Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
86Activity

Table Of Contents

MỞ ĐẦU
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
CÁC TỪ VIẾT TẮT
1.1 Giới thiệu chƣơng
1.2 Khái quát về mạng VoIP 1
1.2.1 Giới thiệu
1.2.2 Khái niệm
1.2.3 Đặc điểm của điện thoại IP
Hình 1.1 Mô hình PC to PC
1.2.4.2 Mô hình PC to Phone
Hình 1.2 Mô hình PC to Phone
Hình 1.3 Mô hình Phone to Phone
1.2.5 Một số ứng dụng VoIP
1.2.7 Yêu cầu chất lƣợng đối với VoIP
1.3 Kiến trúc và các thành phần mạng VoIP
1.3.1 Kiến trúc tổng quát mạng VoIP
Hình 1.4 Mô hình kiến trúc tổng quan của mạng VoIP
1.3.2 Mô hình phân lớp chức năng
Hình 1.5 Mô hình phân cấp chức năng
Hình 2.1 Các giao thức sử dụng trong H.323
2.2.1.2 Các thành phần của H.323:
Hình 2.2 Các thành phần của H.323
Hình 2.3 Tập giao thức H.323
Hình 2.4 Quá trình thiết lập cuộc gọi H.323
2.2.2 SIP
Hình 2.5 Các thành phần của SIP
Hình 2.6 Hoạt động của Proxy server
Hình 2.7 Hoạt động của Redirect Server
Hình 2.8 Thiết lập và hủy cuộc gọi SIP
2.2.3 Giao thức SGCP (Simple Gateway Control Protocol)
2.2.4 Giao thức MGCP (Media Gateway Control Protocol)
2.2.5 Kết luận chƣơng
3.1 Giới thiệu chƣơng
3.2 Tổng đài IP-PBX
Hình 3.1 Mô hình IP-PBX hay PBX “mềm”
Bảng 3.1 So sánh giữa PBX truyền thống và IP-PBX
3.2.1 Một số mô hình cuộc gọi sử dụng tổng đài IP-PBX Cuộc gọi nội bộ
Hình 3.2 Mô hình cuộc gọi nội bộ
Hình 3.3 Mô hình cuộc gọi từ máy IP ra mạng PSTN
Hình 3.4 Mô hình cuộc gọi từ PSTN vào máy IP-PBX
Hình 3.5 Mô hình cuộc gọi sử dụng dịch vụ SIP công cộng
3.3 Tổng đài Asterisk
Hình 3.6 Sơ đồ giao tiếp tổng quát
3.3.1 Kiến trúc hệ thống Asterisk
Hình 3.7 Sơ đồ khối của Asterisk
3.3.3 Ngữ cảnh ứng dụng
Hình 3.8 IP BPX
Hình 3.9 Kết nối IP PBX với PBX
3.3.3.3 Kết nối giữa các server Asterisk
Hình 3.10 Kết nối giữa các server asterisk
Hình 3.11 Triển khai server IVR, VoiceMail, Conference Call
Hình 3.12 Phân phối cuộc gọi với hàng đợi
3.4 Asterisk với VoIP
3.4.2 Các giao thức VoIP đƣợc Asterisk hỗ trợ
3.4.3 Các chuẩn nén và định dạng file
Hình 3.13 Các chuẩn nén
Hình 3.14 Các định dạng file
Bảng 3.2 Hệ thống quản lý file trong Asterisk
3.4.5 Dialplan trong Asterisk
3.5 Kết luận chƣơng
4.1 Giới thiệu chƣơng
4.2 Kết nối phần cứng
Hình 4.1 Mô hình triển khai hệ thống Asterisk trong mạng LAN
4.3 Cài đặt phần mềm
Hình 4.2 Giao diện Fedora Core 8
Hình 4.3 Giao diện softphone X-lite 3.0
4.4 Cấu hình hệ thống Aterisk
Hình 4.4 Cấu hình softphone
Hình 4.5 Softphone X-Lite đăng ký thành công tài khoản 200
Hình 4.6 Các user đã được xác nhận của hệ thống Asterisk PBX
4.5 Thực hiện cuộc gọi
Hình 4.7 User 200 rung chuông 201
Hình 4.8 Cuộc gọi được thiết lập giữa user 200 và 201
Hình 4.9 Lời nhắn được gửi đến voicemail box của user 200
Hình 4.10 Truy nhập vào voicemail của user 200 bằng cách bấm gọi 500
Hình 4.11 Cuộc gọi giữa user 200 với skype-username
4.6 Kết luận chƣơng
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tong Dai ASTERISK Va VoIP NguyenThiQuynhTrang04DT1

Tong Dai ASTERISK Va VoIP NguyenThiQuynhTrang04DT1

Ratings: (0)|Views: 4,745|Likes:
Published by ngocan030487

More info:

Published by: ngocan030487 on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 24 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 29 to 86 are not shown in this preview.

Activity (86)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyen Nam Phong liked this
Quang Trường liked this
Bác Cường liked this
mydream_0204 liked this
mutsuyakumo liked this
Thùy Đào liked this
Thùy Đào liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->