Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
472Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Romeo si Julieta

Romeo si Julieta

Ratings:

4.68

(1)
|Views: 61,802|Likes:
Published by Gabe22

More info:

Published by: Gabe22 on Aug 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2015

pdf

text

original

Romeo \u015fi Julieta
Colec\u0163ie coordonat\u0103 de prol. dr. Dan Grigorescu Coperta \u015fi grafica: Anamaria Smigelschi
WILLIAM SHAKESPEARE
Traducere de \u015eT. O. IOSIF
Prefa\u0163\u0103 de LEON LEVI\u0162CHI
Edi\u0163ie \u00eengrijit\u0103 \u015fi note d ALEXANDRA B\u00c2RN.
EDITURA MONDERO Bucure\u015fti, 2000
Textul de fa\u0163\u0103 este reprodus dup\u0103 William Shakespeair: Romeo \u015fi Julietn. Traducere fh forma originali de \u015et. O. Iosif, Funda\u0163ia Regele Mihail Bucure\u015fti, 1940.
Pentru a \u00eenlesni parcurgerea cat mai fluent\u0103 a c\u0103r\u0163ii, de c\u0103tre un public cat mailarg, la editarea prezentei versiuni au fost operate petex tul mai sus amintit c\u00e2teva
modific\u0103ri, minime, viz\u00e2nd, \u00een primul r\u00e2nd, punerea lui \u00een concordan\u0163\u0103 cu normele ortografice in vigoare. Nu s-a intervenit in cazul cuvintelor sau formelor
considerate acceptabile ca licen\u0163e poetice, respectivF iind justificate \u00een context. Unele dintre acestea din urm\u0103, precum \u015fi o serie decuvint e sau expresii mai
pu\u0163in uzuale au fost marcate cu asterisc \u015fi explicate succint \u00een note de subsol.

Lector: Rose-Murie Zid\u0103roiu
Procesare computerizat\u0103: Ruxandra Munte\u00e2mi
ISBN 973-9349-25-0
Tiparul executat sub comanda nr. 55/2000. la Imprimeria de Vest, Oradea, str. Mare\u015fal Ion Antonescu nr. 105. ROM\u00c2NIA

PREFA\u0162A

Textul shakespearean ne ofer\u0103 date mult mai pre\u0163ioase, acelea ce privesc - p\u00e2n\u0103 la un punct, evident \u2014
biografiaspiritual\u0103 a poetului. "Shakespeare este singurul biograf al lui Shakespeare", scria \u00een secolul
trecut marele g\u00e2nditor \u015fi stilist Ralph Waldo Emerson.
Dac\u0103 ar fi s\u0103 restr\u00e2ngem problema la cel mai u\u015for demonstrabil aspect al biografiei spirituale ce se
poate desprinde din opera lui Shakespeare, acela alinforma\u0163iei , p\u00e2n\u0103 \u015fi cititorii neaviza\u0163i \u00ee\u015fi pot da
seama de amploarea \u015fi corectitudinea ei \u00een multe domenii: teatrul (Hamlei, Visul unei nop\u0163i de var\u0103,

Henric al V-lea),dreptu l (M\u0103sur\u0103pentru m\u0103sur\u0103, Negu\u0163\u0103torul din Vene\u0163ia),mu zica (Richard al 17-lea,
Negu\u0163\u0103torul din Vene\u0163ia),pictu ra (Venus \u015fi Adonis, Timon din Atena), gramatica, logica, retorica
(Zadarnicele chinuri ale dragostei), filozofia, etica (Troilus \u015fi Cresida, HamJcl),naviga\u0163ia (Furtuna),

botanica (Ilamlet, Poveste de iarn\u0103 etc), astrologia, istoria etc. ca s\u0103 nu mai vorbim de profunda
cunoa\u015ftere a vie\u0163ii de la \u0163ar\u0103, t\u00e2rg \u015fi ora\u015f, a cur\u0163ii regale, afolclorului englez. Sursele de inspira\u0163ie -
at\u00e2tea c\u00e2te au fost deocamdat\u0103 identificate (v. de pild\u0103 cele 6 volume ale lui G. Bullough,Narra-tive

and Dramatic Sources of Shakespeare, New York, 1957) sunt, iar\u0103\u015fi, toarte \u00eentinse \u015fi diverse - de la

romanele cavalere\u015fti la proza Rena\u015fterii engleze, de la Biblie, Ovidiu \u015fi Vergiliu la Edmund Spenser,
de la Belleforest la Holnished, de la Boccaccio la Chaucer, de la Sene-
ca tragedianul la Seneca prozatorul... Iar dac\u0103 din vreme \u00een vreme Shakespeare p\u0103c\u0103tuie\u015fte prin
anacronisme (Cleopatra joac\u0103 biliard, \u00een Poveste de iarn\u0103 afl\u0103m despre existen\u0163a unei m\u0103ri a Boemiei,
troienii \u015fi grecii din Troilus \u015fi Cresida folosesc \u015fi expresii din terminologia cre\u015ftin\u0103), explica\u0163ia (f\u0103r\u0103 a
fi o scuz\u0103) trebuie c\u0103utat\u0103 \u015fi \u00een sursele folosite.
De aici \u015fi \u00eentrebarea fireasc\u0103 a spectatorilor, cititorilor \u015fi cercet\u0103torilor: cum este posibil ca numai \u00een
c\u00e2\u0163iva ani de studiu la "\u015fcoala gramatical\u0103" din Stratford Shakespeare s\u0103 fi acumulat at\u00e2tea cuno\u015ftin\u0163e?
\u015ei \u00eentruc\u00e2t r\u0103spunsuri pe deplin mul\u0163umitoare nu au putut fi g\u0103site nici p\u00e2n\u0103 \u00een clipa de fa\u0163\u0103, nu este de
mirare c\u0103 opera sa a fost atribuit\u0103 altor autori eminamente cul\u0163i.

Dac\u0103 secolul nostru nu a \u00eembog\u0103\u0163it cu date noi cele ce se \u015ftiau mai de mult despre via\u0163a lui
Shakespeare, el a cunoscut \u00een schimb contribu\u0163ii remarcabile privind at\u00e2t opera sa (interpret\u0103ri noi,
studii profunde de text, stilistic\u0103 etc.) c\u00e2t \u015fi epoca \u00een care a tr\u0103it. Dispunem ast\u0103zi de o viziune mult
mai complet\u0103 \u015fi mai exact\u0103 a vie\u0163ii sociale, morale \u015fi culturale a epocii; ni s-a demonstrat \u00een sf\u00e2r\u015fit, cu
des\u0103v\u00e2r\u015fit\u0103 claritate, c\u0103 Rena\u015fterea englez\u0103 nu a fost un fenomen asem\u0103n\u0103tor cu c\u0103derea nop\u0163ii la
tropice, c\u0103 ea a reprezentat dezvoltarea p\u00e2n\u0103 la maturitate a unor tendin\u0163e \u015fi procese existente \u00eenc\u0103 \u00een
plin ev mediu; \u00een\u0163elegem ce \u00eensemn\u0103tate avea pentru elisabetani (\u015fi chiar pentru \u00eenainta\u015fii lor imedia\u0163i)
cultivarea limbii na\u0163ionale ca element de comunicare oral\u0103, \u00een c\u0103r\u0163i sau pe scena teatrelor, form\u0103
embrionar\u0103 a ziaristicii engleze; \u015ftim ce rol extraordinar a avut figura retoric\u0103 a amplific\u0103rii sau a
auxe-sis-ului; elevii din zilele noastre, adesea suprasolicita\u0163i, nu mai pot s\u0103-i invidieze pe colegii lor de
alt\u0103dat\u0103 din \u015fcolile gramaticale...
Tragedia Romeo \u015fi Julieta a fost scris\u0103 probabil \u00een 1595-l596. Un text imperfect a ap\u0103rut \u00eentr-o prim\u0103
edi\u0163ie in-cvarto \u00een 1597 (se presupune c\u0103 la acesta se refer\u0103 Francis Meres \u00een 1598), o a doua edi\u0163ie in-
cvarto, "corectat\u0103, augmentat\u0103 \u015fi \u00eembun\u0103t\u0103\u0163it\u0103" (dar con\u0163in\u00e2nd numeroase erori) s-a tip\u0103rit \u00een 1599,
apoi \u00een alte dou\u0103 r\u00e2nduri p\u00e2n\u0103 la prima edi\u0163ie in-folio din 1623.
\u00een Romeo \u015fi Julieta problemele filozofice \u015fi etice nu formeaz\u0103 obiectul unor "dezbateri" ca, de pild\u0103, \u00een

Troilus \u015fi Cresida (II, 2 etc), dar ele exist\u0103, nu numai ca ilustr\u0103ri (fapte, \u00eent\u00e2mpl\u0103ri, atitudini, pilde),

ci si ca generaliz\u0103ri care a\u015fteapt\u0103 op\u0163iuni finale din parteaspectatori-I r \u00een orice caz, \u00een problema
agentului malefic, spectatorul sau cititorul este un participant de frunte la dezbatere, \u015fi el, \u00een sinea lui,
trebuie
s\u0103 hot\u0103rasc\u0103.
Generaliz\u0103rile privind cauza deznod\u0103m\u00e2ntului tragic sunt numeroase \u00een Romeo \u015fi Julieta \u015fi
incrimineaz\u0103 trei factori: \u00eent\u00e2mplarea, accidentul, destinul (\u00een sistemul "coresponden\u0163elor" elisabetane,
macro-cosmosul), p\u0103rin\u0163ii \u015fifa miliile (poate "corpul politic") \u015fi eroii \u00een\u015fi\u015fi (microcosmosul).
Din punct de vedere dramatic \u015fi tematic, principalele imagini din pies\u0103 suntlumina \u015fi\u00eentunericu l. Din
punct de vedere poetic, ele r\u0103m\u00e2n la fel de importante at\u00e2t prin simpl\u0103 repetare c\u00e2t \u015fi prin bog\u0103\u0163ia
sinonimelor.
Rezolvarea ascendentului luminii asupra \u00eentunericului sau, dimpotriv\u0103, a \u00eentunericului asupra luminii,
poate fi de ajutor \u015fi \u00een interpretarea altor antonime \u015fi antiteze din pies\u0103, eventual: p\u0103rin\u0163i-copii, tineri-
b\u0103tr\u00e2ni, esen\u0163\u0103-aparen\u0163a, via\u0163\u0103-moarte, otrava propriu-zis\u0103 \u015fi otrava "real\u0103", figurat\u0103 (banul) etc.
Rela\u0163ia b\u0103rbat-femeie este \u00eenf\u0103\u0163i\u015fat\u0103 printr-o serie de protagoni\u015fti care, \u00eentr-o anumit\u0103 m\u0103sur\u0103, se
manifest\u0103 sau g\u00e2ndesc "antitetic": ner\u0103spl\u0103tita pasiune a lui Romeo pentru Rosalina e mai cur\u00e2nd
imaginar\u0103 dec\u00e2t adev\u0103rat\u0103, dragostea dintre Romeo \u015fi Julieta este real\u0103 \u015fi profund\u0103.

... Faptul c\u0103, pentru prima oar\u0103, \u00een Romeo \u015fi Juliela Shakespeare a dat iubirii omene\u015fti o form\u0103
atemporal\u0103 confer\u0103 acestei piese un loc important nu numai \u00een ceea ce prive\u015fte evolu\u0163ia lui
Shakespeare, ci \u015fi evolu\u0163ia dramei elisabetane. Aceast\u0103 experien\u0163\u0103 fundamental\u0103 a iubirii profunde \u015fi
p\u0103tima\u015fe st\u0103 la baza \u00eentregii drame.
CRONOLOGIA OPERELOR

Datarea operelor shakespeareene nu a fost rezolvat\u0103 de o manier\u0103 satisf\u0103c\u0103toare nici m\u0103car pentru o majoritate
confortabil\u0103 a speciali\u015ftilor. Astfel st\u00e2nd lucrurile, cronologia de mai jos, propus\u0103 de F.E. Hallidayi, este doar o
op\u0163iune oarecare. Titlurile engleze\u015fti ale pieselor sunt cele din The New Arden Shukespeare, traducerile preiau
mai ales titlurile din Shakespeare, Opere complete, ESPLA, Bucure\u015fti; \u00een ultima coloan\u0103 se men\u0163ioneaz\u0103 prima
traducere a piesei respective \u00een limba rom\u00e2n\u0103.2 \u00eemp\u0103r\u0163irea pe perioade este una dintre cele mai frecvente.
Prima perioad\u0103
(1589-l600)
(Perioada poemelor, a sonetelor, a pieselor istorice, a comediilor senine gre\u015fit numite uneori "u\u015foare" - \u015fi a
primelor tragedii. Caracterizarea ei ca "perioad\u0103 optimist\u0103" nu este \u00eentru totul adecvat\u0103.)

Anii
Titlul englezesc 1589-90 KingHenryVI,
PartI 1590-91 KingHenryVI,
Part II King Henry VI,
Part III 1592-93 King Richard III
Titlul rom\u00e2nesc Henric al Vl-lea, partea I
Henric al Vl-lea, partea a Ii-a Henric al Vl-lea, partea a IlI-a Regele Richard al III-lea
Prima traducere ESPLA, 1958 ESPLA, 1958 ESPLA, 1958
Via\u0163a \u015fi moartea Regelui R. IU, Socec. B.. 1884
1. F. E. Halliday. ,4ShakespeaceCompanion: 1564-l964, Penguiii.Har mondswo rth, 1964.p. 102. -Cu excep\u0163ia poemelor, dup\u0103 Alexandru
Dii\u0163u.ShakespeareMRumimia. Bucharesl,1964.
V
TitusAnd ronicus Venus and Adonis 1592-98 Sonnets

1593-94 TheComedy of Errors The Taming of the Shrew
The R\u00e2pe of Lucrece
1594-95 The Two Gentlemen of Verona
Love's Labour's Lost
1595-96 Romeo and Juliet King Richard II A Midsummer Night's Dream

1596-97 King John
The Merchant of Venice
1597-98 KingHenrylV, Part. I

KingHenrylV, Part II
1598-99 MuchAdoAbout Nothing King Henry V
The Merry Wives
of Windsor

1599- .lulius Caesar 1600
As You Like It
Twelfth Nisht
Titus Andronicus ESPLA, 1958 Venus \u015fi Adonis BPT. 1974 Sonete

primele Sonete
traduse, Buc, 1922 Comedia erorilor ESPLA, 1958
\u00eembl\u00e2nzirea \u00eend\u0103r\u0103tnicei
Necinstirea
Lu cre\u0163i ei
Cei doi tineri din
Verona
Zadarnicele chinuri ale dragostei Romeo \u015fi Julieta Richard al II-lea Visul unei nop\u0163i de var\u0103 Regele Ioan Negu\u0163\u0103torul din Vene\u0163ia
Henric al IV-lea, partea I
Henric al IV-lea, partea a Ii-a Mult zgomot pentru nimic Henric al V-lea
Nevestele vesele din Windsor lulius Cezar
Cum v\u0103 place

A dou\u0103sprezecea noapte

Femeia \u00eend\u0103r\u0103tnic\u0103 "Conv. literare", 1896 BPT, 1974
Doi domni din Verona,
Fund. pentru lit. \u015fi art\u0103, 1944 ESPLA, 1956
J. Copainig, B., 1848

ESPLA, 1955

Un vis din noaptea
de S\u00e2nziene, Socec, 1893
Gutenberg,B., 1892
Socec, B., 1885
ESPLA, 1957 ESPLA, 1957 ESPLA, 1956
Fund. pentru lit.\u015fi art\u0103,
1940

Biblioteca Teatrului
Na\u0163ional, B., 1943

.Iulie Cezar, Tip. Eliad,
B., 1844
Fund. pentru lit.\u015fi art\u0103, 1942
Noaptea regilor sau Ce-ai voi, Bibi. Teatrului Na\u0163ional, 1919

VI
A doua perioad\u0103
(1600-l608)

(Perioada marilor tragedii \u015fi a c\u00e2torva comedii sumbre, \u00een care, dup\u0103unii autori, se tr\u0103deaz\u0103 deziluziile umani\u015ftilor - pricinuite de
fr\u0103m\u00e2nt\u0103rile \u015fi nemul\u0163umirile sociale de la sf\u00e2r\u015fitul domniei reginei Elisabeta, de corup\u0163ia atotst\u0103p\u00e2nitoare, de rolul dezumanizant al banului,
de urcarea pe tron a unui monarh catolic etc. - precum \u015fi unele experien\u0163e amare din via\u0163a scriitorului.)

Prima traducere Amletu, prin\u0163u de la Dania Bibi. Academiei, 1840 ESPLA, 1960 Toate bune la sf\u00e2r\u015fit, Fund. pt lit. \u015fi art\u0103, 1945 Othello sau
maurul de la Vene\u0163ia, J. Copainig, B., 1848 ESPLA, 1961
EPLU, 1962Thill \u015fiWeiss, B., 1881 J. Copainig, B., 1850 Gutenberg, B.,1893 Socec, B., 1922
A treia perioad\u0103
(1608-l613) (Perioada pieselor romantice -ro ma iices\u2014, caracterizat\u0103 printr-o viziune mai senin\u0103 a lumii.)
Anii
Titlul englezesc
Titlul romanesc
1600-01 Hamlet
Hamlet
160l-02 Troilus and Cressida
Troilus \u015fi Cresida
1602-03 All'sWellThatEnds
Totu-i bine c\u00e2nd
Well
sf\u00e2r\u015fe\u015fte bine
Othello
Othello
1603-04 Measure for Measure
v e M\u0103sur\u0103 pentru
m\u0103sur\u0103
1604-05 Timon of Athens
Timon din Atena
1605-06 King Lear
Regele Lear

Activity (472)

You've already reviewed this. Edit your review.
VeronicaPara liked this
1 hundred thousand reads
Diana Bitea liked this
Deniss XR liked this
Andreea Bratu added this note
super povestea
TofanTeodora liked this
Teodora Tofan liked this
Eva Dorogan liked this
genyka45969 liked this
Lori Mitrea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->