Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kerja Kump 6 WAJ 3104 Teknik Lakonan

Kerja Kump 6 WAJ 3104 Teknik Lakonan

Ratings:
(0)
|Views: 2,623|Likes:
Published by Aj Davian

More info:

Published by: Aj Davian on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
Soalan :
Membina dan menggunakan bahan bantu belajar dalam aktiviti  pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teknik lakonan.
Drama dalam pendidikan merupakan satu aktiviti pembelajaran yangberhasrat menambahkan pemahaman pelajar terhadap semua mata pelajaran dankemahiran yang dipelajari dan dikuasai , terutamanya bahasa, sastera, sejarah danpendidikan seni. Sesuai dengan falsafah pendidikan, drama pada amnya dijangkadapat membina daya pemikiran dan intelek yang tinggi, memperluas keupayaanberbahasa dan mempertingkatkan interaksi sosial yang baik.Brian Way (1976) berpendapat, aktiviti drama/lakonan bertujuanmemperkembangkan penyuburan diri individu secara menyeluruh dari aspek intelek,rohani, emosi, jasmani, kreativiti, disiplin, sikap, estetika dan motivasi. Pembelajaranadalah lebih terjamin apabila emosi dilibatkan melalui pengalaman dan hal inisemakin dapat diperkukuh seandainya penggunaan bahasa yang baikdikombinasikan dengan gerak-geri badan dan perlakuan tertentu.Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia, aktivitilakonan boleh dikelaskan sebagai bahan media yang konkrit dan sifatnya adalahmenyerupai kaedah sebenar dan digolongkan dalam media tiga dimensi. Aktiviti iniboleh menukarkan pengalaman-pengalaman yang abstrak dalam pengajaran danpembelajaran kepada pengalaman-pengalaman konkrit dan dapat member kefahaman yang jelas terhadap sesuatu pelajaran.Aktiviti lakonan adalah satu bidang yang sangat penting dan banyak nilaiyang berfaedah bagi pembelajaran bahasa Malaysia di dalam kelas. Oleh itu kitayakin pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia secara tidak lansung melaluisaluran lakonan akan lebih bermanfaat terhadap pengajaran dan pengajaran bahasaMalaysia. Ini seterusnya menjadi kelas satu tempat yang boleh menarik minat pareapelajar.Drama atau lakonan adalah satu cara kegiatan yang boleh menarik hatipenonton dan menyukakan hati mereka. Pelajaran yang disampaikan melaluisaluran ini akan menarik hati dan akan lebih memberi kesan di jiwa pelajar danmereka gemar mempelajarinya. Pelajar akan belajar tanpa merasa jemu.
 
Menurut Abdul Aziz Talib (1987), lakonan merupakan satu kaedah yangsesuai kerana dapat member peluang kepada pelajar belajar secara bermain.Belajar secara bermain merupakan satu konsep dalam pendidikan yang dapatmenggalakkan pelajar-pelajar cenderung untuk belajar dan merupakan simulasiyang baik untuk kanak-kanak berlatih bercakap dalam bahasa Melayu baku.Hakikat ini diakui oleh Salleh Mohd Akid (1975) yang mengatakan bahawadrama/lakonan adalah satu proses semulajadi yang meliputi alam kanak-kanak. Iaberlaku secara peniruan menerusi pandangan dan pengamatan. Hal ini adalah satuperkara penting bagi masa hadapan mereka kerana lakonan merupakan satupenghayatan terhadap realiti kehidupan.Hasniah Hussein dan Robiah Hamzah (1989) menyatakan bahawapengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu akan sentiasa menarik dan berkesan jika disampaikan dengan kaedah dan teknik yang sesuai. Jadual waktu yang begitupadat dalam KBSR tidak member banyak peluang kepada pelajar untukmenghilangkan rasa bosan. Para pelajar dalam peringkat umur ini memerlukanpergerakan yang boleh melapangkan fikiran dan menghindarkan kebosanan. Tekniklakonan memenuhi keperluan ini kerana teknik lakonan membawa situasipengajaran dan pembelajaran yang kurang kongkongan, tidak formal danmenggalakan penglibatan secara langsung dan secara aktif di kalangan pelajar.Dengan ini, proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik,menyeronokkan dan berkesan.Beberapa tujuan penggunaan teknik lakonan dalam aktiviti pengajaran danpembelajaran guru adalah seperti berikut:a)Membawa peristiwa-peristiwa nyata ke dalam bilik darjahb)Membolehkan pelajar berdialog dalam bahasa yang teratur dan indahc)Menjadikan aktiviti penhajaran dan pembelajaran lebih berkesan danbermaknad)Menarik minat murid kerana suasana kelas yang meriah dan menyeronokkanmurid.
 
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BERASASKAN TEKNIK LAKONANBAHASA MALAYSIA TAHUN 4
Tarikh: 28 Oktober 2010 (Khamis)Masa: 09.00 10.00 pagi ( 60 minit )Tahun: Tahun 4 HijauTema: Yang Baik Jadikan TeladanTajuk Pelajaran: Arnab dan Kura-kuraBilangan Murid: 25 orangFokus Utama: 5.2 - Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan danintonasi yang betul dan lancar serta memahami perkarayang dibaca.Aras 1(i) – Membaca lancar bahan sastera dan bukan sasteradengan sebutan dan intonasi yang betul.Fokus Sampingan: 2.1 – Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutandan intonasi yang baik dan jelas.Aras 3(i) – Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasidan penghayatan yang sesuai.11.3 – Mengulas karya sastera yang mudah secara umum darisegi tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilaidan pengajaran, dan gaya bahasa.Aras 2(i) – Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks.

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Najibah Abd Aziz liked this
Tee Gekni liked this
Hazar Suldi liked this
sofyanshah liked this
Nur Farahain Nordin liked this
hidayah_hashim_5 liked this
Nor Aqidah Qidah liked this
Nor Aqidah Qidah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->