Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tydzień kultury

tydzień kultury

Ratings: (0)|Views: 407 |Likes:

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Szkolne Centrum Informacyjne w Bolesławcu on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

 
Cel główny:
propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dniacodziennego, podkreślenie szacunku dla języka polskiego, uświadomienie koniecznościdbania o czystość i poprawność języka, rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów.
Cele ogólne:Realizacja projektu umożliwia uczniom nabycie następujących umiejętności:
skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, zzachowaniem obowiązujących norm,
poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacjiz różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
Realizując projekt, uczniowie:
doskonalą nawyki kulturalnych zachowań w różnychsytuacjach,
rozumieją konieczność eliminowania z języka wulgaryzmów,
uczą się szacunku dla dobra wspólnego,
na co dzień używają zwrotów i form grzecznościowych,
przygotowują się do rozpoznawania wartości moralnych,dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
utrwalają nawyki kulturalnych zachowań w różnychsytuacjach,
kształtują postawę dialogu, umiejętność słuchania innychi rozumienia ich poglądów.
Cele szczegółowe:W wyniku szeregu działań, uczeń potrafi:
 
kulturalnie zachować w sytuacjach dnia codziennego w szkole i pozanią,
stosować najprostsze wyrazy uprzejmości w kontaktachmiędzyludzkich,
akceptuje i naśladuje pozytywne wzorce zachowania: umiejętnośćprowadzenia rozmowy, uprzejmość, umiejętność słuchania,punktualność, słowność,
wyjaśnić, dlaczego nie należy używać wulgarnych słów,
wyeliminować wulgaryzmy ze swojego języka,
sprawnie posługiwać się słownikami,
kulturalnie zachować się przy stole, przyjmować gości,
dobrać stosowny ubiór w zależności od okoliczności,
kulturalnie kibicować podczas zawodów sportowych, przestrzegaćzasad fair play,
podzielić się refleksjami na temat kulturalnych zdarzeń w szkole,
poszukiwać informacji na wybrany temat w różnych źródłach,
 
współdziałać w zespole, wspólnie podejmować decyzje, planować iorganizować swoją pracę.
Przeznaczenie projektu
: Projekt angażuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr1.Ma charakter interdyscyplinarny. Realizowany na lekcjach różnych przedmiotów, wtrakcje różnych działań poza zajęciami i w czasie wolnym uczniów.
Czas realizacji projektu:
trzy tygodnie.
Sposób realizacji:1. Projekt realizowany jest przez okres trzech tygodni:Pierwszy tydzień:
przygotowanie, przydział zadań nauczycielom iuczniom.
Drugi tydzień:
przygotowanie uczniów - indywidualne i grupowe dorealizacji zadań.
Trzeci tydzień:
realizacja zadań, udział w imprezach Tygodnia Kultury.
2. Każdy dzień Tygodnia przebiega pod innym hasłem i koncentruje się wokółinnego zagadnienia:
 
PONIEDZIAŁEK
- Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie.
WTOREK
- Mój język świadczy o mnie.
ŚRODA
-
 
Sprawność i odpowiedzialność.
CZWARTEK
- Jak jeść zdrowo, smacznie i kulturalnie?Mundurek i garniturek, czyli kulturalny strój, na co dzień iod święta.
PIĄTEK
- Kultura w miejscach publicznych.
3. Uczniowie samodzielnie i grupowo przygotowują się i wykonują poszczególne zadania. Określono zadania dla poszczególnych grupwiekowych (oddziałów):
Klasy I-II: Konkurs na rymowankę na temat grzecznościKlasy III: Konkurs pięknego czytania.Klasy IV: Konkurs na najciekawszy i najzdrowszy jadłospis dla dzieci.Klasy V: Szkolny turniej o tytuł mistrza dobrych manier.Klasy VI: Udział w konkursie p.t. „Pióra w dłoń” - na najciekawszą relację z przebiegu Tygodnia,turniej „Sprawni jak Kusy”.4. Określono także propozycje dla wszystkich uczniów:
Wykonanie albumów na temat kultury osobistej, uprzejmości,życzliwości w kontaktach międzyludzkich.
Opracowanie kodeksu kulturalnego ucznia.
Konkurs na najkulturalniejszego ucznia i uczennicę.
Protestujemy przeciwko wulgaryzmom - plakaty i hasła.
Konkurs na najładniejszy aforyzm, rymowankę, hasłopropagujące używanie pięknej polszczyzny.
Corrida, czyli walka z bykami – ogólnoszkolny konkursortograficzny.
Konkurs na najpiękniej nakryty stół do uroczystego obiadu.
 
Przedstawienie „Czarodziejskie słowo” – dla klas I-III.5. Określono zadania dla wychowawców i nauczycieli poszczególnychprzedmiotów.
Zajęcia poświęcone tematyce kultury osobistej w życiucodziennym.
Lekcje języka polskiego poświęcone kulturze słowa.
Test językowy „Z językiem polskim na ty”.
Spotkanie z policjantem - prawna odpowiedzialność za swojeczyny, przestrzeganie prawa szkolnego, poszanowanie mienia.
Wyjścia do teatru, kina, galerii, muzeum, spotkania zciekawymi ludźmi.
Graficzne opracowanie (plakat) zwrotów grzecznościowych w językach obcych.
Zajęcia świetlicowe na temat kultury spożywania posiłku.
Biblioteka - wystawa „Grzeczność na co dzień”, wystawka „Myśli o języku”.
Konsekwencja w ocenianiu zachowań uczniów.
Ankieta na temat kultury osobistej uczniów.6. Podsumowaniem pracy wszystkich uczniów i nauczycieli jest Tydzień Kulturypod hasłem "Z kulturą na ty". 
Wartości, które chcemy kształtować:PONIEDZIAŁEK - Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie.
Treści:
Reguły obyczajowe – najprostsze wyrazy uprzejmości wkontaktach międzyludzkich.
Podniesienie świadomości kultury bycia - magiczne słowa(proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry).
Wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowania:umiejętność prowadzenia rozmowy, uprzejmość, umiejętnośćsłuchania, punktualność, słowność.
WTOREK - Mój język świadczy o mnie.
 
W szkole obowiązuje strój galowy.
Treści:
Podkreślenie szacunku dla języka polskiego, uświadomieniekonieczności dbania o czystość i poprawność języka.
Powszechne używanie zwrotów i form grzecznościowych.
Wyeliminowanie wulgaryzmów z języka - w rozmowach nieużywamy przekleństw i ,,brzydkich słów”.
ŚRODA – Sprawność i odpowiedzialność.
 
W szkole obowiązuje strój sportowy.
Treści:
Przestrzeganie regulaminu, przepisów i norm szkolnych.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->