Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20.Testamantul lui ISAHAR

20.Testamantul lui ISAHAR

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Bogdan Solan

More info:

Published by: Bogdan Solan on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
TESTAMENTUL LUI ISAHAR 
Cel de al cincilea copil al lui Iacov
ş
i Lea1.1. Cartea cuvintelor lui Isahar.
El i-a chemat pe fiii săi şi le-a zis: " Ascultaţi, copii mei, pe Isahar, tatălvostru, plecaţi-vă urechile la cuvântul celui care este iubit de Domnul ".2. M-am născut al cincilea fiu al lui Iacov, ca preţ al mandragorelor3.Fratele meu Ruben, într-ader a adus mandragorele din ţarină,Rahela, ieşindu
-i înainte i le-a luat
4.Ruben a început a plânge, auzindu-l Lea mama mea a ieşit să
vad
ă
ceeste.
5.Mandragorele erau un fel de mere înmiresmate care crteau
î
npământul Aram
î
ntr-o râpă umedă.6.Rahela a zis:"Nu ţi le voi da, fiindcă ele îmi vor ţine loc de copii. Pentrucă Domnul nu a binevoit asupra mea şi nu i-am dăruit copii lui Iacov".7. Dar erau două mere şi Lea a zis Rahelei:"Nu
î
ţi ajunge că mi-ai luatbărbatul vrei să îmi iei şi mandragorele?"
8. Rahela i-a zis: "Iacov va fi cu tine în noaptea
asta în schimbul mandragorelorfiului tău".9.Lea i-a spus: "Iacov este al meu, pentru eu am fost femeiatinereţelor sale".Rahela i-a răspuns: "Nu te lăuda şi nu te mări pentru că el m-a luat desoţie înaintea ta şi din dragoste pentru mine l-a slujit pe tatăl nostru timp depaisprezece ani."
11. Dac
ă înşelătoria nu s-ar fi înmulţit pe păm
â
nt şi răutatea oamenilor nus-ar fi răsp
â
ndit, tu nu ai fi văzut acum faţa lui Iacov.12. Pentru că tu nu eşti femeia lui, ci printr-o
în
şelătorie te-ai strecurat în
locul meu.13. Tat
ăl meu m-a păcalit, îndepărtându-mă în noaptea aceea şi nelasăndpe Iacov să mă vadă, căci dacă eu aş fi fost acolo, nu s-ar fi întamplat toateacestea.14.Totuşi în schimbul mandragorelor eu ţi-l împrumut pe Iacov pentru onoapte.
15. Ia
cov a intrat la Lea şi ea a rămas însărcinată şi m-a născut pe mine,din cauza acestui "târg" eu am fost numit Isahar (adică
ă
splat
ă
).2.
1. Atunci un înger al Domului s-a aratat lui Iacov şi i-a zis:"Rahela vanaşte doi copii. deoarece ea a dispreţuit unirea trupeasca, fiind cumpătată şireţinută". Dacă Lea mama mea, în schimbul acestei uniri trupeşti nu ar fi fostde acord să renunţe la cele două mere, ea ar fi adus pe lume opt copii . Aşa eanu a născut decât şase fii, iar Rahela a avut doi, căci folo
sindu-se de mandragore,Domnul s-a îndreptat spre ea.
3. El a văzut, într-adevar că pentru a avea copii a dorit să se culce cuIacov şi nu de dragul plăcerii.4. Căci a doua zi ea a renunţat din nou la Iacov. Astfel pentru acestemandragore Domnul a împlin
it dorin
ţ
a Rahelei.
5. Căci deşi ea le-a dorit, totuşi nu le-a m
â
ncat ci le-a adus în casaDomnului, dăndu-le preotului Celui Prea Înalt, preot care era pe vremea aceea.
3.
 
1. După ce am crescut ,o fiii mei, am umblat în dreptatea inimii şi m-amfăcut lucrător al tatălui şi fraţilor mei, aducându-le roadele câmpului în fiecareanotimp.2.Tatăl meu m-a binecuvântat deoarece voia să umblu în neprihănire.3.Nu am exagerat în treburile mele, nu am fost pizmaş sau invidios peaproapele meu.4.Nu am defăimat ni
ciodat
ă pe nimeni şi nu am ponegrit viaţa cuiva.5.Nu m-am căsătorit decât la treizeci şi cinci de ani, pentru că munca mi-a stors puterile, nu m-am g
â
ndit la plăcerile pe care ţi le dă femeia, căcisomnul dulce al oboselii mă biruia.6. Tatăl meu se bucura nespus de neprihănirea mea, căci eu aduceam,prin mijlocirea preotului " primele roade, mai
î
ntâi Domnului, apoi tatălui meu".7. Domnul înmulţea înmiit darurile sale în mâinile mele, astfel Iacov, tatălmeu ştia că Dumnezeu încuraja nepri
hanirea mea.
8. Căci la tot cel nevoiaş şi la tot cel asuprit le-am dat cu inima bună dinroadele pământului.UMBLAREA ÎN CURĂŢIE
4 .
1. Şi acum ascultaţi-mă copiii mei şi umblaţi în curaţia inimii voastre,pentru că eu am văzut în ea tot ce îi place Domn
ului.
2. Omul neprihănit nu râvneşte după aur, el nu caută la tot felul demâncări deosebite, el nu doreşte vreo haină care să îl scoată în evidenţă.3. El nu cere viată lungă, ci caută numai la voia lui Dumnezeu.4.Duhurile rătăcirii nu au nici o putere a
supra lui, pentru c
ă el rămânenepăsător la frumuseţea unei femei, spre a nu îşi păta sufletul său.5. Nu există nici urmă de pizmă în găndurile sale, invidia nu îi macinăsufletul şi nici vreo dorinţă nestăvilită nu îi sâcâie mintea.
6. Ci el umbl
ă
în nep
rihanirea sufletului şi priveşte la toate cu inima dreaptă,
ă ca ochii să îi fie stricaţi de înşelăciunea lumii, Până într-acolo încât nici sănu vrea să vadă cum sunt falsificate poruncile Domnului.
ÎNDEMNURI5.
1. Păziţi deci copiii mei legea Lui Dumnezeu, dobândiţi neprihănirea şiumblaţi în curăţie, fără să judecaţi faptele aproapelui vostru.2. Iubiţi pe Domnul şi pe aproapele vostru şi aveţ
i mil
ă de săraci şi de ceislabi.3. Plecaţi-vă spatele spre a lucra şi osteniţi-vă cu toate muncile câmpuluiaducând prinoase Domnului, cu mulţumire.4. ci datorită primelor roade ale păntului, Domnul vă vabinecuvânta pe toţi sfinţii, de la Abel pană în zilele noastre.5.Deoarece El nu a vrut să vă dea altceva decăt belşugul pământului, acăror roade sunt obţinute prin munca voastră.
6. Pentru c
ă tal nostru Iacov, m-a binecuntat cu binecuntărilepământului şi cu cele ale primelor roade.7. Dar Levi şi Iuda au fost deosebiţi de Domnul dintre fii lui Iacov. Domnuli-a făcut moştenitori şi i-a dat lui Levi preoţia,iar lui Iuda domnia.
8. Supune
ţ
i
-vă lor deci şi umblaţi în neprihănirea tatălui vostru. Căci lui Gadel i-a dat să
nimiceasc
ă
bandele de ho
ţi, care atacă pe Israel.PROFEŢII

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->