Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài giảng điện tử - Bài trình chiếu - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chuong5

Bài giảng điện tử - Bài trình chiếu - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chuong5

Ratings: (0)|Views: 1,656 |Likes:
Published by ttvhcs
Bài giảng điện tử; Bài trình chiếu; Tài liệu học tập các môn Lý luận chính trị: Chính trị học, Luật học, Nhà nước và pháp luật, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công lý
Bài giảng điện tử; Bài trình chiếu; Tài liệu học tập các môn Lý luận chính trị: Chính trị học, Luật học, Nhà nước và pháp luật, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công lý

More info:

Published by: ttvhcs on Jan 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
 
2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tếthị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 
3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
 
I. Qúa trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường
 
1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới
 
2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trườngtrước thời kỳ đổi mới
 
II. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
 

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dung Nguyen Cong liked this
Dung Nguyen Cong liked this
Hongtai Trinh liked this
Thanh Bui liked this
snowocean liked this
nhatthienquoc liked this
letungsibtg liked this
letungsibtg liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->