Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Baton Leadership Lessons From LA Philharmonic Conductor Dudamel

Baton Leadership Lessons From LA Philharmonic Conductor Dudamel

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Maestro Gustavo Dudamel is a much loved orchestra conductor who has some outstanding leadership skills to share. Learn how his philosophy of "love the music and the musicians who play it!" can apply to your industry.
Maestro Gustavo Dudamel is a much loved orchestra conductor who has some outstanding leadership skills to share. Learn how his philosophy of "love the music and the musicians who play it!" can apply to your industry.

More info:

Published by: Eileen McDargh, CSP, CPAE on Jan 08, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

 
 Mowac Keoge}zlip Kezzacz H}ad KO Pliklo}dacij Jacgujwa} GugodekIdonice o j}uzwy n}aup ah zeozaceg p}ahezziacokz zwocgicn+ oppkougicn ocg jlee}icn o =<yeo}$akg keoge} ~la loz wu}ceg o zode$akg$zode$akg p}agujw icwa zadewlicn h}ezl ocge|jiwicn/ Wliz gaez CAW loppec
po}wijuko}ky ~lec wle p}ahezziacokz o}e dedme}z ah wleIz}oek Pliklo}dacij# Muw ucge} wle mowac ah yaucn Doezw}a Nuzwoxa Gugodek+ a}jlezw}odedme}z gig buzw wlow#Ca~+ Zauwle}c Jokiha}cio duzij kaxe}z o}e ~iwcezzicn wle zode donij ah o doc ~la zwo}wegoz o waw pkoyicn ic Ek Zizwedo+ wle pumkijky hucgeg p}an}od ha} jlikg}ec ic Xecerueko# Wokf 
omauw weod ~a}f# Wokf omauw woficn oc akg p}agujw kife Meewlaxec’z Hihwl ocg wu}cicn iw 
icwa zadewlicn wlow loz wle yaucn ocg akg wokficn# Gugodek iz ecwe}icn liz zejacg zeozacoz Duzij Gi}ejwa} ah wle Kaz Ocnekez Pliklo}dacij ic wle hokk ah =0?0+ meniccicn liz w~ekhwlyeo} oz Duzij Gi}ejwa} ah wle Zidúc Makäxo} Yauwl A}jlezw}o ocg liz hau}wl zeozac ~iwl wleNawlecmu}n Zydplacy#Ic o }ejecw icwe}xie~+ Gu
godek’z keoge}zlip neciuz budpeg ahh wle pone oz zadewlicn wlow 
keoge}z ic okk icguzw}iez joc p}ojwije#Wle zej}ew2 kaxe wle duzij ocg wle duzijiocz ~la pkoy iw/Gugodek dofez exe}y pkoye} o zwo}+ ozficn wled wa pkoy wlei} mezw ocg wlec
buzw o kiwwkeda}e ocg zwikk da}e# Le iz o pe}zizwecw ocg gizjipkiceg jadducijowa}# Wliz deocz legekixe}z wle zode dezzone+ exaficn axe} ocg axe} onoic wle pazzimikiwy ah odoricnauwjadez ocg o mekieh ic wle icgixiguok zw}ecnwl ah eojl pkoye} wlow acky mejade mewwe}~lec baiceg ~iwl awle}z#
Le uzez wle pa~e} ah ~a}gz wa e|p}ezz wle }ezukwz le zeefz# Iw’z caw wle kocnuone ah 
wlemawwad kice ocg zlo}elakge} }ewu}c+ muw }owle} ~a}gz wlow wu}c o zydplacy icwa ludocwe}dz2 mkaag+ deow+ loppicezz+ donij# Exe}y pkoye} joc zecze oc edawiacok jadpacecw wawle ecg }ezukw# Idonice ~low ~aukg loppec ih keoge}z jaukg w}oczkowe o p}agujw a} o ze}xijeicwa zadewlicn wlow }ezacowez edawiacokky ~iwl weod dedme}z# I joc dofe o joze ha}zahw~o}e wejlcijiocz oz zu}eky oz o weod ah zu}nijok cu}zez#
Ojja}gicn wa jkaze amze}xe}z+ Gugodek’z eyez }ogiowe bay ocg ece}ny ~lec ~a}ficn ~iwl
wle a}jlezw}o#
Le ogdiwz wlow loxicn huc ~iwl wle ‛p}agujw— ocg wle pkoye}z iz ~low okka~zlid wa j}eowe o duzijok e|pe}iecje wlow m}icnz wle ‛muye}z— ah wle p}agujw ocg wle ‛dofe}z—
ah wle p}agujw wa wlei} heew#
Huc# Ece}ny# Bay# Wleze o}ec’w ~a}gz wlow ace ca}dokky ozzajiowez ~iwl ~a}f# ]ezukwz
~iwlauw bay+ huc ,la~exe} ace gehicez iw) ocg ece}ny j}eowe o gizecnoneg ~a}fha}je ocg ope}hucjwa}y keoge}zlip zwyke#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->