Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
161Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Imam Syafie Mengharamkan Kenduri Arwah

Imam Syafie Mengharamkan Kenduri Arwah

Ratings:

4.78

(1)
|Views: 7,308|Likes:
Published by Idayu Salafi
Ramai dari kalangan pengikut mazhab Syafie tidak menyedari bahawa bertahlil dengan cara berkumpul beramai-ramai, membaca al-Quran, berzikir, berdoa dan mengadakan hidangan makanan di rumah si Mati atau keluarga si Mati bukan sahaja Imam Syafie yang menghukum haram dan bid'ah, malah ramai para ulama mazhab Syafie turut berpendirian seperti Imam Syafie. Adapun antara meraka yang mengharamkan kenduri arwah, yasinan, tahlilan dan selamatan ialah Imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Ibn Katsir, Imam ar-Ramli dan ramai lagi para ulama muktabar dari kalangan yang bermazhab Syafie, sebagaimana beberapa fatwa tentang pengharaman tersebut dari mereka dan Imam Syafie rahimahullah.
Ramai dari kalangan pengikut mazhab Syafie tidak menyedari bahawa bertahlil dengan cara berkumpul beramai-ramai, membaca al-Quran, berzikir, berdoa dan mengadakan hidangan makanan di rumah si Mati atau keluarga si Mati bukan sahaja Imam Syafie yang menghukum haram dan bid'ah, malah ramai para ulama mazhab Syafie turut berpendirian seperti Imam Syafie. Adapun antara meraka yang mengharamkan kenduri arwah, yasinan, tahlilan dan selamatan ialah Imam Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Ibn Katsir, Imam ar-Ramli dan ramai lagi para ulama muktabar dari kalangan yang bermazhab Syafie, sebagaimana beberapa fatwa tentang pengharaman tersebut dari mereka dan Imam Syafie rahimahullah.

More info:

Published by: Idayu Salafi on Aug 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

 
2
FFAATTWWAAIIMMAAMMSSYYAAFFIIEE TTEENNTTAANNGGKKEENNDDUURRIIAARRWWAAHH,, TTAAHHLLIILLAANN,,YYAASSIINNAANNDDAANN SSEELLAAMMAATTAANN 
Majlis kenduri arwah lebih dikenali dengan berkumpul beramai-ramai dengan hidangan jamuan (makanan) di rumah si Mati.Kebiasaannya diadakan sama ada pada hari kematian, dihari kedua,ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, setahun dan lebih dari itu bagimereka yang fanatik kepada kepercayaan ini atau kepada si Mati.Malangnya mereka yang mengerjakan perbuatan ini tidak menyedaribahawa terdapat banyak fatwa-fatwa dari
Imam Syafie
 
rahimahullah 
danpara ulama besar dari kalangan yang bermazhab Syafie telahmengharamkan dan membid’ahkan perbuatan atau amalan yang menjaditajuk perbincangan dalam tulisan ini.Di dalam kitab
)
ﻦﯿﺒﻟﺎﻄﻟا
 
ﺔﻧﺎﻋا
(
juz 2. hlm. 146, tercatat pengharaman
Imam Syafie
 
rahimahullah 
tentang perkara yang disebutkan di atassebagaimana ketegasan beliau dalam fatwanya:
ِرْﻮُ ﺒُ ﻘْ ﻟا
 
ﻰَ ﻟِا
 
ِمﺎَ ﻌﱠ ﻄﻟا
 
ُﻞْ ﻘَ ﻧَو
 
ِعْﻮُ ﺒْ ﺳُﻻْا
 
َﺪْ ﻌَ ﺑَو
 
ﺚِ ﻟﺎﱠ ﺜﻟاَو
 
ِلﱠوَﻻْا
 
ِمْﻮَ ﯿْ ﻟا
 
ﻰِ ﻓ
 
ِمﺎَ ﻌﱠ ﻄﻟا
 
ُذﺎَ ﺨﱢ ﺗا
 
ُهَﺮْ ﻜَ ﯾَو
 “Dan dilarang (ditegah/makruh) menyediakan makanan pada hari pertama kematian, hari ketiga dan seterusnnya sesudah seminggu. Dilarang juga membawa makanan ke kuburan”.
Imam Syafie
dan jumhur ulama-ulama besar
)
ﺔﯿﻌﻓﺎﺸﻟا
 
ءﺎﻤﻠﻌﻟا
 
ﺔﻤﺋا
(
 yang berpegang kepada mazhab Syafie, dengan berlandaskan kepadahadis-hadis sahih, mereka memfatwakan bahawa yang sewajarnya
 
3
menyediakan makanan untuk keluarga si Mati adalah jiran, kerabat si Matiatau orang yang datang menziarahi mayat, bukan keluarga (ahli si Mati)sebagaimana fatwa
Imam Syafie
:
ﺎَ ﻣ
 
ﺎً ﻣﺎَ ﻌَ ﻃ
 
ِﮫِ ﺘَ ﻠْ ﯿَ ﻟَو
 
ُتْﻮُ ﻤَ ﯾ
 
ِمْﻮَ ﯾ
 
ْﻰِ ﻓ
 
ِﺖﱢ ﯿَ ﻤْ ﻟا
 
ِﻞْ ھَﻻ
 
اْﻮُ ﻠَ ﻤْ ﻌَ ﯾ
 
ْنَا
 
ِﮫِ ﺘَ ﺑاَﺮَ ﻗ
 
ْيِذْوَا
 
ِﺖﱢ ﯿَ ﻤْ ﻟا
 
ِناَﺮْ ﯿِ ﺠِ ﻟ
 
ﺐِ ﺣُاَو ٌﺔﱠ ﻨُ ﺳ
 
َﻚِ ﻟَذ
 
نِاَو
 
ْﻢُ ﮭُ ﻌِ ﺒْ ﺸُ ﯾ
.
 “Aku suka kalau jiran si Mati atau saudara mara si Mati menyediakan makanan untuk keluarga si Mati pada hari kematian dan malamnya sehingga mengenyangkan mereka.Sesungguhnya itulah amalan yang sunnah”.
Fatwa
Imam Syafie
di atas ini adalah berdasarkan hadis sahih:
َﺮَ ﻔْ ﻌَ ﺟ
 
ِﻦْ ﺑ
 
ِﷲا
 
ُﺪْ ﺒَ ﻋ
 
َلﺎَ ﻗ
:
ْ ﯿِ ﺣ
 
ِﺮَ ﻔْ ﻌَ ﺟ
 
ُﻲْ ﻌَ ﻧ
 
َءﺎَ ﺟ
 
ﺎﱠ ﻤَ ﻟَﻢﱠ ﻠَ ﺳَو
 
ِﮫْ ﯿَ ﻠَ ﻋ
 
ُﷲا
 
ﻰﱠ ﻠَ ﺻ
 
ﻲِ ﺒﱠ ﻨﻟا
 
َلﺎَ ﻗ
 
َﻞِ ﺘُ ﻗ
 
َﻦ
: 
ْﻢُ ﮭُ ﻠِ ﻐْ ﺸُ ﯾﺎَ ﻣ
 
ْﻢُ ھﺎَ ﺗَا
 
ْﺪَ ﻘَ ﻓ
 
ﺎً ﻣﺎَ ﻌَ ﻃ
 
ِﺮَ ﻔْ ﻌَ ﺟ
 
ِلﻵ
 
اْﻮُ ﻌَ ﻨْ ﺻِا
) .
ﻢﻛﺎﺤﻟا
 
ﮫﺤﺤﺻو
 
ىﺰﻣﺮﺘﻟا
 
ﮫﻨﺴﺣ
(
 “Abdullah bin Ja’far berkata: 
 
Ketika tersebar tentang berita terbunuhnya Ja’far, Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Hendaklah kamu menyediakan makanan untuk keluarga Ja’far, mereka telah ditimpa keadaan yang menyebukkan (kesusahan)” 
.
[
1
]Menurut fatwa
Imam Syafie
, adalah haram mengadakan kenduriarwah dengan menikmati hidangan di rumah si Mati, terutama jika si Matitermasuk keluarga yang miskin, menanggung beban hutang,meninggalkan anak-anak yatim yang masih kecil dan waris si Matimempunyai tanggungan perbelanjaan yang besar dan ramai. Tentunyatidak dipertikaikan bahawa makan harta anak-anak yatim hukumnyaharam. Telah dinyatakan juga di dalam kitab
)
ﻦﯿﺒﻟﺎﻄﻟا
 
ﺔﻧﺎﻋا
(
jld. 2. hlm. 146:
 ﺄً ﻀْ ﯾَا
 
َلﺎَ ﻗَو
:
ٌﺔَ ﻋْﺪِ ﺑ
 
َﻲِ ھَو
 
ِرْوُﺮﱡ ﺴﻟا
 
ﻰِ ﻓ
 
َعَﺮَ ﺷ
 
ُﮫﱠ ﻧَﻻ
 
ِﺖﱢ ﯿَ ﻤْ ﻟا
 
ِﻞْ ھَا
 
ْﻦِ ﻣ
 
ِمﺎَ ﻌﱠ ﻄﻟا
 
َﻦِ ﻣ
 
ُﺔَ ﻓﺎَ ﯿﱢ ﻀﻟا
 
ُهَﺮْ ﻜَ ﯾَو
 “Imam Syafie berkata lagi: Dibenci bertetamu dengan persiapan makanan yang disediakan oleh ahli si Mati kerana ia adalah sesuatu yang keji dan ia adalah bid’ah”.
 
1
H/R Asy-Syafie (I/317), Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad I/205. Dihasankanoleh at-Turmizi dan di sahihkan oleh al-Hakim.

Activity (161)

You've already reviewed this. Edit your review.
Danny Ross liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Malik Putera liked this
faj252 liked this
Zaldafsaf Kempong liked this
pretender liked this
pretender liked this
Salamudin Diski liked this
Lanno Planogia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->