Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
B.LAW UNIT- II

B.LAW UNIT- II

Ratings: (0)|Views: 168 |Likes:
Published by MITESHKADAKIA
B.COM III YEAR NOTES FOR COMPUTERS, HONORS AND GENERALS
BUSINESS LAW NOTES
B.COM III YEAR NOTES FOR COMPUTERS, HONORS AND GENERALS
BUSINESS LAW NOTES

More info:

Published by: MITESHKADAKIA on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2011

pdf

 
>3
TKJW 1 & GJSCIHQOD EN H CEKWQHCW) ]HQW – J *
8X+ Dy}bhjk wid fdhkjko en cekwjkodkw cekwqhcw5 _ihw hqd wid qtbds qdbhwdg we cekwjkodkw cekwqhcw5Hks< GDNJKJWJEK<
Hcceqgjko we sdc )38* en JCH" 89?1" h cekwjkodkw cekwqhcw js h cekwqhcw we ge eq kewwe ge sefdwijko" jn wid d~dkw" cebbhwdqhb we stci cekwqhcw" geds eq geds kew ih}}dk+Wits jw js h cekwqhcw" wid }dqneqfhkcd en ijci js gd}dkgdkw t}ek wid ih}}dkjko eq kekih}}dkjko en hk tkcdqwhjk ntwtqd d~dkw" cebbhwdqhb we stci d~dkws+
DY<
’H‚ }qefjsds we }hz Qs 8====%&" jn A‚s ietsd js atqkw+
DSSDKWJHB CIHQHCWDQJSWJCS EN H CEKWJKODKW CEKWQHCW<
8+Jws }dqneqfhkcd gd}dkgs t}ek wid ih}}dkjko eq kek ih}}dkjko jk wid ntwtqd en sefd d~dkw+1+Wid d~dkw ftsw ad tkcdqwhjk3+Wid d~dkw ftsw ad cebbhwdqhb
QTBDS QDOHQGJKO ]DQNEQFHKCD EN H CEKWJKODKW CEKWQHCW<
Wid nebbejko hqdwid qtbds qdohqgjko }dqneqfhkcd en h cekwjkodkw cekwqhcw<
8+Cekwjkodkw cekwqhcw t}ek wid ih}}dkjko en h ntwtqd tkcdqwhjk d~dkw<&
_idk wid ih}}dkjko en stci d~dkw ihs }essjabd jw adcefds dkneqcdg hkg jn wid ih}}dkjko en stcid~dkw adcefds jf}essjabd jw adcefds ~ejg+
DY<
’H‚ cekwqhcws we }hz ’A‚ h stf en fekdz idk ’A‚ fhqqjds ’C‚+‚C‚ gjds jwietw adjkofhqqjdg we ’A‚+ Wid cekwqhcw adcefds ~ejg+
1+
Cekwjkodkw cekwqhcw t}ek wid kek ih}}dkjko en h ntwtqd tkcdqwhjk d~dkw<
_idk widih}}dkjko en stci d~dkw adcefds jf}essjabd jw adcefds dkneqcdg hkg idk stci d~dkw ihs }essjabd jw adcefds ~ejg+
DY<
‒H‖ hoqdds we sdbb ijs chq we ‒A‖ jn ‒C‖ gjds+ Wid cekwqhcw chkkew ad dkneqcdg hs beko hs ‒C‖js hbj~d+
iww}<%%+fjwdsi`+das+cef
 
>73+
Cekwjkodkw cekwqhcw t}ek ih}}dkjko en hk d~dkw jwijk h s}dcjnjdg wjfd<
_idk stci d~dkwihs ih}}dkdg jwijk wid s}dcjnjdg wjfd jw chk ad dkneqcdg hkg jn wid ih}}dkjko en stci d~dkw adcefds jf}essjabd jwijk wid s}dcjnjdg wjfd jw adcefds ~ejg+
DY<
’H‚ hoqdds we }hz ’A‚ h stf en fekdz jn ’A‚ fhqqjds ’C‚"‚C‚ fhqqjds ’G‚+ Wid fhqqjhod en ’A‚ we ’C‚ ftsw ad ceksjgdqdg jf}essjabd ke" hbwietoi jw js }es
 
sjabd wihw ’G‚ fhz gjd hkg wihw’C‚ fhz hnwdqhqgs fhqqz ’A‚+
7+
Cekwjkodkw cekwqhcw t}ek kek ih}}dkjko en hk d~dkw jwijk h s}dcjnjdg wjfd<
_idk widih}}dkjko en stci d~dkw adcefds jf}essjabd jwijk wid s}dcjnjdg wjfd jw chk ad dkneqcdg hkg jn wid ih}}dkjko en stci d~dkw ihs ih}}dkdg jwijk wid s}dcjnjdg wjfd jw adcefds ~ejg+
DY<
‚H‚ }qefjsds we }hz ’A‚ h stf en fekdz jn h cdqwhjk sij} qdwtqks jwijk h zdhq+ Wid cekwqhcwfhz ad dkneqcdg jn wid sij} qdwtqks jwijk h zdhq" hkg adcefds ~ejg jn wid sij} js atqkw jwijk widzdhq+
4+
Cekwjkodkw cekwqhcw t}ek jf}essjabd d~dkws<
Stci hk hoqddfdkw chkkew ad dkneqcdg sjkcd jw js~ejg+ _idwidq wid jf}essjajbjwz en wid d~dkw hs `kek we wid }hqwjds eq kew js jffhwdqjhb+
DY<
’H‚ hoqdds we }hz ’A‚ Qs 8===%& jn ’A‚ jbb fhqqz H‚s ghtoiwdq" ’Y‚+ ’Y‚ hs gdhg hw wid wjfden wid hoqddfdkw+ Wid hoqddfdkw js ~ejg+
>+
Cekwjkodkw cekwqhcw t}ek ntwtqd cekgtcw en h bj~jko }dqsek<
_idk stci }dqsek hcws jk widfhkkdq hs gdsjqdg jk wid cekwqhcw jw chk ad dkneqcdg hkg jn stci }dqsek geds kew hcws jk widfhkkdq hs gdsjqdg jk wid cekwqhcw jw adcefds ~ejg+
1X+ Gjnndqdkcds adwddk hodqjko hoqddfdkw hkg cekwjkodkw cekwqhcw+
iww}<%%+fjwdsi`+das+cef
 
>4
Hks<
Wid nebbejko hqd wid gjnndqdkcds adwddk hodqjko hoqddfdkw hkg cekwjkodkw hoqddfdkw<&
_HODQJKO HOQDDFDKWCEKWJKODKW HOQDDFDKW
8+
_hodqjko js hk hoqddfdkw idqd h }dqsekhoqdds we }hz fekdz we wid ewidq }dqsekt}ek wid ih}}dkjko eq kek ih}}dkjko en hktkcdqwhjk d~dkw+Cekwjkodkw cekwqhcw js ekd jk ijci }qefjseq tkgdqwh`ds we }dqneqf wid cekwqhcw t}ekih}}dkjko eq kek ih}}dkjko en hk tkcdqwhjkcebbhwdqhb d~dkw+1+Jw js ~ejg t%s 3=Jw js }dqndcwbz ~hbjg t%s 38+3+Odkdqhbbz jw js h qdcj}qechb }qefjsd+Widqd fhz ad tkjbhwdqhb }qefjsds+7+Jk h hodq wid }hqwjds hqd kew jkwdqdswdg jkwid staldcw fhwwdq en wid hoqddfdkw dycd}wjkkjko eq besjko wid hfetkw+Wid }hqwjds ih~d qdhb jkwdqdsw jk wid ih}}dkjko eq kek ih}}dkjko en hk tkcdqwhjk ntwtqd d~dkw+4+Jk h hodq wid ntwtqd d~dkw js wid sebdgdwdqfjkjko nhcweq+Jk h cekwjkodkw cekwqhcw wid ntwtqd d~dkws js ekbzcebbhwdqhb+>+Jw js h ohfd en cihkcd+Jw js kew h ohfd en cihkcd+
3X+ ihw js fdhkw az }dqneqfhkcd5 Hkg enndq en }dqneqfhkcd%wdkgdq5Hks< ]dqneqfhkcd<
}dqneqfhkcd en h cekwqhcw fdhks chqqzjko etw en }qefjsds hkg eabjohwjekstkgdqwh`dk az wid }hqwjds hcceqgjko we wid wdqfs }qdscqjadg jk wid cekwqhcw+
iww}<%%+fjwdsi`+das+cef

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->