Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
retorica&candoare

retorica&candoare

Ratings: (0)|Views: 51|Likes:
Published by ioanavol

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: ioanavol on Jan 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2011

pdf

text

original

 
RETORIC
 
I CANDOARE
în mesajul plastic posmodernist
 prof. univ. dr. Mihail M
nescu
2007
argument
 În lumea de mare specificitate a limbajului artelor vizuale, oricât ar p
rea de
ocant,limitele de candoare ale expresiei au putut fi deturnate c
tre limitele pozitive ale retoricii, c
tre
lefuirea limbajului plastic spre performan
e ale mesajului, spre puritatea sensului acestuia...Expresivitatea mesajului artistic trebuia condus
spre interese de informare
i convingere care, pelâng
sinceritate
i corectitudine, presupuneau
i o retoric
subliniat
, mai mult sau mai pu
in peinteresele temei. Diferen
a între o ilustra
ie de abecedar 
i un afi
militant este aceea dintrecandoare, sinceritate dezarmant
 
i un retorism îngro
at, cu efecte bine calculate. Aplicativitatea, cu domenii extinse de operare pentru orice domeniu plastic tradi
ional, pictur 
,sculptur 
sau grafic
, precum
i scenografia sau pictura mural
, designul, mai cu seam
întrereperele incerte dar fascinante ale posmodernismului, reprezint
desigur o
ans
remarcabil
 pentru punerea în lumin
a conceptelor de sinceritate
i retorism.
Pentru postmoderni 
ti, consumatorul produsului cultural e liber s
decripteze mesajul conform unei grile personale de educa
ie
i sensibilitate
i, în consecin

,se poate ajunge la adev 
ruri distincte dar ipotetic egal-valabile.Într-o viziune derivat 
analogic 
i creatorul are libertatea s
creeze valori care îi vor apar 
ine exclusiv dar care îi pot fi preluate,dup
numeroase replici sau copii, perfect legitime,de c 
tre oricine,
tre oricâte
i ori ce fel de interpret 
ri... M.M 
nescu
durat
: 2 semestre - curs
i seminar s
pt
mânal 2+1 ore(NB. cursul poate fi compactat sau structurat în sec
iuni util-finite, în cadrul unui singur semestru)
RETORIC I CANDOARE - DOCTORAT1
 
SCURT
PREZENTARE A CON
INUTULUI PE CAPITOLESec
iunea I-a
Identificare
- se impune un efort de identificare a domeniilor artistice
i a reperelor acestora, între perimetrulbelle-artelor 
i cel al produc
iilor artistice care slujesc un mesaj, o punere în lumin
a unei idei, ocapacitare, o convingere, o emo
ionare cu dozaj previzibil.Cu cât gradul de aplicativitate este mai accentuat, cu atât mesajul impune servicii plastice maifidele
i specializate, un control mai sever 
i o st
pânire în consecin

a limbajului specific...Un plus de dificultate al acestui exerci
iu de identificare, îl constituie fundalul de o preocupant
 specificitate n actualul context posmodernist, care, nu numai c
se sustrage oric
ror tentative dedefinire ci a
eaz
într-o condi
ie precar 
 
i lunecoas
rosturile profunde ale crea
iei.Democratizare, interferen
e, tirania aleatoriului
i a citatelor, o estetic
nesigur 
 
i timid
, ocontinu
reconsiderare...Sec
iunea a II-a
 între auster 
i copios
- va fi instructiv
punerea în lumin
a rela
iei dintre limbajul economic si performan
a atât aalc
tuirii artistice cât
i a purit

ii mesajului.- se va eviden
ia fructificarea unor alte resurse cu scopul de a învinge o gam
restrâns
pân
laultimele ei limite, înseamn
solu
ii speciale de expresivizare, o retoric
insistent
, un dialog maipu
in obi
nuit, prin care s
se compenseze lipsurile evidente.- nu de pu
ine ori, mesajul bazat pe un minim de mijloace poate genera un maximum de efect.- în egal
m
sur 
, orchestrarea abil
a unui inventar amplu de mijloace reprezint
o provocare însine, manevrarea simfonic
a unei palete ample,
i incit
pe marii profesioni
ti la performan
eremarcabileSec
iunea a III-a
arme întoarse, rigori eliberatoare
- deloc uimitor, tocmai temele impuse, tocmai dificultatea construirii
i servirii unui mesaj dificil
inuan
at a prilejuit, în lumea artelor vizuale apreciabile
lefuiri ale m
iestriei profesionale.- rigorile men
ionate, chiar dac
au reprezentat limite, dificult

i, au însemnat în acela
i timp
iprovoc
ri pentru a g
si solu
ii ingenioase de dep

ire a lor dar, mai ales, de compensare prin noi
i noi exerci
ii de limbaj. Desc
tu
area din limitele impuse nu este numai un sentiment deeliberare, de satisfac
ie pentru creator ci
i o
ans
real
pentru calitatea mesajului lucr 
rii de art
.Sec
iunea a IV-a
buna m
sur 
în
 
tehnica mesajului plastic
- temele presupuse de genurile de aplicativitate, diferite prin rosturi
i prin
inuta mesajului,reprezint
bune prilejuri pentru a dovedi cât de nuan
at poate opera expresivizarea limbajuluiplastic. Dintr-un punct de vedere, treptele de servicii, nivelurile de abordare a temelor, cu în
elesuridiferit înc
rcate prin poten
ialul enun
ului plastic, înseamn
momente explicite pentru identificareaunor gesturi retorice.- va fi instructiv de dovedit îns
c
nu nivelul acestor trepte justific
elemente
i grade deexpresivizare într-un crescendo de la candoare
i sinceritate c
tre retorism, ci mai ales, celeprivind modul de abordare, viziunea personal
a autorului, n
scocirea
i manevrarea unor argumente neobi
nuite, în afara inventarului oficial al breslei.- treptele de servicii ale plasticii în slujba mesajului se pot analiza pe paliere situate între timid
 agrementare
i mesaj anecdotic, între explicativ-riguros
i evocator-metaforic, între
nso
irearespectoas
a temei impuse
i aparenta ei tr 
dare prin desc
tu
area limbajului specific, în alc
tuiricu mesaje care subliniaz
ideea profund
, de for 

..
RETORIC I CANDOARE - DOCTORAT2
 
Orientarea artistic
a momentului, curentul estetic de care apar 
ine artistul, forma
ia sa, structuralui psihic
, apartenen
a mai mult sau mai pu
in evident
la una din viziunile fundamentale – liniar 
 sau pictural
- sunt tot atâtea posibile determin
ri pentru aceast
rela
ie: sinceritate-retorism.Ideea cea mai pre
ioas
îns
mâne aceea c
, chiar în interiorul acestei complicate re
ele dedetermin
ri, chiar în centrul unei plase de obliga
ii interoperabile, decisiv
este op
iunea artistului.Numai el poate g
si acel amestec ideal dintre candoare
i retorism care s
serveasc
un anumesubiect, un anume mesaj, pentru un anumit public. Numai el poate fi dr 
muitorul bunei m
suri înaceast
delicat
 
i responsabil
opera
iune.Sec
iunea a VI-a
buna m
sur 
în peisajul spiritual postmodernist
- repere teoretice
i culturale ale Posmodernismului, premise, tentative de identificare, istoriatermenului, definirea termenului, tirania imaginii, caracteristicile imaginii în viziune actual
, condi
iaculturii
i artei în Postmodernism, atribute fundamentale, limpeziri recente, pozi
ii pro
i contra,
- studii de caz *
atât num
rul cazurilor alese pentru curs
i seminariile acestuia, cât
i dimensiunea comentariilor,precum
i nuan
area grilei de apreciere a lucr 
rilor, vor suferi modific
ri fire
ti,
n func
ie deintereseul cursan
ilor 
i zona de provenien

a specializ
rii lor artistice.
Pentru o minim
familiarizare cu aceast
sec
iune a cursului, recomand consultarea volumului
“Retorica si candoare in artele grafice” - Ed. Aletheia 2004 -M
NESCU Mihail
introducere
"...o figur 
de retoric
este o atitudine a spiritului, adic
expresiaunei dorin
e
i schi
a unui act."Charles Baudouin"La Psychanalyse", Ed. Hermann, p.144 Între artele vizuale, grafica reprezint
un gen ce se bazeaz
pe modalit

i de expresie underigorile, determinate în principal deeconomia de mijloace, nasc în mod ne
ndoielnic enun
urimarcate de sinceritate.Un limbaj în care dialogul alb negru, reprezentând minima claviatur 
, este, de cele mai multe ori,paleta de mijloace curent
, nu poate s
nu mizeze pe sinceritate.Un limbaj care, prin unele din serviciile subordonate aplicativit

ii,trebuie s
fie corect, exact, cutr 
d
ri minime între subiectul vizat
i cel figurat, uneori cu precizii
tiin
ifice pentru identificareacelor reprezentate, nu putea s
fie decât onest.Un enun
plastic care, datorit
multitudinii de repere acoperind zonele de aplicativitate, trebuia s
 dep

easc
limite tehnice, tr 
d
rile prin intermedieri
i transpuneri, nu putea s
aibe decât oanume claritate, nu putea fi decât frust
i sincer, pân
la candoare.Pe de alt
parte îns
, tocmai severitatea unui limbaj plastic atât de economic, obligat s
 foloseasc
numai extremele inventarului cromatic ,tocmai ne-culorile, pentru a exprima nuan
at,trebuia s
-
i compenseze neputin
a prin efecte de subliniere a mesajului adecvate acestei rigori,prin tehnici de expresivizare. În aceste preocup
ri de a g
si solu
ii compensative se pot identifica cel pu
in dou
rute de interesale acestui studiu.Una este cea curent
 
i pentru teritoriul picturii, în care artistul pedaleaz
avizat pe
ansele latenteale celor dou
neculori, pe multe
i subtile diferen
e iscate prin treptele dintre semitonuri, pedeosebirile sesizabile prin manevre rafinate în aria structurii sau a materialit

ii.
RETORIC I CANDOARE - DOCTORAT3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->