Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
195Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ciri-ciri kaunselor yang efektif

Ciri-ciri kaunselor yang efektif

Ratings:

4.67

(12)
|Views: 10,587 |Likes:
Published by saporasipon

More info:

Categories:Types, Research
Published by: saporasipon on Aug 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
CIRI-CIRI KAUNSELOR YANGEFEKTIF
 Dr Sapora SiponUniversiti Sains Islam Malaysia(USIM) PENGENALAN 
Keperluan mempunyai ciri-ciri efektif adalah sangat perlu bagiseorang kaunselor. Banyak faktor yang menyumbang kepada ciri-ciriefektif seorang kaunselor. Bab ini akan membincangkan ciri-ciriefektif kaunselor mengikut pandangan beberapa penulis.
CIRI-CIRI KAUNSELOR YANG EFEKTIF 
Corey (2001) menjelaskan kaunselor yang efektif perlumempunyai cirri-ciri seperti di bawah;
Mempunyai kesedaran kendiriKaunselor sepatutnya berterusan membentuk kesedaran nilai dan perasaan untuk terus berkembang
Mempunyai minatKaunselor yang efektif menunjukkan minat dengan perkara-perkarayang berlaku dan juga pengetahuan mengenai budaya lain
Pengetahuan dan kemahiranDalam usaha menjadi kaunselor yang efektif, kaunselor perlu bersediauntuk mengaplikasikan teori psikologikal dan latihan dalam dirimereka. Kaunselor mesti mengintegrasi kecekapan pelbagai budayayang ada dalam bentuk pengetahuan dan kemahiran.Gibson and Mitchell (2003) menjelaskan keberkesanan seorangkaunselor dan kaunseling bergantung kepada beberapa faktor termasuk 
Personaliti dan latar belakang kaunselor 
 
Pendidikan formal yang diterima oleh kaunselor 
Kebolehan kaunselor untuk melibatkan diri dengan aktivitikaunseling yang bersifat profesional seperti pendidikan berterusan, penyeliaan dan perundingan.Sementara itu, Patterson & Welfel (2000) menjelaskan ciri-ciri kaunselor yang efektif sebagai mempunyai kestabilan, bersifatharmoni dan mempunyai tujuan. Personaliti kaunselor adalah pentingselain daripada penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran ataupunteknik (Cavanagh, 1990). Pendidikan sahaja tidak mampu untuk mengubah ciri-ciri individu.Seorang kaunselor yang efektif akan berkembang sebagaiseorang individu dan membantu individu lain untuk berkembang.Dengan erti kata lain, kaunselor yang efektif adalah sensitif kepadadiri mereka dan orang lain. Kaunselor yang efektif juga memantausikap diri, mendengar, bertanya dan meneroka perbezaan budaya danetnik dalam cara yang terbuka dan positif (Ford, Harris, & Schurger,1993).Zainal Abidin Ahmad dan Wan Abdul Kader Wan Ahmad(2004) menggariskan ciri-ciri kaunselor yang efektif seperti di bawah,
Kepercayaan bahawa klien adalah individu yang unik dan berharga
Kepercayaan bahawa kliennya berkeupayaan untuk berubah
Memahami dan mengetahui bagaimana individu yang efekti berfungsi.
Mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membantu individu yang terbatas perfungsiannya
Mempunyai kesanggupan melibatkan dirinya dalam prosesinterpersonal
Mengenal diri sendiri dan kemahiran yang ada serta batasannya.Cormier dan Cormier (1998) menyenaraikan ciri-ciri kaunselor yang efektif seperti berikut iaitu;
Mempunyai keupayaan intelek.-keinginan dan kebolehan untuk belajar dan juga bersifat kreatif.
Bertenaga.kebolehan untuk bersifat aktif dalam sesi dan mengekalkan tenagayang ada.
Bersifat fleksibel.
 
keupayaan untuk mengubah suai keadaan untuk memenuhikeperluan klien.
Bersifat menyokongkeupayaan memberi galakan kepada klien dalam mebuatkeputusan. 
Perasaan ingin membantukeinginan untuk bekerja di pihak klien dalam cara yang konstruktif yang membawa kepada sikap tidak bergantung.
Kesedaran diri pengetahuan tentang diri sendiri termasuk sikap, nilai, perasaandan juga keupayaan unutk mengenal pasti faktor-faktor yang berkaitanCottle (1973) menjelaskan kaunselor adalah individu di manalatar belakang profesional dalam bidang sains tingkah laku telahmenyediakan dirinya untuk membantu klien dalam membuat pemilihan mengenai perkembangan kerjaya dan kehidupan peribadiyang diperlukan untuk tingkah laku yang efektif dalam masyarakatsekarang.Pengetahuan mengenai psikologi perkembangan, teori pembelajaran, perkembangan personaliti, sosiologi, seting pendidikan, perkembangan kerjaya dan penilaian digunakan dalam usahamembantu klien mengenal pasti, menyusun serta membincangkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pemilihan klien. Kaunselor juga berupaya untuk berfungsi dengan klien dari pelbagai sosioekonomi,etnik, agama dan kumpulan budaya.Di samping itu, kaunselor juga mempercayai bahawa beliaumempunyai keupayaan untuk membantu klien memodifikasikantingkah laku. Pada waktu yang sama, kaunselor mengggunakan segalasumber dalam agensinya dalam komuniti untuk menyediakan segala bantuan kepada kliennya.Dalam membincangkan mengenai kualiti kaunselor yangefektif, Foster (1996) dan Guy (1987) menyenaraikan ciri-ciri sepertidi bawah iaitu;
 bersifat ingin tahu
 berkebolehan untuk mendengar 
selesa dengan perbualan
 bersifat empati dan memahami

Activity (195)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rudzi Atan liked this
翠婷 liked this
Fauziah Amran liked this
Mhd Subhan liked this
Nora Shelia liked this
Aina Shuhada liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->