Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihanaliza Artei, Janine Chasseguet-Smirgel

Psihanaliza Artei, Janine Chasseguet-Smirgel

Ratings:
(0)
|Views: 531|Likes:
Published by lapindeframboise

More info:

Categories:Types, Research
Published by: lapindeframboise on Jan 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2015

pdf

text

original

 
Introducere
Rezistenţele la aplicarea psihanalizei în afara câmpului terapeuticsauPrezenţa unei iluzii
„La începuturile ei, psihanaliza nu a fost decât o metodă terapeutică, dar aş vrea ca intesul dv. să nu se îndrepte exclusiv cătreaceastă utlizare, ci şi către adevărurile cuprinse în ştiinţa noastră, către concluziile pe care ea ne permite să le tragem în legătură cu ceea ce priveşte îndeaproape omul: propria sa fiinţă, în fine, către raporturile pe care ea le descoperă între cele mai variate forme ale activităţii umane”(FREUD, Continuare la prelegerile introductive în psihanaliză, 1932, a şasea prelegere: „Explicaţii, aplicaţii, orientări”)„ Psihanaliza nu este un lornion pe care îl punem ca să citim şi pe care îl dăm deoparte ca să ne plimbăm. „(FREUD, a şasea prelegere)„Ştiinţa produce desvrăjirea lumii.”(MAX WEBER)
Se pare că astăzi, când psihanaliza cunoaşte- cel puţin în Franţa- o vogă fără precedent, când operele lui Freud sunteditate în format de buzunar, când mass media în general difuzează şi popularizează cunoştinţele analitice, sau cândfilosofii, mai mult, ideologii încearcă să se sprijine pe Freud, când psihologia inconştientului se predă la universitate- toateaceste fenomene, este adevărat, stau pe un munte de neînţelegeri-, rezistenţele la aplicarea psihanalizei în afara domeniuluiterapeutic rămân în fapt intacte şi se pare chiar că în acest sens asistăm la un recul net în raport cu lucrările pionierilor  psihanalizei, care nu ezitau să se aventureze în câmpul socio-cultural (revista
 Imago
a fost fondată de Freud încă din 1912în acest scop).De aceea este bine de amintit aici că ptr Freud şi primul grup de analişti care i s-a alăturat psihanaliza este departe de a ficoncepută ca trebuind să se limiteze la relaţia fotoliu-divan. Astfel, scopul Asociaţiei Internaţionale de Psihanaliză, înmomentul creării ei în 1908, fost de „a cultiva şi a face să progreseze ştiinţa psihanalitică fondată de Freud atât ca psihologie, cât şi în aplicaţiile în medicină şi în ştiinţele umane (sau ştiinţele spiritului).Ptr Freud, cura analitică nu reprezintă decât una dintre aplicaţiile posibile ale analizei. Expresia „psihanaliză aplicată” seutilizează greşit în legătură exclusiv cu folosirea extraterapeutică a freudismului. Aici nu este o simplă dispută privindtermenii, căci miza este însăşi concepţia psihanalizei privind esenţa ei. într-adecăr, dacă psihanaliza este înainte de toate oştiinţă destinată înţelegerii omului şi manifestărilor umane în general, relaţia divan-fotoliu devine un mijloc, printre altele posibile, de a cunoaşte psihicul. Caracteristica acestui mod de investigare rezidă între altele în faptul că din el pot rezultaefecte terapeutice (nu aşa stau lucrurile atunci când psihanaliza se aplică de exemplu la istorie, religie, ideologie sau artă).Fără a exagera prea mult, rezultă de aici că aplicarea psihanalizei în relaţia divan-fotoliu îngustează vocaţia primară aanalizei şi se îndepărtează oarecum de ea, aceasta cu atât mai mult cu cât se ştie că indicaţiile psihanalizei clasice suntlimitate. Dar paradoxul este mai puţin acela pe care tocmai l-am enunţat, cât denunţarea- evidentă la ora actuală- a vocaţieiterapeutice a analistului, denunţare bazată, este adevărat, pe scrierile lui Freud. Care mai de care ne repetă că nu este vorbadespre vindecare şi că „vindecarea vine în plus”. Fie, acest lucru este adevărat, dorinţa de vindecare este deja un efect, omanifestare a contratransferului şi poate chiar să se opună scopului urmărit, cunoaşterii inconştientului adică. Dar în acestcaz trebuie să fim consecvenţi şi, dacă analistul este interresat de psihicul uman, de ce se limitează la analiza
bolnavilor 
?Cu atât mai mult cu cât, dacă este adevărat că poţi vindeca fără să înţelegi şi înţelege fără să vindeci, ameliorarea tehniciianalitice ( a instrumentului terapeutic) nu este totuşi fără legătură cu o bună înţelegere a mecanismelor inconştiente: astfelîncât formula „vindecarea vine în plus poate fi primită cu grăbire ca o absolutizarea eşecurilor terapeutice din care nuk suntem întotdeauna siguri că cunoaşterea psihicului iese mărită. Căci adesea tocmai analiştii, care insistă asupracaracterului
 secundar 
terapeutic al analizei, sunt cei mai ostili faţă de aplicarea analizei în afara câmpului terapeutic.Introducerea în psihanaliză a datelor aparţinând altor discipline nu modifică termenii paradoxului. Această atitudine, carese defineşte ca „antropologică”, riscă să conducă la o subordonare a psihanalizei faţă de curente filosofice sau de altănatură şi nu trebuie confundată cu o interpretare psihanalitică a fenomenelor socio-culturale, de pildă a respectivelor curente. Freus s-a ferit întotdeauna de o asemenea înfeudare a psihanalizei. La fel, existenţa unei culturi foarte vaste
 
alături
de activitatea analitică, eventual dovedită de scrierile anumitor autori, dar care le rămâne extrinsecă, arată că ptr aceşti analişti există un clivaj între două regiuni ale spiritului, o regiune ptr a cărei investigare psihanaliza ar constitui ocheie privilegiată, altă regiune în faţa căreia ea ar fi neputincioasă sau inadecvată. Nu este mai puţin adevărat că terapeutica este aplicaţia esenţială a psihanalizei; aceasta din tot felul de raţiuni evidente,dintre care una de ordin metodologic: situaţia analitică, ale cărei coordonate au fost progresiv, dar în definitiv repede,fixate de Freud, oferă condiţiile optime ptr investigaţia psihică, investigaţie din care decurge teoria şi în cadrul căreia, înorice caz, aceasta din urmă este neîncetat pusă la încercare. Acest loc central şi rolul specific al situaţiei analitice înelaborarea teoretică însăşi afectată considerabil aplicaţiile extraterapeutice ale psihanalizei. Se ştie că aceastea se lovescconstant de obstacole metodologice. În ce mă priveşte, cred că aceste obstacole, oricât de reale, nu servesc mai puţin la justificarea rezistenţelor pe care le trezeşte orice acţiune de aplicare a psihanalizei dincolo de câmpul afecţiunilor mentale,şi aceasta printre psihanaliştii înşişi. Într-adevăr, opinia pe care încerc să o susţin- pe urmele lui Freud- este departe de aîntruni unanimitatea colegilor mei, dintre care unii urmează exclusiv calea „medicală” a psihanalizei şi manifestăneîncredere, chiar iritare, nu numai faţă de lucrările de psihanaliză zisă „aplicată”, dar şi faţă de analiştii care au o tendinţăspontană de a detecta şi de a interpreta rădăcinile inconşiente ale fenomenelor socio-cultuale la care asistă, că este vorbadespre spectacole, mişcări literare, opere artistice sau evenimente politice. Reacţie la prima vedere paradoxală ptr oricineînţelege cât de mult exercitarea psihanalizei angajează fiinţa întreagă a celui care o practică şi îl face diferit de alţitehnicieni ai medicinii (dacă vrem să luăm această disciplină ca punct de referinţă). Într-adevăr, o dată operaţia terminată,un chirurg poate să-şi lase bisturiul, să-şi scoată bluza şi mănuşile şi să cineze cu prietenii sau să citească o carte, fără caascultarea subiectelor discutate la masă sau lectura să fie influenţate profund de activitatea profesională a zilei. Nu se vededeloc cum ar putea fi posibilă o asemenea disociere ptr acela căruia i s-a deschis dimensiunea inconştientului. Freudspunea că psihanaliza nu este un lornion pe care îl pui ptr a citi şi pe care îl înlături ptr a te plimba.Mi se pare că problema analiştilor care nu urmează decât calea terapeutică şi care îşi epuizează interesul ptr manifestărileinconştientului începând cu o anumită oră a zilei corespunzând plecării ultimului pacient prezintă o anumită analogie cuaceea a savanţilor credincioşi despre care vorbeşte Freud într-o notă la şi în care el decela o tulburare a unificării Eului. Nueste implicată aici vreo judecată de valoare asupra calităţii muncii acestor practicieni ai analizei, căci, la fel ca în cazulsavvanţilor credincioşi (de exemplu, Pasteur), sciziunea Eului lor nu antrenrază în mod obligatoriu a alterare a funcţionăriifiecărei părţi. Ansamblul Eului va apărea ca lipsit de coeziune doar ptr observator. Comparaţia cu savantul credincios seimpune cu atât mai mult cu cât, după părerea mea- voi încerca să justific această ipoteză-, la baza unei asemenea tulburăria unităţii Eului se află prezenţa unui reziduu de gândire
religioasă 
(sau mistică).Evoc aici acestor analişti în măsura în care unii dintre ei fac să apese o veritabilă interdicţie asupra celor care părăsesccalea strictă a terapiei, cu ajutorul unor argumente care capătă cu uşurinţă o coloratură etică, argumente util de examinat ptr a vedea în ce măsură sunt conforme cu gândirea lui Freud şi cu spiritul psihanalizei în general.Din fericire, majoritatea analiştilor sunt însufleţiţi de un spirit de toleranţă care le permite să accepte tentative diferite şisă nu-şi alăture rezistenţele şi anatemele acelora ale unei fracţiuni ale publicului, cu diferenţa că, îndrăznesc să o spun, arezista este treaba publicului, în timp ce ne-am putea aştepta la o atitudine oarecum diferită din partea subiecţilor analizaţişi,
a fortiori
, practicienilor analizei.
 Deci, înainte de toate, problema se situează chiar în interiorul analizei.
 Este curent astăzi obiceiul de a minimaliza semnificaţia luptei lui Freud contra religiei şi de a o atribui, de exemplu, lui„Aufklarung” sau de avedea aici o simplă reacţie a fondatorului psihanalizei la opziţia manifestată de Biserică faţă dedescoperirea scandaloasă a sexualităţii infantile. Faptul echivalează cu a atribui luptei purtate de Freud iluziei motive pur contingente, legate de contextul istoric al descoperirii sale. Dimpotrivă, eu cred că această luptă are rădăcini profunde şi căeste legată de însăşi esenţa psihanalizei (pe care are astfel intenţia de a o ocroti). Într-adevăr, nu s-ar putea insista destulasupra aspectului profund
raţional 
al demersului freudian.Înainte de toate, este un demers al raţiunii de a-şi mări regatul şi de a proiecta strălucirea cunoşterii asupra tenebrelelor iraţionalului.„Să poată într-o zi intelectulul – spiritul ştiinţific, raţiunea – să ajungă la dictatură în viaţa psihică a oamenilor! Aceastaeste dorinţa noastră cea mai arzătoare.”I s-ar putea reproşa lui Freud mai degrabă că este prea insensibil la poezia proceselor primare ale inconştientului, căci,după ce a coborât în profunzimile lui, nu zăboveşte deloc ptr a-i admira profunzimile stranii pe care le scoate la iveală, cise grăbeşte sp le disece, să le evidenţieze natura intimă, sp le distrugă umbrele. Se ştie cât era de reticent faţă de arta carescapă legilor clasicismului, că suprarealiştii i-au purtat o admiraţie nefericită, căci el îi găsea 95 la sută nebuni „cum sespune despre alcool”, că Dostoievski îi repugna şi că spunea că suportă greu bolile mintale o dată ziua de muncă încheiată.(Este adevărat că dragostea pe care Aadler o nutrea faţă de Dostoievski nu este poate atât de străină de aversiunea luiFreud faţă de acest geniu literar şi psihologic). Freud considera psihanaliza o ramură a
 ştiinţei
şi în această calitate oopunea religiei. În fond, orice demers, orice doctrină care pretinde că transcende ştiinţa îi apare ca fiind de esenţăreligioasă (sau mistică) şi, ca atare, distrugătoare a psihanalizei. Or, s-a vădit foarte de timpuriu că religia ameniţa psihanaliza nu atât din afară, cât din
interior 
. Într-adevăr, psihanaliza constituie întotdeauna o reducţie: merge de la mai„înalt” la mai „jos”, de la conţinutul manifest la cel latent, de la elaborările secundare la pulsiunile primare, de la simbol la
 
obiectul simbolizat şi nu invers (de la comuniunea creştină la intrioecţia falusului şi nu de la coit la revelaţie – cf.
Teorema
lui Pasolini). Interpretarea freudiană se opune interpretării anagogice – Silberer sau celei prospective – Jung), aşa cum cu justeţe a amintit Marthe Robert într-un articol intitulat Exegeza la Freud.
Or, aici se produce ptr om o insuportabilă rană narcisică.
(în 1917- O dificultate a psihanlizei – Freud a relevat rolul narcisismului în dificultatea pe care o resimte omulde a admite, aşa cum îi arată psihanaliza, că nu mai este în centrul lui însuşi). Tot ce este nobil şi elevat în om se poatereduce astfel la câteva pulsiuni erotice sau agersive elementare. Ce decepţie! Ptr a înfrunta această realitate este nevoie deun mare curaj. Trebuie să rezistăm indignări pe care o suscită descoperirea sexualităţii infantile şi a rolului nodal alacesteia în nevroze, dar şi în cele mai mari construcţii ale spiritului uman. Aşa cum spune Freud în
Contribuţii la istoriamişcării psihanalitice
: „Este posibil chiar ca, surdă, indignarea să fi început să pună stăpânire pe ei” (este vorba despreanaliştii jungieni).Căci, într-adevăr, disidenţele psihanalitice au în comun faptul de a căuta prin toate mijloacele să se debarasze de rananarcisică pe care o constituie existenţa sexualităţii infantile, cu reducerea omului la pulsiunile primare şi la conflictele-iinfantile, şi să înlocuiască descoperirile freudiene fundamentale cu „unele consideraţii de ordin elevat”.Freud relevă că îndeosebi jungienii – după ce au urmărit punct cu punct „evoluţia în favoarea căreia materialelereprezentărilor sexuale legate de complexul familial şi de tendinţele incestuoase sunt utilizate ptr a servi drept expresiecelor mai elevate interese morale şi religioase ale omului: sublimarea tendinţelor erotice şi transformarea lor în tendinţecărora calificativul erotic nu li se mai aplică” – nu au putut suporta ca lumea să protesteze şi să se indigneze de „aceastăsexualizare a moralei şi a religiei... morala şi religia nu trebuie sexualizate, şi una, şi cealaltă fiind la origine ceva« superior ». Dar cum este imposibil de negatcă morala şi religia decurg din complexul familial, se va pretinde cărespectivul complex nu interpretat « literal », astfel încât să fie conciliat cu « ideile abstracte ale moralei şi misticiireligioase ».Complexul lui Oedip devine abstract, mama simbolizează irealizabilul (şi nu irealizabilul simbolizeză mama), „tatăl,care în mitul lui Oedip cade victimă unui omor, ar reprezenta tatăl « interior » de care trebuie să ne emancipăm”.În acelaşi text Freud povesteşte că Pfister a făcut „o tentativă de a lega reveria religioasă de erotismul pervers; şi înultimele lucrări ale Şcolii de la Zurich se constată efortul de a introduce în analiză, printr-o opziţie voită, reprezentărireligioase”.Este clar totuşi că introducerea gândirii religioase nu se face întotdeauna la fel de direct, dar că ea poate clătina însuşidemersul psihanalizei inversându-i sensul şi înlocuind reducţia prin ceea ce s-ar putea numi elevaţie.Într-o scrisoare către Abraham, Freud menţionează un exemplu de tehnică jungiană transmis lui de Jones, care îl deţineade la o pacientă. Jung interpretează iubirea de transfer a pacientei comunicându-i acesteia că „nu este realmente îndrăgostitde analist, ci este pe cale, ptr prima oară, să lupte ptr a înţelegeo Idee Universală, în sensul platonic al termenului”.Aparent, un asemenea demers este conciliabil cu un ateism afişat. Nu este mai puţin adevărat că
vizează sublimul, că oferă o primă narcisismului în detrimentul pulsiunilor primare
, al „
lăzii de gunoi a sexualităţii infantile
”, cum spuneaJung încercând să marcheze ceea ce îl diferenţia profund de Freud.În realitate, pericolul unei reducţii abuzive a fenomenelor socio-culturale este desigur mai mic – cu toate că este cel maides relevat – decât fenomenul invers, adică decât invadarea gândirii psihanalitice de către gândirea religioasă. (Freudatribuia originilor sale capacitatea de a rezista atracţiei misticismului. Tot în legătură cu Jung, îi scrie lui Abraham pe 20iulie 1908: „În fond, lucrurile sunt mult mai uşoare ptr noi, evreii, căci ne lipseşte elementul mistic”). (Aceasta nu exclude, binerînţeles, faptul că aplicarea psihanalizei la fenomenele socio-culturale pretinde unele ajustări metodologice).André Stéphane insistă în Universul contestaţionar asupra absenţei misticismului în iudaism în raport cu creştinismul.Trecerea de la iudaism la creştinism apare acestor autori ca „modelul” tuturor disidenţelor, psihanalitice şi politice, înspecial freudismul şi jungismul sau lacanismul, socialismul şi extrema stângă etc.Dacă aspectul religios al unor devieri psihanalitice ete evident, nu la fel stau lucrurile în cazul fenomenului de la care am plecat, şi anume tendinţa „medicalistă” a unor psihanalişti cărora le repugnă aplicarea metodei psihanalitice de investigarea inconştientului în afara câmpului terapeutic. Ne-am putea gândi chiar că abţinerea lor rezultă dintr-o atitudine descrupulozitate ştiinţifică, cu atât mai mult, cu cât ei înşişi o justifică astfel. Această atitudine este evident în stare săsatisfacă îngeneral specialiştii ăn ştiinţele umane care, de altfel, au identificat rapid diletantul în analistul aventurat îndomeniul lor. Şi totuşi, adesea, ei îşişi sunt „mai regalişti decât regele” şi aşteaptă de la psihanaliză elemente capabile să lelărgească înţelegerea fenomenelor pe care le studiază. De fapt, psihanaliştii care se vor doar terapeuţi posedă de obicei oaltă cheie ptr înţelegerea fenomenelor socio-culturale. Fie se declară deschis drept marxişti sau de stânga, sau catolici, deexemplu, fie prin intermediul circumstanţelor care le pretind o luare de poziţie imediată se dezvăluie (poate ptr ei înşişi) caaparţinând unei familii de gândire extrapsihanalitică. Tot cei care au avut ocazia să frecventeze psihanalişti în mai 1968 i-au putut vedea pe unii părăsind complet sistemul de referinţă freudian şi optând ptr un alt sistem (contează prea puţin careanume). Ceea ce nu îi împiedica să continue să interpreteze conflictele pacienţilor lor plasându-se într-o perspectivă pecare nu avem niciun motiv să o credem străină psihanalizei celei mai clasice.Această atitudine menită să-i bucure pe duşmanii psihanalizei şi şi pe adepţii unei concepţii despre om mi se pare cănecesită să fie înţeleasă tocmai în lumina psihanalizei. Căci se poate admite în mod rezonabil că acelaşi individ atribuie

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ciuches Octavian liked this
Simona Simionof liked this
1 thousand reads
doctmea liked this
1 hundred reads
dorian_grey liked this
Victoria Ceban liked this
Elisabeta Selmenti liked this
petrutabercaru liked this
petrutabercaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->