Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
John Zerzan ile Röportaj

John Zerzan ile Röportaj

Ratings: (0)|Views: 50|Likes:
John Zerzan ile 1994 yılında yapılan bir röportaj
John Zerzan ile 1994 yılında yapılan bir röportaj

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Serhat Elfun Demirkol on Jan 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2011

pdf

 
John Zerzan ile Röportaj
John Zerzan(1994)John Zerzan pekala gezegendeki en uç yazar olabilir. Zerzan'ın görüşlerinin Unabomber'ınSanayi Toplumu ve Sonuçları'nın yayınlanmasıyla ulusal ilgiyi çekmesi bir ölçüde ironik --ironikçünonun yazıları etkilendiği söylenilen bombacıdan çok daha aşırıdır. Zerzan'a göre,insanlığın zden şmesi enstriyalizmle ve hatta tarımla değil, sembolik ltürünkucaklanmasıyla --yani dil, sanat, ve sayılar-- başlamıştır. Kültür, bizim büyük kurtarıcımızolarak görülmesinin aksine, bizi gerçekliğin duyumsal [sensational, duygusal> kavranmasından,anın içerisinde kendimizi gerçekleştirmek kabiliyetimizden uzaklaştıran bir aracıdır. Dil, özneyle-sınırlı hale gelmiş bir iletişimdir, sanat sonsuz derecede daha zengin olan gerçekliğin vekilidir,sayılar ise bizim ilgi dünyamızı kurutan hayali bir aynılık [sameness, tekdüzelik> pratiğidir.Makalelerini topladığı eserleri Reddin Unsurları ve Gelecekteki İlkel, son yirmi yıldır anarşistçevrede izlemekte oldu ilkelci eleştirinin haritasıçıkarmaktadırlar. New York Timesmakalesiyle başlayan, radyo ve televizyon röportajlarıyla devam eden şöhreti, başından itibarenUnabomber'i suçlamayan az sayıdaki teknoloji eleştirmeninden birisi olması konumu üzerineodaklanmaktadır büyük ölçüde. Ancak, onun bakış açısı bundan daha derindir. Biyoteknoloji vegenetik mühendisliğine dayanan bir nyanın gelişmesiyle beraber, Zerzan, sıtlayıcıbağlardan kurtulmuş yabanıl [wild> insanın büyük taraftarlarından birisi olarak, Taoist bilgelerin,Diojen'in, ve Rousseau'nun geleneğini sürdüren birisi olabilir --belki de etkileri henüz ortayaçıkmamış olan yeni bir geleneğin öncüsüdür.--------------------------------------------------------------------------------SORU: Çevrecilik benim için daima daha çok iç karartıcı bir konu olmuştur. Bunun aksine,ilkelcilik ise, insanlarla doğal dünya arasındaki gerilimleri gidermek için mücadele etmesiylegüçlendirici bir şey olarak gözükmüştür Doğa ile çatışma içinde olmak yerine, arzularımızıtelevizyon ve striptiz alışveriş merkezleri [strip mall> dünyamızın asla yerine getiremeyeceğişekillerde gerçekleştirmeye uğraşmalıyız. Geleneksel çevrecilik ile ilkelcilik arasında ne gibi bir karşılaştırma yaparsınız?CEVAP: Burada yaptığınız ayrım hoşuma gitti, bana göre verimli bir ayrım. Bence ilkelcilikçevrecilik için bir zemin hazırlar. Bu, bir mihenk taşı veya esin kaynağı olarak, insanlarınçevreyle ona karşı yabancı bir güç olarak değil de uyum içerisinde yaşadıkları birkaç milyonyıllık döneme gönderme yapar.
 
Çevrecilik çoğu kez yalnızca çok fazla konuya ana hatlarıyla bakan reformizmle birlikte hareketeder. Ancak, sorunun uzun tarihinin algılanması, doğanın bozulmasının kökenlerinin ve bütünyönlerinin nasıl birbirleriyle bağlantılı olduğununun görülmesine yardımcı olur.S: Uygarlığın sanat, dil, salar gibi temellerini eltirmenize kaın, alet kullanımınıeleştirmekten şimdiye kadar kaçındınız. Bu ilginç, çünkü çoğu kimse alet kullanımını teknolojiktoplumuzun doğrudan habercisi olarak görecektir. Hangi noktada alet kullanımının yabancılaşanbir faaliyetle sonuçlandığını düşünüyorsunuz?C: Basit aletlerin kullanımı ile bugünkü yüksek-teknoloji dünyası arasında düz bir devamlılıkolduğuna, bu gelişim çizgisi boyunca herhangi bir yerde hiçbir niteliksel aymyapılamayacağına, olumluyu olumsuzdan ayırt eden "bir çizgi çekmek" için yer olmadığınailişkin iddia sıklıkla dile getirilir.Ancak benim çalışma hipotezim, hızlanarak veya kümülatif bir şekilde korkunç sonuçlar ortayasererek işbölümünün bu çizgiyi çektiğidir. Uzmanlaşma bireyi böler ve daraltır, hiyerarşiyi işiniçine sokar, bağımlılık yaratır ve özerkliğe karşı çalışır. Aynı zamanda endüstriyelciliği hareketegeçirir ve böylece doğrudan doğruya eko-krize yol açar.İşbölümünü içeren aletler veya roller ortaya bölünmüş insanlar ve bölünmüş bir toplum çıkarır.S: Geçmiş, daha bütüncül [holistic> ve doğal bir yaşamtarzı için verili teknoloji düzeyindenvazgeçen insanlara ilişkin ne gibi örnekler sunar?C: Teknikleşmiş veya evcilleşmiş bir varoluştan vazgeçen Kuzey Amerika örneği, "Croatan'agitmiş olan" yerleşimcilerinkidir. {Bu, Roanoke'de ilk İngiliz kolonisini oluşturan yerleşimcilerinyerel Kızılderili kabilesiyle yaşamak üzere orayı terk etmesine gönderme yapmaktadır. --J.F.}ıkçası 17. ve 18. yüzyıllarda oldukça az sayıda Avrupalı uygarlaştırılmış ileri karakolmevkilerini terk etmiş ve çeşitli Yerli Amerikan topluluklarına katılmıştır.S: Yazılarınız Paleolitik [Yontma Taş Devri> dönemin büyük bir kısmını veya tümünü insanlıkiçin bir Altın Çağ olarak sunuyor züküyor. Ben, şüncelerinizin, en aşıve kelimesikelimesine anlamında geçmiş bir Cennet fikrine bağlı olmadığını düşünüyorum. Yaşam bir zamanlar çok daha doğrudan ve tatmin edici olmuş olabilir, ancak bir yerde bizi bugüne getirenbazı kusurlar olmuş olmalı. Sizin, geçmişteki yararlı kavramların bugünkü değer temelindeuygulanmasına karşı geçmiş bir ütopya (ki tam olarak ispatlanmaıkça imkansızr)düşüncesine kendinizi ne ölçüde bağlı hissettiğinizi merak ediyorum.C: Tarih-öncesini idealize etmekten kaçınmamız, bunu bir mükemmel durum gibi sunmaktansakınmamız gerektiğini söylerken haklı olduğunuzu düşünüyorum. Öte yandan, avcı-toplayıcıyaşam, genel olarak, insanların doğaya karşı başardığı en uzun ve en başarılı uyumgöstermeye, yüksek düzeyde bir toplumsal cinsiyet eşitliğine, örgütlü şiddetin olmamasına,önemli miktarda boş zamana, eşitlikçi bir paylaşma etosuna ve hastalıklardan uzak bir fiziki
 
sağlamlılığa [robusticity> işaret eder. Bu, her ne kadar mükemmel olmasa da ve belki de bizimiçin asla tam olarak bilinemeyecek olsa da, bana öğretici ve esin verici olarak gözüküyor.S: İlkelciliğe ilişkin en sık sorulan sorulardan birisi, taraftarlarının düz anlamında ilkel yaşamşekillerine şü amlağı, yoksa basie yararlı kavramlar in geçmi mieşeledikleridir.C: {Detroit'de yayınlanan anarşist dergi} Fifth Estate, uygarlığa ilişkin kısmi eleştirisinde, uzuncabir süre ne mümkün ne de istenir bir şey olarak görmedikleri gayri-uygarlığa [non-civilization>geri dönüşü amaçlamadıklarında ısrar etti. Ben, gerçek bir "geri dönüş"ün olabilirliğini yadsımakkonusunda emin değilim. Eğer düz anlamında bir geri dönüş değilse, peki o zaman ne? Yaniben bunu henüz cevaplanmamış bir soru olarak görüyorum.S: Pekala, bir an için ilkel duruma düz anlamda geri dönüşün arzulanır olduğunu düşünelim.Yazılarınız sanatı, sayıları ve hatta dili eleştirecek kadar ileri gitmişti. Örneğin dilin olmadığı bir dünyayı gözünüzde nasıl canlandırırsınız?C: Dilin olmadığı bir nyayı şünmek ırı spekülatif bir sıçrama gerektirir. Bunbulunduğumuz yerden sembolik olmayan bir iletişime dayanan yaşamı/dünyaöncedenayrıntılandırmak veya etraflıca kavramak fazlasıyla zordur --tabii ki bazıları bugün varolsa dahi.Freud dilden önce telepati türü bir şeyin egemen olduğunu tahmin ediyordu; atasözünün dedediği gibi aşıkların sözlere ihtiyacı yoktur. Bunlar aracısız bir iletişim yönünde imalardır.Eminim ki siz de daha başkalarını düşünebilirsiniz!S: Birçok eleştirmen, sembolik kültürü reddetmenizin potansiyel radikali mevcut düzene meydanokuyacak temellerden yoksun bırakması nedeniyle sizi suçluyor.C: Benim şu andaki [tentative> pozisyonum, sembolik kültürden kaynaklanana karşı yeterincederin bir meydan okumanın ancak bu kültürün reddetilmesiyle mümkün olacağıdır. Yanlışolabilirim, ancak şu ana kadar bu görüş açısını terk etmem için ikna edici nedenler görmedim.Ve bunun yanlış olduğu [wrong-headed> ortaya çıksa bile, tartışma amaçlanmayan şekillerdeverimli olacaktır.S: Teknolojik ilerlemenin rotasının geri döndürülemez olduğunu iddia eden insanlara yanıtınıznedir?C: Geri döndürülemez olması oldukça olasıdır, ancak bunu bilmenin tek yolu ona meydanokumaktır. Eğer tekno-ilerlemenin rotasının felaketvari olduğu sonucuna varılıyorsa, o haldebunun durdurulması, geriye döndürülmesi gereklidir. Bu bana göre bir temel ahlak meselesidir.S: Teknolojiye yönelik bu kadar az orijinal ve yapıcı eleştirinin olması bana ilginç geliyor, belkide geri ndürülemezlik duygusunu kendi kendisini gerçekleştiren bir şey yapan budur.Teknolojik toplumun herhangi bir yönüne ilişkin eleştirilere her yerde, ancak bütüne bakanlarapek az rastlanıyor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->