Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cod RUTIER Full Biss

Cod RUTIER Full Biss

Ratings: (0)|Views: 772|Likes:
Published by vasile_mihalcea9310

More info:

Published by: vasile_mihalcea9310 on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
H
SFA
IT, AI
(l
GARTE
SI]l|P[A,
CARE TE
AJUII
S[
i
1:.-#*s
20J
 
lng.
MARIUS
STANCULESCU
-Tet
.
0745.087.773
profesor
de
legisla{ie
rutiera
-
COLEGIUL
TEHNICBUZAU
PE
PENTRU
COD
RI.]TIER
INTELESUL
TUTUROR
oBTTNEREA
pERMtSULUtDE
CONDUCERE
LA
ORICE
CATEGORIE
coNTrNE
St
NoTtuNt
Dr
urcnHlcA
Comenzi
carte
la
tel.:0745.097.773
Tdticora
 
1.
2.3.4.5.
CAPITOLUL
I
NOUL
COD
RUTTFfi_
-
pE
tNTELES(IL
TUTaROR
NoTruNr
lNrAr,NrrniN
r-,ncrsr,ATrA
RurrnnA
DRUM PUBLIC
-
orice
cale
de comunicalie
terestrd,
destinati
traficului
rutier
sau
pietonal
dacdeste
deschisd
circula{ieipublice.
ZONA
nnzrnnNlIALA
-
zonddintr-o
io"ulitut"
unde
se
aplicd reguli
speciale
de
circulalie
(
detglii
lapag.79).
PARTE CAROSABILA
-
porliune
din
drum
destinatd circulalieivehiculelor
(
vezi
desenul
de
la
pag.
6
).
ACOSTAMENT
-
ffiqia
laterali
dintre
partea
carosabild
gi
marginea
platformei
drumurilor
(
vezi
desenul
de
la
pag.6
);
in
orage,
in
general
nu
existd acostament,
existAnd
trotuare.
BANDA
DE
CIRCULATIE
-
subdiviziune
longitudinald,
a
pd(;licar<isabile,
materializatd
prin
marcaj(sau
altfel).
dacd
are
o
ldlime
corespunzdtoare
pentru
circulalia
cu u$urinld
a
unui
sir
de
vehicule.citele
decdt
ceJe
care
se
deplaseazdpe
doud
roli.
(
vezi
desenulrde
la
pag.
6
).
BANDA
PENTRU STATIONAR-EADEURGENTA
-
(peautostrdzi)
-
bandi situati
laextremitatea
din
dreapta
a
autostrizii,
destinati
numai
pentru
staf
io
nar
eaincazttri
de
for!6
maj
ord
(
desenla
pag.
80
).
AUTOSTRADA
-
drum
de mare
capacitate
gi
vitezl,
rezewat
exclusiv
pentruautovehicule,
care
nu
seryegte
proprietdli
aldturate
qi
care:
o
Are
pentruceledoud
sensuripdr,ti
carosabile
distincte,
separate
printr-un
spaliu nedestinat
circulaliei.
o
Are
cel
pulin2benzipe
fiecare
sens
(qi
bandd
de
urgen{d).
.
Nu
intersecteazi
la
acelagi
nivel
alte drumuri,
cdi
ferate,
linii
de
tramvai.
g.
iMP.F;,fu1|(CICLOMOTOR)
-
vehicul
cu
doud, trei
sau
patru
roli,prevdztt
cu
motor
cu
aprindere
prin
scdnteie,
cu
capacitate
de
cel
mult
50
cm'
(sau
cu
alt motor
-poate
fi
qi
electric-
cu
putere
de
cel
mult
4
kW)
9i
a
cdrui
vitezd
maximd nu depigeqte
45
km/h.
9.
VEHICUL
-
sistemulmecanic,
cu
sau
fird
motor
(propulsie),
utilizat
frecventpentru
transportul
de
persoane
sau
bunuri
oripentru
efectuarea
unor
lucriri
(adicd
atdt
cele
fird
motor;
biciclete,
cdrufe,
vehicule
trase
sau
impinse
cu
mdna
cdt
si
cele
cumotor:
mopede,
autoturisme,
autobuze,
auto0amioane,etc.).
,',
10.
AUTOVEHICUL
-
un
vehicul
prevdzut
cu
motor
(un
dispozitiv
m'ecanicde
propulsie).Troleibuzele
gi
tractoarele rutiere
sunt
considerate
autovehicule.
6.7.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Diana Teodora liked this
Betaky liked this
IDEHALL liked this
Mihaela Fetcu liked this
electrotehnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->