Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3เกลอ ตอน ผีตายซาก

3เกลอ ตอน ผีตายซาก

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by Siddiphong Ladawal

More info:

Published by: Siddiphong Ladawal on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2011

pdf

text

original

 
พล นิกร กิมหงวนตอน ผีตายซาก
 
อาหารเช้ามื อนั นคุณหญิงวาดเข้ามาในห้องรับประทานอาหารเป็นคนสุดท้าย ด้วยสีหน้าหม่นหมองผิดปรกติ ขณะนี ทุกคนนังประจำาที พร้อมแล้ ลูกชายของสี สหายนังรวมกันอย่  ูที โต๊ะสำาหรัคน ส่วนคณะพรรคสี สหาย กับสี นางและเจ้าคุณปัจจนึก ฯ นังโต๊ะใหญ่คือโต๊ะสี เหลี ยมยาว โดยมีเจ้าคุ ปัจจนึก ฯ และคุณหญิงวาดนังประจำาหัวโต๊ะข้างละคนทุกครั งที ร่วมรั ประทานอาหารกัพอคุณหญิงวาดทรุดตัวลงนัง
.
.
นิกรก็กล่าวขึ นดัง ๆ
"
กินโว้ยพวกเรา
" 
การรับประทานอาหารเช้าแบบอาหารฝรังเริ มต้นทันทีพลนังอย่  ูทางขวา ของคุณหญิงวาด ถัดไปคือนิกร ประไพและนันทา ทางซ้ายของคุณหญิ วาด คืออาเสี ยกิมหงวน ศาสตราจารย์ดิเรก ประภาและนวลลออ
"
คุณแม่ ไม่สบายหรืออย่างไรครับ แล้วก็ผมร้  ูสึกว่าคุณแม่จ้องมองดูหน้าอ้าย หงวนเสียจริง ๆ จัง ๆ เหมือนกับว่าอ้ายหงวนเป็นสัตว์ประหลาดหรื มนุษย์ต่างดาว
"
พล
.
.
พลพูดยิ ม ๆคุณหญิงวาดหันมาทางลูกชายของท่าน
"
แม่กำาลังมีเรื องเศร้าและสะเทือนใจ
" 
อาเสี ยพูดโพล่งขึ น
"
เกี ยวกับผมด้วยหรือครั
" 
คุณหญิงวาดเปลี ยนสายตามาที เสี ยหงวน
"
 ใช่เกี ยวกับเธอโดยเฉพาะพ่อหงวน อาตักบาตรเมื อเช้านี  ๗ องค์อา อุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้าสัวกิมเบ๊ทั งหมด อ้า เมื อคืนนี ตอนใกล้ร่ ุงสว่างเจ้ สัวได้มาหาอา
" 
ทุกคนต่างมองดูหน้าคุณหญิงวาดไปตามกัน เจ้าคุณปัจจนึก ฯ สบตาคุ หญิงวาด ท่านก็กล่าวขึ น
"
คุณหญิงฝันถึงเจ้าสัวหรือครั
""
 ไม่ ใช่ฝันค่ะเจ้าคุมันหนาวดิฉันนอนไม่หลับก็ลุกขึ นมากินหมาก
"
นิกรพูดขึ นอย่างหวาด ๆ
"
แล้วยังไงครับคุณอา
"
คุณหญิงวาดยิ มเศร้า ๆ
"
เจ้าสัวเดินออกมาทางซอกต้  ูยืนใบใหญ่
""
อ๊ ุ
"
นิกรอุทาน
"
ถ้าเป็นผมชักดิ นชักงอตายแล้ว เห็นเป็นรูปร่างยังไงครั คุณอา
"
 
"
ก็เห็นเป็นคนธรรมดานี แหละ แต่ก็มองไม่ส้  ูถนัดนัก
"
แล้วท่านก็มองไป ทางเจ้าคุณปัจจนึก
"
ดิฉันไม่ ได้ฝันหรือตาฝาดนะคะเจ้าคุดิฉันเห็นเจ้าสัวกิมเบ๊จรง ๆ ค่
""
ชื ออะไรนะครั
"
นิกรถามยิ ม ๆ
 
คุณหญิงวาดหันมาทำาตาเขียวกับหลานชายของท่าน
"
แกไม่ร้  ูหรอกหรือว่ เตี ยพ่อหงวนชื อกิมเบ๊ เมื อท่านยังมีชีวิตอย่  ูท่านก็รักใคร่เอ็นดูพวกแก เหมือนกับลูกหลานและแกก็เรียกท่านว่าเตี ย ให้ความเคารพท่านเหมือนกั ญาติผ้  ู ใหญ่คนหนึ 
"
นิกรยิ มให้เสี ยหงวน
"
กันลืมไปจริง ๆ ว่พึ งนึกได้เดี ๋ยวนี เองว่าเตี ยแกชื  กิมเบ๊
""
 ให้แกตายโหงตายห่ารากเลือดลงแดงตาย
"
เสี ยหงวนเอ็ดตะโร
"
แหม เรื องนิดหน่อยเท่านี ก็ต้องสาบานกันด้วย
"
อาเสี ยร้  ูสึกสนใจมาก ในเรื องที วิญญาณของเตี ยเขามาหาคุณหญิงวาด
"
คุณอาเห็นเตี ยผมแล้วยังไงครัคุณอากลัวไหมครั
""
ทีแรกก็ร้  ูสึกกลัวเหมือนกัน แต่เจ้าสัวท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวท่าน ท่านมา เยี ยมไม่ ได้มาหลอกหลอนและท่านมาบอกให้ร้  ูว่าท่านนอนอย่  ูที ฮวงซ้ ุยที  เมืองชลท่านอึดอัดใจรำาคาญใจเต็มทนแล้ร่างของท่านยังคงรูปอย่  ู ไม่เน่  ไม่เป อย ขอให้อาบอกเธอให้จัดการไปรับศพท่านมาไว้ที บ้านเรา ทำาเกงจี แบบศาลเจ้าเล็ก ๆ ให้ท่านอย่  ูอย่างสงบเงียบทางหลังบ้านเรา อย่  ู ในฮวงซ้ ุ มีแต่ความมืดมองไม่เห็นอะไรเลย ทนทุกข์ทรมานมานานแล้
"
นวลลออขนลุกซ่  ูหล่อนกระซิบกระซาบกับประภาเบา ๆ
"
เคราะห์ดีเหลือเกินที เตี ยไม่มาหาฉัถ้ามาหาดิฉันและพูดกับดิฉันอย่างนี  ดิฉันอาจจะช๊อคตายก็ ได้
"
พลกล่าวกับคุณหญิงวาดอย่างแปลกใจ
"
เตี ยพูดกับคุณแม่อย่างนี หรือครั
""
จ๊ะ แม่จำาได้ทุกคำา แม่ยังรับคำากับเจ้าสัวว่าแม่จะบอกให้พ่อหงวนจัดการ  ในเรื องนี ให้เป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าสั
""
แล้วเตี ยก็หายไปอย่างนั นหรือครั
""
 ใช่ร่างของท่านที ลอยอย่  ูกลางห้องค่อย ๆ เลือนหายไป ตอนนั นนาฬิกา บนโต๊ะข้างเตียงนอนแม่บอกเวลา ๕ นาฬิกา ๒๐ นาทีแม่ ได้ยกมือไหว้ และขอให้วิญญาณของท่านไปส่  ูสุคติภพ แล้วแม่ก็แปลกใจตัวเองที แม่ ไม่ได้
 
กลัวผีสางเจ้าสัวกิมเบ๊จนเกินไป คงจะเป็นเพราะมาปรากฏตัวให้แม่เห็นใน รูปร่าของมนุษย์ธรรมดานันเอง
"
เสียงจ้อกแจ้กจอแจดังขึ นทัวห้องรับประทานอาหาร นิกรตักไข่ดาวหมูแฮม  ใส่ปากจนเต็มคำาเคี ยวต้ ุย ๆ แล้วกล่าวขึ นทั ง ๆ ที เสียงคับปาก
"
เรื องนี น่าสนใจ เตี ยเป็นคนมีบุญ เมื อท่านมีชีวิตอย่  ูท่านสร้างแต่บุญกุศล ท่านนับถือผีสางเหมือนพวกคนจีนแต่ท่านก็นับถือพุทธ
"
นายพลดิเรกดุนิกร
"
กลืนไข่ดาวเสียก่อนเถอะวะอ้ายกรแล้วค่อยพูดจะได้ ฟังร้  ูเรื อง ไข่ดาวเข้าไปอย่  ู ในปากทั งใบฟังแกพูดลำาบากเหลือเกิ
"
นิกรกลืนไข่ดาวและหมูแฮมเข้าไปในท้องและยกแก้วกาแฟร้อนขึ นซดเสียง ดังโฮก เขาอธิบายเรื องเจ้าสัวกิมเบ๊ต่อไป
"
เท่าที พวกเราร้  ูจักท่านอย่างใกล้ ชิถึงเตี ยติดยาฝิ นสูบฝ นเป็นประจำา เตี ยก็ ไม่เคยก่อกรรมทำาเข็ญให้ ใคร เดือดร้อน หากินในทางค้าขายอย่างสุจริตไม่เคยคดโกงใคร เรื องทำาบุญเท่  ไหร่เท่ากัน สร้างโบสถ์สร้างกุ ฏิและทอดกฐินทุกปี พวกเรายังเคยไปร่วม ทอดกฐินกับเตี ยบ่อย เตี ยสร้างแต่บุญกุศลไม่เคยทำาบาป เมื อท่านตาย  ไปอานิสงค์แห่งผลบุญก็อาจจะทำาให้ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื อยเพียงแต่ เหี ยวแห้งไป
"
เจ้าคุณปัจจนึก ฯ เห็นพ้องด้วย
"
อาจจะเป็นได้อ้ายกร คนที ตายไปไม่เน่ เป อยมีอย่  ูไม่น้อย คนจีนคนหนึ งอย่  ูที อำาเภอมีนบุรีตายไปเกือบ ๑๐๐ ปี แล้ว เดี ๋ยวนี ศพยังอย่  ูปิดทองเหลืองอร่ามไปทั งตัถึงปีเขาทำาพิธีตัดผมตั เล็บให้ใคร ๆ เรียกท่านว่าเซียน มีงิ ว ยี เกฉลองเป็นงานประจำาปีเสมอ
" 
กิมหงวนว่
"
ที วัดคณิกาผลหรือวัดยายแฟงก็มีศพผ้  ูวิเศษตายไปนานแล้  ไม่เน่าไม่เป อยอย่  ูศพหนึ งครับ และที วัดบางเสาธงข้างบ้านชาติชาย แชมเปี ยนโลกก็มีพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ งมรณภาพนานแล้ว ศพของท่านไม่ เน่าไม่เป อย
" 
นิกรหัวเราะหึ
"
คุณพ่อกันตายเพียง ๕ วันเท่านั นกลิ นออกมานอกโลง เหม็นอ้  ู ไปหมด พอครบ ๑๐๐ วันเปิดออกดูก่อนพระราชทานเพลิงเละ เหมือนปลาเจ่
"
นันทาทำาตาเขียวกับน้องชายของหล่อน
"
นินทากระทังพ่อของตัวเอง คน อย่างแกน่ะลูกอกตัญู
"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->