Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OpportunityGrantFormuNasilDoldurulur

OpportunityGrantFormuNasilDoldurulur

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by EducationUSA TAA
Opportunity Grant Maddi Destek Formunu Nasil doldurmalisiniz? Adim adim formu doldurmaniz konusunda sizi yonlendiren bir ornektir.
Opportunity Grant Maddi Destek Formunu Nasil doldurmalisiniz? Adim adim formu doldurmaniz konusunda sizi yonlendiren bir ornektir.

More info:

Published by: EducationUSA TAA on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 



 1

 !"#$!#%&''"'%$('#&#%)*+!%'!%"+$$+!%&#)$*% &(
 





!

!"#$#%&'((((((((((")*+*+*
 
"
 
"#"$
,--$#-.$$-/0$120$!1$$".),
 

 
!"%"!!"!&

34/454
'""""!'"!(
6708*774$"9434/454
 
'"")*'+*,"!!*-"!
60:78*4
 
6--4;,,$.,
 
!,<=+$.,
 
#7>=88>#8>,?4
.$-"
:7--
34/454
#"$
',-).//()(0/)(
!
#;,!#--

E
er bu ikinciba
vurunuz ise burayı i
aretleyin

Yurt veya ö
renci evide olabilir, ailenizle ya
ıyorsanız onlarınadresini yazabilirsiniz. Size postagöndermeyece
iz, bu bilgi yalnızcakayıtlarımız için gerekli.

GPA – Grade PointAverage yani not ortalaması anlamınagelir. Buraya not ortalamanızı
imdikihali ile yazınız. Harf ya da rakam ya da4’lük veya 100’lük sistem olması önemlide
il, okulunuzun kullandı
ı sistemiyazın.

E
er mezunde
ilseniz buraya mezun olaca
ınız tarihiyazın

Bu kısım özellikledoktora iiçn ba
vuracak olanlar içinönemlidir. Yayınlanmı
olmasa daara
tırmalarınızı yazın.

Buraya hem okulhem de ba
ka ba
arılarınız yazabilirsiniz.Komitenin sizi tanımasına yardımcı olun.

imdiye kadaraldı
ınız
HT
YAÇ bursu var mı?

Pekiyi, ba
arı bursu?Örne
in özel üniversitede burslu okumakba
arı bursu kısmına yazılmalı

Buraya stajlarınızı dayazın
 



 2
!
#;,!#--$>@;
)/1 
#87>A8*-->A>
34/454
!-/!!-0!!1"11"1"$1"2

0,!3,
$):6$.!!$!.44/''&.-/'3'/'3'"-*B-"-C.8=8*-?.$+<,+,64#*?.$+<,+,64#C.#7C.#C.-#C.>@;7-;-@DDDDDDDDDDDDDDDC.->@;7-;-@DDDDDDDDDDDDDDD#C.->@;7-;-@DDDDDDDDDDDDDDDD<;8=8$-7C.>@;$->@;+*C.C.;4C.>@E;.7-
 
450*
+,6

.

.
=,6+.

.


.
<,
97
F
$A-
!$+
97
F
$A-
.$+<-
97
!
A-
.

Amerika’da hangiseviyede e
itim almak istedi
iinziyandaki seçeneklerden i
aretleyin.

Ba
lamayı
ündü
ünüz tarih / dönem?

Buna FLTA,Fulbright master bursu, Aday Ö
retmenStaj bursu gibi programlar dahildir.Buraya OG yazmanıza gerek yok.

Bu sınavlarla ilgiliyeterli bilginiz yok ise Fulbrightsayfasında Amerika’da E
itim a
ıaltında Sınavlarla ilgili Bilgibulabilirsiniz.
 



 3
3,3(/"*(+!"!+!(2%5"0"&
3424/4G454H4
 
A>,?4
5"0""0!2%66+&
#,C.$$-">=*@
;.,C$-"67="#87->*6<="A7DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
3573,4
'#&#2%$&&2&&+!$''+('%&!$$%&&+&*$!##%%&"#%&+''+#%''%!+%(!$%2$3$#&%& 
 #%
&+ 
&* 
3 
& 

 $
!$
2& 
&%
$!
 $*%(
'
/58'45
,
88
 
!"#!"#
34E24E/4EG4E54EH4E
,1'"
E
4
',/'45,'
8
4558'45,
38'45'/
8
45'/,
+@,"E";),
 
"E0?E,?
,14*80"
E
 
4
,45
,
I(J?**4
$
8-K-4
#
+,6E$E=,6+.E$E<,E$E<,.7:E$E!$+E$
49
K7-
3,2
@87*?4

Bu kısım komiteyene kadar ara
tırma yaptı
ınızı;seçeneklerinizin not ortalamanız, sınavnotlarınız ve genel durumunuza göre nekadar gerçekçi oldu
unu gösteriyor.

Bu kısımda nedenAmerika’da okumak istedi
inizden de
il,neden bu bursa ba
vurdu
unuzdan veneden OG fonlarından gelecek parayaihtiyacınız oldu
undan bahsetmelisiniz.

Bu kısımda buba
vuru ile ba
vurdu
unuz deste
inneleri kapsadı
ını belirtmeniz gerekli.Total OG Request sorusunu en sonda,bütü masrafların toplamı
eklindedoldurun.

Ba
vuraca
ınızokulların ba
vuru masraflarınıara
tırmanız ve e
er bu sebeple destekistiyorsanız bu rakamları burayayazmanız gerekli.

BelgelerinizinTürkiye’deki okul tarafından
ngilizceverilmemesi durumunda bu tercümelerikendiniz yapıp ofislerimizegetirebilirsiniz. E
er OG bursiyeriolursanız, bu i
lemleri zaten ücretsizyapaca
ız.

Bazı okullar içinba
vuruda yabancı ö
rencilerin transcriptgibi belgelerini oldu
u gibi kabul etmez.Ancak ECE gibi bir Credential Evaluator(e
itim belgelerini de
erlendiren yabancıkurum) raporunu kabul eder. Bu durumdabelgelerinizi
irkete postalamak vede
erlendirmesi için gerekecek deste
iisteyebilirsiniz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->