Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poroci - Alkohol, Kocka, Duhan, Svadja_Sebib Bin Ali El-Hadiri

Poroci - Alkohol, Kocka, Duhan, Svadja_Sebib Bin Ali El-Hadiri

Ratings:
(0)
|Views: 153|Likes:
Published by almir_ibn_abdulah

More info:

Published by: almir_ibn_abdulah on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2014

pdf

text

original

 
POROCIPOROCIPOROCIPOROCIPOROCI
Sarajevo, 2001 - 1422. G.H.
 
NaslovPOROCIPOROCIPOROCIPOROCIPOROCIAutor [EBIB BIN ALI EL[EBIB BIN ALI EL[EBIB BIN ALI EL[EBIB BIN ALI EL[EBIB BIN ALI EL- HADIRI (ALKOHOL- HADIRI (ALKOHOL- HADIRI (ALKOHOL- HADIRI (ALKOHOL- HADIRI (ALKOHOLBOLESTBOLESTBOLESTBOLESTBOLEST, A, A, A, A, ANE LIJEK)NE LIJEK)NE LIJEK)NE LIJEK)NE LIJEK)KASIM DOBRA^A, (DUHAN, KOCKA, UBISTVKASIM DOBRA^A, (DUHAN, KOCKA, UBISTVKASIM DOBRA^A, (DUHAN, KOCKA, UBISTVKASIM DOBRA^A, (DUHAN, KOCKA, UBISTVKASIM DOBRA^A, (DUHAN, KOCKA, UBISTVA, SVA, SVA, SVA, SVA, SVA\E)A\E)A\E)A\E)A\E)S arapskog preveoMuhamed Mehanovi} (Alkohol)Likovno - tehni~kiurednikNed`ad Kazi}, Fatih FarhaLektor i korektorSabina Deljkovi}, Omer Resulovi}DTPKavazovi} D & T, Sarajevo, Mersad Mujagi}[tampaOKO- SarajevoTira`:30 000KNJIGA BROJ 6Tre}e izdanjeBESPLATNI PRIMJERAKIzdava~Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`avVVVVVisoki saudijski komitet isoki saudijski komitet isoki saudijski komitet isoki saudijski komitet isoki saudijski komitet za pomo}BiH iKulturni centar “Kralj Fahd”Kulturni centar “Kralj Fahd”Kulturni centar “Kralj Fahd”Kulturni centar “Kralj Fahd”Kulturni centar “Kralj Fahd” u Sarajevu
[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA “DVA HRAMA”KRALJA FAHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE
CIP - Katalogizacija u publikacijiNAcionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, SarajevoUDK 179.8:297.15UDK 297.15:179.8El - HADIRI, [ebib AliAlkohol bolest, a ne lijek/[ebib b. Ali el-Hadiri; (s arapskog preveo MuhamedMehanovi}). Duhan, kocka, ubistva, sva|e / Kasim Dobra~a. - 3. izd. - Sarajevo:Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini, 1998. - 103 str.; 20 cm. -(Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini; knj. 6)Prijevod djela: El-Hamru da’ve lejse bi deva. - Gl. stv. nasl.: PorociISBN 9958 - 880 - 12 =91. Dobra~a, KasimCOBISS - ID 581126
 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
PREDGOVORPREDGOVORPREDGOVORPREDGOVORPREDGOVOR
Hvala Allahu, Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. Hvala Allahu,Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio:
“I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova.” (El - En‘am, 153) 
Uzvi{eni Allah, tako|er, veli:
“Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?‘” (Ez - Zumer, 9).
Uzvi{eni, tako|er, veli:
“Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo.” (Et - Tegabun, 8) 
Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi:
“Reci: ‘Meni je,doista, jasno ko je Gospodar moj‘” (El - En‘am, 57) 
, na{eg vjerovjesnika Muhammeda,sallallahu alejhi ve selleme.Najuzvi{enija znanost jeste spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanjavjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije.U hadisu se spominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka jeste kaovrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji inajdostojniji da bude primljen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm [erijatom. Acilj i svrha egzistencije ~injenje je ibadeta Allahu:
“D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez - Zarijat, 56) 
Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visosti predsjednikaVisokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera provinicije Rijad,ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnih muslimanu, posebno uovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti, u~vr{}enje vjerovanja, temeljeislama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, te uspostavljanje spona s prvom generacijom,najodabranijom i naj~estitijom zajednicom ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivaliislam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Islamic religion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->