Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strategia Si Managementul Strategic Al Organizatiei Concepte Funcdamentale Aplicatii Manageriale

Strategia Si Managementul Strategic Al Organizatiei Concepte Funcdamentale Aplicatii Manageriale

Ratings: (0)|Views: 219|Likes:
Published by Alexya Nicole

More info:

Published by: Alexya Nicole on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2014

pdf

text

original

 
Strategia si managementul strategic al organizatiei Concepte funcdamentale AplicatiimanagerialeLect.univ.dr. Amedeo ISTOCESCU
Capitolul 1Strategia şi managementulstrategic al organizaţiei1.1 Strategia organizaţiei
Termenul „
strategie
” are o istorie multimilenară. Utilizat pentru prima dată pentru a defini „arta războiului” în China antică, în urmă cu circa 2500 de ani decătre
Sun-Tzu
, termenul nu le-a fost străin nici istoricilor antici
Tucidide
şi
Xenofon
, sau împăratului roman
Cezar
. De altfel, în antichitatea greacă, termenul sefolosea încă referitor la rolul comandantului unei armate. Excepţia a fost reprezentatăde „
secolul lui Pericle
” (cca 400-500 Î.H), când termenului i s-a atribuit şi sensul deabilitate de conducere şi administrativă, putere şi convingere prin oratorie. Un secolmai târziu, în timpul lui
Alexandru Macedon
(cca 330-300 Î.H.), strategia sereferea la abilitatea desfăşurării forţelor pentru a copleşi duşmanul şi a putea creaun sistem unitar de guvernare în imensul, dar efemerul său imperiu.În evul mediu renascentist (secolele XV-XVI)
Niccollo Machiavelli
şi
Andrea Montecuccoli
au folosit în operele lor literare acest termen, în scopulevidenţierii pregătirilor pentru planificarea şi realizarea planurilor unora dintre personajele lor.
Strategia şi managementul strategic al organizaţiei.Concepte fundamentale. Aplicaţii managerialeŞcoala franceză
a preluat creator acest concept şi l-a dezvoltat, strategiaredevenind preocuparea pentru reuşita unei acţiuni militare ofensive (Maurice deSaxe, Puysegur, Turpin de Crisse, Mazeroy, Contele de Guibert). Îl amintim aici şi pe
Karl von Clausewicz
, strategul binecunoscut al lui Napoleon Bonaparte.În a doua parte a secolului al XX-lea, termenul a fost „redescoperit” de
Mao Tze Dong
, care a conceput o strategie de război revoluţionar în cadrul unuirăzboi civil şi de
generalul Charles de Gaulle
, cel care a condus Franţa în timpulcelui de-al doilea război mondial, devenit ulterior primul preşedinte al acesteia. Nuîi putem omite nici pe
Iosif Visarionovici Stalin
şi
Adolf Hitler
, cărora „strategia”le-a furnizat instrumentele pentru a-şi desfăşura fiecare propriul război. Pentru primul, scopul războiului era obţinerea unei păci avantajoase, iar pentru cel de-aldoilea, dominarea lumii de către rasa ariană1.
1.1.1 Conceptul de strategie
Literatura de specialitate cuprinde un mare număr de interpretări datetermenului de strategie, neexistând până în prezent o definiţie universală, unanimacceptată. În continuare, vom prezenta câteva dintre cele mai reprezentative
definiţii
.
A. Chandler
2 (1962) defineşte strategia ca fiind
„determinarea petermen lung a scopurilor şi obiectivelor unei organizaţii, adoptarea cursuluide acţiune şi alocarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor”.I. Ansoff 
3 (1965) tratează strategia ca
„axul comun al acţiunilororganizaţiilor şi produselor/pieţelor ce definesc natura esenţială a activităţiloreconomice pe care organizaţia le realizează sau prevede să o facă în viitor”.
Înviziunea sa, strategia cuprinde
patru componente:
vectorul de creştere geografică,
 bazat pe cuplul produs/piaţă, care precizează orientarea şi mărimea activităţilor viitoare ale organizaţiei;
avantajul competitiv
, care se referă la câştigarea unei poziţii
 
competitive mai puternice, prin identificarea proprietăţilor fiecăruicuplu produs/piaţă;
sinergia utilizării resurselor organizaţiei;
1 F. Le Roy,
 Doctrines militaires et management stratégique des entreprises
, teză de doctoratUniversité Montpellier, 1994, p. 17.2 A. Chandler,
Stratégie, structure, décision, identité 
în STRATEGOR, Paris, Dunod, 1993, p. 633 I. Ansoff,
Stratégie et développement de l’entreprise
, Paris, Les Editions d’Organisation,1996, p.116
Strategia şi managementul strategic al organizaţiei
flexibilitatea strategică,
 bazată pe resurse şi competenţe transmisibilede la un domeniu de activitate la altul.
K. Andrews4
(1971) consideră strategia ca fiind “
sistemul de scopuri şiobiective, de politici şi de planuri pentru atingerea acestor obiective,exprimate într-o manieră care să contribuie la definirea sectorului deactivitate în care se află organizaţia sau în care acceptă să intre, ca şi a tipuluide organizaţie care doreşte să devină“.G. Hofer
şi
D. Schendel5
(1978) definesc strategia ca
„structurafundamentală a repartizării resurselor prezente şi previzionate şiinteracţiunea cu mediul care indică modul în care îşi va atinge obiectivele”.B. Quinn6
(1980) defineşte strategia ca fiind
„un model sau un plan careintegrează într-un tot coerent scopurile majore ale organizaţiei, politicile şiprogramele sale”.
În viziunea sa, o strategie conţine
trei elemente esenţiale
:μ obiectivele cele mai importante de realizat;μ politicile cele mai semnificative de urmat;μ programele pentru realizarea obiectivelor.O strategia bine formulată determină o alocare a resurselor organizaţieiîntr-un mod unic şi viabil, bazată pe competenţele sale interne, pe anticipareaschimbărilor din mediu şi a acţiunilor inteligente ale concurenţilor.
H. Mintzberg7
(1987) consideră că strategia nu poate fi redusă la o simplădefinire, de aceea propune prezentarea conceptului în
cinci moduri,
într-o manierăcomplexă:
 
Strategia ca plan
, prin care desemnează un curs prestabilit de acţiune,o linie directoare sau un set de linii directoare pentru a soluţiona o situaţie. Astfeldefinită, strategia prezintă
două caracteristici
:
premerge situaţia căreia i se aplică;
este dezvoltată conştient şi cu un anumit scop.
 
Strategia ca tactică
, manevră, aplicată în scopul dejucării intenţiilor concurenţilor sau oponenţilor.
 
Strategia ca model
, stabileşte o suită de acţiuni în plancomportamental, deoarece strategia rezultă din acţiunile oamenilor şi nu dinintenţiile lor.4 A. Kenneth, în STRATEGOR, p. 985 G. Hofer, D
.
Schendel, Daft, R.,
Management,
 New York, The Dryden Press, p. 1016 B. Quinn, H. Mintzberg, M R. James,
The Strategy Process
, New York, Prentice Hall, 1988, p.1267 H. Mintzberg,
Grandeur et décadence de la planification stratégique
, Paris, Edition Dunod,1996, p. 89.
 
Strategia şi managementul strategic al organizaţiei.Concepte fundamentale. Aplicaţii manageriale
 
Strategia ca poziţie
, care specifică modalităţile de identificare alocului pe care-l ocupă organizaţia în mediul său, cel mai adesea pe piaţă. Prinaceastă definire, strategia devine o forţă de mediere între contextul intern şi external organizaţiei.
 
Strategia ca perspectivă
, care implică nu doar o poziţionare pe piaţă,dar şi o modalitate proprie de a percepe mediul extern. Această ultimă definiţiesugerează că, înainte de toate, strategia rămâne un concept, o reprezentareabstractă.Grupul
STRATEGOR8
(1995) nu defineşte strategia ca termen, ci sereferă la elaborarea strategiei organizaţiei ca fiind “
alegerea acelor domenii deactivitate în care organizaţia reuşeşte să fie prezentă precum şi alocarearesurselor astfel încât să-şi menţină poziţia dobândită sau chiar să şi-oconsolideze
“.
O. Nicolescu9
(1999) consideră că strategia poate fi definită ca
ansamblul obiectivelor majore ale organizaţiei pe termen lung, principalelemodalităţi de realizare împreună cu resursele alocate, în vederea obţineriiavantajului competitiv potrivit misiunii organizaţiei
”.
T. Zorlenţan, E. Burduş
şi
G. Căprărescu10
(1998) definesc strategia cafiind
„ştiinţa şi arta de a stabili obiectivele generale ale organizaţiei pe termenmediu şi lung şi de a formula opţiunile de acţionare pentru atingerea acestora,ţinând seama de toate resursele existente, în vederea adaptării eficiente aorganizaţiei la cerinţele mediului ambiant în care acţionează
.”
În prezent
, termenul de strategie se utilizează cu semnificaţii diferite, în
mai multe domenii de activitate:
 
 în domeniul militar
, strategia este parte componentă a artei militare,care se ocupă cu problemele pregătirii, planificării şi desfăşurăriirăzboiului şi operaţiunilor militare;
 
 în domeniul teoriei jocurilor
, strategia este un plan complet carespecifică opţiunile pe care le are jucătorul în orice situaţie posibilă;
 
 în domeniul managementului
, prin analogie, strategia evocă o stare deluptă, o confruntare între organizaţii (combatanţi) pe un terenreprezentat de piaţă.8 STRATEGOR, Paris, Dunod, 1993, p. 1179 O.Nicolescu, I. Verboncu,
Management 
, Ediţia a treia, Bucureşti, Editura Economică, 1999, p. 13110 T. Zorlenţan, E. Burduş, G. Căprărescu,
Managementul organizaţiei
, Bucureşti, EdituraEconomică,1998, p. 89.
Strategia şi managementul strategic al organizaţiei
Concurenţa tot mai intensă care se manifestă în ultimii ani pe piaţamondială a determinat managementul organizaţiilor, indiferent de gradul demărime, să utilizeze strategii inspirate din modelele militare de război.În opinia noastră, accepţiunea dată termenului de strategie de O. Nicolescucorespunde deplin conţinutului modern al acestui concept şi permite dezvoltareaunor teme adiacente. Ea corespunde, aşadar, şi opţiunii noastre.
1.1.2 Componentele strategiei 
R. Daft11
consideră că strategia are
patru componente
: scopul, alocarearesurselor, competenţele caracteristice (distinctive) şi sinergia.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->