Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8648912-Paraclisul-Maicii-Domnului

8648912-Paraclisul-Maicii-Domnului

Ratings: (0)|Views: 70|Likes:
Published by Maria Stoica

More info:

Published by: Maria Stoica on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
Paraclisul Maicii Domnului
 
Acest paraclis se face la intristarea sufletului si la vreme denevoi si de grija.
 Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, carepretutindenea eşti, şi toate le împlineşti, vistieria bunătăţilor şiDătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeştede toată întinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, miluieşte-ne pre noi.
(de 3 ori)
 Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Duhului Sfânt, şi acum, şi pururea, şi învecii vecilor. Amin.Preasfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, curăteştepăcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte,cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfant Numele Tău.Doamne, miluieşte!
(de 3 ori)
 Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Duhului Sfânt, şi acum, şi pururea, şi învecii vecilor. Amin.Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău: vie Împărătia Ta; fie voia Ta, precum în cer, asa şi pe pământ. Pâineanoastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouăpăcatele noastre precum şi noi iertăm gresiţilor noştri; şi nu ne ducepe noi in ispită, ci ne izbaveşte de cel viclean.Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostruDumnezeu.Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şiDumnezeul nostru.Psalmul 142:Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întrucredincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecatăcu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşulprigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-asă locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul înmine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am amintede zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptelemâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele,
 
sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că aslăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu măasemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa milaTa, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge,că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că laTine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeulmeu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Tascoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşiimei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robulTău.Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Celce vine întru numele Domnului
de 3 ori).
Apoi troparele acestea:Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi,păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adânculsufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte căpierim de mulţimea păcatelor; nu-i întoarce neajutoraţi pe robii tăi,că pe tine singură nădejde te-am câştigatSlavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi,păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adânculsufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte căpierim de mulţimea păcatelor; nu-i întoarce neajutoraţi pe robii tăi,că pe tine singură nădejde te-am câştigatŞi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puteriletale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cinene-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acumslobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti perobii tăi pururea din toate nevoile.Psalmul 50:Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală defărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegeamea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţieunuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->