Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zagadnienia Etyka

Zagadnienia Etyka

Ratings:
(0)
|Views: 5,596|Likes:
Published by Katarzyna Świrk

More info:

Published by: Katarzyna Świrk on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
Zagadnienia Etyka:1.Etyka opisowa i normatywna. Moralność. Teoria moralności. – etyka, aczym moralność i badania nad moralnością.
Etyka jest dyscypliną filozoficzną
. Powstała jako część filozofii i nadal niąpozostaje. Wiele jej twierdzeń jest przedmiotem
sporów i kontrowersji
. Niema czegoś takiego jak jedynie słuszna i prawdziwa etyka. Są natomiast
różneszkoły i kierunki filozoficzne
. Dlatego mówiąc o etyce musimy sięgać dohistorii filozofii i przedstawić najważniejsze stanowiska w rozwoju myślietycznej. Zacznijmy jednak od kilku definicji musimy wiedzi, jakwspółcześnie rozumie się pojęcia etyki i moralności.
Etyka
jest teorią moralności.
Moralność
(łac. moralis = obyczajowy)to zjawisko społeczne, którego zadaniem jest regulowanie stosunkówmiędzy jednostką a jednostką oraz między jednostkami a grupamispołecznymi,to poglądy i przekonania znajdujące swój wyraz w postawach izachowaniach wobec innych,to rodzaj systemu normatywnego bliskiego obyczajowi i prawu.Podstawowe elementy moralności to:oceny,normy,sankcje,wzory osobowe,ideały.
Etos
(gr. ethos = obyczaj, zwyczaj) to styl, sposób życia, postawy danejgrupy społecznej.
 
Etyka
dzieli się na trzy działy:etykę opisową,etykę normatywną,metaetykę.
Etyka opisowa
:bada faktycznie istniejącą moralność.nie formułuje żadnych postulatów moralnych, nie preferuje żadnychwartości,przedstawia to,
co jest
, a nie to, co być powinno,wykorzystuje dorobek socjologii i psychologii.
Etyka normatywna
:konstruuje i uzasadnia systemy moralności,systemy te określają normy postępowania, wartości i ich hierarchię,wypowiada się nie tylko o tym, co jest, lecz tae o tym,
 jak byćpowinno
, jej twierdzenia zależne są od przyjętego stanowiska filozoficznego w praktyce: jest po prostu częścią filozofii.1.
Etyka
– dyscyplina naukowa, zajmująca się moralnością, teoria,usystematyzowana wiedza dotycząca moralności; inaczej podstawa danejgrupy społecznej, wyróżnionej z uwagi na całokształt uznawanych irealizowanych norm moralnych; zespół norm i ocen moralnychcharakteryzujących społeczeństwo lub system etyczny (Arystoteles).Etyka obejmuje ogół rozmyślań nad prawem moralnym nad moralnością.etyka (
gr. etos
) – obyczaj
 
moralność (
łac. mores
) – obyczaj, zwyczajDzisiaj ani etyki, ani moralności nie utożsamia się z obyczajem.a)
Etyka opisowa (etologia)
–opis, sposób wyjaśnienia zjawiskmoralności; celem jej dociekań jest udzielanie odpowiedzi na pytania: co to jest moralność, jaka jest jej historia, co i dlaczego ludzie w danychwarunkach i epokach uważają za moralne i niemoralne, jakie sąmechanizmy jej rozwoju
Historia moralności i systemów etycznych
– analizie podlegająhistoryczne formy moralności, istniejące miedzy nimi różnice orazhistoryczny rozwój systemów etycznych (poszczególnych epok lubposzczególnych twórców), ich konkretne postacie
Psychologia moralności 
– przedmiotem tych analiz są zagadnienia zzakresu psychologii oceniania i postępowania. Dotyczą one np. motywówrządzących pochwałami i naganami moralnymi ludzi, ich skłonności dosurowszego lub łagodniejszego oceniania określonych czynów wokreślonych okolicznościach, specyficzne przeżycia i dyspozycjepsychiczne, nieodłączne od sfery moralnej
Socjologia moralności 
– zajmuje się uwarunkowaniami społecznymi orazzróżnicowaniem – jego podłożem – moralności, wzajemną zależnościąmoralności i innych regulacji społecznych (religii, prawa, obyczaju,poglądów politycznych)
Pedagogika moralności 
– rozpatruje sprawy wychowawczegooddziaływania na poglądy i podstawy moralne ludzi – mechanizmy, metodyi instrumenty przekazu wartości i zasad moralności
Biologia moralności 
– wskazują na biologiczne podstawy moralności, jejokreślonych reguł oraz analizującą moralne regulacje dotyczące tychpostaw (życie, zdrowie, relacje płci - kto jest bardziej moralny? kobieta czymężczyzna? –, wieku, itp.); ma ona duże znaczenie współczesneb)
Etyka normatywna
– formułowanie norm postępowania moralnego; jejcelem jest udzielanie odpowiedzi na pytanie, co naprawdę jest moralne iniemoralne, co ludzie powinni uznawać za dobro, a co za zło, jak powinnipostępować, co powinno być celem ich dążeń i aspiracji, jakich zasadprzestrzegać, by żyć godnie i słusznie
Wątek aksjonomiczny 
(aksjologia moralna →
gr. aksja
– wartość;
aksis
godny, cenny;
logos
– nauka, słowo) – dociekania dotyczące wartościmoralnych, ich treści i hierarchii, w tym wartości naczelnej – dobranajwyższego; rozróżnia się określone systemy – doktryny –
etyczne(teocentryczne, eudajmonistyczne, hedonistyczne, liberalne, itd.)
Wątek deontologiczny 
 
(gr. deon
– obowiązek) – obejmuje namysł nadmoralnymi powinnościami ludzi w ogóle, a w szczególności pełniącychokreślone role społeczne (zawodowe), nad tym, co decyduje o moralnejwartości czynu; spokrewnione z tym są próby kodyfikacji tych powinności
Wątek perfekcjonistyczny 
, w którym określane są miary moralnejdoskonałości, cnoty, które powinny cechować człowieka; przez „cnoty”rozumie się zazwyczaj wartości wyrażane w zachowaniach – dzielności,dyspozycje moralne, stałe właściwości stanowiące wyposażenie człowiekazasługującego na wysoką ocenę moralną i ułatwiające współżycie ludzi
aretologia
– dziedzina refleksji na temat cnót

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sylwia Ciapala liked this
Agnieszka Kiepura liked this
Katarzyna Piotrowska liked this
Jakub Budzyński liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->