Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istorija Galaksije

Istorija Galaksije

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
Published by readingsbyautumn

More info:

Published by: readingsbyautumn on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
Ivan Anti}
Istorija Galaksije,Zemlje i ^oveka
Beograd, jun 2005.
 
Ovaj tekst je najve}im delom nastao kao kompilacija tekstova od Stewart Swerdlowa, koji je radio na Montauk projektu; zatim od informacija koje poti~u od Milton William Coopera: "The Secret Government: The Origin, Identity and Purpose of MJ 12", 1989; iz Projekta 'Plava planeta' (Blue Planet Project) od vi{e autora iz Vlade SAD koji su u~estvovali u projektima sa vanzemaljcima; kao i na osnovu informacija koje je autor primio od vanzemaljskihinteligencija i od drugih ljudi koji su imali kontakt sa njima, i od informacija koje poti~u od ~lanova nekih Iluminatskih familija.
UPOZORENJEOvaj tekst razbija svaku dosada{nju 'sliku sveta', i to na takav na~inda mo`e izazvati mu~ninu i vrlo negativne reakcije kod ~itaoca.Njima preporu~ujem da pro~itaju najpre samo prvu i poslednjustranicu, a ono izme|u kako ho}e. Problem je u tome {to su ljudimanametnute sve slike sveta koje ima, i nijedna nije istinita.Stvaran svet jo{ uvek ~eka da se rodi iz ~oveka kada ovaj bude ono {tojeste. Svet nije ne{to {to je dato spolja, nego je ~ovek klju~ni ~inilac unjegovom oblikovanju. ^ovek je svesni subjekt objektivnog sveta i utom smislu realnost objektivnog sveta zavisi od budnosti subjekta.Od nas.
Ivan Anti}
Istorija Galaksije,Zemlje i ^oveka
Izdava~:
Samostalno izdanje©Copyright: 2005 by Ivan Anti}
Priprema:
Ivan Anti}
[tampa:
Agencija ”Jovan”, Beograd, 2005.
Tira`:
500
CIP-
Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd
001.94
ANTI], Ivan
Istorija galaksije, Zemlje i
~
oveka /Ivan Anti
}
. - Beograd : I. Anti
}
, 2005(Beograd: Jovan). - 89 str. : ilustr. ;21 cmTira
`
500.ISBN 86-902035-3-2COBISS.SR-ID 123170828
 
Sadr`aj
Po~etak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stvaranje ~oveka i po~etak istorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[irenje na Istok i Zapad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vrste vanzemaljskih bi}a na Zemlji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sirius A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nordijci ili Plejareni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tau Ceti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Atlanska rasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sirius B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Procyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anunnakki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rigel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zeta Reticulae ili 'Sivi'(Greys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Psihologija Greysa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shema svih vrsta i njihovih uticaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Susreti sa vladom USAi baze na zemlji . . . . . . . . . . . . . . . .Drako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Novija istorija i programi kontrole ljudi . . . . . . . . . . . . . . . .Relativnost vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Po~etak kraja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .714273232333839404041424344495058618687

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->