Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ljubljana - Rezultati iskanja - DEDI

Ljubljana - Rezultati iskanja - DEDI

Ratings: (0)|Views: 41 |Likes:
Ljubljana: Search results in DEDI
Ljubljana: Search results in DEDI

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2011

pdf

text

original

 
Uredi po: ustreznosti |
datumu vnosa
|
datumu posodobitve
|
oceni
Rezultati iskanja
Š
tevilo najdenih dedi
š
č
in: 255
spremljaj rezultate
Iskalni niz:
ljubljana
Ljubljanske tr
ž
nice
Povpre
č
naocena0.Ljubljanske tr
ž
nice se nahajajo v sredi
š
č
u mesta, na desnem bregu Ljubljanice med Tromostovjem inZmajskim mostom. … Tr
ž
nica, Ljubljanske tr
ž
nice, Ljubljanski trg, Plac' … v sredi
š
č
u mesta, na desnembregu Ljubljanice med Tromostovjem in Zmajskim mostom. Zdru
ž
ujejo kompleks Ple
č
nikovih tr
ž
nicneposredno ob Ljubljanici, pokrito tr
ž
nico, ki se nahaja v … mostu ponovno aktivirala Mestna ob
č
inaLjubljana, po novih na
č
rtih pa so …
Nepremi
č
na kulturna dedi
š
č
inaLjubljana
 
Jo
ž
e Ple
č
nik
 
stebri
š
č
e
 
arkade
 
oboki
 
ope
č
ni zidovi
 
mestno jedrotr
ž
nice
 
ž
ivilski trg
 
stojnice
 
Bogoslovno semeni
š
č
e
Botani
č
ni vrt Univerze v Ljubljani
Povpre
č
naocena0.Ljubljanski botani
č
ni vrt je zasnovan kot vrt domovinske flore in velja za najstarej
š
i ohranjeni botani
č
ni vrtpri nas. … Vrt domovinske flore, Botani
č
ni vrt v Ljubljani … na
š
o posebnost in pravo dragocenostljubljanskega botani
č
nega vrta. V botani
č
ni literaturi … kot edino rasti
š
č
e zanj prav ljubljanski botani
č
nivrt. Fleischmannu na
č
ast … botani
č
nimi vrtovi (semenska genska banka). Ljubljanski botani
č
ni vrt vsakoleto tiska …
Nepremi
š
č
ina
,
Naravna dedi
š
č
inaarboretum
 
botanika
 
rastlinjak
 
tematski vrt
 
endemit
 
Ljubljana
 
dvopomenskadedi
Zoisova pala
č
a v Ljubljani
 
Povpre
č
naocena0.Mestna pala
č
a na Bregu v Ljubljani, domovanje barona
Ž
ige Zoisa. … je postala prvo domovanje Zoisovv Ljubljani. V zgodnjih
š
estdesetih letih je …
Ž
ige Zoisa, prinesena z opu
š
č
enega ljubljanskegapokopali
š
č
a pri cerkvi sv. Kri
š
tofa. … v Narodni in univerzitetni knji
ž
nici v Ljubljani), minerale pa namenilakranjskemu De
ž
elnemu …
Nepremi
č
na kulturna dedi
š
č
inaZoisov kro
ž
ek
 
Ž
iga Zois
 
pala
č
a
 
baro
č
na arhitektura
 
Prirodoslovni muzejLjubljana
 Vodnikova doma
č
ija
Povpre
č
naocena0.Vodnikova doma
č
ija, ki se nahaja v Zgornji
Š
i
š
ki v Ljubljani na Vodnikovi cesti, predstavlja osrednjo
š
i
š
ensko kulturno ustanovo. … doma
č
ija se nahaja v Zgornji
Š
i
š
ki v Ljubljani, in sicer med Vodnikovocesto in Cesto … ki jih je
š
e danes veliko v okolici Ljubljane ter v mestih in trgih ju
ž
nega dela … . Leta1979 je doma
č
ijo odkupila ob
č
ina Ljubljana–
Š
i
š
ka, ki je poskrbela za obnovo in …
Nepremi
č
na kulturna dedi
š
č
inadoma
č
ija
 
Zgornja
Š
i
š
ka
 
Ljubljana
 
 Valentin Vodnik
 
gostilna
Mestni muzej Ljubljana
Povpre
č
naocena 5.0.Zgradba Mestnega muzeja Ljubljana, ve
č
stoletij dom ene najvplivnej
š
ih kranjskih plemi
š
kih dru
ž
in – Auerspergov, je baro
č
na pala
č
a s klasicisti
č
no fasado. … , od leta 1935 pa je v lasti Mestne ob
č
ineLjubljana. Prva arhivsko dokumentirana stavba oziroma osnovno jedro poznej
š
e grofovske … infunkcionalna prenova Turja
š
ke pala
č
e, mati
č
ne stavbe Mestnega muzeja Ljubljana, je potekala medletoma 2000 in 2003. V …
Nepremi
č
na kulturna dedi
š
č
inaKri
ž
anke
 
prenova
 
barok
 
pala
č
a
 
 Auerspergi
 
Ljubljana
 
muzej
 
Ur
š
ulinska cerkev v Ljubljani
Povpre
č
naocena0.… in na zgornjem, zahodnem robu Kongresnega trga v Ljubljani. Ta najpomembnej
š
i spomenikljubljanskega baroka je po naro
č
ilu Jakoba pl. Schellenburga v letih 1718-1726 … v letih 1729-1744izdelal v Ljubljani delujo
č
i bene
š
ki kipar Francesco Robba.
Nepremi
č
na kulturna dedi
š
č
inabarok
 
cerkev
 
sv. Trojica
 
Carlo Martinuzzi
 
Francesco Robba
 
Jakob pl.Schellenburg
 
Ljubljana
Cukrarna
Povpre
č
naocena0.Ljubljanska Cukrarna je tovarni
š
ki kompleks, ki predstavlja primer zgodnje industrijske arhitekturnededi
š
č
ine na Slovenskem, v katerem se je pisala tudi slovenska literarna zgodovina. … , ki je mo
č
noizstopalo iz takratnega ljubljanskega povpre
č
 ja, je bilo zgrajeno v relativno … zapu
š
č
ena in propadajo
č
a.To je spodbudilo ljubljansko mestno ob
č
ino, da se aktivneje … V 20. stoletju je bila med Ljubljan
č
anistavba znana predvsem kot zato
č
i
š
č
e
Nepremi
č
na kulturna dedi
š
č
inaLjubljana
 
tovarni
š
ki kompleks
 
sladkorna rafinerija
 
slovenska moderna
Platana 1 na Streli
š
ki ulici v Ljubljani
Povpre
č
naocena0.Stara in mogo
č
na platana na Streli
š
ki ulici v Ljubljani. … occidentalis) raste v Streli
š
ki ulici v Ljubljani. Je

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->