Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
231Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
English - Romanian technical dictionary

English - Romanian technical dictionary

Ratings:

4.87

(1)
|Views: 23,462|Likes:
Published by Antal
Dicţionar tehnic englez-român, peste 57.300 de termeni.

English - Romanian technical dictionary, over 57.300 entries
Dicţionar tehnic englez-român, peste 57.300 de termeni.

English - Romanian technical dictionary, over 57.300 entries

More info:

Published by: Antal on Aug 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2015

pdf

text

original

 
A
a (=area)
arie, suprafaţă
AAE (American Association of Engi-neers)
 
AsociaţiaAmericană a Inginerilor 
abandon
abandonare, părăsire; a abandona, a părăsi, a renunţa
abandonment
(nav) abandon
abate
(met) a (se) calma; a reveni, a face o revenire; (termo) aslăbi, a micşora (focul, arderea); (TH) a risipi (fumul), aabate, a reduce, a slăbi
abatement
slăbire, reducere; (chim, met) calmare; (ec) rabat, bonificaţie; (met) revenire; (termo) slăbirea focului / arderii;risipirea (fumului)
abbreviate
a prescurta
abbreviation
abreviere
abeam
(nav) (la) travers
Abel closed tester
(chim, T) aparat Abel-Pensky închis
aberration
aberaţie, abatere, deviaţie, deviere
ability
capacitate, aptitudine, proprie-tate; putere; tărie; (ec)solvabilitate
ability test
examen de aptitudine
ability to flow
(T, TH) fluiditate, capacitate de a curge / decurgere
ability to maintain cutting power
(mas-un) durabilitate asculei / a tăişului
ability of supply
capacitate de aprovizionare
ABMTM
 
(Associated British Machine-Tool Markers)
Societatea Britanică a Producătorilor de Maşini-Unelte
ablation
scoatere / îndepărtare de material de pe suprafaţa unuicorp (prin vaporizare, topire, aşchiere, etc.)
ablative material
material special pentru acoperiri asigurând protecţie termică
able to work 
gata / apt / capabil de lucru / de muncă
abnormal
anormal, neregulat; (TH) ne-corespunzător (calitativ,dimensional)
abnormality
anormalitate, anomalie, neregularitate
abnormal steel
(met) oţel necorespunzător 
aboard (ship)
(nav) la bord
abolish
a desfiinţa, a anula
abort
a renunţa la o comandă / acţiune, a întrerupe (brusc) oactivitate / o procedură
about
circa, aproximativ, cam; despre, de; cu privire la
about length
lungime aproximativă
about-sledge hammer
(met) baros
above-critical
supercritic, supracritic
above-freezing
peste punctul de congelare
above-grade
de calitate excepţională
above-ground
de suprafaţă; (de) pe sol; la suprafaţă, suprateran,aerian
above-mentioned
mai sus-menţionat
above par
de calitate excepţională; peste nivelul obişnuit
above the level
deasupra nivelului
abr. (=abridged)
prescurtat
abradability
abrazivitate
abradability index
(TH) indice de abrazivitate
abradant
abraziv (rar)
abrade
a pregăti o suprafaţă în sensul măririi rugozităţii, a coji(semifabri-cate metalice), a şlefui, a curăţa cu material abraziv
abrader
(T) maşină de încercat la abraziune
abrading
curăţire cu abraziv, şlefuire
abraser
abraziv, material abraziv
abrasion
abraziune, şlefuire, (mec) răzuire; (T) uzură abrazivă
abrasion hardness
duritate / rezistenţă la abraziune
abrasion proof 
rezistent la abraziune
abrasion resistance
rezistenţă la abraziune
abrasion resistant / resisting
rezistent la abraziune / la uzurăabrazivă
abrasion test
(T) test de rezistenţă la abraziune
abrasion tester
(T) aparat de încercare la abraziune
abrasion testing
încercare / testare la uzură (abrazivă)
abrasive
abraziv; (met) nisip de sablare, material de şlefuit;material abraziv
abrasive belt
(mas-un) bandă abrazivă
abrasive belt grinding machine
maşină de rectificat cu bandăabrazivă
abrasive blade
disc abraziv
abrasive blasting
(met) împroşcare / curăţare cu materialabraziv
abrasive brick 
(mas-un) pilă abrazivă
abrasive cleaning
(met) curăţire prin sablare, sablare
abrasive cloth
 
 pânză
 
de
 
şmirghel /
 
abrazivă
abrasive cutting(-off) machine
(mas-un) maşină de debitat cudisc abraziv
abrasive cutting(-off) wheel
(mas-un) disc abraziv pentrudebitare
abrasive disc / disk 
disc abraziv, piatră abrazivă / de polizor 
abrasive dust
(mas-un) praf de şlefuit, pulbere abrazivă
abrasive hardness
(T) duritate la striere / la uzură prin frecare
abrasive material
material abraziv
abrasive paper
hârtie abrazivă / de şmirghel
abrasive paste
pastă abrazivă / de rodaj
abrasive power
pulbere abrazivă, şmirghel
abrasive resistance
(T) rezistenţă la uzură abrazivă
abrasive surface
suprafaţă abrazivă
abrasive water
apă corosivă / cu impurităţi mecanice
abrasive wear
(T) uzură abrazivă
abrasive wheel
(mas-un) piatră de rectificat, disc abraziv / de polizor 
abridge
a prescurta, a reduce, a abrevia
abridgement
prescurtare; rezumat; conspect
abrupt
abrupt, brusc
abruption
(met) rupere, spărtură, întrerupere (la sudură)
ABS
 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene)
polimer acriconitril- butadien-striren
abscissa
abscisă
absence
absenţă, lipsă
absence of air
(TH) lipsă de aer; închidere ermetică
absence of diffusion
absenţa difuziei
absence of twist
(OM) fără / lipsă de torsiune
absinth wine
(alim) vin-pelin
absolute
absolut; complet, perfect
absolute accuracy
precizie / exactitate absolută
absolute accuracy error
eroare absolută, abatere de la valoareateoretică
absolute calibration
(metr) etalonare / calibrare absolută
absolute error
eroare absolută
absolute feedback 
(mas-un) alocarea unei valori unice pentruorice poziţie posibilă a maşinii sau a unui dispozitiv
absolute heating effect
putere calorică absolută
absolute humidity
(TH) umiditate absolută
absolute insensitivity
(metr) insensibilitate absolută
absolute level
nivel absolut
absolutely dry
absolut uscat
absolute measurement
valoare măsu-rată în unităţifundamentale de măsură
absolutely dry
absolut uscat
absolute permeability
(el) permeabilitate absolută
absolute permitivity
(el) permitivitate absolută
absolute pressure
(hidr, metr) presiune absolută
absolute sealing
 
etanşare
 
totală /
 
 perfectă
absolute temperature
(fiz) temperatură absolută
absolute zero
zero absolut (= -273,16
°
C, = 0
°
K, = -459, 69
°
F)
absorb
a absorbi, a aspira, a suge, a prelua, a consuma
absorbability
capacitate de absorbţie
- 1 -
 
absorbable
absorbabil; aspirabil
absorbance
absorbanţă
absorbed heat
(met, termo) căldură absorbită, căldură utilă
absorbed power
(TH) putere absorbită
absorbent
(chim) absorbitor, absorbant, filtru; (met) materialabsorbant; defectoscopie cu raze X
absorbent carbon
carbon activ
absorbent filter
filtru absorbant
absorbent paper
sugativă
absorber
(mediu / agent) absorbant
absorber cooler
(ind chim) răcitor cu absorbţie
absorber washer
(ind chim) absorbitor 
absorbing capacity
(chim) capacitate de absorbţie
absorbing effect
efect de absorbţie
absorbing fiter
filtru de absorbţie / absorbant
absorbing medium
(TH) absorbant, mediu absorbant, agent deabsorbţie
absorbing power
putere de absorbţie
absorptance
coeficient de absorbţie
absorptiometer
(metr, chim) aparat de măsurat absorbţia
absorption
absorbţie, consumare, tragere (rar); amortizare (asunetelor, a unui şoc)
absorption bulb
(chim) pipetă
absorption capacity
putere absorbantă / de absorbţie, capacitatede absorbţie
absorption cooling
răcire prin evaporarea unui lichid
absorption dynamometer
(auto) dinamometru pentru frână
absorption factor
 
/ coefficient
coeficient / factor de absorbţie
absorption heat
(met, termo, fiz) căldură de absorbţie
absorption of heat
(met, termo, fiz) absorbţia căldurii
absorption of light
absorbţia luminii
absorption of power
(el) absorbţie / preluare de putere; (chim)capacitate / putere de absorbţie
absorption of vibrations
amortizarea vibraţiilor 
absorption oil
 
(T, chim)
 
ulei
 
de absorbţie
absorption pipette
pipetă
absorption power
capacitate / putere de absorbţie
absorption refrigerating machine
(termo) instalaţie frigorificăcu absorbţie
absorption-type refrigerating machine
(termo) maşină /instalaţie frigorifică cu absorbţie
absorptive
care absoarbe, absorbant
absorptive form lining
(cstr) cofraj absorbant
absorptive height
(hidr) înălţime de aspiraţie a pompei
absorptive power
putere absorbantă / de absorbţie
absorptivity
putere de absorbţie / absorbantă
abs.t. (absolute temperature)
temperatură absolută
abstract
extras;
 
rezumat,
 
adnotaţie;
 
(mat) abstract, abstract,abstracţie; a separa, a rezuma, a extrage, a scoate; (chim) adistila; a evacua; doctrină, teoremă
abstracted heat
(met, termo) căldură degajată / evacuată
abstraction
abstracţie; (TH) îndepărtare, extragere, scoatere,eliminare, evacuare
abstraction of heat
(met, termo) eliminare / evacuare a căldurii
abstract theorem
(mat) teoremă, lege
abundance
abundenţă; surplus
abundant
abundent, din belşug, excedentar 
abut
(OM) parte frontală, capăt, aşezare a două piese cap la cap;a (se) mărgini, a se învecina
abutment
(cstr) fundaţie, contrafort, zid de sprijin, limită,graniţă; (OM) reazem lateral, suport, reazem, sprijin, punct dereazem / sprijin, contralagăr, umăr de arbore, capăt de arbore
abutment hinge
(cstr) articulaţie pe reazem (la poduri)
abutment joint
(OM) îmbinare cap-la-cap
abutment line
(mec) latură de închidere a poligonului de forţe
abutment tool-block 
(mas-un) placă articulată de suport a port-cuţitului; placă rabatabilă
abutment wall
zid / perete de sprijin
abutting
adiacent, alăturat; (met, OM) îmbinat cap-la-cap
abutting beam
(mec) grindă în consolă
abutting end
(met, OM) suprafaţă a piesei de prelucrat / deîmbinare
abutting joint
(met) îmbinare frontală / cap-la-cap
ac (acre)
măsură de suprafaţă 1 ac = 0,4047 ha
a.c. (alternating current)
(el) curent alternativ
acacia gum
(chim) gumă arabică
accelerate
(mec) a (se) accelera, a-şi mări viteza; a (se) ambala
accelerated ageing
(met, plast) îmbătrânire accelerată
accelerated ageing test
(T, met, plast) test de îmbătrânireaccelerată
accelerated combustion
(termo) ardere acceleratăa
ccelerated corrosion test
(T, met, plast) test de coroziuneaccelerată
accelerated motion
(mec) mişcare accelerată
accelerated weathering test
(chim, plast, cstr) test accelerat derezistenţă la intemperii
accelerating
 
accelerator,
 
care
 
accelerează
accelerating force
(mec) forţă de acceleraţie
acceleration
 
(mec)
 
accelerare,
 
acceleraţie
acceleration due to gravity
(mec) acceleraţie gravitaţională
acceleration from dead rest / stop
(mec, auto) accelerare cuviteză iniţială nulă / de pe loc
acceleration from steady speed
(mec, auto) accelerare cuviteză iniţială
acceleration gap
(fiz) interstiţiu / fantă de accelerare
acceleration jet
(auto) jiclor de acceleraţie
acceleration lever
(auto) manetă de acceleraţie
acceleration meter
(metr) accelerometru
acceleration nozzle
(mas) ajutaj accelerator (la turbine)
acceleration of gravity
(mec) accelerator gravitaţional
acceleration of upgrade velocity
(cf) acceleraţie în rampă
acceleration pump
(mas) pompă de repriză
acceleration transducer
(metr) traductor de acceleraţie
accelerative force
(mec) forţă de acceleraţie
accelerator
(fiz, cstr) accelerator de priză; (mas) pedală dereglare; (chim, met) accelerator, catalizator 
accelerator control pedal
(auto) pedală de accelerator 
accelerator pedal spindle
(auto) axul pedalei de acceleraţie
accelerator pump
(auto) pompă de acceleraţie
accelerator pump jet
(auto) jiclorul pompei de acceleraţie
accelerator pump piston
(auto) pistonul pompei de acceleraţie
acceleration spring
(OM) arc de accelerare
accelerometer
(metr) accelerometru
accent
accent, accentuare, subliniere; intensitate
accentuate
a accentua, a evidenţia
accept
a accepta; a recepţiona; (ec) a accepta o poliţă
acceptability
calitate acceptabilă, caracter acceptabil
acceptance
(ec) accept (TH) acceptare, recepţie (livrare demarfă)
acceptance certificate
(ec, TH) certificat de recepţie
acceptance delivery test
(TH) probă de recepţie-predare
acceptance gange
(metr) calibru de recepţie
acceptance report
(TH) proces verbal de recepţie
acceptance run
(auto) probă de recepţie
acceptance stamp
(TH) poanson de recepţie
acceptance test
(TH) probă de recepţie
acceptance testing
(TH) verificare de recepţie
acceptance trial
(TH) proba de recepţie
access
(c, inf) intrare a informaţiei; (TH) acces sau deschidere pentru reglare sau reparaţie
access door
uşă de acces
accessibility of the valves
(mas) accesibilitate la supape
accessories
furnituri, accesorii, armături
accessory
(OM) accesoriu, piesă auxiliară
accessory drive
(mas) acţionare auxiliară
accessory equipment
echipament auxiliar 
accessory material
material auxiliar 
access ramp
(cstr, auto) rampă de acces
accident
(TH) avarie, deteriorare, acci-dent, pană, întrerupere înfuncţionare
- 2 -
 
accidental
accidental, întâmplător, aleator; (mat) stocastic
accidental error
eroare accidentală / ocazională
accident prevention
prevenirea accidentelor; protecţie; tehnicasecurităţii muncii
accident sensitive
(TH) predispus la accidente sau la perturbaţii
acclimatization
aclimatizare
acclive
(cstr) înclinat, oblic, în pantă
acclitivity
(cstr) urcuş, pantă, taluz
accommodate
(TH, mec) a se acomoda, a se conforma (despremateriale), a se adapta
accommodation
(TH, T) adaptare, acomodare, conformitate,conformabilitate (despre materiale)
accommodation ladder
(nav) scară de bord
accompanying document
(ec) foaie de însoţire
accompanying metal / element
(met) metal / element însoţitor,impuritate metalică
accomplish
a efectua, a executa, a îndeplini, a realiza
accomplishment
realizare; execuţie; completare, randament(rar)
accord
acord, concordanţă; convenţie; contract
accordance
conformitate, acord; corespondenţă
according to law
conform legii
according to plane
(ec) conform planului
according to a rule
conform unei (anumite) reguli
accordion tube
(OM) tub ondulat / cutat / tip acordeon, siflon
account
(ec, mat) cont, socoteală, calcul, raport, referat,recenzie, apreciere, evaluare, acont, semnificaţie; avantaj; aconsidera; a justifica
accountancy form
(ec) formular contabil
account book 
(ec) registru contabil
accounting
(ec) calcul, calculare
accretions
(met) crustă aderentă / solidificată
accumulate
a (se) acumula, a colecta, a depozita, a înmagazina,a îngrămădi, a (se) stoca
accumulated error
eroare acumulată
accumulating chamber
(termo, chim) cameră de acumulare
accumulation
acumulare, depozitare, îngrămădire,înmagazinare
accumulation funds
(ec) fonduri din acumulări
accumulation of energy
acumulare de energie
accumulation of gaz
(termo) acumulare de gaze
accumulative process
proces cumulativ / de acumulare
accumulator
acumulator, dispozitiv de acumulare
accumulator acid
(auto) acid pentru acumulator 
accumulator box
(auto) cuvă de acumulator 
accumulator can
(auto) vas de acumulator 
accumulator capacity
(auto) capacitatea acumulatorului
accumulator car
(auto) vehicul electric pe bază deacumulatoare, electrocar 
accumulator case
(auto) cuvă acumulatorului
accumulator cell
(el, auto) celulă / element de acumulator 
accumulator drive
(auto) antrenare / tracţiune pe bază deacumulatoare
accumulator jar
(auto) vas de acumulator 
accumulator metal
(met) aliaj pentru acumulatoare (cu mult plumb)
accumulator plant
(el) staţie de încărcat acumulatoare
accumulator plate
(el) separator între plăcile acumulatorului
accumulator switch
(el) întrerupător al acumulatorului
accumulator tank 
rezervor de colectare, bazin colector 
accumulator terminal
(auto) borne de acumulator 
accumulator tester
(auto) dispozitiv de testat acumulatori
accumulator traction
(auto) tracţiune prin acumulatoare
accuracy
acurateţe, exactitate, precizie; (metr) precizie(expresie globală a aparatului sau metodei)
accuracy in measurement
precizie în măsurare
accuracy of alignment
precizia alinierii (arborilor sau a două piese, etc.)
accuracy of measurement
precizie de măsurare
accuracy of shape
precizia formei
accuracy of size
exactitate / precizie dimensională, stabilitate /constanţă a dimensiunilor 
accurate
exact, precis, corect
accurate adjustment
(OM) ajustaj precis; reglare precisă / fină/ exactă a unui aparat sau a unui montaj
accurate to gange
(metr) cu dimensiuni conforme calibrului
a.c.-d.c. comparator
(metr) comparator de curent alternativ -curent continuu
acetylene
(chim) acetilenă
acetylene bottle
(TH) tub de acetilenă
acetylene burner
(met) arzator pentru acetilenă; bec de sudurăcu acetilenă
acetylene cutting
(met) tăiere cu acetilenă / cu flacără
acetylene generator
(met) generator de cu acetilenă
acetylene-oxyhydrogen cutting torch
(TH) suflai pentru tăiereoxiacetilenică
acetylene welding
sudare oxiacetilenică / autogenă
acetyl silk 
(plast) mătase acetat / artificială
acicular
(met) acicular, columnar 
acicular gray cast iron
(met) fontă cenuşie cu structurăaciculară
acicular martensite
(met) martensită aciculară
acicular troostite
(met) troostită aciculară
acid
(chim) acid
acid and basic hearth-converting process
(met) proces deconvertizor 
acid-base reaction
(chim) reacţie între acizi şi baze
acid bath
(met, ind chim) baie acidă
acid beach
(ind chim) spălare cu acizi
acid Bessemer converter
(met) convertizor Bessemer 
acid Bessemer pig iron
(met) fontă în blocuri pentruconvertizor Bessemer 
acid Bessemer process
(met) procedeu Bessemer 
acid Bessemer steel
(met) oţel Bessemer 
acid bottom / hearth
(met) vatră acidă
acid brick 
(met) cărămidă antiacidă / rezistentă la acizi
acid brittleness
(met) fragilitate acidă
acid concentration
concentraţia acidului
acid converter
(met) convertizor acid / Bessemer 
acid converter process
(met) procedeu Bessemer 
acid converter steel
(met)
 
oţel Bessemer 
acid-core solder
(met) fludor (pentru lipituri)
acid cure
(plast) vulcanizare în mediu acid
acid fermentation
(chim) fermentaţie acidă
acid flux
(met) zgură / flux acid
acid free
fără acid
acid-free grease
(T) unsoare cu cifră de neutralizare aproape 0 /unsoare neutră
acid fumes
vapori de acid
acidification
(alim, chim) acidulare, acrire
acidified
acidulat
acidify
a acidula, a (se) oxida
acidifying
(chim) acidulare
acidity
aciditate
acidity index
(chim) indice de aciditate
acid iron
(chim) anion
acidizing
acidizare
acidless
(chim) fără acizi
acid lining
(met) căptuşeală acidă
acid-melting process
(met) procedeu acid (în cuptor Martin)
acid number
(T, chim) indice de aciditate (la asoluţii / unsori)
acid oil
ulei acid
acid open-hearth furnace
(met) cuptor Martin acid / Siemens-Martin acid
acid open-hearth process
(met) procedeu Martin acid
acid open-hearth steel
(met) oţel Martin acid
acid pickling
(met) decapare (în soluţie acidă)
acid pig
(met) fontă acidă
acid process
(met) procedeu acid
acid-proof 
(chim) rezistent la acid (met) anticorosiv, antiacid
- 3 -

Activity (231)

You've already reviewed this. Edit your review.
CarlosAmadorFonseca liked this
Vstefan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Toader Elena Luminita liked this
Tomin Carmen Diana liked this
Sorina Tanciu liked this
Silviu Magherusan liked this
Cosmin Russu liked this
Dorian DC liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->