Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

1.1. Araştırmanın Konusu ve Problemi
1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi
1.3.Araştırmanın Yöntemi ve Bilgi Toplama Teknikleri
1.3.1.Araştırmanın Sınırlılıkları
1.3.2. Araştırmanın Sayıltıları
1.3.3. Araştırmanın Kavramları
2.1. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı
2.2. Kayıt Dışı Ekonominin Unsurları
2.2.1.Yeraltı Ekonomisi ( Yasadışı Faaliyetler)
2.2.2.1.Gelirlerin Yasal Olarak Kayıt Dışında Bırakılması
2.2.2.2.Gelirlerin Yasalara Aykırı Olarak Kayıt Dışına Çıkarılması
2.2.3. Kayıtlara Hiç Girmeyen Ekonomi
2.3.Kayıt Dışı Ekonomi Teorileri
2.3.1. Oyun Teorisi Yaklaşımı
2.3.2. Arz - Talep Yaklaşımı
2.3.3. Rasyonel Seçim Teorisi
2.2.1.Laffer Eğrisi Yaklaşımı
3.1.Kayıt Dışı Ekonominin Özellikleri
3.1.1.Yasalara Aykırı Olması
3.1.2. İstatistiksel Olarak Ölçülememe
3.1.3. Gelir veya Fayda Elde Etme
3.1.4. Ekonomik Sisteme Uygunluk
3.1.5. Ekonomik Faaliyetlerinin Düzensiz Olması
3.1.6.Vergilendirilmemiş Olması
3.1.7. Ahlaki Normlara Aykırılık
3.2. Kayıt Dışı Ekonominin Ortaya Çıkış Sebepleri
3.2.1.1 Ekonomik İstikrarsızlık
3.2.1.3.Gelir Dağılımında Oluşan Dengesizlikler
3.2.1.4. Ekonomik Krizler
Şekil 3 -1:Verimlilik ve Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi
3.2.1.7.Tarım Sektörü Çalışanları
3.2.2.1. Vergi Yükü ve Vergiye Karşı Direnç
3.2.2.2. Vergilendirme Ortamının Belirsizliği
Şekil 3 -6: Yakalanma Olasılığı Hakkındaki Düşünceler
3.2.2.4. Vergi Afları
3.2.2.4.1.Vergi İstisna Ve Muafiyetleri
3.2.2.6. KDV Pazarlığı
3.2.2.7. Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetlerinin Yetersizliği
3.2.3.Sosyal Güvenlik ve İş Hayatından Kaynaklanan Sebepler
3.2.4.1. Nüfus Artışı
3.2.4.3. Eğitim Düzeyi
3.2.4.4. Ahlaki Normlarda Oluşan Değişiklikler
3.2.4.5.Yaş, Medeni Hal, Cinsiyet
3.2.4.6. Gelir Seviyesi
3.2.4.7. Yolsuzluk ve Rüşvet
3.2.4.8. Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı
3.2.4.9. Toplumsal Baskı
3.2.5. Psikolojik Nedenler
3.2.5.1. Hobi Alışkanlıkları
3.2.5.2.Kimlik Arayışı
3.2.5.3. Diğer Kişilerin Ekonomik Faaliyetleri
3.2.6. Teknolojiye Bağlı Nedenler
3.3.Kayıt Dışı Ekonomiyi Ölçme Yöntemleri
3.3.1. Mikro (Doğrudan) Yöntemler
3.3.2. Makro ( Dolaylı ) Yöntemler
3.3.2.1.GSMH Yaklaşımı
3.3.2.2. Vergi İncelemeleri Yoluyla Ölçme Yaklaşımı
3.3.2.3. İstihdam Yaklaşımı
3.3.2.4. Parasalcı Yaklaşım
3.3.2.4.1.Sanal Oran (Emisyon Hacmi) Yaklaşımı
3.3.2.4.2. İşlem Hacmi Yaklaşımı
3.3.2.4.3. Ekonometrik Yaklaşım
4.1. Kayıt Dışı Ekonominin Olumlu Etkileri
4.1.1.Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
4.1.2. Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi
4.1.3.Sosyal Yapı Üzerindeki Olumlu Etkileri
4.1.4. Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi
4.1.5.Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkisi
4.1.6.Ekonomideki Dinamizme Etkisi
4.1.7. Kayıtlı Ekonomi Üzerindeki Etkisi
4.1.8.Kaynak Kullanımı Üzerine Etkisi
4.1.9. Enflasyon Vergisinin Mükellefi Olması
4.1.10.Çoğaltan Etkisi
4.2. Kayıt Dışı Ekonominin Olumsuz Etkiler
Şekil 4-3 : Kayıt Dışı Ekonominin Olumsuz Etkiler
4.2.1. Ekonomik ve Mali Düzen Üzerindeki Olumsuz Etkileri
4.2.1.1. Ekonomik Büyüme Oranları Üzerinde
4.2.1.2.Vergi Yükü ve Vergi Adaleti Üzerindeki Etkisi
4.2.1.11.Ekonominin Dolarize Olması Bakımından Etkisi
4.2.1.12.Ekonomi Politikalarında Meydana Gelen Sapmalar
4.2.1.13.Gelir Dağılımına Etkisi
4.2.2.Çalışma Hayatı Ve Sosyal Güvenlik Üzerindeki Olumsuz Etkisi
4.2.3. Teknolojik Gelişmeler Üzerine Etkisi
4.2.4 Kayıtlı Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkisi
4.2.5. AB’ Ye Girme Sürecinde Oluşturduğu Olumsuz Etki
5.1.Kırsaldan Kentlere Göç Sonucu Oluşan Maliyetler
5.1.1. Kadın İşçiliği
5.1.2. Çocuk İşçiliği
5.1.3.İşsiz Kalma Korkusu
5.1.4.Çarpık Kentleşme
5.2. Rüşvet ve Yolsuzluk
5.3. Organize Suç Ekonomisinin ( Örgütlerinin ) Ortaya Çıkması
5.4. Toplum Üzerinde Kültürel ve Psikolojik Değişimin Başlatılması
5.4.1.Vatandaşlık Bilincinin ve Ahlakının Yitirilmesi ( Yozlaşma)
5.4.2.Anti-Sosyal Davranışların Artmasına ve Yayılması Yol Açması
5.4.3. Aile Birliğini Tehdit Etmesi
5.5.Toplumsal Refahın Düşmesi
5.8.Yaşanabilir Çevrenin Tehlikeye Girmesi
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kayıtdışı Ekonominin Ülke Ekonomisine Etkileri

Kayıtdışı Ekonominin Ülke Ekonomisine Etkileri

Ratings: (0)|Views: 1,419 |Likes:
Published by Hazerfen Ucar

More info:

Published by: Hazerfen Ucar on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 60 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 64 to 98 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 102 to 107 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 111 to 160 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 164 to 165 are not shown in this preview.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jenny Jes liked this
Hayriye Yüksel liked this
Ayhan Adsiz liked this
Ayten Çelik liked this
Ömer Eyi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->