Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Szenvedelmes kertész-Capek

A Szenvedelmes kertész-Capek

Ratings:
(0)
|Views: 1,247|Likes:
Published by Inlandir
Capek: A szenvedelmes kertész
Capek: A szenvedelmes kertész

More info:

Published by: Inlandir on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2015

pdf

text

original

 
A
SZENVEDELM ES KERTÉSZ
ILLUSZTRÁLTA JOZEF ~APEKFORDfTOTTA MAYER JUDIT
 
Aműeredeti clme: Záhradnf üvrok  Cesoslovensyspisovatel, Praha,1969 Szak mailag ellenőrizteMurazyTamás SzerkeszterteLelesLajos ~ Madách, Könyv-ésLapkiadó n.
V .,
Bratislava, 1971 IIIustrations
©
Alena Dostálová,1971 Translation
©
MayerJudit,1971 KépszeresztőKop6cs Tibor.szaki szerkesztőKrálPéterné A védőborítóSzab6 Árpád mun ja NyomtaaSvomos!Könyvnyomda,Bratislava, k önyvnyomással Szerzőií vekszáma5,63(4,00szöveg
+
1,63illusztráció) Kiad6i í veszáma5,79
!o
000példány,SÚKK 293/ 1-1971
A erttelepítésnek többéle-~d jais van. A leg jobb mégis, haazembererreamunáraertészt fogad. A ertész eljön,selülteta öldbe holmipálcikákat, vesszőket, seprűket, amelyek laztállítja,hogyjuhar- fák,galagonyacser jék és orgonabokrok, magastörzsű és özepes rzgyümölcsf áés sf a jtanövények . Aztán nekilátaöldne,felássa, majd ledöngöli, salak- l ertiutakatépít,imitt-amott bedugdos a ldbe egy-k éthervadtlevelet, éskijelenti, hogyazok évelő vénye.Ajövendő gyepágyat beveti fűmaggal,s köz- benangol per jét, ehér tippant,ecsetpázsitot, taréjos cincortmeg omócsint emleget. Azzal odább áll.
Ott
hagy jaa kertet olyan barnán és kopáran,mint amilyen a világ teremséneelsőnapján lehetett,csak annyit tazember lelk ére, hogy aföldet mindenáldott nap gondosan öntözze,s ha majd kisarjadta,hordasson homokot azutak ra. Hát jó.
••
-- - .-" .---
..
". """ """l'
"...,.,..A'
r~'",.....
,. . " "
,- . .
~~
" ...
 / "
- .,..ft ,,.•..
.;e.~.A
""
-
. . ..
,..
. . . .
.
"" "-
-
" ' "
 
Az ember ha jlandó azthinni,hogy a k ertöntöse gyerekjáté,ivált ha van hozzátömlő.Hamarosan kiderül, hogy a tömlő szerelett alattomos ésveszedelmes  jósg, amíg valamennyire meg nem szelídíti.Össze- teeredi,ugrál, elpattan, méntelen vizetereszt maga alá,sélvezettel dagonyázik a magateremtette iszapospocsolban. Aövetkepercben pedigveti mat az öntözni szándékoemberre, s rácsavarodi alábára. Rá kell taposni,de erre felágaskodik, s azem- ber dereka ésnyaaöré fonódik. S miközbenasze- rencsétlenáldozat birzik vele, mint valamitigris- kígyóval, aszörnyetegfelf elé ordítja sárgaréz pofá ját, hatalmas surban dítja a vizet az ablakokra, sel- áztatja a frissenelaggatottfüggönyöket.Erélyesen nyakonkell csí pni, s amennyire csalehet, kin jtani, erre a bestia akí ntól felbőszülve nem a száján permetezi a vizet, hanemaelszállócsapbólmeg valahonnan a teste zepe l.Elízben okvetlel három személy szükségeshozzá,hogy valahogyan megfék ezzék, deezek valamennyien nyak ig sárosan és csuromvizesen hagyk ela zdőteret.Maga a kert pedig egy-két helyenugyan csupa sármegtócsa, demásutt cserepes aszárazságtól, és szomjasan epekedik vízért. Ha azember naponta önz,t t eltelvel i- bújik a fű helyett a gyom. A természet egyik csodálatos titka:miért kelki aleg jobb magl a legbu jábban tenyésző, legbozontosabb gaz? Talán gyommagot kelle- ne vetni,hogy takaros, szép zsitsarjadjon belőle? Három hét elteltévela gyepágyat sűrűnellepi minden- féle szúrós gizgaz meg holmi kúszóvagyegyláb mélyen gyökerezőistencsapása.Ha ki ak arjuk tépni, elszakad mind járt a gyöérnyaknál,vagy a gyök érrel együtti- rántunk egy jókoragöt. Ezmár egyszer így van: milsemmirek ellőbb bitang, annáléletrevalóbb. Időözben v2J.ami titozatos átlényegülésselmeg- változotta kertiutara szórt salak: a világ legtapadó- sabb,legenődőbb agyagos saralettbelőle. Deazért csak ikellirtani a gyomot agyepből: gyomlálsz,ertész,gyomlálsz, s lábad nyomán a jö- vendő gyep kopár barna földdé válik ,olyanná, amilyen az elnaponvolta világ teremtésekor.Csak k ét-rom. helyen  jik előegy kis zöld penészéle,csak szinte leheletnyi, egészen gyér,piheszevalami - semmi étség, ez a fű!Lábu j jhegyenjárkálsz körütte, s el- hessegeted közeléből a verebeket, s míg folyvást a földre meregetedaétszemed,a szméte-ésaribiszk ebo- rok on,mégmielőtt felocsúdnál, kiha jtottak az első le- velek.Hiába, atavasztnem lehet szemmeltartani. Kezded másszemmel zniadolgokat: ha esik, a ertet öntözi az eső,mondod. t a nap? Nemcsa úgysütám,hanem.aertedre süt.Sha leszállt az éj, annak örülsz, hogy aerted pihen. Segy napmajd arra ébredsz, hogy a kertzöld szí nben pompázik,amagasranőtt füvön ragyognak a harmat- cseppek , a rózsafák rű oronájából barnásvörösen kandikálnak i abimk, aámegöregedtek,terebé- lyesek ésárnyasak lettek ,dúslombkoronájuk hűvösében korhadásillata érzi.Márnem gondolsz vissza azokra a napok ra, amikor a kert egy darab silány, kopár, barnaföldvolt,nemgondolsz az elsőgyep bátortalanulsarjadó pihéire,az első gyatrarügyfakadásra, annaaz akkor csupa ldkertnek, amely most márvalóban kert, hajdani szegényes és meginszépségére.
i'
,jó,de most öntözzünk , gyomlál junk , és szed jük ki aldből a követ.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
Wallandt Ferenc liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
lahu_974973370 liked this
Adam Vajnai liked this
Budaházi Attila liked this
bogar1015 liked this
bogar1015 liked this
Eszter Sipos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->