és mást jelenthetnek,ajánljuk, hogy a fontosabb feladatokat, függelmi viszonyokat (például kinek "reportoltunk"),kiemelkedő eredményeinket foglaljuk össze. A jelenlegi javadalmazásunkra, illetve fizetésiigényeinkre ne térjünk ki! Ha pályakezdo készíti az önéletrajzot, akkor ebbe a csoportba aszakmai gyakorlatokat, az alkalmi munkákat, az iskolában végzett hallgatói tevékenységeketlehet leírni. A negyedik témakör a pályázó egyéb képességeire vonatkozik. Ebben acsoportban szerepelnek a számítástechnikai ismeretek, a nyelvismeretek és a különbözőtanfolyamokon szerzett képesítések. A következő csoportban érdemes röviden feltüntetni aszemélyes tulajdonságokat, melyek a megpályázandó állás szempontjából előnyt jelenthetnek,valamint összegezni az ambíciókat és a szakmai célokat. Végezetül -nem feltétlenül -szerepelhetnek a jelentkező személyes érdeklődési területei, hobbijai, munkaidőn túlielfoglaltságai. Ez bizonyos pozíciókra történő jelentkezéseknél - például sales - előnyt jelenthet, mivel a pályázó széles látókörét mutatja. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy atúlzottan "muvészieskedo" stílustól tartózkodjunk..
2. Az időrend szerepe
 Kétféle sorrendet követhetünk az önéletrajz megírásánál. Az egyik lehetőség az időrendi, amásik a fordított időrendi sorrend. Az időrendi, vagy kronológiai felsorolás a régmúlteseményeitől indul a jelen felé. A legrégebbi végzettséggel, illetve tapasztalatokkal kezdődik és a legújabbakkal fejezodik be. A fordított időrendi sorrend egyre népszerubbé válik. A
 
 jelentkező legfrissebb tapasztalataival kezdődik a felsorolás és a legrégebbi eseményekkelzáródik. Napjainkban ez az elterjedtebb, ezért olvasóink számára is ezt javasoljuk. Fontos,hogy bármelyik típust választjuk is, azt következetesen, mindvégig az előre elhatározottidőrendet figyelembe véve tegyük.
3. Az önéletrajz stílusa
 A jó önéletrajzot jellemzi a rendezett, áttekinthető külalak, logikus tagolás, tömör, érthető ésegyértelmu stílus. Lehetőleg kerüljük a szakszavak és idegen kifejezések túlzott használatát,mivel nem biztos, hogy azokat az olvasók is értik! A nagy odafigyeléssel elkészítettönéletrajzból a jelentkező precizitására, rendezettségére, gondosságára lehet következtetni.
4. Sablonok, melyekre nem árt odafigyelni
 Az önéletrajz soha ne legyen túl hosszú: pályakezdoknek egy, nagyon komoly és sokféleszakmai tapasztalattal rendelkezoknek is maximum négy oldal. Ennél hosszabb önéletrajzotsenki sem fog elolvasni! Mindenképpen fehér, A4-es méretu papírt használjunk;számítógéppel készítsük el az önéletrajzot! Az önéletrajz legyen szellős, használjunk szélesmargókat, és a témákat jól különítsük el egymástól! Érdemes az önéletrajz mellé fényképet(igazolványkép) mellékelni.Végezetül bemutatunk néhány kitalált önéletrajzot, amelyek segítséget adhatnak abban, hogymindenki elkészíthesse azt a CV-t, amely a legjobban mutatja be őt. Nem ajánljuk, hogy egyaz egyben lemásolják a mintát, hiszen mindenkinek olyan munkát kell készítenie, amielsosorban rá jellemező. Mindenkinek sikeres önéletrajzírást kívánunk.
Szavakkal teremtett image: az önéletrajz
 A cég személyzeti vezetője kezébe veszi az önéletrajzot, átfutja és félreteszi. "Ezek csak szavak!" Az iromány egy szekrény elfekvője lesz. Az önéletrajz minden egyes szavának  jelentősége van, a felesleges szavak tönkretehetik a sikert. Az önéletrajz nem csupán nyájasfőnevek és igék összessége. Jól megválasztott szavakkal személyiségünk és érdeklődésikörünk tükörképét kell megfestenünk, valamint leírni azon különleges készségeinket,melyeket tanulmányaink és szakmai tapasztalataink alatt szereztünk.Az önéletrajz visszatükröz bennünket. Sok szónak többféle jelentése van, néhány szónak többa pozitív jelentése, mint a többinek.Az önéletrajz olvasói olyan szavakat keresnek, amelyek határozottnak, kreatívnak, keményendolgozónak, felelősségteljesnek és elkötelezettnek állítják be az írót. Ezek a cselekvő szavak azt sejtetik, hogy eredményorientált, magabiztos, és mások véleményére és tetteire tekintettellevő személlyel kerültek kapcsolatba. Szavak, amelyek elismerést és szakértelmetfeltételeznek, értelemet és életet visznek az önéletrajzba. Ha bizonyos szavakkal elegyítjük tanulmányaink, tevékenységeink és szakmai tapasztalataink leírását, befolyásolhatjuk azanyag hatását. Az itt következő nagyhatású kifejezések hitelességet kölcsönöznek ateljesítményünkhöz.Igék. Az olyan igék, mint elemez, megerősít, igazgat, befolyásol, menedzsel, tervez,megszervez, alapít, előállít, felügyel, ellenőriz, stb. magukban foglalják a vezetői jellemvonásokat. A legtöbb területen szükség van az ilyen tulajdonságokra.Jelzők. Általában rámenős, ambiciózus, kreatív vagy rendszeres embernek próbáljuk  beállítani magunkat. De használhatunk leíró szavakat tanulmányaink, személyes vezetői
 
tevékenységeink vagy szakmai tapasztalataink jellemzésére is. Közvetve az olvasó a jellemzőket nem csak tapasztalatainknak, de nekünk is tulajdonítja.Melléknevek. Használhatunk minőségjelzőket, hogy növeljük teljesítményeink hatását. Azönéletrajz középső részében ismertessünk konkrét eseteket nevekkel, címekkel, dátumokkal,stb., hogy kifejezzük a tapasztalati készségeinket.Számok. Ahol csak lehet, használjunk számokat vagy mennyiségjelzőket teljesítményeink nagyságának jellemzésére. Például:. 4 hónap alatt 30%-kal növekvő teljesítmény. 10 személyes team irányítása. 9 hónap alatt 10%-kal bővülő forgalom. Lényeges fejlődés elérése a ... terén. Jelentős részesedés elérése, mint például.... Dinamikus program kidolgozása ... területenHatározószók. Nagyhatású határozószók fokozhatják a teljesítményt. Például hatékonyan,eredményesen, diplomatikusan, sikeresen, tisztességesen, jogosan, gyorsan, keményen,energikusan, tárgyilagosan, stb.Kerülendő szavak. A szavak - mint az eddigiekből is látszik - visszatükrözhetik a pozitívimage-t, és kifejezhetik előnyös tulajdonságainkról való meggyőződésünket. Ugyanakkor vannak kudarcra, kielégületlenségre, esetleg cinizmusra, csalódottságra utaló kifejezések,melyeket célszerű elkerülni. Ezért önéletrajzi szótárunkból töröljük a "hiányzik", "nem","kevés", "alacsony", "nincs", stb. szavakat. Kerüljük a passzív szerkezeteket, az igéketcseréljük ki növekedést, mozgást, irányítást jelentőkre. A klisék és szóvirágok nem emelik azönéletrajz színvonalát, mint ahogy a körülményeskedő, felesleges szavakat ("én", "o", "mi")tartalmazó anyag sem pozitív irányba befolyásolja a munkáltató döntését. Ezt a kelepcét kitudjuk kerülni, ha a mondatokat igével kezdjük. Törekedjünk arra is, hogy mondataink elsőszava ne mindig "A", "Az" legyen, néha célszerű a megszokott mondatrendet ismegváltoztatni azért, hogy valamilyen előnyös tulajdonságunkat kiemeljük.Cselekvő szavak. A munkáltatók szeretik a kezdeményező, aktív típusokat, mert az irányítószemélyiségek a legtermelékenyebbek. A jó alkalmazott lényeges tulajdonsága, hogyhatékonyan és pontosan végzi a munkáját ügyelve mások érzéseire és érdekeire. A lehetőlegtöbb cselekvő szót használjuk, hogy életet vigyünk az önéletrajzba és a kísérőlevélbe.Tanulmányi sikereinkhez, szakmai tapasztalatainkhoz, tevékenységeinkhez, érdeklődésikörünkhöz és terveinkhez kapcsolva a cselekvő szavak képességeink jó bizonyítói lehetnek.Példa cselekvő szavakra: támogat, menedzsel, motivál, szervez, létrehoz, kijavít, felelős,felülvizsgál, számba vesz, csökkent, megerősít, beütemez, kiemelkedő, intéz, elemez,megerősít, koordinál, megfigyel, programoz, javasol, kimutat, ellát, élénkít, alkalmaz,kigondol, teljesít, kontrollál, elkészít, növekszik, befolyásol, kivitelez, kezdeményez,értelmez, megbíz, fejleszt, szemléltet, igazgat, létrehoz, megold, stratégia, szerkeszt,racionalizál, előmozdít, létesít, alkot, tökéletesít, bevezet, vezet, alapít, értékel, kibővít, előad,részt vesz, teljesít, alátámaszt, kiképez, elér, dolgozik, tervez, ajánl, sikeres, felügyel.Önjellemző szavak. Felvételi interjún tipikus kérés, hogy soroljuk fel azon pozitívtulajdonságainkat, amikre leginkább büszkék vagyunk. Hogyan jellemeznénk önmagunkat?Önéletrajzunkba is be kell építeni ezeket a szavakat, ezért célszerű végiggondolni, hogyhogyan tudnánk egy idegennek leírni személyiségünket és viselkedésünket. Az itt szerzett benyomás alapján dől el, hogy behívnak-e bennünket személyes találkozóra. Akik határozottan be tudják mutatni készségeiket, érdeklődésüket és attitűdjüket, nagyobb esélyük van a továbbiakban. Kerüljük a szerénységet és a rátartiságot! Az itt következőkben

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->