Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài giảng điện tử - Bài trình chiếu - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chuong8

Bài giảng điện tử - Bài trình chiếu - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chuong8

Ratings: (0)|Views: 4,669 |Likes:
Published by ttvhcs
Bài giảng điện tử; Bài trình chiếu; Tài liệu học tập các môn Lý luận chính trị: Chính trị học, Luật học, Nhà nước và pháp luật, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công lý
Bài giảng điện tử; Bài trình chiếu; Tài liệu học tập các môn Lý luận chính trị: Chính trị học, Luật học, Nhà nước và pháp luật, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Công lý

More info:

Published by: ttvhcs on Jan 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

 
1.Hoàn
cảnh
 
lịch
 
sử
quá trình hình thành
đường
 
lối
 2.
Nội
dung
đường
 
lối
 
đối
 
ngoại,
 
hội
 
nhập
kinh
tế
 
quốc
 
tế
 3.Thành
tựu,
ý
nghĩa,
 
hạn
 
chế
và nguyênnhân1.
Hoàn cảnh lịch sử
 2.
Nội dung đường lối đối
ngoại của Đảng
 3.
Kết quả, ý nghĩa, hạnchế và nguyên nhân
 
I.
Đường lối đối ngoại
thời kỳ từ năm1975 đến năm 1986
 II.
Đường
 
lối
 
đối
 
ngoại,
 
hội
 
nhập
kinh
tế
 
quốc
 
tế
 
thời kỳ đổi mới
 
 
Q
uan điểm
 , chính sách
về đoàn kết quốc tế và ngoại giaoĐường lốiđối ngoại
 
 
Nước
 
 Việt
Nam Dân
chủ
 
Cộng
hòa thành
lập
 1945
 
Thời
gian1945-1946: xây
dựng
bảo
 
vệ
 
nền
 
độc
 
lập
dân
tộc
 
mới
giành
được
 
bằng
Cách
mạng
tháng Tám 1945
 
Thời
gian1946
 –
1975: Nhân dân
 Việt
Nam kháng
chiến
 
chống
 
thực
dân Pháp và
đề
 
quốc
 
Mỹ
xâm
lược
.
 
Thời
gian
từ 
 1975
đến
nay: xây
dựng
bảo
 
vệ
 
Cộng
hòa xã
hội
 
chủ
 
nghĩa
 
 Việt
Nam

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
loitranhht liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Tuấn Dương liked this
ttvhcs added this note
vào http://duongcachmenh.wordpress.com mà down nhé! hoặc phải có tài khoản Scribd mới down đc chứ!
Mai Anh Bảo added this note
chan ko dowload dc!!!!!!!!!!!!!
quynhanhvu liked this
Dung Nguyen Cong liked this
leanh2212 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->