Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dzordz Orvel-1984

Dzordz Orvel-1984

Ratings: (0)|Views: 50 |Likes:
Published by Petar Tosic

More info:

Published by: Petar Tosic on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
Životinjska Farma: Bajka
 
I Poglavlje
 Gospodin Jones, posjednik Vlastelinske farme, zaklju
č
ao je preko no
ć
i kokošinjce, ali je biosuviše pijan da bi se sjetio zatvoriti i gornja vratašca. Dok mu je svjetlo fenjera plesalo s jednestrane na drugu, prošao je teturaju
ć
i dvorištem, zbacio
č
izme pred stražnjim vratima ku
ć
e,nato
č
io
č
ašu piva iz ba
č
ve u ostavi, ispio je i legao u krevet, u kojem je gospo
đ
a Jones ve
ć
 hrkala.
Č
im je u spava
ć
oj sobi nestalo svjetla, u svim gospodarskim zgradama farme nastade vrevai komešanje. Tokom dana pro
č
ulo se, naime, da je stari Major (Major), polubijeli nerast,dobitnik mnogih nagrada, prošle no
ć
i usnuo
č
udan san i da ga želi ispri
č
ati drugimživotinjama. Dogovorili su se da
ć
e se sastati u velikoj suši
č
im gospodin Jones zaspi. StariMajor [tako su ga oduvijek zvali, premda je bio izlagan pod imenom Willingdonski ljepotan]imao je na farmi takav ugled da su svi bili spremni izgubiti jedan sat sna kako bi
č
uli što im jeimao re
ć
i.U dnu velike suše, na nekoj vrsti uzdignutog podija, Major se ve
ć
bio udobno smjestio nasvom slamnatom ležaju ispod fenjera koji je visio o gredi. Bilo mu je dvanaest godina i uposljednje se vrijeme prili
č
no ugojio, ali je usprkos
č
injenici što mu o
č
njaci nikada nisu bilipodsje
č
eni, još uvijek imao izgled veli
č
anstvene svinje, mudra i dobro
ć
udna izgleda. Uskorosu po
č
ele pristizati druge životinje i zauzimati mjesta po vrstama. Prvo su stigla tri psa,Bluebell, Jessie i Pincher, zatim svinje, koje polegoše na slamu neposredno ispred podija.Kokoši su se smjestile duž prozora, golubovi su odlepršali na grede, a ovce i krave polijegalesu iza svinja i po
č
ele preživati. Par teretnih konja, Boxer i Clover, došao je zajedno, hodaju
ć
ipolako i spuštaju
ć
i vrlo pažljivo svoja golema kosmata kopita da ne bi povrijedili koju maluživotinju što se možda skutrila u slami. Clover je bila krupna kobila maj
č
inskog izgleda kojase približavala srednjoj dobi, i koja nakon
č
etvrtog ždrebeta nikada više nije potpuno povratilaprijašnju vitkost. Boxer je pak bio ogroman konj, visok preko sto osamdeset centimetara isnažan kao dva prosje
č
na konja. Bijela pruga iznad njuške davala mu je ponešto priglupizgled; i zaista, njegova inteligencija nije bila prvorazredna, ali su ga svi poštovali zbog
č
vrstog karaktera i silne radne snage. Poslije konja do
đ
oše Muriel bijela koza, i Benjamin,magarac. Benjamin je bio najstarija životinja na farmi i imao je najgoru narav. Govorio jerijetko, a kada bi nešto i rekao, to bi obi
č
no bila kakva cini
č
na primjedba — na primjer, znaobi re
ć
i da mu je Bog dao rep za tjeranje muha, ali da bi on radije živio i bez repa i bez muha.Od životinja na farmi jedino se on nikada nije smijao. Kad bi ga upitali zašto, odgovorio bi dase nema
č
emu smijati. Usprkos svemu, ne priznaju
ć
i to otvoreno, bio je privržen Boxeru; njihdvojica obi
č
no bi zajedno proveli nedjelju na malom pašnjaku iza vo
ć
njaka, pasu
ć
i jedanpored drugog bez rije
č
i.Konji su upravo legli, kad gomila pa
č
i
ć
a, koji su izgubili majku, nahrupi u sušu nemo
ć
nopiju
č
u
ć
i i lutaju
ć
i s jedne strane na drugu, traže
ć
i mjesto na kojem ih nitko ne
ć
e zgnje
č
iti.Svojom velikom prednjom nogom Clover napravi neku vrstu zaklona u kojem se pa
č
i
ć
iugnijezdiše i smjesta zaspaše. U posljednjem trenutku, usiljeno se ne
ć
kaju
ć
i i žva
ć
u
ć
i kockuše
ć
era, pojavi se Mollie, luckasta i ljepuškasta bijela kobila, koja je vukla dvokolicugospodina Jonesa. Zauzme mjesto sprijeda i po
č
ne mahati bijelom grivom, nadaju
ć
i se da
ć
esvratiti pozornost na upletene crvene vrpce. Posljednja stiže ma
č
ka koja, kao i obi
č
no, potražinajtoplije mjesto i kona
č
no se stisnu izmedu Boxera i Clover; tamo je zadovoljno prela za sve
 
vrijeme Majorova govora, ne slušaju
ć
i ni jednu rije
č
.Sada su se okupile sve životinje osim Mojsija (Moses), pripitomljenog gavrana, koji jespavao na svojoj gredi iza stražnjih vrata. Kad je vidio da su se svi udobno smjestili i pažljivo
č
ekuju njegov govor, Major pro
č
isti grlo i po
č
e:“Drugovi, ve
ć
ste
č
uli za moj neobi
č
ni san od prošle no
ć
i. Ali o tome
ć
u kasnije. Najprijevam moram re
ć
i nešto drugo. Ne mislim, drugovi, da
ć
u s vama provesti još mnogo vremena iosje
ć
am svojom dužnoš
ć
u da vam prije nego što umrem prenesem iskustva koja sam stekao.Život mi je bio dug, i dok sam usamljen ležao u svom dijelu svinjca, imao sam mnogovremena za razmišljanje, pa mislim da mogu re
ć
i kako razumijem prirodu života na ovojzemlji jednako dobro kao i svaka druga životinja. O tome vam želim govoriti.Drugovi, kakav je sada naš život? Pogledajmo: naš život je bijedan, tegoban i kratak. Kadado
đ
emo na ovaj svijet, daju nam upravo toliko hrane da jedva preživimo. Oni koji to mogupodnijeti, prisiljeni su raditi do posljednjeg atoma snage. Kada prestanemo biti korisni, istogtrenutka nas kolju s odvratnom okrutnoš
ć
u. Nijedna životinja u Engleskoj nakon što napunigodinu dana ne zna što zna
č
i sre
ć
a ili dokolica. Nijedna životinja u Engleskoj nije slobodna.Život životinje je bijeda i ropstvo; to je živa istina.Ali, je li naša sudbina naprosto dio op
ć
eg prirodnog poretka? Ili je to stoga što ova našasiromašna domovina ne može onima koji u njoj prebivaju pružiti pristojan život? Ne, drugovi,tisu
ć
u puta ne! Klima je dobra, a plodno tlo Engleske može pružiti izobilje hrane i mnogove
ć
em broju životinja. Samo bi naša farma mogla hraniti tuce konja, dvadeset krava, nastotine ovaca — i svi bi mogli živjeti tako ugodno i dostojanstveno da to prelazi granice našemašte. Zašto onda i dalje živimo u ovim bijednim uvjetima? Zato, što nam gotovo savproizvod našeg rada ukradu ljudska bi
ć
a. To je bit svih naših problema. Sabrana je u jednojrije
č
i —
Č
ovjek!
Č
ovjek je jedini stvarni neprijatelj kojeg imamo. Uklonite
č
ovjeka, i osnovniuzrok gladi i pretjeranog rada bit
ć
e ukinut zauvijek.
Č
ovjek je jedino stvorenje koje troši a ne proizvodi. On ne daje mlijeko, ne nosi jaja,preslab je da vu
č
e plug, prespor da uhvati zeca. Pa ipak je gospodar svih životinja. Zapošljavaih i daje im minimum koji
ć
e ih sprije
č
iti da skapaju od gladi, a ostatak zadržava za sebe. Miobradujemo zemlju, naš gnoj je
č
ini plodnijom, ali medu nama nema nijednog koji posjedujeviše od svoje gole kože. Vi, krave, koje vidim ispred sebe, koliko ste tisu
ć
a litara mlijeka daleprošle godine? Što se dogodilo s tim mlijekom kojim ste trebale othraniti jedru telad? Svakakap otišla je niz grla naših neprijatelja. A vi, kokoši, koliko ste jaja snijele prošle godine ikoliko se iz njih izleglo pili
ć
a? Ostatak je otišao na tržnicu da bi Jones i njegovi ljudi zaradilinovac. A ti, Clover, gdje su ti
č
etiri ždrebeta koja si oždrijebila i koja su ti u starosti trebalabiti pomo
ć
i radost? Nijedno nije do
č
ekalo ni godinu dana i ve
ć
je prodano — više ih nikadane
ć
eš vidjeti. Jesi li u zamjenu za tvoje
č
etvero siro
č
adi i sav tvoj rad u polju dobila išta osimbijednog obroka i staje?Ali ni tako bijednim životima, kakvi su naši, nije dopušteno da traju svoj prirodni vijek. Neprigovaram zbog sebe, jer ja sam jedan od sretnika. Meni je dvanaest godina i imao sam preko
č
etiri stotine potomaka. Takav je prirodni život svinje. Ali na kraju nijedna životinja neizbjegne okrutnom nožu. Vi, mlada prasad za tovljenje što sjedite ispred mene, u roku od jedne godine svaki
ć
e od vas završiti skvi
č
e
ć
i na stratištu. Taj užas
č
eka sve nas: i krave, isvinje, i kokoši, i ovce — svakoga. Ni konje ni pse ne
č
eka bolja sudbina. Onog dana kadatvoji snažni miši
ć
i izgube snagu, tebe
ć
e, Boxera, gospodin Jones poslati živoderu, koji
ć
e tezaklati i od tebe skuhati hranu za lisi
č
are. Što se ti
č
e pasa, kada ostare i izgube zube, Jones imzaveže oko vrata ciglu i utopi ih u najbližoj bari.Nije li onda, drugovi, kristalno jasno da sve neda
ć
e ovog života proistje
č
u iz tiranijeljudskih bi
ć
a? Jedino ako se oslobodimo
č
ovjeka, proizvod našeg rada pripast
ć
e nama.Gotovo preko no
ć
i možemo postati bogati i slobodni. Što treba da se radi? No
ć
u i danju,dušom i tijelom, radimo na tome da zbacimo ljudsku rasu! Drugovi, moja vam je poruka:
 
Pobuna! Ja, doduše, ne znam kada
ć
e do
ć
i do pobune, to može biti za tjedan dana ili za stotinugodina, ali znam, pouzdano, kao što vidim ovu slamu pod svojim nogama, da
ć
e pravda prijeili kasnije slaviti pobjedu. Razmislite, drugovi, o svom životu i o ovome što sam vam rekao. I,a to je najvažnije, prenesite moju poruku onima koji dolaze poslije vas, kako bi se budu
ć
egeneracije borile do kona
č
ne pobjede.Ne zaboravite, drugovi, da morate ostati odvažni do kraja. Ništa vas ne smije skrenuti spravog puta. Nemojte slušati kada vam budu govorili da
Č
ovjek i životinje imaju zajedni
č
keinterese, da napredak jednog predstavlja i napredak drugih. Sve je to laž. —
Č
ovjek gleda jedino svoje interese. Zato neka medu nama životinjama vlada savršeno jedinstvo i savršenodrugarstvo u borbi. Svi ljudi su neprijatelji. Sve životinje su drugovi.”U tom
č
asu nastade strahovita buka. Dok je Major još govorio,
č
etiri velika štakora ispuzišeiz svojih rupa i slušahu ga sjede
ć
i na stražnjim nogama. Iznenada primijetiše ih psi i samozahvaljuju
ć
i tome što su hitro jurnuli u rupe, štakori spasiše svoje živote. Major podiže nogutraže
ć
i tišinu.“Drugovi”, re
č
e, “ovaj se slu
č
aj mora riješiti. Jesu li nam nepripitomljene životinje, kao štosu štakori i ze
č
evi, prijatelji ili neprijatelji? Stavljam to pitanje na glasanje: Jesu li štakori našidrugovi?”Glasalo se odmah i nadmo
ć
nom ve
ć
inom bi odlu
č
eno da su štakori drugovi. Samo se
č
etvero nije složilo, tri psa i ma
č
ka, za koju se kasnije otkrilo da je glasala za obje strane.Major nastavi:“Još nešto vam želim re
ć
i, u stvari samo ponoviti: upamtite zauvijek da je neprijateljstvoprema
Č
ovjeku i svemu njegovom naša dužnost. Tko god ima
č
etiri noge, ili krila, taj jeprijatelj. I zapamtite tako
đ
er, da u borbi protiv
Č
ovjeka ne smijemo spasti na to da mu sli
č
imo.
Č
ak i kad ga pobijedite, nemojte usvojiti njegove poroke. Nijedna životinja nikada ne smiježivjeti u ku
ć
i, spavati u krevetu, nositi odje
ć
u, piti alkohol, pušiti, posjedovati novac ili postatitrgovac. Sve su
Č
ovjekove navike grijeh. I što je najvažnije, nijedna životinja ne smije tla
č
itidrugu životinju. Slabi ili jaki, pametni ili priprosti, svi smo mi bra
ć
a. Nijedna životinja nikadane smije ubiti drugu životinju. Sve su životinje jednake.A sada, drugovi, da vam ispri
č
am svoj san od prošle no
ć
i. Taj san vam ne mogu opisati.Sanjao sam kako
ć
e izgledati Zemlja kada nestane
Č
ovjek. San me podsjetio na nešto što samdavno zaboravio. Prije mnogo godina, dok sam još bio malo svinj
č
e, moja majka i drugekrma
č
e
č
esto su pjevale staru pjesmu kojoj su znale samo melodiju i prve tri rije
č
i. Udjetinjstvu sam znao tu melodiju, ali sam je ve
ć
davno zaboravio. Me
đ
utim, prošle no
ć
iponovo mi se javila li snu. Štoviše, navrle su mi u sje
ć
anje rije
č
i te pjesme — rije
č
i za kojesam siguran da su generacijama bile zaboravljene, a koje su životinje pjevale od davnina.Sada
ć
u vam, drugovi, otpjevati tu pjesmu. Star sam i glas mi je promukao, ali, kada vasnau
č
im melodiju, vi
ć
ete je pjevati bolje. Zove se ‘Životinje Engleske’.”Stari Major pro
č
isti grlo i zapjeva. Kao što je sam rekao, glas mu je bio promukao, ali jepjevao prili
č
no dobro, a i melodija je bila živahna. Rije
č
i su glasile ovako:
 Životinje Engleske i Irske, Životinje svih meridijana,
Č 
ujte moju radosnu porukuO zlatnom dobu što je pred nama.Prije il' kasnije do
ć
i
ć
e dan,Tiranin
Č 
ovjek svrgnut 
ć
e biti, I plodnim
ć
e poljima EngleskeSamo
č 
etveronošci gaziti.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->