Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual Craciun Etica

Manual Craciun Etica

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,502|Likes:
Published by Cojocaru Elena

More info:

Published by: Cojocaru Elena on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
Etica in afaceri
Prof.univ.dr. Dan CRACIUN
Prefaţă
Etica în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuzăcopios, altora li se pare o glumă proastă. Mai toate lucrările consacrate acestuisubiect menţionează faptul că, în opinia majorităţii oamenilor, sintagma „etica înafaceri” este (cum spun anglo-americanii) un
oxymoron
, adică o contradicţie întermeni, de genul „cerc pătrat”, „zgârcit cheltuitor” sau „mamă virgină”. Faptul esteînregistrat ca atare, fără să i se acorde prea multă atenţie. Eu cred însă că merită să neîntrebăm care sunt premisele acestei opinii atât de răspândite.Cei care privesc raportul dintre etică şi lumea afacerilor 
din afară 
, casimpli spectatori ai vieţii economice, zâmbesc ironic atunci când aud de „eticaafacerilor”, deoarece, prin definiţie, stabilesc un raport de incompatibilitate întrecele două noţiuni. Foarte adesea, oamenii sunt tentaţi să idealizeze sfera eticului,considerând că a fi „etic” înseamnă a te comporta întotdeauna altruist, urmărind,mai presus de orice, binele aproapelui. În vreme ce moralitatea este echivalată cusfinţenia, lumea afacerilor este demonizată, fiind zugrăvită în clişeelearhicunoscute: lăcomie, cinism, egoism feroce, rapacitate, corupţie, dispreţ faţă delegi şi faţă de oamenii „simpli şi oneşti” care muncesc din greu pentru a-i îmbogăţi pe nişte exploatatori fără scrupule etc. Fireşte că, definite în aceşti termeni, etica şiafacerile sunt antitetice deoarece „a face afaceri” presupune cu necesitate uncomportament pe de-a-ntregul imoral.Pe ce se bazează această percepţie ultrasimplistă? În cazul noţiunii de etică, pe ignoranţă. În lumea noastră, învăţăm din clasa întâia matematică, gramatică,istorie, geografie etc., însă etica nu o studiem niciodată la şcoală. Nu este odisciplină „exactă” şi, după cât se pare, nici destul de importantă pentru a sta lângăcelelalte materii „umaniste”. Aşa se face că fiecare îşi încropeşte o imagine personală, extrem de aproximativă, dacă nu de-a dreptul eronată, despre ceea ceînseamnă etica, bazându-se pe o minimă şi stângace reflecţie asupra unor elementedisparate, culese mai întâi din dădăceala părinţilor şi a profesorilor, apoi din lecturi,conversaţii întâmplătoare, din filme şi
mass-media
dar, mai ales, din lecţiile predatela „şcoala vieţii”. Iar viaţa nu este, pentru cei mai mulţi dintre noi, un „profesor”din cale afară de priceput şi de răbdător.În ceea ce priveşte percepţia demonizată a lumii afacerilor, cauza principală este tot ignoranţa. Este vorba însă de o ignoranţă interesată,resentimentară şi de-a dreptul voită, a celor care – privind din afară – remarcăscandalizaţi luxul, opulenţa şi ostentaţia celor „ruşinos de bogaţi”, fără a face unminim efort de gândire spre a înţelege că nu toţi întreprinzătorii sunt chiar atât de bogaţi şi, mai ales, faptul că mulţi dintre ei câştigă nu prin fraude şi escrocheriimârşave, ci printr-o activitate extrem de solicitantă şi de responsabilă – care tot unsoi de muncă este, chiar dacă nu se face cu târnăcopul sau la strung. Din păcate,
mass-media
întreţine cu râvnă aceste clişee, bombardând publicul cu ştiri şireportaje de senzaţie, în care nu figurează decât personaje dubioase, fraude
E
TICA ÎN AFACERI
colosale, bănci devalizate, falimente scandaloase, privatizări suspecte, licitaţiitrucate, evaziuni fiscale, produse care pun în pericol viaţa şi sănătatea
 
consumatorilor, catastrofe ecologice etc. Ce-i drept, aceste fenomene există şi
mass-media
are datoria să informeze şi să avertizeze publicul, punând reflectoarele pe acei afacerişti care comit realmente astfel de infracţiuni. Un „guru” al influenţeimediatice din lumea contemporană spunea însă că, dacă un câine a muşcat un om,faptul ca atare nu interesează pe nimeni; dar dacă un om a muşcat un câine, ei bine,iată o ştire de natură să capteze interesul publicului. Aplicând acest „principiu”,
mass-media
nu dă aproape de loc atenţie miilor, zecilor, sutelor de mii deîntreprinzători oneşti, care se străduiesc din greu să facă o treabă bună – atât pentruei, cât şi pentru societate. Se întâmplă la fel ca în filmele holywoodiene de
lowbudget 
: nu se poate face un film „captivant” despre viaţa, cu totul şi cu totul plicticoasă, a unor studenţi străluciţi, care îşi petrec zilele şi nopţile învăţând. Iatăde ce, dacă am judeca după ceea ce se poate vedea în filme, am fi tentaţi să credemcă activităţile de bază în campusurile americane sunt dramele sentimentale,chefurile dezlănţuite, consumul de droguri, beţia crâncenă şi, măcar din când, unviol, un jaf, o bătaie bestială sau, reţeta sigură, crimele în serie. Maşini luxoase,toalete extravagante, intrigi, bârfe, obrăznicii ale studenţilor la cursuri, profesori fieagasant de plicticoşi, fie ridicol de excentrici. Cei care sunt atât de naivi încât săcreadă aceste clişee inepte au de ce să fie teribil de dezamăgiţi. Imensa majoritate a profesorilor americani este cât se poate de capabilă şi devotată, iar imensamajoritate a studenţilor americani îşi petrece aproape tot timpul învăţând pe rupte(spun unii că au şi de ce).Această goană după senzaţional, care face ca
mass-media
să nu îşifocalizeze atenţia decât asupra laturilor întunecate ale vieţii economice, are efectedeosebit de negative asupra opiniei publice din ţara noastră. Din păcate, este unadevăr cât se poate de trist că România de astăzi oferă din belşug subiecte descandal. Corupţia a atins cote alarmante şi multe averi s-au făcut în condiţii maimult decât suspecte, deşi reacţia justiţiei a fost mai totdeauna „timidă” sauinexistentă. Cu atât mai meritorii sunt, în acest climat, eforturile unui mare număr de întreprinzători anonimi, care se străduiesc şi, de bine, de rău, chiar reuşesc săfacă afaceri oneste şi profitabile. Dacă nu ar copia fără discernământ modelele presei occidentale – care, într-adevăr, are de ce să umble după senzaţional, întrucâtviaţa imensei majorităţi a consumatorilor este extrem de uniformă şi de „searbădă”:muncă, muncă, muncă – 
mass-media
românească şi-ar da seama că, în climatul decorupţie cronică şi de impostură generalizată de la noi, ştirile cu adevărat „desenzaţie”, care ar şoca pe toată lumea, ar suna cam aşa: „Undeva, într-o localitatedin România, un întreprinzător privat cinstit şi corect, a reuşit să pună pe picioare oafacere profitabilă: fără şpagă, fără protecţie clientelară, fără licitaţii dubioase, fărăscutiri preferenţiale de impozite şi de obligaţii fiscale etc.; salariaţii câştigă bineşi sunt mulţumiţi; consumatorii sunt încântaţi de calitatea şi preţul produselor firmei ş. a. m. d.”. Astfel de firme există chiar şi în România de astăzi, dar, din păcate pentru ele şi mai ales pentru publicul de la noi, sunt câini care nu muşcă,ceea ce, gândesc liderii noştri de opinie, chiar nu interesează pe nimeni.
P
REFAŢĂ
Pe scurt, observatorii hipercritici ai mediului de afaceri comit mai multeerori, care le îngustează perspectiva şi le strâmbă judecata. Pe de o parte, confundăcomportamentul etic cu altruismul umanitar (dar numai atunci când îi judecă peoamenii de afaceri; propriul lor comportament primeşte o apreciere de onorabilitatemorală în raport cu nişte exigenţe mult mai relaxate). Pe de altă parte, generalizeazăfără temei faptele scandaloase care se petrec realmente în lumea afacerilor, trecândcu vederea – datorită unei ignoranţe autoinduse resentimentar, alimentate de
massmedia
 – normalitatea activităţii de afaceri, în care onestitatea şi corectitudinea sunt
 
regula şi nu excepţia. Având o noţiune confuză asupra eticii şi o viziune părtinitor nefavorabilă asupra afacerilor, cei care strâmbă din nas atunci când aud vorbindu-sedespre etica în afaceri mai comit o eroare decisivă, care le întăreşte scepticismul faţăde seriozitatea acestei discipline. Aceşti oameni nu realizează faptul că etica înafaceri nu se ocupă de furturi, delapidări, fraude şi alte soiuri de
ilegalităţi
. Toateaceste fapte ţin de resortul justiţiei, iar dacă aceasta nu-şi îndeplineşte funcţiile salesociale, răul trebuie căutat în altă parte. Voi dezvolta pe larg în capitolele ce urmeazăideea că etica în afaceri are ca obiect de investigaţie criteriile strict
morale
care staula baza ierarhizării alternativelor 
legale
ce se deschid opţiunii manageriale şilegăturile dintre aceste criterii morale, pe de o parte, şi eficienţa economică pe termenlung a întreprinderii private, pe de altă parte.Cât despre ceilalţi, „meseriaşii” care privesc mediul de afaceri pe
dinăuntru
, în calitate de actori ai economiei de piaţă, mulţi dintre ei se situează peo poziţie diferită faţă de etica în afaceri. Pe ei subiectul nu-i amuză de loc, ci îiagasează la culme. Nici „actorii” nu sunt mai bine informaţi decât „spectatorii” înceea ce priveşte noţiunea de etică. Drept urmare, şi ei confundă adeseoricomportamentul moral cu sfinţenia, fiind, pe bună dreptate, excedaţi de pretenţiileunora sau altora de a-i vedea imitând-o în ceea ce fac pe Maica Tereza. „Pentrunumele lui Dumnezeu”, spun ei, „noi nu suntem sfinţi ca să trăim făcând bineaproapelui; noi suntem oameni de afaceri, iar meseria noastră este aceea de a face bani”. Şi pentru unii manageri sau întreprinzători „etica în afaceri” este oabsurditate – nu neapărat un
oxymoron
, ci mai degrabă o alăturare imposibilă determeni cu semnificaţii sistematic disociate; a vorbi despre etica în afaceri,consideră ei, este totuna cu a măsura timpul în kilograme sau distanţele în litri.Ce-are a face etica, adică sfinţenia, cu afacerile? Sigur că toţi trebuie să fim (maimult sau mai puţin) morali – aşa, în general şi mai ales în timpul liber – dar afacerilese fac pentru profit, altminteri n-ar mai fi afaceri. Confruntaţi cu nişte cerinţeexagerat de pretenţioase şi iritaţi de stigmatizarea întregii lor tagme de către opinia publică, mulţi oameni de afaceri ajung să vadă în orice abordare din perspectivăetică a activităţii lor o ingerinţă abuzivă şi inadecvată, menită să le pună beţe înroate spre a da satisfacţie unor veşnic nemulţumiţi, care habar nu au cât de greueste să pui pe picioare, să menţii pe linia de plutire şi să sporeşti o afacere. Ultimullor cuvânt este: „Atâta timp cât respectăm legile în vigoare, nu furăm şi nu înşelăm pe nimeni, lăsaţi-ne în pace să ne vedem de treabă.”Pe scurt, „spectatorii” care plătesc biletul ca să asiste la spectacol considerăcă etica (ceva măreţ, grav şi solemn) şi afacerile (ceva meschin, şmecheresc
E
TICA ÎN AFACERI
şi sordid) sunt
incompatibile
. Un om de afaceri moral este, în opinia lor, ceva la felde nefiresc ca şi femeia cu barbă de la bâlci – în cel mai bun caz o anomalie, celmai probabil un truc ieftin. „Actorii” care joacă pe scenă (şi pe banii spectatorilor)consideră că etica (ceva măreţ, grav şi solemn, dar, dacă suntem sinceri, teribil de plicticos, exasperant de idealist şi total nepractic) şi afacerile (ceva pasionant,dificil şi riscant) sunt
 paralele
. A-i cere omului de afaceri să fie preocupat demorală în activitatea sa e totuna, în opinia lor, cu a-i cere elefantului să zboare saua te chinui să croieşti un costum de haine cu şurubelniţa – în cel mai bun caz onaivitate, cel mai probabil o aberaţie stângistă.Fireşte că am prezentat lucrurile în contururi voit îngroşate şi este de lasine înţeles că nu toţi gândesc chiar atât de simplist. Din păcate pentru ei, nici„spectatorii”, nici „actorii” nu se pot lipsi unii de ceilalţi. Aşa ticăloase şi rapacecum sunt ele, firmele private oferă pe piaţă bunurile şi serviciile de careconsumatorii au (sau cred că au) nevoie şi pe care se dau în vânt să le cumpere

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
phdcand_manrel liked this
pufu liked this
Liviana Maria liked this
Lidia Elena liked this
Lidia Elena liked this
alexaalex liked this
lorena liked this
lorena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->