Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
9Activity
P. 1
SUPORT Legator Sarcina Cu Pre Scrip Tie Noua

SUPORT Legator Sarcina Cu Pre Scrip Tie Noua

Ratings: (0)|Views: 1,502|Likes:
Published by VLADAN MARCEL

More info:

Published by: VLADAN MARCEL on Jan 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

 
SUPORT CURS AUTORIZARE LEGĂTOR DE SARCINĂ
 
1
 
S.C.
 
CONFORTUL
 
S.R.L
.
 
 
SUPORT CURS AUTORIZARE LEGĂTOR DE SARCINĂ
 
2
 
S.C.
 
CONFORTUL
 
S.R.L
.
 
Programa analitică
 
de instruire anuală
 
a legătorilor de sarcină
(conform PT CR 8-2009)
 
Tema
 
Num
ă
rul
 
orelor
 
de
 
predare
 
Teorie
 
Practic
ă
Elemente de prindere şi legare a sarcinii, tipuriconstructive
 
2
-
Cabluri, lanțuri, benzi
Defini
ţ 
i
i; tipuri constructive; verificarea înutilizare/exploatare a cablurilor, lanțurilor, benzilor
 
2
 
2
 
Obligațiile legătorului de sarcină
 
2
 
Măsuri de prevenire a accidentelor la prinderea şilegarea sarcinilor
1
 
2
 
Codul de semnalizare
2
 
2
 
Legislație, reglementări, normative, instrucțiuni
1
-
Recapitula
ţ 
ie:
 
Partea teoretică 10 orePartea practică 6 oreVerificarea însuşirii cunoştințelor 1 oră/cursant 
 
Leg
ă
tor de sarcin
ă
-
persoan
ă
instruit
ă
 
ş
i autorizat
ă
s
ă
efectueze legarea
ş
i fixareasarcinilor care urmeaz
ă
s
ă
fie ridicate cu ajutorul macaralei.
 
SUPORT CURS AUTORIZARE LEGĂTOR DE SARCINĂ
 
3
 
S.C.
 
CONFORTUL
 
S.R.L
.
 
C U P R I N S
I.
 
ELEMENTE
 
DE
 
PRINDERE
Ş
I
 
LEGARE
 
A
 
SARCINII,
 
TIPURI
 
CONSTRUCTIVE
 
5
 
I.1.
 
Termenii
ş
i
 
defini
ț
iile
 
5
 
I.2.
 
Elementele
 
de
 
prindere
ş
i
 
legare
 
a
 
sarcinii
 
6
 
I.2.1.
 
CABLURILE
 
(
Ş
UFE)
 
6
 
I.2.2.
 
LAN
Ț
URILE
 
7
 
I.2.3.
 
CHINGI
 
TEXTILE
 
10
 
I.2.4.
 
CÂRLIGE
 
15
 
I.2.5.
 
PALANE
 
17
 
I.2.6.
 
CHEI
 
22
 
I.2.7.
 
CLE
Ş
TI
 
24
 
II.
 
OBLIGA
Ț
IILE
 
LEG
Ă
TORULUI
 
DE
 
SARCIN
Ă
 
42
 
III.
 
M
Ă
SURI
 
DE
 
PREVENIRE
 
A
 
ACCIDENTELOR
 
LA
 
PRINDEREA
Ş
I
 
LEGAREA
 
SARCINILOR
 
45
 
III.1.
 
Prevenirea
 
accidentelor
 
 în
 
timpul
 
opera
ț
iilor
 
de
 
manipulare
 
mecanizat
 
45
 
III.2.
 
Reguli
 
pentru
 
legarea
 
sarcinilor
 
 în
 
macara
ş
i
 
dirijarea
 
manevr
ă
rii
 
47
 
III.3.
 
Instruc
ț
iuni
 
de
 
securitate
 
a
 
muncii
 
pentru
 
leg
ă
torii
 
de
 
sarcin
ă
49
 
III.4.
 
Norme
 
de
 
s
ă
n
ă
tatea
ş
i
 
securitatea
 
muncii
 
78
 
IV.
 
CODURI
 
DE
 
SEMANLIZARE
 
91
 
V.
 
LEGISLA
Ț
IE,
 
REGLEMENT
Ă
RII,
 
NORMATIVE,
 
INSTRUC
Ț
IUNI
 
extras
 
din
 
PT
 
R1
 
 –
 
2003,
 
PT
 
R14
 
 –
 
2004.
 
95
 
TESTE
 
106
 
 ÎNTREB
Ă
RI
 
RECAPITULATIVE
 
BIBLIOGRAFIE
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ariana Ardelean liked this
Dan liked this
Popa Mircea liked this
Work Jupiter liked this
VLADAN MARCEL liked this
rsvtipr liked this
gaghes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->