Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
M16_predare

M16_predare

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by as456aer

More info:

Published by: as456aer on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2011

pdf

text

original

 
RAPORTUL STRATEGIC NAŢIONAL 2009privind implementarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune
 
M16 - Politici ale UE şi viitorul regiunilor
 
RSN 2009
RAPORTUL STRATEGIC NAŢIONAL 2009 privind implementarea FondurilorStructurale şi de Coeziune
a fost elaborat în conformitate cu prevederile RegulamentuluiConsiliului nr.1083/2006, Art. 29, privind obligaţia Statelor Membre de a transmite ComisieiEuropene (CE), până la sfârşitul anilor 2009 şi 2012, câte un raport concis conţinând informaţii privind stadiul implementării programelor operaţionale 2007-2013 cofinanţate din instrumentestructurale. Elaborarea Raportului Strategic Naţional (RSN) 2009 a fost realizată în coordonareaMinisterului Finanţelor Publice, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale(ACIS) în baza metodologiei elaborate de către CE şi adaptate cadrului instituţional şi strategicdin România. La elaborarea RSN au contribuit majoritatea structurilor implicate în gestionareainstrumentelor structurale, precum şi alte instituţii de specialitate.RSN prezintă într-o manieră succintă stadiul implementării programelor operaţionale, precum şi contribuţia acestora la realizarea priorităţilor stabilite prin Cadrul Strategic Naţional deReferinţă 2007-2013, la implementarea obiectivelor politicii de coeziune prevăzute în OrientărileStrategice Comunitare pentru Coeziune şi a obiectivelor stabilite prin Liniile Directoare Integrate pentru Creştere şi Ocupare (2005-2008), precum şi la alte pachete de măsuri, cum ar fi PlanulEuropean de Redresare Economică.Documentul incepe cu descrierea unei serii de evoluţii socio-economice relevanteînregistrate de la momentul elaborării documentelor de programare şi impactul acestora asuprastrategiei aprobate, surprinzând inclusiv efectele crizei economico-financiare asupraimplementării instrumentelor structurale. Faţă de contextul analizei macro-economice a CSNR,care evidenţia o evoluţie pozitivă a creşterii economice şi a climatului socio-economic general,identificând o posibilitate limitată de intervenţie a unor factori externi perturbatori, evoluţiasocio-economică din 2007 şi primele trei trimestre ale anului 2008 s-a înscris în tendinţele previzionate la momentul stabilirii priorităţilor strategice. Începând cu ultimul trimestru al anului2008, efectele crizei financiare şi economice globale s-au resimţit din ce în ce mai acut,deteriorarea mediului economic şi financiar internaţional fiind în desfăşurare, iar evoluţiileviitoare fiind marcate de incertitudini. Pentru România, climatul extern actual si-a pus amprenta
2
 
M16 - Politici ale UE şi viitorul regiunilor
 
RSN 2009
 prin: înrăutăţirea percepţiei la risc, inclusiv prin asocierea cu evoluţiile regionale; contracţia pieţelor de desfacere; dificultăţi în finanţarea externă; scăderea masivă a fluxului de investiţiistrăine directe.In ceea ce priveste
infrastructura de transport
, in general în perioada 2006-2009, stareaacesteia nu a suferit modificări semnificative faţă de momentul elaborării CSNR. S-au menţinut principalele aspecte identificate ca deficitare în ceea ce priveşte infrastructura şi care aufundamentat stabilirea strategiei privind transportul din CSNR şi, ulterior, a obiectivelor POSTransport. Nivelul de sub-finanţare în întreţinerea infrastructurii existente s-a menţinut şi a dus la perpetuarea stării inadecvate a reţelei rutiere şi a celei feroviare; numărul de autovehicule în uz acontinuat să crească şi în consecinţă au crescut şi nivelul de solicitare a infrastructurii şi gradulde risc privind siguranţa în trafic; traficul de persoane şi mărfuri a înregistrat, în unele sectoare,tendinţe de creştere până la momentul manifestării crizei economice, toate aceste aspecteindicând menţinerea validităţii analizei de nevoi efectuată la momentul elaborării CSNR şi aPOS Transport.În ceea ce priveşte
infrastructura de mediu
, prin CSNR au fost identificate deficienţemajore în ceea ce priveşte reţelele de canalizare şi de tratare a apei, care sunt inadecvate, accesulredus al populiei la sistemele de apă/apă uzată, infrastructura precade gestionare adeşeurilor, poluarea aerului rezultată din sistemele de încălzire urbană, protecţia naturii şi aspeciilor lbatice mult sub standardele europene moderne. Pe baza acestor deficieeidentificate, prin CSNR şi POS Mediu au fost stabilite obiective şi priorităţi de finanţare carevizează diminuarea deficienţelor identificate, având în vedere şi nevoile de dezvoltare post-2013ale României, prin realizarea de investiţii ce pun bazele dezvoltării durabile în infrastructura demediu. Faţă de situaţia prezentată în CSNR, programele de investiţii derulate în perioada 2006-2008 au adus progrese nesemnificative, ca urmare a rezultatelor înregistrate în implementareainvestiilor promovate prin programele cu finanţare europeană, buget naţional sau crediteexterne, necesitatea de a accelera procesul de implementare a proiectelor de investiţii îninfrastructura de mediu continuând rămână o prioritate majoră în actuala perioade programare.
Sectorul strategic de energie
, bazat pe o infrastructură de producţie şi distribuţieînvechită, a continuat să înregistreze performanţe slabe, eficienţa energetică fiind scăzută pe parcursul întregului lanţ, de la producţie până la utilizatorul final.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->