Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fakti Ditor 3 janar 2011

Fakti Ditor 3 janar 2011

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Familja Zenuni
Fakti Ditor 3 janar 2011 (E perditshme informative per diasporen shqiptare)
Fakti Ditor 3 janar 2011 (E perditshme informative per diasporen shqiptare)

More info:

Published by: Familja Zenuni on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2011

pdf

text

original

 
• SHQIPËRI
Tirana zgjohet e“përgjumur”
E HËNË / MONTAG / 03 JANAR 2011VITI III • NR: 617ÇMIMI: CH 1.90 CHF, DK 11DKK,DE/Ö/B/I 1.20 EURO
EDHE PSE KA KOALICION, MANIPULOHET ME MINISTRAT SHQIPTARË
Të ndihmohet familja e dëshmorit Shaban Zenuni
• KOSOVË
 Veriu i Kosovës jashtë agjendës sëbisedimeve
6
fq.
• AKTUALE
 Akuzat midisnjëri-tjetrit përmafinë urbane
fq.fq.
35
8
Ministria e ekonomisë ungulfat qëllimisht
4
TË MOS NDJEHEN TË BRAKTISUR ATA QË HUMBËN MË TË SHTRENJTËT
Së bashku do t’a ndërtojmë Tetovënashtu siç ëndërrojmë
10
 
Botues
“ALBMEDIA”
dooel Anton Popov 1/61000 ShkupMaqedoni
www.faktiditor.comEditor 
Sulejman Sulejmani
Kryeredaktor 
Xhemal Ahmeti
Drejtor 
Hajrulla Sadiku
Redaktorë përgjegjës
Sevdail DemiriUrim Salihu
Grafika & Layout
Gazmend Aziri
Marketing
(0041 76 476 81 23)
Kontakt
redaksia@faktiditor.com
Redaksia në Shkup
+389 (0)2 2615 011
2
E HËNË / 3 JANAR 2011 / WWW.FAKTIDITOR.COM
A K T U A L E
NATA MË E QETË NË 15 VITET E FUNDITBASHKIMI DEMOKRATIK PËR INTEGRIMMIDIS NDËRRIMIT TË MOTMOTEVENË NATËN MË TË HARESHME
KURSI BANKARË 
 3 / 1 / 2 0 1 1
shitje blerje
 
 Anashkalimi ishqiptarëve në natëne vitit të ri
Edhe fundvtiti dhe festae natës më të hareshmeI gjeti shqiptarët nëkryeqendrën eMaqedonisë tëanashkaluar sërishndërsa këtë e vërtetonedhe manifestimiqendror për pritjen eVitit të Ri 2011 nësheshin e Shkupitsërish janë anashkaluarkëngëtarë të estradësshqiptare, në tëeveniment të organizuarnga Qyteti i Shkupit
Sipas shembullit të metropolevebotërorë, tradicionalisht edhe Shkupiorganizon pritjen e Vitit të Ri nëambient të hapur, gjegjësisht nësheshin qendror “Maqedonia”, kuështë në pritje fillimi i manifestimevenga pasditja.Qyteti i Shkupit ka paguar mijëraeuro nga buxheti i saj për estradënmaqedonase, por edhe për dy këngë-tarët e ftuar kroat Petar Grasho dheDaniela Martinoviq.Këtë vit, përfaqësues të estradësshqiptare nuk reaguan lidhur mekëtë anashkalim të sërishëm, edhepse vitin e kaluar u mbajt një konfer-encë me gazetarët në shenjë pakë-naqësie.Po ashtu manifestime janë paraparëgjatë paradites për fëmijë, ku janëorganizuar disa shfaqje dhe programmuzikor.Pema e vitit të ri me gjatësi prej 15metra është vendosur në një pjesëanësore të sheshit qendror, edhepërkundër punimeve masive që porealizohen në kuadër të projektit“Shkupi 2014”.
Numër i vogël i tëhelmuarve
Gjithsej janëkontrolluar 21 pacientëprej dje në orën 14 derisot në orën 8 tëmëngjesit. 16 prej tyrekishin helmime ngaalkooli. Prej tëhelmuarve nga alkooli15 janë nën moshën 18vjeçare prej të cilëve 10meshkuj dhe 5 femra
Nata e ndërrimit të motmotevemund të konsiderohet si nata më eqetë në 15 vitet e fundit për ekipinkujdestar të klinikës së tok-sikologjisë në Shkup. Kjo nënkuptonse ka pasur numër jashtëzakonisht tëvogël të helmimeve nga alkooli përdallim të viteve të kaluara. Sipasdrejtorit të klinikës Anton Çibishiev,vetëm 15 nga pacientët e pranuarkanë qenë nën moshën 18 vjeçare.“Gjithsej janë kontrolluar 21pacientë prej dje në orën 14 deri sotnë orën 8 të mëngjesit. 16 prej tyrekishin helmime nga alkooli. Prej tëhelmuarve nga alkooli 15 janë nënmoshën 18 vjeçare prej të cilëve 10meshkuj dhe 5 femra. Për dallim tëvitit të kaluar kur kishim 66 helmimemë alkool këtë vit kemi jashtëzakon-isht numër të vogël, që sipas statis-tikave që unë i kontrollova në mëng- jes nuk është vërjetur në 15 vitet efundit” tha Anton Çibishev, drejtor iKlinikës së Toksikologjisë.Ngjashëm sikurse në toksikologji,natën e Vitit të Ri e kanë kaluar edheekipi kujdestar në qendrënemergjente.“Mbrëmë kemi kontrolluar 50raste, kemi pranuar 11 prej të cilëve5 në neurokirurgji, 5 në trauma-tologji dhe një në plastik. Këtë vitkishim më pak lëndime nga mjetetshpërthyese, nuk kishim asnjë fëmitë lënduar që do të thotë se nënatshumë mirë janë kujdesur për fëmi- jët e tyre. Kemi një të rritur i cili kambajtur më shumë pushkaliqe dhe ikanë shpërthyer në dorë, tani gjen-det nën përkujdesje në plastike dhepër dy ditë do të lëshohet në shtëpi”tha Jordan Saveski, mjeku kujdestarnë Qendrën Emergjente.Tradicionalisht ekipet kujdestarë tëQendrës Emergjente dhe Klinkës sëToksikologjisë, i vizitoi edhe min-istri i Shëndetësisë, Bujar Osmani.“Nata e mbrëmshme nuk ka pasurpasoja të mëdha për jetën dhe shën-detin e qytetarëve, ka pasur njënumër të qytetarëve të cilët kanëqenë të lënduar nga mjetet plasëse,mirëpo në përgjithësi mund të themse nuk ka raste të cilat janë me gjend- je të rëndë të shëndetit të tyre ose  jetës së tyre. Tani do të vazhdojmëedhe me klinikat tjera atje ku kanëpërfunduar edhe pacientët tjerë,shpresojmë se edhe atjse do të gjejmënjë gjendje të tillë” tha BujarOsmani, ministër i Shëndetësisë përalsat-m.Bashkimi Demokratik për Integrim(BDI) do të vazhdojë turneun parti-ak nëpër qytete. Kreu i kësaj partiesot do të qëndrojë në Strugë nëtakimet e parapara me qytetarët.Në takimin që do të zhvillohet nëhotelin “Drim”, kreu i kësaj partieAli Ahmeti dhe përfaqësuesit e lartëpartiak dhe qeveritar do të informo- jnë qytetarët lidhur me regjistrimin epopullsisë, zhvillimet aktuale poli-tike, prioritetet dhe projektet qever-itare.Ky takim në Strugë vjen kryesishtpër regjistrimin, me ç`rast do tëshfrytëzohet momenti për të infor-muar edhe diasporën e këtij qyteti,që gjendet për pushime në vatratfamiljare. Pas Strugës, BDI pritet tëvazhdojë turneun në Dibër, Ohërdhe qytete tjera. Nga fundi i vitit tëkaluar filloi agjenda e tillë e kreut tëkësaj partie për të informuar qyte-tarët.Në Klinikën përGjinekologji dhe Akush-eri në kuadër të Qendrësuniversitare klinike nëShkup një minutë pasmesnate, lindi një vajzë, epara në Vitin e Ri. Foshn- jën e parë në vitin 2011 elindi nëna TanjaShipinkovska, për të cilënështë fëmija i dytë. Nënëndhe foshnjën I vizitoikryetari i Qytetit tëShkupit Koce Trajanovski.
Turne partiak nëpër qytete
Një vajzë, foshnja e parë e lindurpër këtë vit
 
Kryeministri Gruevski ivendosi disa “çadra”ministrisë së ekonomisëqë vazhdimisht tëmbetet nën hije. Formoiagjenci për investimedhe emëroizëvendëskryeministërpër çështje ekonomikeqë “de facto” ia morrikompetencat ministrittë ekonomisë
Bekri
AJDINI
Maqedonia çdo vit e më shumë pothellohet në një krizë politike. Nëvend të zhvillimit, me një mentalitettë intait, kurtheve dhe stërkëmbëzavepër të fituar pikë politike brendavotuesve, veprohet në mënyrë tëgabuar që kushton për përparimin eshoqërisë.Ekonomia e Maqedonisë gjatë këtijviti duket se është futur edhe mëshumë në blatën nga e cila asesi tëdalë. Të gjithë do të arsyetoheshin nëkrizën ekonomike globale që nga vitit2009, megjithatë esenca e krizës përekonominë e vogël të Maqedonisë fil-lon nga politika nacionaliste e pop-uliste e kryeministrit. Në fakt, NikollaGruevski për të pasur çdo gjë nënkontroll ka emëruar persona që i lënënën hije edhe ministrat, kryesisht atashqiptarë.Qeverisja BDI-VMRO DPMNE ishteformuar mbi parimet e një marrëvesh- je për realizimin e projekteve dheveprimit korrekt. Ministria eEkonomisë, e cila duhet të jetë motor-ri shtytës i projekteve zhvillimore,duket se është dobësuar dukshëm, pafajin e vetë ministrisë.Kryeministri Gruevski i vendosidisa “çadra” kësaj ministrie qëvazhdimisht të mbetet nën hije. For-moi agjenci për investime, punë qëmë parë e bënte ministria dhe emëroizëvendëskryeministër për çështjeekonomike që “de facto” ia morrikompetencat ministrit të ekonomisë.Por, cila është rëndësia e kësaj min-istrie për zhvillimin ekonomik të njëshoqërie, përgjigjet për “Lajm”,eksperti i çështjeve ekonomike,Abdulmenaf Bexheti. “Rëndësia dheroli i ministrisë së ekonomisë edhenormativisht është përcaktuar në vetligjin e organeve shtetrore dhe besojparaqet shtyllë të sistemit ekonomiknë vend që rregullon dhe mbikëqyraspektet e funksionimit të tregut sipostullat bazik i çdo sistemiekonomik, sqaron Bexheti. Sipas tij,në Maqedoni kemi ngecje të fun-skionimit të sistemit ekonomik. “Nërastin e Maqedonisë posaçërisht ështëe rëndësishme në këtë dimension pasiqë të gjitha analizat dhe monitorimete sistemit ekonomik dëshmonjnë,duke shikuar edhe raportin e BE-së,për mosfunksionim të sistemitekonomik të vendit në kuptim të kri- jimit të rregullave dhe zabtimit të tyrepa kurrëfarë selektimi mbi baza kon- junkturale”, tha Bexheti.Megjithatë, formimin e agjencivepër investime ai e sheh të dobishëmnëse ata janë nën kompetencat e min-istrisë, por në realitet ndodh ekundërta. “Formimi i agjencive përpromovime të aktiviteteve dhe inves-timeve të huaja nuk e dobësojnëdrejtëpërsëdrejti këtë ministri po që sedo të koordinoheshin nga ministri icili është përgjegjës për sisteminekonomik të vendit. Fatkqësisht ata janë krijuar si trupa apo agjencionegjoja të pavarura por që varen ngadikush tjetër duke dashur t’i largojëvarshmërinë direkte nga minsitri. Praka një institucion jokushtetues dhe joligjor e ai është zëvendëskryemi-nistri për ekonomi që është dizajnuarpër të anashkaluar ministrin sepse janë inferior ndaj tij. Dhe, për shumëç-ka kalon e koordinohet prejzëvendëskryeministrit, një kategori jashtëinstitucionale që s’është as nëligjin e administratës shtetërore.Kompetencat e tij janë të derivuaradhe jo burimore, gjoja për tëkoordinuar sistemin ekonomik e nëanën tjetër bën anashkalimin e min-istri”, tha Bexheti.Në vititn 2010 thuajse nuk kemipasur asnjë investim më serioz, hapjetë vendeve të reja të punës, investimetë huaja direkte (kompani të huaja qëkanë invetsuar në Maqedoni), inves-time në infrastrukturë (rrugë, objekteafariste etj.), përveç faktit se me suk-ses po investohet në projektin e quaj-tur “Shkupi 2014” që ka përqëllimshndërrimin e kryeqendrës me një stilbarok ku dominon mbi 90 për qindkultura dhe historia maqedonase.Liberalizimi i vizave gjatë këtij viti inxorri në pah hallet dhe vuajtet e pop-ullatës shqiptare. Duke duruar vite tëtëra në interes të çështjes kombëtare,zona e Karadakut të Kumanovës meliberalizimin e vizave tentoi të kërkojëshpëtimin në Evropë. Kësaj radhe atanuk kërkonin një azil politik nga qëdikush nuk iu jepte të drejtat, por njëazil ekonomik pasi kishin barkun ezbrazur.Të shashtisur se rinia doli jashtë,kreu i qeverisë premtoi se do tëinvestojë në këtë zonë, pasi e kishtepranuar se deri më tani s’kishte bërëasgjë. Megjithatë përkundër premtim-it deri më tani s’ka asnjë lëvizje pozi-tive.Profesori në UEJL, AbdulmenafBexheti thekson se mbetet vetëm opti-mist se diçka do të ndryshojë, edhepse sipas tij faktet falsin ndryshe.“Gjendja ekonomike, posaçërisht nëregjionet me popullsi etnike shqiptareështë më e vështirë pasiqë trajtohenme anashkalim si investimet realeekonomike dhe të infrastrukturës nëkëtë zonë nga Likova deri në Strugë.Përpjekjet e këtij viti të ministraveshqiptarë shpresojmë të rezultojnë mëpozitivisht në këto rajone. Një zonë elirë teknologjike dhe industriale e për-caktuar në Tetovë realizohet medinamike shumë të ngadalshme”, thaBexheti.Ai i referohet ligjit për investime nëviset e pazhvilluara. “Normalisht poqë se i referoheni ligjit për zhvillimine viseve jomjaft të zhvilluara ku vetshteti detyrohet të ndajë 1% nga PBB- jë për këtë destinim, nuk realizohetmë shumë se një e dhjeta e sajë,respektivisht buxheti i byrosë (qëpërsëri e udhëheq shqiptar!) ështërreth 0,1% e PBB-së, përsëri dihetpse?”, tha në fund Bexheti.Në vitin 2011 janë paralajmëruar sedo të ketë disa investime kryesisht nëinfrstrukturë, ku në plan të parë do të jenë ndërtimi i rrugëve dhe gjallërimii zonave të lira ekonomike.
3
E HËNË / 3 JANAR 2011 / WWW.FAKTIDITOR.COM
A K T U A L E
EDHE PSE KA KOALICION, MANIPULOHET ME MINISTRAT SHQIPTARËVITI QË SAPO ERDHINGA FILLIMI I 2011
Ministria e ekonomisëu ngulfat qëllimisht
Stavrevski emërohetpër inat të Besimit
“Fatkqësisht ata janë krijuar si tru-pa apo agjencione gjoja të pavaru-ra por që varen nga dikush tjetër duke dashur t’i largojë varshmërinëdirekte nga minsitri. Pra ka një insti-tucion jokushtetues dhe joligjor e aiështë zëvendëskryeministri për ekonomi që është dizajnuar për tëanashkaluar ministrin sepse janëinferior ndaj tij. Dhe, për shumëçkakalon e koordinohet prejzëvendëskryeministrit, një kategori jashtëinstitucionale që s’është asnë ligjin e administratës shtetërore.Kompetencat e tij janë të derivuaradhe jo burimore, gjoja për tëkoordinuar sistemin ekonomik e nëanën tjetër bën anashkalimin eministrit”, tha profesori i ekonomisë, Abdulmenaf Bexheti.
Tema më dominante do të jenëzgjedhjet e parakohshme
Nuk do të paguhet doganëpër veturat nga BE
Në Maqedoni mbajtja e zgjedhjeve tëparakohshme është njëra nga temat qëdo të dominojnë në skenën politikegjatë vitit 2011.Partitë e opozitës njëzëri mbështesinmbajtjen e këtyre zgjedhjeve, men- jëherë pas përfundimit të regjistrimittë popullsisë në prill të këtij viti.Lidhja Social Demokrate e Maqe-donisë (LSDM) në mesazhet e fundittë vitit të kaluar përsëriti kërkesën përzgjedhje të pashmangshme përlargimin e qeverisjes aktuale VMRO-DPMNE dhe BDI, që siç thuhet ka var-fëruar dhe izoluar vendin.“Maqedonia dëshiron zgjedhje, pop-ulli dëshiron të vendos për tëardhmen e tij, pas këtij mjerimi, izoli-mi që po përjeton vendi”, theksoikryetari i LSDM-së, Branko Cër-venkovski.VMRO-DPMNE e kryeministritNikolla Gruevski ka hedhur poshtëmundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve tëparakohshme gjatë 2011, duke nën-vizuar se Qeveria do të vazhdojë tërealizojë prioritetet e saj gjatë man-datit të mbetur.BDI, partia shqiptare që është pjesë ekoalicionit është ndër të parat që udeklarua kundër mbajtjes së zgjed-hjeve të parakohshme, duke shprehurqëndrimet për zgjidhjen e emrit dhepastaj mbajtjen e zgjedhjeve.Partitë opozitare shqiptare janë tëzëshme për shkuar në garë zgjedhore.PDSH-ja në mesazhin e fundvitit katheksuar se shpëtimi i vendit ështëvetëm rrëzimi i Qeverisë aktuale dhembajtja e zgjedhjeve të parakohshme.Kjo parti vazhdon të bojkotojë Parla-mentin.Demokracia e Re së fundi ka shpesh-tuar kërkesën për zgjedhje tëparakohshme.“Viti 2011 duhet të jetë viti i zgjed-hjeve të parakohshme parlamentare,vit kur politikanët duhet t’ia kthejnëmandatin popullit. Populli le të ven-dos për te ardhmen e vet, e jo qeveri-tarët tanë të cilët kanë ngatërruarLindjen me Perëndimin”, ka theksuarkryetari i kësaj partie Imer Selmani.Edhe forcat e tjera politike shqiptarembështesin propozimin për të shkuardrejt zgjedhjeve të parakohshme gjatë2011, një vit para atyre të rregulltaveqë duhet të mbahen nga mesi i vitit2012. Koalicioni aktual është i vendo-sur që të çojë deri në fund këtë mandatzgjedhor për të përmbyllur projektet efilluara. Analistët politik vlerësojnë seviti 2011 do të jetë një vit me njëfushatë aktive parazgjedhore nga anae partive politike.Nga fillimi i këtij viti nuk do tëpaguhet doganë për veturat dheprodhimet e tjera të importuaranga Bashkimi Evropian.Kjo masë për heqjen doganimitvlen edhe për prodhimet e met-alit, mineralet, minierat, met-alet, veshjet, makineritë, dhepërgatitjet, mobiliet dhe prod-himet e tjera kryesisht nga BE.Të gjithë qytetarët që do tësjellin nga jashtë vendit prod-himet e këtyre kategorive, dukefilluar nga autoveturat e rejaapo të vjetra nuk paguajnëdoganë. Tarifat doganore do tëvazhdojnë të bien edhe gjatëvitit 2011 edhe për prodhimet etjera, në përputhje me Pro-tokollin për paraqasje që Maqe-donia e ka nënshkruar me Orga-nizatën Botërore të Tregtisë.Ky lehtësim do të nxisëimportet e prodhimeve tëndryshme nga vendet e BE-së.Gjatë vitit të kaluar mezvogëlimin e doganës në shkallëmë të ulta, u importuan mbi 51mijë vetura të vjetra dhe të rejanga BE, ndërsa me lehtësimin efundit pritet rritja e importit.Tek detergjentet e lëngëta përpastrim dhe higjienë, pllakatngjitëse, filmat, folitë doganatulen nga 11,3 për qind në 8,9për qind. Edhe tek disa produk-te të tjera higjienike, prodhimebujqësore, mishra, qumështi,kafeja dhe prodhime të tjera dotë ketë ulje të tarifavedoganore.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->