Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni list [broj 3392, 14.1.2011]

Dnevni list [broj 3392, 14.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,132|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
Dnevni
Dnevni
list
list
www.dnevni-list.ba
BROJ 3392
ISSN 1512-8792Cijena
1 KM, 5 KN, 0,5 EUR
 Petak • 14. 1. 2011.
SKANDAL
Priveden Esad Humo, ministar gospodarstvaHercegovačko-neretvanske županije
 
ar gospodarstvaupanije
Pijani ministar
Pijani ministar
lupao po zgradi
lupao po zgradi
pa napao policajce
pa napao policajce
5. str.
Povećava se brojoboljelih od virusa H1N1
Svinjska gripauzela treći život
4. str.
Donosimo
10 PITANJA
10 PITANJA
na koja bh. političarinemaju odgovor
6. str.
SILOVANJE
Sabahudin Gazić seizjasnio o krivnji naŽupanijskom suduu Mostaru
Tvrdi danije silovaodječaka,zasmetalimu novinariu sudnici
 
   2   3 .   s   t   r .
OBEĆANJA
Predizborni trikovi
Predizborni trikovi
vladajućih i oporbe
vladajućih i oporbe
16. str.
Bez obzira na upozorenje OHR-a
HDZ-oviblokiraliuspostavuvlasti
2. str.
Vijećnik HDZ-a 1990. Žarko Galićoptužuje načelnika Gruda i tvrdi
Marić daje otkazezbog stranačkenepodobnosti
11. str.
 
Događaji
2
Petak • 14. 1. 2011.www.dnevni-list.ba
    D   n   e   v   n    i    l    i   s    t
Želite li da se čuje Vaš glas?
Imate li vijest za koju smatrate da je vrijedna pažnje?Želite li da se čuje Vaš glas? Dnevni list Vam stoji na usluzi.Kontaktirajte nas na telefon ili fax:
036/313-370, 036/313-375
 (Mostar), ili
033/717-220, 033/717-221
(Sarajevo).Posjetite nas na našoj web stranici
 
www.dnevni-list.ba
 
1
 
Najčitanije na webu 13. siječnja
1. Otvara se sukob Dodika i međunarodne zajednice, 2. INZKO
Valentin Inzko
Očajnički potrebnasnažna i učinkovita vlast
Put u Njemačku
Tihić i Čović kod Merkel
Josip Perić
Bez plaća političarimadok ne formiraju vlast
SARAJEVO
- Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko rekao je jučer da je BiHočajnički potrebna snažna, principijelna i učinkovita vlast. Inzko je naglasioda politički lideri moraju staviti interese glasača i države iznad svega i formi-rati većinu koja će biti u stanju odgovoriti na izazove s kojima se suočava BiHi njezini građani.“Bez obzira na sve poteškoće u procesu formiranja vlasti, listopadski izbori idalje predstavljaju najbolju šansu za novi početak BiH”, istaknuo je Inzkotijekom razgovora s profesorima Murisom Osmanagićem, Deja-nom Miloševićem i Vladimirom Premecom - predstavni-cima stotinu intelektualaca iz BiH i inozemstva koji supotpisali “otvoreni apel”.Visoki predstavnik u BiH je rekao da BiH i njezini građanine mogu sebi priuštiti daljnja kašnjenja u provođenjuključnih reformi, a svaka nova vlast mora staviti pro-gram pristupanja EU-u u središte svog program-skog djelovanja.Inzko i otpravnik poslova Izaslanstva EU-a uBiH Boris Jaročević istaknuli su da će među-narodna zajednica ostati aktivno angaži-rana u BiH sve dok zemlja ne osigura punuintegraciju u euroatlantske strukture kaosuverena i prosperitetna država.OHR je priopćio da je Inzko pozvaonevladine organizacije i udruženjagrađana da nastave zahtijevati akcijuod političkih lidera kojima su birači 3.listopada prošle godine ukazali povje-renje. Jaročević je tijekom sastanakarekao da je nužno poduzeti hitne mjerekako bi Ustav BiH bio usklađen s Europskomkonvencijom o ljudskim pravima i kako bi sepoboljšala učinkovitost i funkcioniranje insti-tucija.
BANJA LUKA
- Predsjednik SDA Sulej-man Tihić otputovao je u Njemačkugdje će se drugi put u posljednja dvamjeseca sastati s kancelarkom Ange-lom Merkel, a do kraja tjedna s Merkelće se u Berlinu sastati i lider HDZ-a BiHDragan Čović.Pozivajući se na diplo-matske izvore, mediji u RS-u pišu da je cilj ovog i sastanka Čovića s hrvat-skim predsjednikom Ivom Josipovićemu Zagrebu zaustavljanje namjerepredsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžijeda vlast u Federaciji BiH i na razini BiHformira bez oba HDZ-a.TOMISLAVGRAD - Predsjednik KlubaHrvata u Domu naroda federalnogParlamenta u tehničkom mandatuJosip Perić predložio je da se politi-čarima koji bi trebali sudjelovati uformiranju nove vlasti na svim razi-nama u BiH uskrati primanje plaća idrugih naknada sve dok se ne oformivlast. Prema Perićevim riječima,dobar dio ljudi u BiH koji živi od poli-tike ponaša se neozbiljno i neodgo-vorno, jer im je najvažnije da je njimadobro, a ostalo ih, kako je rekao, nezanima niti misle na one koji su im naizborima ukazali povjerenje.“Odugovlačenje u formiranju novevlasti je igra kupovanja vremenazbog svega što se događa u dogovo-rima i pregovorima vodećih stranakau BiH. Postoje ljudi koji su zaduženiza destrukciju i razbijanje, koji misleda vlast može funkcionirati samo akosu oni u vlasti i koji smatraju da samooni mogu određivati pravila igre”,rekao je Perić na proširenoj sjednicikolegija Skupštine HBŽ-a u Tomislav-gradu.Perić je zatražio uskraćivanje plaćapolitičarima, uz obrazloženje danitko nema pravo onemogućiti zapo-slenima u prosvjeti, zdravstvu, poli-ciji, javnim poduzećima i ustanovamakoje se financiraju iz proračunanormalno funkcionirati.
Bez obzira na upozorenje OHR-a da
HDZ-ovi BUSPOSTA
Piše: Dario Pušić• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO
- Unatočupozorenju visokog pred-stavnika Valentina Inzkaprema kojem bi četiri župa-nije s hrvatskom većinomtrebale što prije izabrati iza-slanika u federalni Domnaroda, čini se kako u HDZ-ovima još uvijek čekajurasplet situacije oko koalira-nja na državnoj i federalnojrazini. Naime, HDZ-ovima jeočito u ovom trenutku svapozornost usmjerena napokušaje SDA da pomiri nji-hove i stavove SDP-a, tako dase ne usude izabrati izasla-nike u Dom naroda jer bitime zapravo ostavili otvo-rena vrata SDP-u da započneformiranje vlasti u Federacijibez njih.Naime, jasno je kako doformiranja vlasti u Federacijine množe doći dok se nepopune svi Klubovi u Domunaroda, tako da je ovaj enti-tet trenutačno u pat pozicijiu kojoj nije poznato do kadaće HDZ-ovi odugovlačiti simenovanjima izaslanika izžupanija u kojima imajuvećinu. Blokada je jedinooružje u rukama HDZ-ovakoje im jamči kakvu-takvusigurnost kada je u pitanjusudjelovanje u vlasti, nosamo je pitanje do kada ćeOHR tolerirati ovakvo pona-šanje.
Sve razine
U spornim županijama(HNŽ-u, ZHŽ-u, HBŽ-u iPosavskoj) tehnički dio posla je urađen tako da se samočeka signal središnjice obajuHDZ-a za početak procesaimenovanja u Dom naroda.I sami lideri dvaju HDZ-ova priznaju što im je priori-tet u ovom trenutku, a tonikako nije rasplet situacijeu županijama nego formira-nje vlasti na državnoj i enti-tetskoj razini. PredsjednikHDZ-a 1990. Božo Ljubić zanaš je list naveo kako im jestalo da se što prije formiravlast na razini države, odno-sno da je u redoslijedu formi-ranja vlasti u BiH prednost uovom trenutku pruženadržavnoj razini. U tome iustraju bez obzira što OHRočito gubi strpljenje zbogsituacije koja se događa užupanijama s hrvatskomvećinom.- Naravno, mi ćemo bitidio rješenja u BiH, naglasio je Ljubić koji ne smatra da jeInzkovo pismo bilo proziva-nje HDZ-ova.- Nas zanima ukupandogovor na razini države,Federacije i županija, jer smouvjereni da će najučinkovitijavlast biti ona koja će biti
Blokada je jedino oružje u rukama HDZ-ova koje im jamčikakvu-takvu sigurnost kada je u pitanju sudjelovanje u vlasti,no samo je pitanje do kada će OHR tolerirati ovakvo ponašanje
Nas zanima ukupandogovor na razinidržave, Federacije ižupanija, jer smouvjereni da ćenajučinkovitija vlastbiti ona koja će bitikompatibilna, oddržave, prekoentiteta do razinažupanija, pojasnio jeLjubićU županijama shrvatskom većinomsve je praktičnospremno za imeno-vanje izaslanika ufederalni Domnaroda, no nisumogli dati konkretanodgovor kada će se izapočeti s timprocesom jer čekajuupute iz “vrha”
 
3
Petak • 14. 1. 2011.www.dnevni-list.ba
Oglašavajte se u Dnevnom listu
Ako se želite oglašavati u Dnevnom listu kontaktirajte našu marketingslužbu na telefone
036/313-370
(Mostar) i
033/719-755
(Sarajevo), ili nae-mail adrese:
marketing@dnevni-list.ba
, te
dnevni.ba@bih.net.ba
.Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji na području cijele države.
PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
PRILOGSPORTLIJEPI IZDRAVIMALIOGLASIPOSLOVNISVIJETTV +AUTOMALIOGLASIDNEVNIPLUS
 
DNEVNLIST
Vrijeme...
Temperatureu BiH za
14. 1. 2010.
po gradovima
Sarajevo 11Mostar 14Banja Luka 13Tuzla 11Zenica 12Bihać 13Livno 11Jajce 12Ljubuški 15
Stabilnevremenskeprilike,bezizrazitih oscilacija,ugodno ćedjelovatinavećinupopulacije. Najveći problemikod hroničnih bolesnikamogućisu tokomprijepodnevaiuvečernjimsatima,uglavnomzbogmagleineštozagađenijeg zraka.
BihaćBanjaLukaSarajevoMostarBrčkoZenicaTuzla
O UPOZORENJE Hitno i bez odlaganja krenuti u formiranje nove vlasti
LivnoJajceLjubuški
 
M
Narodna stranka Radom za boljitak
HDZ BiH širi lažipo Hrvatskoj
SARAJEVO
– “U povo-dom sramnog i manipulator-skog pohoda HDZ-a BiH,koji se može protumačiti ikao posljednji potez očajnikazbog gubitka vlasti, najvišiminstitucijama RepublikeHrvatske i konstantnog‘zagađivanja’ medijskog pro-stora BiH i cijele regijebezočnim lažima, dužni smoreagirati”, priopćeno je izUreda za odnose s javnošćuNarodne stranke Radom zaboljitak u povodu posjetapredsjednika HDZ-a BiHDragana Čovića i predsjed-nika HDZ-a 1990. Bože Lju-bića hrvatskome predsjed-niku Ivi Josipoviću i premi- jerki Jadranki Kosor.“Napomene radi, naposljednje izbore u BiH izišlo je oko 200.000 Hrvata, a odtoga je njih čak 50 posto svojglas dalo nekoj drugojstranci, dok samoproglašena‘stožerna stranka Hrvata’,odnosno HDZ BiH, tvrdi da je dobila potporu od čak 90posto birača iz reda hrvat-skog naroda.Dakle, 50 posto Hrvata uBiH jasno je ‘reklo’ da ne želida njihove interese zastupaHDZ BiH. U ovom slučajuočito je da se lažno predstav-ljaju i da su sami sebi dalilegitimitet za zastupanjenacionalnih interesa Hrvatau BiH, na što nemaju pravo ilegitimitet. U grčevitoj borbi,i to samo za fotelje i svojeinterese, a ne interese hrvat-skog naroda, ne prezaju nipred čim, pa su tako stigli ido Zagreba i kleknuli prednajviše državne dužnosnikeu Hrvatskoj u nadi kako ćeim oni pomoći da ostanu navlasti, te ih amnestirati zasve loše što su učinili, kakoza Hrvate u BiH, tako i zadržavu u proteklih 20 godinanjihove vladavine”, priop-ćeno je iz Boljitka.“Nastavak je to očitetrgovine koju prikrivajunavodnom zaštitom nacio-nalnih interesa na relacijiHDZ BiH - HDZ Hrvatske,koja je započela Čovićevomsramnom izdajom interesahrvatskog naroda u BiH,podrškom izmjenama hrvat-skog Ustava. Zauzvrat jecijela vrhuška HDZ-a Hrvat-ske aktivno sudjelovala uizbornoj kampanji HDZ-aBiH.Odgovorno tvrdimo da ćestatus Hrvata u BiH u sljede-ćem razdoblju biti bolji negou vrijeme vladavine HDZ-aBiH. Tomu u prilog ide i plat-forma koju su nedavno pot-pisali SDP BiH, SDA,Narodna stranka Radom zaboljitak i HSP BiH”, stoji upriopćenju iz Boljitka.
 
se žurno krene u formiranje vlasti
OKIRALIU VLASTI
kompatibilna, od države,preko entiteta, do razinažupanija, pojasnio je Ljubić.U tom kontekstu Ljubić jepriznao kako ne podržavapokušaje da se većinskahrvatska politička volja, koja je izražena i u županijama shrvatskom većinom krozpotporu HDZ-u BiH i HDZ-u1990., ignorira, što ne bi bilodobro za državu, ali i Fede-raciju. Ovakav stav odajeodlučnost obaju HDZ-ova dai dalje, bez obzira na Inzkovaupozorenja, nastave s bloki-ranjem izbora u Dom naroda.
Sve spremno, ali nema signala
S druge strane, u župani- jama s hrvatskom većinomsve je praktično spremno zaimenovanja izaslanika ufederalni Dom naroda, nonisu mogli dati konkretanodgovor kada će se i započetis tim procesom.Predsjednik SkupštineZapadnohercegovačkežupanije Ante Mišetić tvrdikako su shvatili upozorenjevisokog predstavnika Valen-tina Inzka, ali navodi kako jesve ostalo stvar politike.- Skupština, uključujućipredsjednika i stručnuslužbu, radi na tome, ali jesve drugo stvar malo većepolitike. Spremili smo skorosve, treba nam još par dana,naglasio je Mišetić. Sličnostanje je i u ostalim “označe-nim” županijama, s tim da uHNŽ-u postaje naznake dabi se izborom izaslanika zaDom naroda moglo krenutiveć početkom idućeg tjedna.Središnje izborno povjeren-stvo (SIP) do sada je utvrdiloizborne rezultate iz petžupanija za Dom naroda, alida bi ovaj dom bio konstitu-iran, potrebno je da izbornirezultati za svih 10 županijabudu utvrđeni, a potompotvrđeni i objavljeni u Služ-benom glasniku. Glasnogo-vornica SIP-a Maksida Pirićnavela je kako je Dom naroda jedno tijelo i SIP dosadnikada nije parcijalno potvr-đivao županijske rezultateza izbor izaslanika pa nemanamjeru ni sada. Da stvarbude gora, iz četiri županije;Posavske, HNŽ-a, ZHŽ-a iHBŽ-a, nisu stigle ni izborneliste na provjeru i ovjeru, štoznači da će se procesdodatno odužiti.
HDZ-ovi traže prvo uspostavuvlasti u državi i Federaciji, atek onda u županijama
Slučaj “Posavina”
Ne postoji više ni jedno pitanje koje možena bilo koji način destabilizirati sporazumkoji smo doktor Ljubić i ja potpisali prije dvamjeseca, kazao je u Orašju nakon sastankas čelnicima županijskih organizacija HDZ-aBiH i HDZ-a 1990. Dragan Čović, predsjednikHDZ-a BiH. Iako su iz posavskoga HDZ-a1990. dosad tvrdili da ne prihvaćaju spora-zum, predsjednik tog HDZ-a Pejo Damjano-vić kazao je poslije sastanka: “Sporazum jeveć ranije postignut. Sastali smo se ovdjeda vidimo što su nam zajedničke točke i štonam je zajednički raditi.” Neslužbeno sedoznaje kako se čeka formiranje vlasti navišim razinama pa će se nakon toga ići i naustroj vlasti u ovoj županiji.
Odgovornost
Dopredsjednik NS-a Radom za boljitak JerkoIvanković Lijanović upozorava kako HDZ BiHima najveću odgovornost pred biračima kojisu jasno tražili izbor predstavnika, a ne boj-kot procesa.- Vjerujem da je Inzkovo pismo na traguonoga što su birači željeli, tako da smatramda je sasvim logično da se krene u implemen-taciju jer nema razloga za blokadu, naglasio je Lijanović.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Milan Gajic liked this
jasminadrakovac6750 liked this
Marija Gagro liked this
samirbulja liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->