Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
etika keguruan

etika keguruan

Ratings:
(0)
|Views: 496|Likes:
Published by syafik

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: syafik on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2014

pdf

text

original

 
1.1 ETIKA KEGURUAN
Menurut Gluck (1986), etika didefinisikan sebagai kajian filosofikal terhadap moraliti.Shea (1988), pula telah mendefinisikan etika sebagai ³prinsip-prinsip bertingkahlakuyang mengawal individu atau profesion dan sebagai satu standard tingkah laku¶.Manakala mengikut pengertian Kamus Dewan (1995), etika bermaksud satu systemdasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Dari sudut Islam pula, etikaditakrifkan sebagai akhlak.Hubungan etika kerja professional dengan kehidupan manusia digunakan untukmengawal tingkahlaku ahli professional dalam bentuk menyuruh melakukannya danmeninggalkan perkara yang mendatangkan kesalahan sama ada di sisi undang-undangNegara mahupun statusnya sebagai professional.Etika kerja professional merupakan satu landasan kepada masyarakat yangmembolehkan teknokrat mengawal tingkahlakunya sendiri serta membolehkanmasyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tanduk mereka dari semasa kesemasa. Ia juga merupakan alat kawalan social yang digunakan sebagai salah satupanduan dalam mendidiplinkan diri ke arah yang lebih beretika.Berdasarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP), terdapat usaha untukmemartabatkan profesion keguruan. Usaha ini dilakukan supaya profesion perguruanmenjadi satu profesion yang professional. Laporan Suruhanjaya Diraja MengenaiPerkhidmatan Perguruan Malaysia Barat (Laporan Aziz, 1971), mencadangkan supayadiadakan Etika Profesion Perguruan bagi pembentukan tatasusila guru.Dalam memenuhi Falsafah Pendidikan Negara (FPN), iaitu melahirkan insan yangseimbang dari segi Jasmani, Rohani, Emosi, Intelek dan Sosial, guru sudah tentunyaperlu berusaha gigih meningkatkan mutu pengajaran dengan personaliti guru yang jitu.Usaha ini dapat dilakukan jika etika yang diperkenalkan dalam Laporan Aziz (1971)diikuti dan diamalkan secara menyeluruh oleh semua guru.Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kodetika dianggap penting kerana ianya menyediakan garis panduan bagaimana
 
seseorang itu harus bertingkah laku dalam profesion perguruan. Kod Etika Perguruan juga menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegangamanah dalam bidang pendidikan.Selain itu, Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara inimenunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Oleh yangdemikian, guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara iniataupun di negara lain.Menerusi kod etika juga, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secarahitam putih dan rasmi. Ianya akan membuka mata masyarakat untuk menghayatitanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapaimatlamat pendidikan dan negara.Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi termasuklahdalam profesion keguruan. Pengamalan etika dapat mengekal, dan memeliharakepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggungjawabbersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi.Kesimpulannya, etika keguruan seharusnya dipelajari dan diamalkan dalam kehidupanseharian seorang guru. Keberkesanan prinsip etika keguruan terletak pada guru itusendiri. Tanpa disiplin diri dan kekuatan mental yang tinggi seseorang guru itu tidakdapat mencapai tahap etika yang dikehendaki.
 
1.2 AKAUNTABILITI KEGURUAN
 Akauntabiliti membawa maksud sesuatu kerja, tugas, janji dan lain-lain yang mestidilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Seseorang yang berakauntabiliti harusmempunyai rasa tanggungjawab kepada dirinya sendiri dan juga kepada Tuhan. Olehitu, setiap warga guru hendaklah memastikan mereka melaksanakan tugas sebagaipemegang amanah Negara dan rakyat dengan cemerlang dan menghasilkan kerjasecra optimum.Tun Ahmad Sarji menyatakan konsep tugas dan akauntabiliti adalah satu obligasi untukmemberikan jawapan dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepadamereka yang berhak untuk mendpat jawapan dan penjelasan tersebut. KamusDwibahasa pula menghuraikan akauntabiliti sebagai bertanggungjawab kepadaseseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. Akauntabiliti keguruan pula bermakna tanggungjawab yang harus difahami dandilaksanakan oleh seseorang guru. Akauntabiliti keguruan juga membawa maksudberkenaan dengan tanggungjawab guru terhadap profesionalisme keguruan. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru yang dimaksudkan di atas merangkumiakautabiliti guru terhadap pelajar , sekolah, masyarakat dan negara, dan profesionkeguruan amnya. Akauntabiliti terhadap professional keguruan membawa maksud seseorang guru itusentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran dalam kaedah dan strategipengajarannya. Mereka juga perlu mengelak dalam membuat sebarang kenyataannegatif tentang profesionnya. Akauntabiliti terhadap pelajar pula memerlukan guru mengutamakan kebajikan dankeselamatan murid-murid sama ada di sekolah atau pun semasa menghadiri aktiviti diluar sekolah. Guru perlu bersedia menyelesaikan masalah yang dihadapi murid denganadil dan saksama. Penyampaian ilmu kepada murid juga perlu dilakukan dengan ikhlassupaya objektif pembelajaran tercapai.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
Diana Daud liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Jong Kuifiu liked this
Qaseh Qaede liked this
mummysofea liked this
Shieyma Glemora liked this
NOOR AZNI liked this
Fathimah Nurhanisah liked this
JayaHema liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->