Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
koordinat sistemleri

koordinat sistemleri

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 31,548|Likes:
Published by bekir aslan

More info:

Published by: bekir aslan on Aug 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
 KOORD
İ
NAT S
İ
STEMLER 
İ
 
ANKARA 2005
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
i
 
AÇIKLAMALAR........................................................................................................iiG
İ
İŞ
...........................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1........................................................................................31.KOORD
İ
 NAT S
İ
STEMLER 
İ
...................................................................................31.1. Koordinat Sistemi Tan
ı
m
ı
.................................................................................31.2. Dik Koordinat Sistemi.......................................................................................31.3. Semt Aç
ı
s
ı
(Aç
ı
kl
ı
k Aç
ı
s
ı
)................................................................................61.4. Kutupsal Koordinat Sistemi..............................................................................61.5. Dik Koordinat Sistemi
İ
le Kutupsal Koordinat Sistemi Aras
ı
ndaki Ba
ğ
ı
nt
ı
....7UYGULAMALAR...................................................................................................8DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ÖLÇE
Ğİ
................................................................................9ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.........................................................................10Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –2......................................................................................122.JEODEZ
İ
K B
İ
İ
M DA
İ
RE VE TEMEL ÖDEVLER............................................122.1. Jeodezik Birim Daire.......................................................................................122.2. Trigonometrik Fonksiyonlar 
ı
n Birim Daire Üzerinde
İ
ncelenmesi................132.2.1. Alfa Aç
ı
s
ı
I. Bölge...................................................................................152.2. Alfa Aç
ı
s
ı
II. Bölgede.....................................................................................152.2.3. Alfa Aç
ı
s
ı
III. Bölge.................................................................................162.2.4. Alfa Aç
ı
s
ı
IV. Bölge.................................................................................172.3. Aç
ı
lar 
ı
n Trigonometrik Fonksiyonlar 
ı
n
ı
n I. Bölgeye
İ
ndirgenmesi............192.4. Temel Ödevler.................................................................................................212.4.1. I. Temel Ödev...........................................................................................212.4.2. II. Temel Ödev.........................................................................................222.4.3. III. Temel Ödev........................................................................................242.4.4. IV. Temel Ödev........................................................................................25DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ÖLÇE
Ğİ
..............................................................................27ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.........................................................................29MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..................................................................................31CEVAP ANAHTARI.................................................................................................32ÖNER 
İ
LEN KAYNAKLAR......................................................................................33KAYNAKLAR...........................................................................................................34
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sudem Kırmızı liked this
Merve Görkem liked this
Bozkurt Uğur liked this
Leyla Çançin liked this
Buket Kılavuz added this note
seni seviyorum alperen aslan buket kılavuz
Resul Atanur Aydın liked this
Erman Aktaş liked this
ferhat_61 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->