Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
СВЕТА РУСИЈА ПРОТИВ ХАЗАРИЈЕ - Татјана Грачова

СВЕТА РУСИЈА ПРОТИВ ХАЗАРИЈЕ - Татјана Грачова

Ratings: (0)|Views: 2,569|Likes:

More info:

Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

 
По
благослову
високопреосвећеног
Венијамина
,
архиеп~ооа
владивостовскor
и
приморскor
Руасиоригмнал
:
Т
,
В
.
Гр
ачiiеа.
Святая
РусьпротивХазарии.
Anroритмы
геоПОЛИТ\1кии
стратегми
таиных
~H
мировои
закулисы
.
-PRзань:
"
З~рня
",
2009,-288
с.
ИСБН
978-5-903138-41-8
Електронная
версия-насаи
т
е
-
WWW.russvt.ru
П
ревод
:
Ранко
Гојковић
Л
ектор
:
Катарина
Марковић
Издавач
:
Света
Русија
ликовна
оорема:
Слађака
Николић
ISBN 978-86-913003-0-2
Тираж
:
500
Ш
тампарија:
Колор
прес
-
Лапово
СвеПI
Русија
противХаэаријв
Предговорсрпском
издању
Ево
реткекњиге!
Ево
ретко
КОРИOiе
књиге!
Књиге
која
отвараочи
и
уразумљује
,
која
указује
на
опасност
,
али
инуди
ззштиту
.
Ономе
ко
је
кап
уту
о
т
режњења
ова
ће
књига
помQћи
да
сена
странпутицуне
врати;
ономе
ко
се
отрезнио
ова
књига
ће
да
т
и
достанових
и
кориснихгюдатака
и
noука
и
учврсти
ти
веруњеroву
;
ономе
који
је
кренуо
варљивим
и
широким
путем
.
п
оплочаним
добримнамерама
"
жудећи
за
светском
славом
и
успехомова
ће
књига
п
омоћида
се
замисли
Изаустави
и
да
сагледа
дубину
провалије
којо
ј
,
као
слепац
,
добровољно
стрем
и
;
он
и
мазомбиране
душе
и
заробљеног
ума
само
Г
опод
може
помоћи,
а
ако
истрајавају
на
Јудином
п
утуот
падништва
и
боroборства,
ову
им
књ
и
гу
не
треба
нудити
.•
П
ред
свиње
невредибацати
бисере."
Аутор
је
одлича
н
познавалац
Библије
иуз
помоћ
библијских
Божанских
истина
објашњава
узроке
људских
падова
и
проналази
златнунит
свештене
ИСТОРИЈе
која
нас
уједињује
и
спаја
и
калеми
Божијо
м
љубављу
наше
гроздо
ве
на
чокот
Бorочовека
и
Спасанашега
.
СВИ
оНИ
који
прекину
ову
златну
нит
неминовно
упадајуу
мреже
"
Невидљиве
Хазарије
"
.
напуштајући
јединог
моћногзаштитника
идо
бровоJ"ЫolО
пристајући
нарооску
noT'-tињеност
суровом
гос-
подарупалог
света
.
Живимо
у
времену
кад
ан
тихристоеа
идеологијаконтролише
roтово
свеобласти
људског
живота.
Централни
стубове
идеологмјесу
средствамасовног
информисања
која
су
исnлелазлокобну
мрежу
око
цел
епланете.
Систематски
се
разара
једна
по
једнаполуга
друштва.
 
Татјана
Грачоаа
1.
Миниран
ису
хришl'lанCltи
темељипросвете
.
П
од
ппа·
штом
некаквих
.
рефо
р
ми
·
деца
се
од
раног
узраста
раз·
враћујуи
припрема
ј
у
за
добровољно
прихватање
содомијекао
нечег
нормапног.
Ч
ак
иу
Русији
(тој
задњојтврђави
одбране)водисенеизвесна
борба
око
УВОђења
сексуалног
васпитања
у
школе
.
• 2.
У
правномсистему
,
већина
држава
усваја
отворенобоroбoрачкезаконе
.
Српска
скупштина
је
изгпасапа
.ne·
дерск
изакон"готовобез
озбиљнијег
отnoра.
Опозицијасе
противила
.
редаради
".
3ачуђујуl'lе
(ипи
боље
рећи
застрашујуће)
бпаго
протиељење
архијереја
и
свештенства
СПЦ
по
овом
питању
уводи
целодруштво
у
смутњу
И
едај
Боже)новедеобе.Бог
је
због
депа
који
овај
ееропејскизакон
бестидноистиче
к
ао
великевредности
и
т
еков
и
не
eepon
Clte
цивипизац
ијеи
к
уптуре,
претворио
Содом
и
Гомор
у
прах
и
пепео,
т
ако
да
ниданас,
неколико
хиљада
год
и
на
поспе,на
томместу
ни
трава
не
ниче,него
је
беживо
т
но
ипусто,
каовечна
опомена
да
серат
противБога
не
може
добити!
Свети
вnадика
Никопај
Српски
је
подигао
целу
Србијуна
ногеи
срушио
Конкордат.
Т
им
поводом
,
председнику
краљевскевnaдe
Милану
СтојадИНОВИћу
,
уизузетно
оштром
тону
,
вnадИl(а
Николај
п
исмено
rюручује:
"...
Отворили
ст
е
ј
е
дну
ж
иву
рану
која
се
г
одинама
н
еfl
е
моћизалечити
,
а
свОје
сте
име
уписали
нена
листове
славе
,
него
у
спи
с
ак
оних
које
народ
проклињ
е.
А
ви
нисте
самац
;
в
и
имате
пород
."
Ми
нистру
правде
др
Н
икуСуботићу,
вnадика
шаљв
поруку
Виле
П
ри
моркиње
(др
Н
ико
је
био
Србин
из
Дапмације)
да
је
" ...
постао
шампион
оно
г
ј
е
зи
в
о
г
савеза
са
кнезом
црн
е
интернационал
е.
Зато
оплакуј
е
м
моралну
смрт
ње
г
ову
."
Министру
просвете
Стошићу
је
поручивао
да
је
теже
бити
Човек
него
ми
н
истар
и
да
буде
човек
макар
не
биоминистар
и
изрекао
мустрашно
Света
Русија
противХазарије
упозорење
и
претњу
:
"
Рука
Свето
г
Саве
спустиflе
се
на
све
васзбог
овенечу
вене
ља
ге
на
образсрпск
е
црк
в
еи
српске
историје
,
и
то
у
с
коро!"
И
п
окајте
се
AOI(
времена
има!
Д
несрећни
Срби
"
..
н
еће
да
се
пока
ј
у
насуд
Божији
чекају
."
_
З.
о
њеном
.
божанству"
.
европској
култури
свети
вna·
дика
Николај
је
пророчки
писао
:
.Српскомроду
кроз
там·
ничкипрозор
'
из
логора
Дахау
.
Сагneдaвајућисав
ужас
идолоnoклоничког
клањања
култури
,
св.
Владика
узвикује
:
.
Тешко
тебиЕеропо!
Тешко
тебиВитсаидо!
'
Д
штанам
нуди
та
куптура?
Несрећне
филмCltезвезде
с
ппастичним
грудима,
силиконскимуснама
и
вештачким
зубима.
које
се
данас
п
ече
од
апкохола.
а
сутра
од
дроге
икоје
у
свом
живот
и
њском
Ha
r
OHY
мењајупар
т
нере
као
г
ардеробу,
от·
воре
но
пркосећи
моралном
закон
у
Божијем.
Нудинам
антимадону
која
ритуапно
ставља
крст
међу
ногеизругујући
сенајвећим
хришћанским
светињама,
која
је
узела
име
Пре·
свете
,
П
речисте
и
Преблаrocловене,сулудо
мислећида
својим
раскалашним
и
богохупнимнаступима
може
упрља-
тинајчистијиинајсветлији
изданак
родаљудског
.
_ 4.
целаисторија
се
перфидно
искривљује
и
мења.
У
овој
l\Њизи
је
Т
а
т
јана
Г
рзчоВ8
дивно
објаснила
какосе
изврће
и
фалс
и
фикује
Библ
и
ја
од
стране
Дановогплемена
ињеro-
вих
духов
них
потомака
-
Хазара.
Ц
е
л
а
српска
ЗВ8нична
историј
а
н
а
мало
и
стине
калеми
гомилу
фалсификата.
У
време
К
репимираОштривојввића
(IX
век)
Србија
се
про-
стира
л
а
од
Трста
до
Црног
мора.
ана
југу
обухваталавећидво
Пелопонеза
.
Данашњи
Загреб
,
престоница
данашње
Хрватске
.
носио
једруго
имв-
Сврби
ново.
Главни
град
Срби
је
био
је
Скадар.
И
све
се
то
налазина
немачким
I(артамз
 
ТатјанаГрачова
у
њиховим
архивама
.
Од
једногвеликог
народа
српског
Папина,црнаинтернационала
(апокалиптичказвер
из
мора
житејскога)
створила
је
МlЮге
нa~e
Балкана,
убедивши
их
да
напусте
свету
и
спасоноснуверуправославну
,
да
их
.
озверињи·
и
каовукове
шаље
на
остатак
светосавског
племена
.
Сличну
политику
су
паneжнициспроводили
и
на
западнимграницама
Русхе
империје,
унија
l'lењем
дела
рус_
ког
народа
који
би
задојили
мржњом
према
Све
т
ој
Русији,
упућујуl'lига
у
сукобе
сасеојОМ
ДОјучерашњомбраћом
,
раf)ајући
идајнике-
разне
Мазепе
и
Бандере.
Сва
светска
новозаветна
историја
своди
сена
не
прекидни
рат
оних
који
су
фарисејскимквасцем
задојени
са
свештеном
православном
импер
и
јом,
прво
са
Византијом
(док
је
нисууништили),а
потом
са
Руси
јом
и
њеним
савезницима.
Кад
год
је
Русија
страдала
и
Српство
је
стра
дало.
У
време
с
трашногпогромаправославних
Руса
под
Троцким
И
Србија
је
изгубиласкоро
треl'l
ину
свога
станов
ништва
.
Ношене
истимфинансијским
инјекцијама
као
и
Тро
цкии
Хитлерове
солдатеске
су
нанеле
страшна
разарања
ипоn.tбељ
и
руском
и
српскомнароду
.
И
деведесетих
годи
на
двадесетог
века
.
Невидљива
Хазарија
"
руши
Совјетски
Савез
и
спрема
се
да
као
аждаја
nporyтa
рањену
Р
усију.
Једини
смо
се
тада
миСрби
,
у
границама
наших
Скромних
моћи
,
супротставили
rлобалној
хазарској
немани
и
тако
далимали
(можда
не
ибезначајан)
дonринос
буђењуСвете
Русије
.
Судбинанам
је
иста
,
вера
иста
,
језик
сличан
,
а
словенсхахристопика
душа
непрестаноплаче
због
.
часа
таме
·
када
су
сатани:ювани
људи
распели
јединог
правог
4Овекољупца.
Нама
Гocnoд
није
даомоћ
ни
копље
свето
г
ГеоРn.tја
ПОбедоносцада
Аждајуусмртимо,али
нам
је
дао
задатак
да
будимо
уснулогвитеза
који
је
на
соој
држатеорни
Света
Русија
противХаэарије
грб
ставио
С88тог
Георгија
Победоносца
,
сапо
Аждају
,
с
мртоносним
KonљeM
у
десници
руци
.
Нећемо
ваљда
сада,
на
крају
,
даnoклекнемо
и
своју
мисију
не
извршимо
,
отпадајући
од
својих
предака
игубећи
смисао
свога
пос-
тојања.
Какосе
noнашати
и
за
кимепоћи?Прочита
ј
те
овукњигу
и
мtЮге
ствари
ће
постати
јасније.
Тат
ја
на
Грач068
у
овој
књизиосветљава
путоказ
.
Готово
свуда
у
оеој
књизи
речРусија
можемо
заменити
речју
Србија
и
понетисеонако
како
морамо
,
идући
за
оним
који
је
.
П
ут
,
Истина
и
Живот".
3авршиl'lу
речима
светог
владике
Николаја
(кога,
на
жалост,
Срnстео
слабо
познаје):"
Немојте
се
преварити
да
станете
уз
оне
кОји
изгледајудасу
победници
а
који
су
стварно
унапред
побеђени.
Станит
е
одпучно
уз
О
но
га
који
је
давнодаеним
рекао:Ја
nобедих
свет;
који
је
дакпе
био
неnог
реш
ивипророк
својих
сукцесивних
по
беда
и
којије
унапредпро
г
ласио
Себ
е
nобедиоц
ем
у
св
и
м
борбама
и
биткама
до
краја
времена
.
Не
дајте
се
обманути
од
оних
који
говоре:
дарвинизам
и
хр
иwћ
анство
даду
св
измирити.
Шта
има
заједничко
лаж
са
истином
и
Вел
зеву
л
са
Христом?"
ХвалаТа
тјани
ГраЧО80ј
на
дивној
књизи
.
Богнека
је
noж
иви
и
ot<p8:пи
и
да
снаге
за
јошдостаоваквихкњи-
га
насушно
потребних
у
овим
временима
агресивне
и
не-
МИnOCPДне
mобалне
антихристовевласти
.

You're Reading a Free Preview

Download