Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

B- KAVRAM ÖZELLĐKLERĐ
C- TAMAMLAYICI BĐLGĐLER
BĐRKAÇ BĐÇĐMĐ BULUNAN ATASÖZLERĐ:
BÖLGELERDE DEĞĐŞĐK BĐÇĐMLER:
Başka bir örnek: En kısa anlatım kılığını:
GENEL KURAL GĐBĐ OLANLAR:
ATASÖZLERĐNDE MECAZ:
Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır. (Mecazsız)
ATASÖZLERĐNDE SÖZ SANATLARI:
ALLĐTERASYON:
EĞRETĐLEME (ĐŞTĐARE):
MECAZI MÜRSEL:
EKSĐLTĐLĐ ATASÖZLERĐ:
ATASÖZLERĐNDE DEVRĐK TÜMCE:
ATASÖZLERĐ ULUSAL DEĞERLERĐ YANSITIR:
ATASÖZLERĐNĐN ÇIKIŞI VE BĐÇĐMLENMESĐ:
ATASÖZLERĐNĐN ESKĐLĐĞĐ, YENĐLĐĞĐ:
Isıramadığın eli öp başına ko. (Bugünkü)
DÖRT BÖLÜK ATASÖZÜ:
ATASÖZLERĐYLE KARIŞTIRILAN SÖZLER:
BAŞKA DĐLE ÇEVĐRĐLME:
DEYĐMLERĐN YAPISI:
BĐÇĐMĐ DEĞĐŞEBĐLEN DEYĐMLER:
DEYĐMLERDE MECAZ:
BENZETMELĐ ANLATIMLAR:
DEYĐMLERDE SÖZ SANATLARI:
DEYĐMLER ULUSAL DEĞERLERĐ YANSITIR:
DÖRT BÖLÜK DEYĐM:
DEYĐM VE BĐLEŞĐK SÖZCÜK:
DEYĐM VE TERĐM:
DEYĐM VE ARGO:
BAŞKA DĐLE ÇEVRĐLME:
KALIPLAŞMIŞ BAŞKA SÖZLER
Genel kural niteliği taşımayıp bir kişi için söylenmiş olanlar atasözü
Allah unutturmasın - Eline sağlık - Gözünü toprak doyursun - Canı cehenneme
ELEŞTĐRĐLER
DURUB-Đ EMSAL-Đ OSMANĐYYE
DURUB-Đ EMSAL-Đ TÜRKĐYE veya ATALAR SÖZÜ (Tekezade M. Sait)
KAMUS-Đ TÜRKĐ (Şemsettin Sami)
ATALAR SÖZLERĐ (Azerbaycan Edebiyat Cemiyeti)
KONYA VĐLAYETĐ HALKĐYYAT VE HARSĐYYATI (Sadettin Nüzhet ve Mehmet Ferit)
TÜRK LÜGATĐ (Hüseyin Kazım KADRĐ)
ATALAR SÖZÜ (Sadi G. KIRlMLI)
TÜRKÇE TABĐRLER SÖZLÜĞÜ (Mustafa Nihat ÖZÖN)
TÜRK ATA SÖZLERĐ (Mustafa Nihat ÖZÖN)
Atın ürkeği yiğidin korkağı. (Atasözleri bölümündedir)
Acı acıyı bastırır. (Atasözleri bölümündedir)
Yiğidim yiğit olsun da durağım çalı dibi olsun. (Atasözleri bölümündedir)
TÜRK ATASÖZLERĐ VE DEYĐMLERĐ (Feridun Fazıl TÜLBENTÇĐ)
TÜRK ATASÖZLERĐ
(Milli Kütüphane Genel Müdürlügünce hazırlanmıştır)
(Vefik Paşa'da ve Özön'de de böyledir. Doğrusu; Borçlu ölmez benzi sararır.)
Ağzına tat bulaşmak - Akıntıya kürek çekmek - Ardı arkası kesilmemek -
ELEŞTĐRMELERĐN GÖSTERDĐĞĐ SONUÇ
ABECE SIRALAMASINDA UYGULANAN YÖNTEM
Bir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurmak gerekir
80- Adamın adı çıkacağına canı çıksın
Hiç kimse ona anası kadar içten yanmaz. Başkalarının üzülmesi yüzdendir
Bir kimsenin giriştiği bütün işlerde baş araç ve en büyük etken akıldır
269- Altın kapılının ağaç kapılıya işi düşer
281: Anadan olur daya, hamurdan olur maya
Kötü davranışın karşılığı iyi olmaz
453- Aza demişler: - Nereye? - Çoğun yanına demiş. (- Azca nereye? - Çokçanın
461- Azıcık ağrıya aş (çokçasını iş) bastırır
1) Azrail yetişmemiş çoluk çocuğun var mı? diye sormaz. Hiçbir özür de
Babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuk çeker
Her iş yapılırken özel bir araç kullanılır. O işi yapan bu aracı elinde
Uğradığımız kaçınılmaz yıkımlara katlanmaktan başka elimizden ne gelir?
605- Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın. (Đnsanın adı çıkmaktansa canı
629: Bir ev, bir dev
636- Bir gözün gördüğü bir göze (başkasına) hayır etmez
Küçük bir zaran önlemek için büyük bir zarar göze almak yanlıştır
Borç altına girilerek yaşanan keyifli günler çok sürmez sıkıntıya dönüşür
683- Borçtan korkan kapısını büyük açmaz (küçük açar)
747- Canı yanan eşek attan yürük olur. (Canı acıyan eşek atı geçer)
1) Cömert de ölür; cimri de. Đkisinin de sarıldığı kefen aynıdır
Kimseye kötülük yapma. Yoksa aynı kötülüğü onlar da sana yaparlar
Karşılıklı düşünceler tartışılmadan sağlam bir anlaşma ve uzlaşmaya
1) Ölümcül hastanın canı çıkıncaya değin iyileşeceğinden umut kesilmez
2) Tımarını iyi yaparsan bağın güzel olur. Bağla uğraşmak ise bir
798- Çoban armağanı çam sakızı. (Çam sakızı çoban armağanı)
927- Deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder. (Eşek küçüktür amma dokuz
928- Deveci ile konuşan (görüşen) kapısını büyük açar (açmalı)
Dostlarını olabildiğince çoğalt. Düşmanlarını olabildiğince azalt
1132- Erkeğin şeytanı kadın (karı). (Kadın erkeğin şeytanıdır)
Güçlülük ve yüreklilik yalnız erkeklere vergi değildir. Kadın da güçlü ve
1155- Eşeğe rakı içirmişler; çulunu bahşış vermiş
1163- Eşeğin ölümü köpeğe düğündür
Yeteneksiz kişi yaşça büyümekle önemli işlerin başına geçmeye hak kazanmış
1199- Evine göre pişir aşını; erine göre bağla başını
1217- Fıs fıstığı kırıp düşman gözü çıkarmalı
Kılık kıyafetimizi ve başka durumlarımızı zamanın koşullarına uydurmalıyız
1412- Her horoz kendi çöplüğünde (küllüğünde) öter; (eşinir)
Dış görünüşü ile iyi sanılan kişinin içyüzünü anlamadıkça kesin yargıya
Her korkulan şey tehlikeli değildir. Krş. Ummadığın taş baş yarar
1461- Her zaman çiğdem çıkmaz; bazen de küsküç kırılır
Kişinin sevdiği şeye karşı olan hırsı ölene değin sürer
Düşmanını yenemiyorsan ona hoş görünmeye çalışarak kötülüğünden kendini
1497- Işığını akşamdan önce yakan sabaha çırasında yağ bulamaz
Bir yerimiz acıdı mı bütün vücudumuz rahatsız olur; sanırız ki canımız
1549- Đnsanın kötüsü (fenası) olmaz; meğer ki züğürt ola (parası olmaya)
1673- Kardeş kardeşin (hısım hısımın) ne öldüğünü ister; ne onduğunu
1) Kişi kardeşini de sever çocuklarını da. Ama çocuklarını kardeşinden
1679- Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış
Sert ve aşırı davranışlı kişinin yakınlarına zararı dokunmaz
Birçok küçük işle uğraşmaktansa tek büyük iş yapmak daha uygundur
Kişiye kendi işi ve yakınlarının sorumluluğu ağır gelmez. Krş. Hamala
1900- Köşe taşı köşede yakışır (yaraşır)
1906- Kötü söz insanı dininden çıkarır (tatlı söz yılanı ininden çıkarır.)
2) Kişi en yakınından sağlayamadığı yararı başkasından hiç sağlayamaz
2112- Öksüzün karnına vurmuşlar (öksüzü dövmüşler) arkam! demiş
Yüz kızartıcı bir yaşantı içinde bulunanların ayıbını ancak ölümleri
2159- Parayı domuzun boynuna takmışlar da Domuz Ağa! diye çağırmışlar
2170- Pilavdan dönen kaşığın sapı (dönenin kaşığı) kırılsın
2185- Sabahın kızıllığı akşamı kış eder; akşamın kızıllığı sabahı güz eder
Yapmayı düşündüğü işin tehlikelerini göze alamayan kimse o işe
Güçsüz kişiye en küçük sarsıntı yıkım nedeni olur
Sitte-i Sevirde hava çok bozuk ve fırtınalı olur. Dışarı çıkmamalı
2331- Şahin gözünü ette açmış; karga gözünü bokta açmış
2371- Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur
2374- Taş düştüğü yerde ağırdır (kalır). (Taş yerinde ağırdır.)
Bkz. Taş düştüğü yerde ağırdır
Buyruğu altındaki kişinin yaptığı işi kendi başarısıymış gibi gösterip
2423- Tok ağırlaması (ağırlamak) güçtür (güç olur)
2552- Yazın harmana sıçan öküzün kışın yemlikte ağzına gelir
2611- Yorgun eşeğin (öküzün) çüş (ıslık) canına minnet
2625- Yürük ata kamçı olmaz. (Yürük at kamçı değdirmez)
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ömer Asım Aksoy - Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü

Ömer Asım Aksoy - Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü

Ratings: (0)|Views: 623 |Likes:
Published by tunahanemin

More info:

Published by: tunahanemin on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 67 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 73 to 79 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 85 to 106 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 112 to 177 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 183 to 292 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->