Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marea-Evanghelie-a-lui-Ioan-volumul-4-de-Jakob-Lorber

Marea-Evanghelie-a-lui-Ioan-volumul-4-de-Jakob-Lorber

Ratings:
(0)
|Views: 65|Likes:
Published by livocus

More info:

Published by: livocus on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
MAREA EVANGHELIE DUPĂ IOAN
VOLUMUL 4
 Relevate de Domnul prin Jacob Lorber 
 
MAREA EVANGHELIE A LUI IOANde Jakob LorberVolumul 4Ev. 04. 001 capitol
01] Atunci când M-am sculat Eu în picioare şi toţi care au dormitat cu Mine destul de dulce pestetrei ore, îi chem de îndată pe cei trei la Mine şi îi întreb, de ce nu s-au dedat şi ei somnului întăritor în decursul celor trei ore.02] Spune Matael: “Doamne! Tu Minunatule, Tu Cel mai înţelept! Cine poate dormi, dacă a primit,prin cuvântul Tău, oricum deja întărirea puternică! Noi toţi trei suntem aşa de întăriţi de parcă amfi dormit foarte bine noaptea întreagă! Dar noi am folosit cele trei ore în numele Tău – atât de binepe cât ne-a fost posibil – şi prin mijlocirea îngăduinţei Tale foarte milostive am aflat lucruri, desprecare n-a visat într-adevăr încă nici un muritor vreodată ceva. Pentru care lucru îţi şi aducem, însă,acum mulţumirea cea mai caldă şi adâncă; Tu eşti Domnul şi pretutindeni eşti Tu singur totul întrutoate; Ţie singur, însă, de aceea şi toată dragostea noastră şi cea mai înaltă cinstire!” 03] Spun Eu:"Bine deci, Eu ştiu tot ce aţi discutat şi aţi aflat înainte de timpul fixat pentru voi! Dar,deoarece aţi aflat asemenea lucruri, de aceea reţineţi acestea, deocamdată, pentru voi şi nu faceţinici după aceea vreo folosire nedreaptă de acestea; pentru că un asemenea lucru nu-l înţeleg copiiiacestui pământ; pentru că ei nu sunt de acolo, de unde sunteţi voi. Dar voi veţi afla lucruri încămult mai măreţe; atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi, pe Care îl voi vărsa o dată din ceruripeste voi, Acela vă va conduce de-abia în tot adevărul! Acela va fi Duhul dragostei, Tatăl Însuşi,Care vă va educa şi vă va învăţa, ca voi să ajungeţi toţi acolo, unde voi fi Eu.04] Pentru că adevărat vă spun vouă: Nimeni nu va veni la Mine, dacă nu-l va trage Tatăl la Mine!Voi trebuie toţi să fiţi învăţaţi de Tatăl, deci, de către iubirea veşnică din Dumnezeu, dacă vreţi săveniţi la Mine! Voi toţi trebuie, să fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl din ceruri desăvârşit este! Dar multacunoaştere, precum şi experienţa foarte bogată nu vă va aduce acolo, ci doar dragostea vie cătreDumnezeu şi în aceeaşi măsură, faţă de aproapele; în aceasta constă secretul mare al renaşteriiduhului vostru din Dumnezeu şi în Dumnezeu.05] Fiecare, însă, va trebui să păşească mai înainte cu Mine prin poarta strâmtă a celei mai deplineabnegaţii, până ce va fi el, cum sunt Eu. Fiecare trebuie să înceteze de a fi ceva pentru sine, pentrua putea deveni toate întru Mine.06] Să-L iubeşti pe Dumnezeu mai presus de toate, înseamnă: a se isprăvi şi a se dizolva pe deplin în Dumnezeu, - şi să-ţi iubeşti aproapele, înseamnă de asemenea: a se isprăvi pe deplin înaproapele, căci altfel nu poţi să-l iubeşti niciodată cu desăvârşire; o iubire pe jumătate, însă, nu-ifoloseşte nici aceluia care iubeşte, nici aceluia care este iubit.07] Dacă tu vrei să ai de pe un munte înalt vederea deplină înspre toate părţile, atunci trebuie săte urci în orice caz pe cel mai înalt vârf al acestuia; pentru că de pe un punct înalt de mai de jos îţiva rămâne acoperită mereu o parte bună din priveliştea deplină. Aşa trebuie, deci, să se întâmpletotul şi în dragoste şi partea cea mai exterioară să reiasă din partea cea mai interioară, ca roadeleei să devină evidente în privinţa voastră.08] Inima voastră este un ogor şi dragostea activă este sămânţa vie de răsad; iar fraţii săraci sunt îngrăşământul pentru ogor. Cine va pune dintre voi multe seminţe de răsad în ogorul bine îngrăşat,acela va şi avea o recoltă deplină. Cu cât mai muţi săraci veţi îngrăşa ogorul, cu atât mai puternicva fi el; şi cu cât mai multe seminţe bune de răsad veţi pune în acesta, cu atât mai bogată va firecolta. Cine va semăna aici din belşug, acela va şi recolta din belşug; dar cine va semănaeconomic, acela va şi recolta economic.09] În aceasta, însă, constă înţelepciunea cea mai înaltă, ca să deveniţi înţelepţi prin iubirea ceamai vie. Dar toată cunoaşterea nu foloseşte la nimic fără iubire! De aceea nu vă îngrijiţi aşa demult de o cunoaştere multă, ci ca să iubiţi mult, căci atunci vă va da iubirea, ce nu vă poate davreodată nici o cunoaştere! Este foarte bine, că voi trei aţi folosit foarte harnic aceste trei ore, spre îmbogăţirea multiplă a cunoaşterii voastre şi a experienţei voastre; dar toate acestea pentru sine arfi de puţin folos sufletului vostru. Dar, dacă veţi jertfi timpul, în viitor, atât de harnic pentrudragostea către aproapele, atunci vă va fi o zi deja de un folos mai mare pentru sufletul vostru!10] Ce v-ar folosi în faţa Mea, dacă aţi dori să vă dizolvaţi aproape de mirare în privinţa puterii,mărimii şi măreţiei Mele niciodată de pătruns, dar, în afara casei voastre, ar plânge fraţi săraci şisurori sărace de foame, sete şi frig? Cât de mizer şi la absolut nici un folos ar fi un strigăt tare de jubilare şi de slavă, spre cinstea şi slava lui Dumnezeu, cu care s-ar trece cu vederea peste stareamizeră a fratelui sărac! La ce folosesc toate jertfele bogate şi tare împodobite, în templu, dacă înfaţa porţii acestuia zace un frate sărac de foame?11] De aceea, să fie cercetarea voastră îndreptată mai ales către starea mizeră a fraţilor voştrisăraci şi a surorilor voastre sărace; acestora aduceţi-le iubire şi alinare! Atunci, veţi găsi mai mult într-un frate pe care l-aţi ajutat, decât dacă aţi fi călătorit pe toate stelele şi M-aţi fi slăvit cu limbide Serafimi!12] Cu adevărat, Eu v-o spun, toţi îngerii, toate cerurile şi toate lumile cu toată înţelepciunea lor nuvă pot da în veşnicie, ce puteţi dobândi, dacă i-aţi ajutat cu adevărat unui frate, care a fost în
EV - 42
 
sărăcie, potrivit cu toată puterea voastră şi potrivit cu toate mijloacele voastre! Nimic nu se aflămai sus la Mine şi mai aproape de Mine decât doar şi numai dragostea adevărată, activă!13] Dacă te rogi la Dumnezeu şi nu auzi, atâta timp cât te rogi, vocea de jale a fratelui tău sărac,care a venit la tine pentru ajutor, în ora ta de rugăciune, atunci să fie blestemat plânsul tău gol!Pentru că cinstea Mea constă în dragoste – şi nu în plânsul înfumurat al gurii tale!14] Voi să nu fiţi aşa cum Isaia a strigat: <Vedeţi, acest popor Mă cinsteşte cu buzele; dar inima luieste departe de Mine!>, ci atunci când vă rugaţi la Mine, faceţi aceasta în Duh şi în tot adevărul!Pentru că Duh este Dumnezeu şi poate fi divinizat numai în Duh şi în adevăr.15] Rugăciunea adevărată, Mie singura bineplăcută în Duh nu constă prin urmare în mişcarealimbii, a gurii şi a buzelor, ci doar în exercitarea activă a iubirii. La ce îţi foloseşte, dacă ai împodobit cu multe livre de aur mormântul unui prooroc, dar ai trecut de aceea cu vederea voceaunui frate în suferinţă?! Eşti tu de părere că Eu voi avea o bine plăcere la aceasta? Nebunule! Cuochi mânioşi vei fi tu privit de către Mine, pentru că ai trecut cu vederea vocea unui om viu dinpricina unui mort!” 
Ev 04. 002 capitol
01] (Domnul:) “Vedeţi, Eu am rânduit de aceea deja, ca localităţile pe care le vizităm acum, dejasă nu mai fie aici, în o sută de ani, ca să nu se înfăptuiască cu ele în timp nici o idolatrie preadură !02] Nazaretul Meu nu se va mai găsi, dar, într-adevăr, un altul peste munţi, de aici către apus(seară = vest). Ghenizaret se va stinge, numai Tiberiada pe partea aceasta a mării va rămâne.Cezarea lui Filip, unde suntem noi acum, s-a stins deja, dar va rămâne una mai sus de (lacul)Merom, de unde vine Iordanul şi una către apus, nu departe de marea sărată, în apropierea Tiruluişi a Sidonului. Ţara Samariei, însă, va rămâne numai în acea parte, de aici către miazăzi (sud),până la Marea mare, partea mică, care se află mai mult către răsărit, cu adevăratul Sihar şi cuadevăratul munte Horeb, va fi ştearsă şi urmaşii târzii o vor căuta şi o vor găsi nu departe deMarea mare; dar va mai fi încă numai numele şi un munte abrupt, dar nu şi adevărul. Şi aşa se va întâmpla şi cu Ierusalimul şi cu încă foarte multe localităţi ale pământului făgăduinţei, care va fitransformat multiplu într-un deşert.03] Reţineţi bine toate acestea; pentru că se va întâmpla astfel, ca oamenii să nu treacă prea tarecu vederea vocea fraţilor lor săraci şi a surorilor lor sărace cu idolatria acestor localităţi! Ei sădevină toţi zăpăciţi de acest fapt! Ei să caute casa Mea în Nazaretul greşit şi să devină proşti;pentru că Nazaretul adevărat va fi distrus de pe solul acestui pământ, imediat după ce Mă voi fi suitsus, în împărăţia Mea.04] Cine va cerceta aici după înfumurări, acela va şi găsi înfumurări şi va muri din pricina acestora;dar cine va căuta adevăratul Nazaret în inimă, îl va găsi în orice frate sărac şi un adevărat Betleem în orice soră săracă!05] Vor veni vremuri în care oamenii vor călători încoace din mari depărtări şi vor căuta acestelocalităţi. Numelele vor rămâne într-adevăr, - dar nu şi localităţile! Da, popoarele din Europa vorpurta războaie pentru posesia acestor locuri şi vor fi de părere şi vor crede, că Îmi fac cu aceastaun serviciu bun; dar acasă vor lăsa ei femeile şi copiii şi fraţii şi surorile lor să piară în sărăcie,nevoie şi mizerie!06] Dar, atunci când vor veni ei dincolo, la Mine, pentru a căpăta răsplata presupusă pentruosteneala şi jertfirea lor de sine, atunci voi lăsa să li se releveze marea lor nebunie şi le voi arăta,ce nenorocire au pricinuit ei printre oameni, prin nebunia lor de Mine niciodată poruncită şi înprimul rând printre aceia, care şi erau încredinţaţi în primul rând îngrijirii lor, precum sunt aicifemeile sărace, slabe, copiii şi alţi casnici care au nevoie de ajutorul lor! Şi li se va arăta desluşit cănu vor ajunge mai degrabă la lumina milostivirii Mele, pâne ce vor fi îndreptat pe deplin tot răulpricinuit de către ei, - ce le va merge foarte greu, deoarece vor poseda ei pentru aceasta numaimijloace foarte sărăcăcioase în lumina slabă de amurg a împărăţiei duhurilor, peste şi sub pământ.07] Eu v-o spun: Din pricina marii nebunii a oamenilor vor fi încredinţate aceste localităţi unuipopor păgân. Şi Eu voi rândui, ca, prin acei păgâni, să fie pedepsiţi mărturisitorii mincinoşi ai învăţăturii Mele în răsărit şi în apus, în miazăzi şi în împrejurimile de miazănoapte.08] Râvniţi de aceea, ca nu nebunia şi superstiţia oarbă să apuce loc în mijlocul învăţăturii Mele deviaţă şi a adevăratei recunoaşteri de Dumnezeu pe singura cale a iubirii active; aceasta îi va dafiecăruia lumina adevărată şi privirea potrivită şi nemărginită a tuturor lucrurilor din lumea naturalăşi duhovnicească! Aceasta este şi rămâne pe veci singura cale adevărată şi eficientă către Mine şi în împărăţia Mea veşnică.09] Eu, ca iubirea din veşnicie, sunt singur lumina, calea, poarta şi viaţa veşnică; cine vrea săpătrundă pe altundeva în împărăţia Mea de lumină, este asemeni unui furt şi unui tâlhar şi va fialungat în afară, în întunericul cel mai exterior, deja în această lume şi abia încă mai mult o dată înlumea de dincolo. – Acum ştiţi voi, ce aveţi de făcut şi ce este drept în faţa Mea. Faceţi potrivit cuacestea şi voi veţi merge pe calea adevărată!10] Dar, acum, vrem noi să mergem la cei nouă înecaţi şi tu, Marcu, rânduieşte să fie dus vinacolo; pentru că de acesta vom avea nevoie!” 
EV - 43

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Jacky Russel liked this
imihai_cosmin liked this
imihai_cosmin liked this
crestin ion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->