Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plečnikove Žale - DEDI

Plečnikove Žale - DEDI

Ratings: (0)|Views: 118|Likes:

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

 
Ple
č
nikove
Ž
ale
Uradna oznaka: Ljubljana - Ple
č
nikove
Ž
aleSinonimi:
Ž
ale, Vrt vseh svetih, Vrt umrlih Avtor: Jo
ž
e Ple
č
nikEden najizvirnej
š
ih poslovilnih objektov 20. stoletja s poudarkom na spo
š
tljivem odnosu do slovesa zumrlimi, sestavljen iz vhodnega slavoloka (»Propileje«) s poslovnima kriloma, molilnice in
š
tirinajstihmrli
š
kih ve
ž
ic (kapel), stavbe delavnic...
 
Dvoeta
ž
no stebri
š
č
e velikega portala (detajl), ki ga zaznamuje manieristi
č
na gne
č
a stebrov (»gozdstebrov«). © 2005, Damjan Prelov
š
ek, vir: UIFS ZRC SAZU
Dodatne slikeLokacijski podatki
Ljubljana,
Ž
alska ulica, Toma
č
evska cesta
Poglej na:
zemljevidu (Geopedia)3D zemljevidu (Gaea+)
Status
 
Objekt Ple
č
nikove
Ž
ale pod eviden
č
no
š
tevilko 14625 vodi
register nepremi
č
ne kulturne dedi
š
č
ine
.
 Varstveni status:
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jo
ž
eta Ple
č
nika v Ljubljani za kulturne spomenikedr
ž
avnega pomena, Ur. l. RS,
š
t. 51/2009-2500. Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica.
Pristojni zavod:
ZVKDS LjubljanaVir: Register nepremi
č
ne kulturne dedi
š
č
ine
Ocena
dedi
š
č
ina
š
e ni ocenjena
Taksonomijao taksonomiji
nepremi
č
na kulturna dedi
š
č
ina
>
memorialna dedi
š
č
ina
>
pokopali
š
č
enepremi
č
na kulturna dedi
š
č
ina
>
memorialna dedi
š
č
ina
>
memorialni park
Klju
č
ne besede
secesija
 
beuronska umetnost
 
peristil
 
molilnica
 
mrli
š
ka ve
ž
ica
 
pasarstvo
 
Ljubljana
 
Ž
ale
 
Jo
ž
ePle
č
nik
 
arhitektura 20. stoletja
Poglejte si tudi
Tovarna koles RogToba
č
na tovarnaZmajski mostZoisova pala
č
a v LjubljaniSpomenik Josipu Brozu – Titu v VelenjuLutrovska kletHrenov kri
ž
Pot
ž
ivega srebraGospodarsko razstavi
š
č
eSpomenik Mateju Cigaletu
Č
rna vas – Spominska plo
š
č
a Antonu MelikuCerkev sv. Mihaela v I
š
ki vasi z vzidanim rimskim lapidarijem
Opis
Osrednje ljubljansko pokopali
š
č
e – Ple
č
nikove
Ž
ale – je nastalo zaradi hitre rasti mesta. Tradicionalnipogrebni sprevodi, ki so se od vsepovsod vili na centralno pokopali
š
č
e za Be
ž
igradom, so postali resnaprometna ovira, poleg tega stara mrtva
š
nica (pri Sv. Kri
š
tofu) ni ve
č
zado
š
č
ala in je bila tudi shigienskega stali
š
č
a neprimerna. Po mnogih zapletih v zvezi z uresni
č
itvijo te pomembne mestne naloge je sledila svetovna gospodarska kriza, ki je namero zavrla
š
e za nekaj let. Leta 1937 je arhitekt Jo
ž
ePle
č
nik predlo
ž
il prvo varianto na
č
rta za poslovilni kompleks. Konec naslednjega leta so na licitacijiizbrali stavbenika Emila Toma
ž
i
č
a, ki je naslednje leto za
č
el z gradnjo. Notranja oprema je pri
š
la na vrstov letih 1939 in 1940, vendar do poletja 1940, ko je ljubljanski
š
kof Gregorij Ro
ž
man slovesno blagoslovilobjekte, vse
š
e ni bilo dokon
č
ano in je zaradi druge svetovne vojne ostalo tako
š
e do danes. Pri risanju

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->