Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buletin Halal Dis09

Buletin Halal Dis09

Ratings: (0)|Views: 50|Likes:
Published by Ir Hazidi

More info:

Published by: Ir Hazidi on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2011

pdf

text

original

 
 ISU
Buletin Halal Disember 2009
 
Sirih Pulang Ke Gagang
Ops Sijil HalalTanpa Izin
Logo Halal MalaysiaMenjangkau Ke Luar Negara
Alkohol
Menarik di dalam:
Halal?
What Is Gelatin?
 
Percuma 
ISSN 1823-4747
9
 
771823 4 74002
Dapur Hotel/ResortYang Disahkan HalalOleh JAKIM
 
 ISU
Buletin Halal Disember 2009
 
Sidang Pengarang
Nor Hanim binti Abdul HalimMohd Fakharudin bin MasodRashidah binti Che WilMohamad Samir bin SulaimanWahida Norashikin binti JamaruddinHadidawati binti MahadiHarlina binti SalehudinShamsiah binti AzizKamarul Nizal bin IdrisMohd Amri bin Abdullah
Edaran
Rihana binti Hj. Mokhtar
Mohd Haz bin Abd Halim
Fotograf
Ahmad Kamil bin Awang
Alhamdulillahsaya bersyukur kehadrat Ilahi keranadengan taufikdan hidayahNyaBahagian HabHalal JAKIM dapatmenerbitkan buletinhalal bagi tahun 2009 yang memuatkaninformasi halal untuk industri danmasyarakat.Keputusan Jemaah Menteri pada 8 Julai2009 yang menyerah kembali pensijilanhalal kepada JAKIM adalah satukepercayaan dan amanah yang besarkepada warga kerja JAKIM khususnyaBahagian Hab Halal. Dalam melaksanakanamanah ini Bahagian Hab Halal akanmemastikan fungsi utamanya sebagaisebuah badan pensijilan halal mengikutpiawai dan standard yang ditetapkansentiasa dipatuhi terutama aspek integritiyang menjadi asas pensijilan halal Malaysiayang membawa mesej halalan Toiyibanyang merangkumi syariah, kebersihan dankualiti.Sebagai sebuah badan pensijilan, jalinankerjasama dari semua agensi kerajaan,badan berkanun, industri dan NGOamat diperlukan. Justeru pembangunanmenyeluruh semua komponen sepertistandard halal, akreditasi, R&D, audit,makmal analisis, latihan, fatwa, logistik danpromosi akan menjadikan Malaysia sebagaipusat pengeluaran dan pengedaran produkhalal, perkhidmatan halal serta rujukan halaldiperingkat antarabangsa. PengiktirafanJAKIM dan hubungan baik dengan badan-badan Islam di seluruh dunia akan menjadipemangkin ke arah perkara tersebut.Buletin ini diharap akan menjadi satuwadah dalam menyampaikan maklumatterkini yang berkaitan pensijilan halal dankomponen pembangunan halal kepadasemua masyarakat, industri dan kerajaan.
Halal Malaysia The Ultimate Assurance 
HAJJAH SAIMAH BINTI MUKHTAR
Kandungan
isu
Sirih Pulang Ke Gagang 3 Satu Malaysia Satu Halal 3
operasi halal
Ops Ayam 4 Ops Sijil Halal Tanpa Izin 4Ops Sijil Halal Palsu 5
BeriTa seMasa 
Pengerusi Bersama 6PEMUDAH Gembira DenganLangkah Pro Aktif JAKIMKunjungan Hormat JAKIM Ke 6Kementerian KesihatanMalaysia Disambut MesraLogo Halal Malaysia 7Menjangkau Ke Luar NegaraHalal Malaysia ke Negara 7Matahari TerbitLawatan Kerja Timbalan 8Ketua Pengarah (Pengurusan)JAKIM Ke Institut PenyelidikanProduk Halal (IPPH) UPM
Penaung
Dato’ Wan Mohamad bin Dato’Sheikh Abd Aziz
Penasihat
Haji Othman Bin Mustapha
Ketua Editr
Hajjah Saimah binti Mukhtar
Editr
Che Leh bin Che Ali
Penng Editr
Arif Idawati binti Zainudin
Raja Mohd Alias bin Raja Ali
Dari MejaKetua Editor 
Pemeriksaan 8Rumah Penyembelihan / Loji Pemprosesan Di ThailandMAMPU bantu JAKIM 9Perkasakan Sistem PensijilanHalal Malaysia Melalui Bengkel
Business Process Reengineering 
Sidang Redaksi
iNFo halal
Pengemulsi/Emulsier 9
What Is Gelatin? 10Dapur Hotel / Resort Yang 11Disahkan Halal oleh JAKIMMajlis Dialog Penyeragaman 15Pensijilan Halal AntaraJAKIM & MAIN/JAIN
 arTiKel
Alkohol Halal? 16Wawasan Halal Malaysia 18
TaNYa halal
Soal Jawab Halal 19
iNFo halal
Buletin Halal Disember 2009
 
 ISU
Buletin Halal Disember 2009
Pensijilan Halal Malaysia telahdiusahakan oleh Jabatan KemajuanIslam Malaysia (JAKIM) semenjaktahun 1994 lagi. Sebelum ini, JAKIMatau Bahagian Hal Ehwal Islam(BAHEIS) hanya mengeluarkan suratakuan pengesahan halal bagi produkmakanan yang memenuhi piawaianhalal yang ditetapkan.Rungutan pihak industri terhadapkelewatan pensijilan halal oleh JAKIMtelah menyebabkan pendekatanmendapatkan khidmat luar atau
out source 
dalam menjalankanpemeriksaan halal ke lapangan yangdipersetujui. Pada 30 September1998 kerajaan telah memutuskansupaya tugas-tugas permohonan sijilhalal, pemeriksaan dan audit premisdiswastakan kepada Syarikat IlhamDaya Sdn Bhd bagi permohonandalam dan luar negara. Walaubagaimanapun, proses kelulusan danpengeluaran sijil halal masih di bawahbidang kuasa JAKIM.2 September 2002 perjanjianpenswastaan tersebut ditamatkanberikutan bantahan dari industriberhubung kadar caj yang terlalu tinggi.Justeru, JAKIM mengorak langkahmenyusun dan mengatur strategiagar pengurusan pensijilan halalyang dibangunkan mampu memenuhikehendak industri tanpa menggadaiprinsip integriti. Hampir 6 tahunJAKIM merancang dan menyusunstrategi bagi memastikan pensijilanhalal Malaysia bersifat global sertadapat berdiri megah di persada duniadengan memperkenalkan beberapaStandard Halal Malaysia.Pelbagai usaha dan penambahbaikantelah dilakukan oleh JAKIM, untukmemenuhi kehendak industri. Namun,pada 2 April 2008 kerajaan telahmemutuskan segala urusan pensijilanhalal Malaysia diserah kepada HDCberkuatkuasa serta merta. Peralihanini hanya mampu bertahan setahunsahaja setelah kerajaan sekali lagimemutuskan penyerahan kembalimandat ini kepada JAKIM melaluikeputusan Jemaah Menteri pada 8Julai 2009. Pelbagai perubahan melandapengurusan pensijilan halal Malaysianamun HALAL sememangnya terlalusinonim dengan JAKIM walaupuntanggungjawab pensijilan halaldiuruskan oleh agensi lain. Berikutankeputusan Jemaah Menteri pada8 Julai 2009, satu majlis rasmipenyerahan kembali tugas pengurusanpensijilan halal Malaysia dari HDCkepada JAKIM telah diadakan pada19 Ogos 2009 disaksikan oleh YBSenator Mejar Jeneral Dato’ JamilKhir bin Baharom (B) Menteri DiJabatan Perdana Menteri. YB Menterimengumpamakan peristiwa inisebagai Sirih Pulang Ke Gagang.
 Sirh Pulang Ke Gagang 
Gagasan 1 MALAYSIA yangdiperkenalkan oleh YAB Dato’ SeriNajib Tun Razak telah mencetuskanpelbagai idea dan pendekatanoleh pelbagai pihak dalam usahamerealisasikan gagasan 1 MALAYSIA.Seiring dengan perpindahantanggungjawab pengurusan pensijilanhalal Malaysia dari Halal IndustryDevelopment Corporation Sdn Bhd(HDC) kepada Jabatan KemajuanIslam Malaysia, (JAKIM). JAKIMdengan rasa penuh semangatmembawa motto 1 MALAYSIA 1HALAL dengan hasrat gagasan 1MALAYSIA dapat diterapkan.Seawal tahun 1970-an JAKIM telahmenjalankan aktiviti pengesahan halalkepada beberapa produk makananyang dikilangkan oleh pengusahatempatan. Pada masa itu, pengesahan
1 HALAL
Oleh : Rashidah binti Che Wil / Bahagian Hab Halal, JAKIM
halal hanya melibatkan pengeluaransurat akuan bukan sijil halal.Permintaan dan nilai pasaran HALALtelah mendesak pengeluaran sijil halalagar dapat memenuhi kehendak danstandard antarabangsa.JAKIM selaku agensi agama peringkatPersekutuan berperanan sebagaiBadan Penyelaras PengurusanPensijilan Halal Malaysia di manaperbincangan, mesyuarat dan katasepakat antara Jabatan Agama IslamNegeri (JAIN) dan Majlis Agama IslamNegeri (MAIN) melalui MesyuaratPenyelarasan Pensijilan HalalMalaysia dicapai demi penyeragamanPensijilan Halal Malaysia.Bermula 1 Januari 2008 semua negeritelah bersetuju menggunapakaiLogo Halal Malaysia sebagai satuLogo Halal yang membawa imejnegara. Sebelum ini, perbezaanLogo Halal bagi setiap negeriadalah pada nombor pendaftaransebagaimana yang ditetapkan olehJabatan Pendaftaran Negara dalampengeluaran kad pengenalan. Dalamkonteks penyeragaman pengurusanPensijilan Halal Malaysia, JAIN/ MAIN turut memainkan perananpenting menyumbang idea danpandangan dalam membangunkanProsedur Pensijilan Halal Malaysia
(Standard Operation Procedure)
. Bagimemastikan pensijilan halal Malaysiabertaraf antarabangsa, maka JAKIMdengan kerjasama SIRIM Berhaddan Jabatan Standard Malaysia telahmembangunkan MS1500:2004 danMS2200:2008 sebagai rujukan utamadalam Pensijilan Halal Malaysia.Hasrat 1 MALAYSIA 1 HALAL telahlama dicanangkan oleh JAKIMsemenjak Mesyuarat PenyelarasanPensijilan Halal JAKIM-JAIN/MAINbermula. Hasrat murni ini memberibanyak kemanfaatan dan faedahkepada industri dan pengguna ke arahmenjadikan Malaysia sebagai Hab HalalDunia serta Halal
One Stop Centre 
.
Oleh : Rashidah binti Che WilBahagian Hab Halal, JAKIM
Majlis penyerahan yang berlangsung antara kedua- dua pihak.
 
Buletin Halal Disember 2009

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->