Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Comentarii Zguduitoare Privind Un Articol Apocalipto-Ficţionist

Comentarii Zguduitoare Privind Un Articol Apocalipto-Ficţionist

Ratings: (0)|Views: 90|Likes:
Published by Muresanu Cristian
Isteria creată de febra apocalipselor şi conspiraţiilor deja începe să prezinte dimensiuni patologice care au atins cote îngrijorătoare ce ar trebui să co-intereseze personalul specializat de a realiza investigaţii medicale, în special psihologice şi psihiatrice.
Indivizii care se alătură acestor grupări isterice alimentează fobia continuă a unor apocalipse imaginare ce sunt determinate de activitatea unor societăţi secrete, satanice nu-i aşa ?, care nu vor nimic altceva decît să reducă factorul demografic al planetei.
Isteria creată de febra apocalipselor şi conspiraţiilor deja începe să prezinte dimensiuni patologice care au atins cote îngrijorătoare ce ar trebui să co-intereseze personalul specializat de a realiza investigaţii medicale, în special psihologice şi psihiatrice.
Indivizii care se alătură acestor grupări isterice alimentează fobia continuă a unor apocalipse imaginare ce sunt determinate de activitatea unor societăţi secrete, satanice nu-i aşa ?, care nu vor nimic altceva decît să reducă factorul demografic al planetei.

More info:

Published by: Muresanu Cristian on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

 
 http://ro.altermedia.info/noua-ordine-mondiala/marturii-zguduitoare-privind-darele- mortii-chemtrails-care-apar-pe-cer-in-urma-unor-avioane-spre-a-raspandi-pe-ascuns-boli- suferinta-si-moarte_18938.html 
COMENTARII ZGUDUITOAREPRIVIND UN ARTICOL APOCALIPTO-FIC
Ţ
IONISTDESPRE URMELE L
Ă
SATE DEAVIOANE ÎN ATMOSFER 
Ă
Am citit ceea ce numeroase site-uri de pe internet au publicat sub titlul :
ă 
rturii zguduitoare privind dârele mor 
 ţ 
ii [chemtrails] care apar pe cer în urma unor avioane (spre a
ă 
 spândi pe ascuns boli, suferin
 ţă 
 
 ş
i moarte).
Isteria creat
ă
de febra apocalipselor 
ş
i conspira
ţ
iilor deja începe s
ă
prezinte dimensiuni patologice care au atins cote îngrijor 
ă
toare ce ar trebui s
ă
co-intereseze personalul specializatde a realiza investiga
ţ
ii medicale, în special psihologice
ş
i psihiatrice.Indivizii care se al
ă
tur 
ă
acestor grup
ă
ri isterice alimenteaz
ă
fobia continu
ă
a unor apocalipse imaginare ce sunt determinate de activitatea unor societ
ăţ
i secrete, satanice nu-ia
ş
a ?, care nu vor nimic altceva decît s
ă
reduc
ă
factorul demografic al planetei.
Ş
i atunci cînd nicio profe
ţ
ie
ş
i nicio apocalips
ă
nu s-a manifestat în cei 20 ani deconspira
ţ
ii satanico-fasciste care ne fac via
ţ
a tot mai rea, iat
ă
c
ă
acum planul se împline
ş
tetocmai prin avioanele de c
ă
l
ă
tori care br 
ă
zdeaz
ă
cerul de aproape un secol sau peste un secol.P
ă
i da,… conspiratorilor le-a venit ideea s
ă
mai adauge o cistern
ă
secret
ă
deaproximativ 200 litri, foarte bine camuflat
ă
, în carlinga pilotului, care e umplut
ă
periodic cu… ei bine, aici teoreticienii teoriilor hazardate ale conspira
ţ
iilor î
ş
i dau cu p
ă
rerea asupra aceea ce ascunde recipientul cu pricina, începînd de la bacterii uciga
ş
e, viru
ş
i pandemici,microcipuri de dimensiuni de 5 sutimi de milimetri …
ş
i iat
ă
c
ă
cea mai nou
ă
povesteaiuristico-fantastic
ă
a început s
ă
bîntuie pe internet.Desigur, articolul trebuie mai întîi s
ă
v
ă
avertizeze cît de satanic
ă
e organiza
ţ
ia careface toate acestea, pe mai mult de 10 pagini, dup
ă
care vine cu o scrisoare trimis
ă
anonim(evident) de un mecanic al unui avion, al unei companii (evident anonime) care a fost rugat laun moment dat s
ă
remedieze o defec
ţ
iune.Con
ş
tiincios cum era el, cu cartea tehnic
ă
în mîn
ă
, s-a îndreptat spre zona defect
ă
 
ş
i av
ă
zut c
ă
acolo erau instalate mai multe lucruri, ce nu figureaz
ă
în cartea tehnic
ă
, f 
ă
ă
inscrip
ţ
ii pe ele,
ş
i care fac leg
ă
tura cu aripile printr-un sistem de tuburi.OK, vrea s
ă
spun
ă
el c
ă
la un anumit moment, avionul d
ă
drumul în aer la o substan
ţă
,din acel recipient estimat la 200 litri (estimare probabil corect
ă
avînd în vedere c
ă
carlinga pilotului nu are dimensiuni prea mari).
Ş
i încep s
ă
m
ă
întreb
ş
i eu ce
ş
i din ce motive s-ar arunca ceva din aer la în
ă
l
ţ
imile de zbor ale avioanelor de c
ă
l
ă
tori ?Ei bine, cercet
ă
rile în domeniul meteorolgiei
ş
i a fizicii atmosferei nu e obligatoriu s
ă
fie f 
ă
cute exclusiv doar cu avioane specializate atunci cînd nu se impune nimic altceva decîtdeversarea unor substan
ţ
e, în cantit
ăţ
i f mici pe baza c
ă
rora s
ă
se fac
ă
anumite analizefolosind sisteme de spectroscopie sau altele care urm
ă
resc modificarea parametrilor atmosferici pe arealuri restrînse cum ar fi o por 
ţ
iune din traseul de zbor al unui avion dec
ă
l
ă
tori.
 
Costurile fiind deja acoperite de biletele c
ă
l
ă
torilor oare de ce nu s-ar putea caînacela
ş
i timp, avionul s
ă
serveasc
ă
unor cercet
ă
ri pentru care se aduce astfel o economiefinanciar 
ă
. Nu
ş
tiu dac
ă
 
ă
sta ar putea fi un motiv, de aceea întreb. Poate c
ă
ar trebui s
ă
punîntrebarea unor speciali
ş
ti.Bunul sim
ţ
al unei ra
ţ
iuni educate într-o institu
ţ
ie de înv
ăţă
mînt superior îmi spune c
ă
la nivelul de isterie apocalipto-conspira
ţ
ionist
ă
care s-a creat în
ţă
rile mai ales din rîndul celor considerate civilizate, orice fel de cercetare
ş
tiin
ţ
ific
ă
este pus
ă
sub semnul întreb
ă
rii, alsuspiciunii, al abuzului nemijlocit
ş
i ar alerta fanaticii în a
ş
a m
ă
sur 
ă
încît aceasta ar trebuioprit
ă
. Organiza
ţ
iile de mediu ar s
ă
ri în sus
ş
i dac
ă
un singur mototol de hîrtie s-ar aruncadintr-un avion (exagerez dar s-a ajuns la situa
ţ
ii de-a dreptul ira
ţ
ionale).Dac
ă
se
ţ
ine în secret atunci specula
ţ
iile care se aduc vor fi exclusiv orientate spre totceea ce se poate gîndi mai pesimist.Iar articolul cu pricina ne d
ă
exemple ce ar putea con
ţ
ine acel container: viru
ş
i, saumicrocipuri. Haide
ţ
i s
ă
analiz
ă
m pu
ţ
in cu calm
ş
i deta
ş
are ce înseamn
ă
a împr 
ăş
tia uncontainer cu viru
ş
i extrem de letali la cîteva mii de metri înal
ţ
ime ? Ei bine, foarte pu
ţ
inidintre ei ar ajunge la sol, majoritatea ar r 
ă
mîne în aer.Eventual ar ajunge dup
ă
mult timp prin intermediul ploilor 
ş
i nu cred c
ă
ar produce o pandemie general
ă
care s
ă
omoare 10 milioane de locuitori ai unui ora
ş
, iar dac
ă
inten
ţ
ia nu ar fi de a omorî 10 milioane de oameni ci doar aceea de a face un experiment atunci problemaeste c
ă
o deversare atît de incontrolabil
ă
de la a
ş
a o în
ă
l
ţ
ime nu ar putea permite tragerea unor concluzii deoarece nu s-ar 
ş
ti care sunt victimele.Faptul c
ă
în anumite r 
ă
zboaie s-au folosit arme bacteriologice este adev
ă
rat, dar aceleaaveau
ţ
inte clare
ş
i bacteriile nu erau aruncate din avioane ci se realiza o împr 
ăş
tiere direct lasol prin dispozitive militare adecvate acestui scop.Dar dac
ă
acele containere suspecte nu sunt umplute cu bacterii, atunci … ce-ar fi dac
ă
ele ar fi umplute cu microcipuri ? Iat
ă
deja un termen care zguduie lumea… e de ajuns s
ă
auzide microcipuri
ş
i teoreticienii teoriilor conspira
ţ
ioniste încep s
ă
tremure. E gata,
ţ
i s-aimplantat
ş
i nici nu ai b
ă
gat de seam
ă
.Acuma nu mai au nevoie s
ă
 
ţ
i le implenteze (c
ă
deja de 20 ani de cînd tot zic ei c
ă
leimplenteaz
ă
, iat
ă
c
ă
nu au reu
ş
it) pentru c
ă
au rezolvat problema. Le arunc
ă
din avion !! M
ă
i,s
ă
-mi trag palme nu alta,… numai la asta nu m-am gîndit. Adic
ă
se cheltuie de exemplu 1dolar pentru un microchip de 0,05 x 0,05 mm si v
ă
imagina
ţ
i cîte se scot pe band
ă
ca s
ă
umpleo cistern
ă
de 200 Litri… Probabil trilioane sau sute de miliarde… Corect ?
Ş
i cu alea ce seîntîmpl
ă
dup
ă
ce le d
ă
drumul din avion ? Ei bine, au
ş
anse mai mari s
ă
ajung
ă
la sol, undevor fi complet inofensive
ş
i probabil niciuna nu va nimeri c
ă
ile nazale ale vreunui trec
ă
tor. Eiasta da opera
ţ
iune ! Cheltui miliarde de dolari ca s
ă
-I arunci din avion pe nimic. P
ă
i, daaa,…c
ă
articolul consider 
ă
c
ă
aici e marea conspira
ţ
ie.Desigur a
ş
vrea s
ă
îl întreb pe semnatarul articolului dac
ă
a auzit vreodat
ă
de acelefurtuni naturale de nisip care r 
ă
scolesc nisipul fin al Saharei al c
ă
rui prim strat de 1mm s-aaflat c
ă
sunt bacterii dintre cele mai rezistente din lume iar vîntul duce nisipul sub forma unor nori uria
ş
i spre zone populate
ş
i apar epidemii serioase ?
Ş
i culmea, nici o conspira
ţ
iemondial
ă
nu e implicat
ă
în aceast
ă
opera
ţ
iune. E pur 
ş
i simplu natura
ş
i mediul. De altfel dac
ă
vrem s
ă
compar 
ă
m decesele
ş
i îmboln
ă
virile cauzate de conspira
ţ
iile “gripa aviar 
ă
”, “gripa porcin
ă
”, “ebola”, etc etc etc, ei bine Natura
ş
i Mediul au reu
ş
it s
ă
produc
ă
cele mai multevictime din cele mai vechi timpuri
ş
i pîn
ă
în prezent.Cred c
ă
se duce acum o lupt
ă
psihologic
ă
a celor care inventeaz
ă
asemenea articole…
ş
i în permanen
ţă
caut
ă
ceva nou, deoarece calea cu adev
ă
rat sigur 
ă
de a distruge omenirea ecea militar 
ă
, a
ş
a dup
ă
cum miile de r 
ă
zboaie purtate pîn
ă
acum au dovedit prin num
ă
rul demor 
ţ
i cît
ş
i cum poate fi ucis
ă
o fiin
ţă
uman
ă
.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
raza de soare added this note
Einstein: se pare ca doar prostia si Universul sunt infinite...despre Univers nu sunt prea sigur! :)))
daniluz8888706 liked this
vasilei_5 liked this
nickname777333 liked this
raza de soare liked this
cristinatun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->