Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
181Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengurusan Perubahan

Pengurusan Perubahan

Ratings:

4.74

(31)
|Views: 10,342 |Likes:
Published by mbustamanabdmanaf
Mengurus Perubahan dengan cemerlang penting bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan organiasi.
Mengurus Perubahan dengan cemerlang penting bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan organiasi.

More info:

Published by: mbustamanabdmanaf on Aug 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Tajuk:Pengurusan Perubahan: Satu Usaha Untuk Meningkatkan KualitiPenyampaian Perkhidmatan.olehMuhamad Bustaman bin Haji Abdul ManafKetua JabatanJabatan Pengurusan KualitiInstitut Aminuddin BakiKementerian Pelajaran Malaysia
 
Pengenalan
Perubahan adalah merupakan sebahagian dari kehidupan kita seharian. Tiadasesuatu di dunia ini yang kekal atau tidak berubah. Tekanan arus perubahantelah meningkat secara dramatik dalam tahun-tahun kebelakangan ini danmenunjukkan tanda akan berterusan meningkat. Persekitaran di manaPerkhidmatan Awam beroperasi sekarang telah banyak berubah. Ini termasuklah jenis pelanggan, pekerja, sektor swasta, sistem maklumat dan sebagainya.Pelanggan-pelanggan Perkhidmatan Awam kini lebih bermaklumat danmempunyai pengharapan yang lebih tinggi terhadap kualiti, kecekapan dankeberkesanan khidmat yang diberikan. Ini menuntut kepada satu perubahanpemikiran dan budaya kerja setiap agensi kerajaan. Perubahan persekitaransama ada dalaman dan luaran organisasi yang menuntut dan mendesak kepadaperubahan pengurusan agensi kerajaan dengan lebih kerap, tetapi bentuk dancara perubahan mungkin lebih bertambah komplek. Oleh itu adalah agak sukaruntuk membuat semua jenis perubahan berjalan dengan lancar sebagaimanayang dirancang dan mampu memberi pengalaman yang menarik kepada semuaorang. Namun, sentiasa ada kemungkinan kepada pendekatan mengurusperubahan dengan cemerlang, mengenal pasti situasi perubahan dan memilihcara terbaik untuk mengurus perubahan.Oleh yang demikian, setiap pengurus agensi perkhidmatan awam perlumenyediakan diri untuk mengambil bahagian dan memimpin perubahantersebut. Bagi menjadi pengurus yang bersedia untuk memimpin perubahan, bermakna mereka perlu: menerima perubahan sebagai satu lumrah dalamkehidupan, memahami kesan perubahan ke atas organisasi dan staf, berkeupayaan untuk mengenalpasti keperluan untuk berubah dan akhirnya berkompetansi untuk mengurus perubahan dengan cemerlang iaitu merancang,melaksana dan menilai perubahan. Dengan lain perkataan, persediaan mindauntuk menerima perubahan dan berubah adalah titik mula kepada prosesmengurus perubahan dengan cemerlang. 
Apakah perkara yang membangkitkan tindakan organisasi untuk berubah?
Perubahan tidak patut dilakukan hanya berdasar alasan orang lain sudah berubah, tetapi ia perlu menjadi sebagai salah satu strategi untuk mencapai misidan visi organisasi. Secara umumnya organisasi berubah adalah disebabkanuntuk memberi respon kepada cabaran yang datang dari persekitaran luarorganisasi seperti faktor pelanggan dan stakeholder, politikal, perundangan,ekonomi, sosial, teknologi dan alam sekitar. Namun permintaan untuk berubah boleh juga datang dari persekitaran dalaman organisasi seperti contohperubahan mandat, perubahan pucuk pimpinan, perubahan personal,
2
 
ketidakpuasan cara bekerja sekarang, keinginan untuk terus meningkatkankecekapan dan keberkesanan kerja dan lain-lain lagi. Setiap perubahan tersebutmungkin menyeronokan atau mungkin boleh memberi ketidakselesaan ataukesusahan pada organisasi berkenaan. Kesimpulannya, setiap perubahanorganisasi itu perlu diurus dengan sebaik-baiknya. Berikut dicadangkan satucarta aliran mudah empat (4) peringkat proses mengurus perubahan yangmenjadi asas perbincangan kertas kerja ini.
Pengurusan dan Kepimpinan Perubahan.
Sebelum dibincangkan lebih mendalam tentang proses- proses pengurusanperubahan, satu perkara yang perlu difahami terlebih dahulu ialah istilahpengurusan dan kepimpinan perubahan. Istilah pengurusan merujuk kepadasatu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan danpenglibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatumatlamat atau objektif yang paling berkesan (Drucker, 1972). Perkara yang lainpenting dalam pengurusan perubahan termasuk merancang, mengelola,memimpin dan mengawal seta menyelesaikan masalah. Manakala kepimpinanpula merujuk kepada satu set proses yang melibatkan kewujudan organisasiatau menyesuaikan dengan persekitaran. Mengikut Kotter (1996)
Leadershipdefines what the future should look like, aligns people with that vision, and inspires themto make it happen despite the obstacles’
. Kesimpulannya, dalam proses perubahan,seseorang ketua jabatan memerlukan kedua-dua aspek ini bagi menjadiperubahan mencapai matlamat yang diinginkan.
31.Mengenalpasti masalah,potensikrisis, atau2. Kenalpastiperubahanyang4. Pengawalan &PenilaianPrestasiperkhidmatan3.Implementasiperubahan

Activity (181)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hamdan Ismail liked this
Pgtan Tan liked this
Koo Boon You liked this
Eina Bey liked this
Pgtan Tan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->