Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mondeo 1

mondeo 1

Ratings: (0)|Views: 97|Likes:
Published by augustinstefan

More info:

Published by: augustinstefan on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2012

pdf

text

original

 
Cuprins
1
Introducere2Capacitãþi ºi specificaþii Îngrijire ºi întreþinereIndexSituaþii de urgenþã pe marginea drumuluiDeplasarea vehicululuiPornireaScaune ºi echipamente de siguranþãInstrumente de control ºi funcþionalitãþiInstrumente de bord6 Înainte de conducerePornire ºi mod de conducereService
20106130136142200225258
Contorul de parcurs54Control automat al vitezei49Geamuri electrice71 Încãlzire, ventilaþie ºi aer condiþionat30Oglinzi încãlzite ºi acþionate electric70Programul Electronic de Stabilitate (ESP)169Rabatarea pernelor scaunelor113Reglare automatã a farurilor22Scaune încãlzite ºi ventilate29Sistem de frânare cu ABS159Sistem de închidere centralizatã a uºilor92ªtergãtoare cu funcþie automatã59ªtergerea lunetei la mersul înapoi60
Index special
p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 1
 
PREFAÞÃ
Felicitãri pentru achiziþionareanoului dvs. vehicul Ford. Vã rugãmcitiþi cu atenþie acest manual pentru avã familiariza cu vehiculul dvs. Cu câtºtiþi ºi înþelegeþi mai multe desprevehiculul dvs., cu atât mai mare va fisiguranþa, economisirea ºi plãcerea dea-l conduce.• Acest
 Manual al Proprietarului 
vã va familiariza cu modul defuncþionare a vehiculului dvs. ºi vãoferã sugestii pentru conducerea luizilnicã ºi întreþinerea generalã.
Ghidul Echipamentului Audio
conþine instrucþiuni de folosire pentruechipamentul audio Ford.
 Broºura de Service Ford 
permitedealer-ului dvs. Ford sã dovedeascãtoate operaþiile de service pentruvehiculul dvs.
Certificatul de Garanþie ºi  Service Ford 
oferã informaþii desprediferitele programe de Garanþie Ford ºidespre Planul de Service Ford.• Pentru o descriere a sistemului denavigare ºi a echipamentului pentrutelefon, consultaþi manualele separate.Întreþinerea regulatã a vehicululuidvs. ajutã la menþinerea lui într-o bunãstare de funcþionare pe ºosea, ceea cepoate duce la o valoare crescutã în cazde revânzare. În Europa vã stã ladispoziþie o reþea de peste 7000 dealeriFord autorizaþi care vã pot oferiasistenþã profesionistã în probleme deîntreþinere.Personalul special instruit alacestora este cel mai calificat pentru aîntreþine vehiculul în mod corespunzãtorºi la un nivel înalt. De asemenea, ei suntsusþinuþi de o gamã largã de echipa-mente specializate ce au fost dezvoltateîn mod special pentru întreþinereavehiculelorFord. Dealer-ul dvs. Ford,din þarã sau strãinãtate, este sursagarantatã de piese ºi accesorii originaleaprobate de Ford ºi Motorcraft.
Introducere
2
•Sunt descrise toate opþiunile ºivariantele de modele disponibile ºi prinurmare e posibil ca unele din articoleledescrise sã nu se poatã aplicavehiculului dvs. În plus, datoritãciclului de tipãrire, e posibil ca uneleopþiuni descrise sã nu fie încãdisponibile.În cazul revânzãriivehiculului, nu uitaþi sãtransmiteþi noului proprietarManualul Proprietarului. Acestaface parte integrantã din documentele ceînsoþesc vehiculul.
p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 2
 
PENTRU SIGURANÞADVS. ªIPROTECÞIAMEDIULUISimbolurile de avertizaredin acest manual
Cum puteþi sã reduceþi riscul uneivãtãmãri corporale ºi sã preveniþiproducerea de avarii altora, vehicululuidvs. ºi echipamenteloracestuia? Acestmanual oferã rãspunsurile la acesteîntrebãri, însoþite de comentarii evidenþiatede triunghiul de avertizare. Citiþi ºi urmaþiîntocmai aceste comentarii.
Notã:
Informaþii importante suntfurnizate ºi în paragrafele care încep cu
Notã:
”. Este important sã citiþi ºi sãînþelegeþi aceste informaþii.
Simbolurile de avertizarede pe vehiculul dvs.
Atunci când vedeþi acestsimbol, este strict necesarconsultaþi capitolul corespun-zãtordin acest manual înainte de aatinge vehiculul sau de a încerca sãfaceþi orice reglãri.
Protecþia mediului
Fiecare dintre noi trebuie sã asigureprotecþia mediului. Utilizarea corectã avehiculului ºi evacuarea autorizatã amaterialelorde lubrifiere ºi deeliminare a deºeurilorsunt paºiimportanþi în acest sens. Informaþiile înacest sens sunt evidenþiate în manualprin simbolul copacului de mai sus.
Introducere
3
p1-133.qxp 3/7/2006 2:08 PM Page 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->