Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Comunism vs. Fascism

Comunism vs. Fascism

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:
Published by isacaleanu

More info:

Published by: isacaleanu on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
Fascismul si Comunismul
Secolul XX a fost unul al marelor dezastre. Conflicte militare dar şi ideologice, masacre, genociduri,toate au făcut acest secol cel mai sângeros, din câte a avut a le trăi omenirea. Lumea a fost dominată delideri ce stăteau în fruntea unor regimuri totalitare. Lideri care, prin pârghiile imense de care dispuneau,duceau o politică cruntă întru ideea ce o promovau.La cele două extremităţi ideologice se aflau nazismul german şi comunismul sovietic. Esenţa ideiinaziste consta în promovarea idelor superioritaţii rasei germane şi a xenofobismului, a antisemitismului şideci a exterminării tuturor evreilor din Europa, a unei politici agresive de expansiune la nivel mondial şideci a dominării lumii. Aceste scopuri şi idei se conţineau în cartea celui ce avea să devină lider alGermaniei, Adolf Hitler, „Mein Kampf”.Esenţa ideii comuniste consta în traducerea în viaţă a ideilor luiMarx, Engels, iar mai apoi şi Lenin, idei ce presupuneau făurirea unei societăţi uniformizate, cu membrinediferenţiaţi ca avuţie, în care banii nu şi-ar mai fi avut rostul. Aceasta idee trebuia să fie tradusă în viaţă prin lupta de clasă, un element indispensabil în preluarea puterii de catre mase.Svastica – străvechi simbol religiosindian folosit apoi ca simbol alnazismuluiSeceră şi ciocan – simbol folosit demişcarea comunistă, simbolizândunitatea oamenilor muncii, a maselor Adolf Hitler ovaţionat Naziştii vin la putere în Germania pe fonul Germanieidistruse de primul război mondial, cu datorii imense şi cu osocietate disperată. Prin promovarea intena ideeisuperiortăţii rasei germane ei readuc încrederea în forţele proprii acestui popor. S-a reuşit în mod miraculos ridicareaeconomiei germane din ruine, achitarea pagubelor de război.Deja în 1935 Hitler introduce serviciul militar obligatoriu şiîncepe construcţia Wehrmachtului, adică a armatei germane cear fi capabilă să poarte un război mondial. Astfel, prin ocupareaZonei Renane în 1936, demareapunerea în aplicare a planurilor sale expansioniste. La 1 septembrie 1939 Germaniaatacă Polonia, declanşând astfel cel de-al doilea războimondial.În Rusia, dulovitura de stat din 1917, boeviciiinstaurează un regim totalitar de reprimare şi dictatură. Ţaraînsă era complet ruinată, populaţia demoralizată, ceea ce acondus la nemulţumiri sociale ce au derivat până la răscoalezle (Tambov, Krotadt). Autoriţile au luat suri prompte pentru a înăbuşi aceste fenomene. Totuşi, bolşevicii auinstituit „Noua Politică Economică”, ce prevedea anulareaconstrângerilor economice şi iniţierea unor stimulente în acest1
 
domeniu. Mai tarziu, în 1929-1933 a fostcolectivizată forţat agricultura. Dictaturaunei clase sociale s-a transformat treptatîn dictatura unui singur om – Iosif Stalin.Elementul comun esenţial al acestor două dictaturi a fost prezenţa unui lider  puternic, ferm şi carismatic în frunteastatului. Acest lider simboliza statul.Imaginea i-a fost creacu ajutorulmaşinilor propagandistice ale acestor state, dar şi prin hotărârea şi cruzimea decare deau dovadă aceşti lideri. Un popor se lasă condus de un regimautoritar şi de un tiran atunci ndindividul ce face parte din acest popor sesimte slab şi neîncrezut. Anume aşa sesimţeau germanii după un război pierdutşi ruşii dupa nişte schiri socialemajore, rezultatul benefic al roraînrzia apară. Pe fondul acesto predispuneri psihologice, cultul personalităţii a dat roade. Conducătorulstatului însemna totul pentru fiecare şi,desigur, era îndreptăţit să elimine pe ceice nu acceptau acest fapt sau pe cei carear fi putut sta în calea unui viitor luminos.Ambele regimuri au cotientizatnecesitatea recurgerii la militarizare pentru a-şi atinge scopurile. Surseimense din bugetele acestor ţări au fostalocate armatei pentru perfecţionarea eiîntru pregătirea de o eventualăconfruntare militară puternică. Întreagaindustrie era şi ea pusă pe picior derăzboi – marea majoritate a producţieiindustriale era destinată armatei. Prinimplicarea forţei deIosif Stalin ovaţionatHitler discutând planurile sale de militarizareO paradă din Germania interbelicăHitler şi Mussolinimuncă în aceste ramuri s-a reuşit reducerea şomajului, ceea ceavea un caracter relativ populist. S-ar părea că întregul popor îisusţinea în întregime. Însă atât regimului nazist, cât şi celuicomunist, îi erau caracteristice represiuni nemiloase îndreptateasupra celor care erau consideraţi drept periculoşi pentrumersul programat al lucrurilor. Aceste suri au fostînterprinse atât pe teritoriile originare, cât şi pe cele ocupate.În URSS, spre exemplu, căutarea „duşmanilor poporului” adevenit politică de stat. Nici un individ nu mai era sigur pe ziua2
 
de mâine. Mai grav este faptul că această psihologie de masă a pătruns tot maiadânc în toate turile poporului,ajungându-se la denunţări din interiorulunei singure familii, „pentru binele poporului. Pe această cale erauintimidaţi şi oamenii incomozi.Înscenările comise de oamenii fideli puterii pentru a demonstra vinovăţiaunui ins incomod devenisefoartefrecvente. Aceşti oameni erau în marealor majoritate deportaţi în lagăre deconcentrare, unde erau supuşi unor munci inumane la epuizare şimoarte. Conform statisticilor, doar înanii ’30 au fost reprimaţi de la 8 până la20 milioane de oameni. În total în perioada stalinistă au fost supuşirepresaliilor peste 40 milioane deoameni.După cum am menţionat, regimuluifascist îi erau de asemenea caracteristicerepresaliile de masă, însă spre deosebirede cel comunist, epurările din interior erau mai puţin frecvente, ele fiindîndreptate mai ales asupra evreilor şi aleteritoriilor nou-cucerite.O psihologie de maputernică afost comună ambelor regimuri. Ideea destat era atât de puternică, încât individulnu mai apela deloc la personalitate, loculei fiind luat de „gândirea” de ma.Individul nu mai comportă cevaimportant în sine, el are valoare doar îngrup. Paradele de masă demonstrează perfect acest fenomen: mii de oameniexecutând gesturi în unison, împinşi de puterea înfricoşătoare a acestui regim.Manipularea societăţii avea un efectmiraculos.Adevăratele cruzimi ale acestoregimuri au avut loc, în, în timpulcelui de-al doilea război mondial. Mizaera enormă pentru ambele părţi, scopulscuza orice mijloace, oricât de crude nuar fi fost ele.În aceşti ani s-a accentuat fenomenulnumit Holocaust, adinimicireaevreilor. Evreii erau impuşi să trăiască înlagăre de concentrare, în ghetouri. Asupra lor se efectuau totfelul de experimente medicale şi militare, introducându-li-sesubstanţe experimentale în sânge pentru a urmări efectul lor,expunându-i în camere de intoxicări cu gaze, arşi în crematorii.Corpurile lor neînsufleţite puteau fi încărcate în camioane şiduse spre crematorii asemeni celui mai ordinar gunoi. Copiii şifemeile ajunse în aceste lagăre nu erau excluşi de la tratamenteinumane: erau desparţiţi de ceilalţi membri ai familiilor lor,erau impuşi la munci istovitoare pe fond de malnutriţie,schilidoţi de către gardieni, iar în caz de hotărâri ale unor funcţionari, arşi în crematorii, înpuşcaţi şi aruncaţi într-ogroapă comună cu cea mai mare cruzime. În anii războiuluivictime ale fascismului au devenit peste 50 milioane deoameni. Prizonierii de război aveau şi ei parte de tratamentesimilare.În lagărele de concentrare staliniste situaţia era la fel dedeplorabi. Tratamentele inumane erau aplicate tuturor deţinuţilor, fără a ţine cont de vârsta sau sexul lor. Drumul până la aceste lagăre era la fel de inuman. Oamenii putea fiîncărcaţi cu zecile sau chiar Copii privind din spatele gardurilor de sârmă ghimpatăAlţi copii condamnaţi la dispariţie3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->