Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Utilizarea Energiei Vantului

Utilizarea Energiei Vantului

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 723|Likes:
Published by vadani

More info:

Published by: vadani on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
,,$UR$E
lnciclul
lt0l0EEilER0lE"
VormaiaPirea:
MaghiarTh.9'a'
Utilizareaenergieigeotermice
AntonescuN.g'a'
Valorificareanergetica1deqeurilorenajereiindustriale
Vlad llieLiiszl6Alm6si$tefanNedelcuDanBorzagiGheorgheLunciG6borMark6
UTILIZAREAENERGIEIuintului
EDITURAEHNICA
Bucuregtl1984
 
PREFATA
Caurmarea sarciniloycompl,exeale construclieisocial,iste,ir.tl'ara_noastrd.onsumul,de ener.gieacrescui.Criza energeticd'd,ecl,ansatdnirceniultrecutnwa|ntreruptritmulind,ustrial,izdriisod,atiste6n R6mdnia,dal'oritdpoliticiienergeticealartiduluinostrucu obiect'iuwl,onturatcl,ar,lc oblinereaind,ependenleiiergetice.Rol,ulurselor'noi_gi'regeneribil,eeenergieested.eosebi,t,a sJ\rgituldece-niuluiacestuiaurminda.aaeatnbalantaenergeticd.ldriioponiere'd,e2o/o.I)rzuol,tareacercetd.ril,ornd.omeniul,utilizdiii,ntr[iriu,iitul,ui,On caaiil,l,,rogramel.orrioritarecoordonatedeconsiliul,Niyionalpentru$tiinydsdl'thnolog.iecreatbazaelabordriiprezenteiucrdrilrinorganizareaLibora-ktruluid'ecercetare entrwutil,izareaenergieiatntului.Lwcriyeauine sdsubti-ttcuscd o.lipsdin acestdomeniw,Jii,ndpiimaapariliecareabordeazdace'astd.l,roblemd.I.ucrarea,strwcturatd,n13capitole,trateazdntr-oformdunitardprobte-utlc complexealeconaersieiener{ieiatntul,uitn alteJirmede energii.AtttoriiigidesJd;oardactiuitateain cadrulLaboratorul,uidecercetarefrnlrtt'util'izareaenergieiuintuluidin cad,ruluniuersitdgiidinBragoa.Iil,aborarea,ucrdriiaJostreal,'izatde autoridupd cumurmeazd,:Iryg..!l,ie^Vl,ad^:coordonareaucrdriig'icapitotrete, 2,A,4,lJgisubca-l,itolele.7, 70.1,10.2,10.4,10.i,il.l,'11.2,l.S,12.J.Ing.Al,mdsi Ldszl,6:cap'itolel,e,6, 8;--l)r.in, matematiciNedelcu$teJan:cap'itolul,7;'I.rg.Borzagi^Dan:paragraJele'9.2,.5,9.4,10.2 gi12./;I.ng.LunaiGheorghe:aragraJele10.3,fl.3,fl.4,12.2';Ing.Marh6Gdboy:po"iagraJul,.5.fn.ltgdturd.cw conlinutul,cap,itolelor5gi6seJaceprecizareacd6n lu-tltvrstrrl,abordateanalil,ic,cl,asijicateidescrise6ate tTpurilede captatori,ulirni.curtosculitnd6nprezent,-ermipindclariJicareauior noliuninicesaretu,,o.r,$lc/iiaspectelorconu,ersie,inergi-eiaintulhiin al,teJormedeenergie.I.ucrareaesteadresatdspecialigtiTorareucreazdtnd.omeniulcercetirii,(tnirclirii,.construcl,ieisiixploatdriiinstataliiloreol,iene,studenlilordinInv'Ilirntnl,ulsuperior.,'lulorii.mwllumescpeaceastd_aletuturorcelotcare auajutatlael,abo-tvraqcesl,eiucrdrisi6nprimulrtndConsiliuluiNalionalpentru$tiinldStI thnologic.
AUTORII
 
CUPRINS
Li,stdde notaliil. fntroilucere@Istoriculutilizdriienergicivlntului
3. Perspectivevintului
ile valoritlcarea energiei3,1.Ctizamondialideenergie3.2. Programeeolienenationale3.3.PersPectivedeutilizare(1)r'o,""liutolenergeticalvintului4.1.CauzeleaParilieivintuluij.2.Catacteristicilevintului4.3.Potenlialulenergeticalvintului5.Olaslllearea,coillfleareaqi simboli'zrreacaPtatorlloreolieni5.1. Clasilicareacaptatoriloreolieni5.2.Codificareacaptatoriloreolieni-5.3.SimbolizareacaPtatorilogeolieni5.4.Denumireainstalaliilordecon-versieaenergieivintttluiinalteformedeencrgie6.I)escrlereacaptatoriloreolieniA.CaPtatorieolienidinatnici6.l.Maginieolienecuaxverlical6.2.Maginieolienecrt axorizontal'6.3.Nlaqinieolienecu axinclinatI3.('aptatorieolienistatici(l7j$lcnrentnde teorlaturblneloreoliene7.t.(.itnPtIovittlzt:7.2licua[iifttn<latnontalc
6
7.3.Noliunideaerodinamici7.4. Modetematematiceinteoriaaerodinamicdaturbineloreo-liene7.5.Particularitdlialeapliciriiteo'riei la diferitetiPuridemaEinieoliene7.6.Caracteristiciaerodinamicealediferitelormaginieoliene8.Dispozitiveqi mecanisrqeilereglare
1911989n2
8.1.Dispozitive;imecanismedereglarePentruturbineeolienecuaxvertical2028.2.DispozitiveEimecanismedereglarePentruturbineeolienecu axorizontal2lL9.Dimensionareapieselor9ia tneca-nismelorinstalafiiloreoliene2299.1.CondifiidefunclionareEiregimdecalcul2299.2.ComPonen{asistemelor2359.3.DimensionareaPieselor9iamecanismelorPrinciPalealeturbinelorcuaxorizontal2279.4.DimensionareaelementelorprinciPalealeturbinelorcuaxvertical2459.5.Dimensionareaturnuluitur-binei.253
1lt717l17629
?.4
3045
1()
464955646472
IA
75777177126t62163
16'lc(ila,uuru,schemeloreconversle
l(t'\Venorgieirintuluilnalteiormeile168energlo26510.1.Etapelevintului
converslel energlel
10.2.tTtiiizareaenergiei vlntuluipentruponrpareaapei10.3.Conversiaenergiei.rlntuluiinenergie electricd10.4.Conversiaenergiei vintuluiinenergie termicd10.5.lltilizareaenergiei.rintuluipentruproduceleaaeruluicomprimat'Il.iloearea ener(ieivintului
-7
11.1.Generalititi.I1.2.Stocareaenergiei rnecaniceI 1.3.Stocareaelectrochimici.I1.4.Sistemeelectricede stocare| 1.5.StocareaenergieitermiceI 1.6.Stocareaaerului comprimatI1.7.StocareahidrauliciI 1.8.Stocareahidrogenuluil,'.l)oscriereaunorinstalaliieoliene12.1.Descriereaunorinstalatii eo-lienecu ax vertical33I12.2.Descriereaunorinstalatii eo-liene cu axorizontal12.3-Generatoare eoliene demareputere realizatesau in cursderealizate pe plan mondial
2652712E6300
lJ.
310315315316319324326327329329
Practieaeoliene;lperspectitaenergeticli
356366369374385397406369
13.1.Aspectecetrebuieavute lnvederela realizarea, n:rontareagiexploatarea instalaliiloreo--JieneI3.2.)fiabilitateainstala!iiloqeo-
Vri.n
13.3 Conceptiiconstructivegiteh-nologicein realizareainsta-lafiilor eoliene.73.4Zonarca energeticd eoliania'l.R.S.R.sicriteriide alegerea amplasamentelor
331BibliograJie
,

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nelucom2238 liked this
Codreanu Petru liked this
Bosslucian liked this
Codreanu Petru liked this
bydnm liked this
Popa Florin liked this
nelucom2238 liked this
Liu Ionescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->