Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
38Activity
P. 1
TOXIINFECTII--ALIMENTARE

TOXIINFECTII--ALIMENTARE

Ratings:
(0)
|Views: 3,611|Likes:
Published by ionutush

More info:

Published by: ionutush on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

 
TOXIINFECŢII ALIMENTARE
INTRODUCERE
Igiena a fost considerată ca o ştiinţă de sine stătătoare,după care s-a modificat, plasându-se ca o ramură a ştiinţelor medicale care se ocupă cu păstrarea şi promovarea sănătăţii.Sănătatea a cunoscut de-a lungul timpului mai multedefiniţii dintre care cea mai corespunzătoare se apreciază cea emisăde Orga-nizaţia Mondială a Sănătăţii(O.M.S) şi anume: " Sănătateareprezintă integritatea sau buna stare fizică , psihică şi socială aindividului şi co-lectivităţilor " . În această definiţie sănătatea nu este sinonimă cu lipsade boală sau infirmitate şi mai mult decât atât, ea se adreseazăindividu-lui si colectivităţilor. Din acest punct de vedere ea capătă uncaracter social larg, făcând parte deopotrivă atât din ştiinţelemedicale cât şi din rândul colectivităţii.Igiena alimentaţiei este partea igienei care are ca obiectivcunoaşterea şi punerea în valoare a efectelor favorabile alealimenta-ţiei asupra stării de sănătate şi să diminueze sau să îndepărteze riscul alimentelor de a deveni dăunătoare pentrusănătate consumatorului.Alimentaţia reprezintă pentru organismul omului , însăşipo-sibilitatea de a exista şi a rezista la condiţiile atât de variate alemediu-lui în care trăieşte. De altfel se şi spune " a trăi înseamnă ase hrăni ". Altfel fiind, este ştiut că alimentele sunt aceleaşi care întreţin viaţa, să-nătatea şi puterea de muncă.Ceea ce nu se ştie însă, atât de bine este faptul că uneleali-mente, dacă nu sunt folosite cum trebuie pot duce şi la unele îmbolnă-viriii, uneori mai uşoare, alteori
 
mai grave
.
Aceste îmbolnăviri poartă numele de toxiinfecţiialimentare
.
De cele mai multe ori, asemenea îmbolnăviri provin numaidin necunoaşterea pericolului pe care al reprezintă anumite
1
 
alimente şi îndeosebi din cauza mod ului necorespunzător alpreparării sau păs-
 TOXIINFECŢII ALIMENTARE
trării acestor alimente
.
 În felul acesta se poate afirma pe dreptcuvântca în mâinile celor care manipulează sau pregătesc alimentele, stau însăşi sănătatea şi viaţa celor care o consumă. Se spune că " PRE-VENIREA BOLILOR ESTE MAI UŞOARĂ DECÂTVINDECAREA LOR "
.
Igiena alimentaţiei are o deosebită importanţăpentru alimen-taţia raţională , pentru dezvoltarea organismului,pentru capacitatea de muncă, pentru sănătatea şi longevitateapopulaţiei (putere de adap-tare pentru infecţii, rezistenţaorganismului faţă de alţi agenţi vătămă-tori).Igiena alimentaţiei indeplineşte mai multe funcţii:
a)
funie socială - pune la adăpost consumatorii de boli ce potaparea ca urmare a ingestiei de alimente vătămătoare sănătăţii (bolitarnsmisi-bile, intoxicaţii toxiinfecţii, alimentare).
b)
funcţie economic ă - stabileşte modul de recuperare totală sauparţi-ală a unei partide de produse alimentare , modul de utilizaretehnică pentru a se diminua pierderea economică.
c)
funcţia juridică - precizează cauzele care au determinat insalubri-zarea , degradarea produselor alimentare, precum şi vinovaţii.Verificarea alimentelor se realizează prin examenesenzori-ale, fizice, chimice, microbiologice, parazitologice, biologiceatât la ni-velul unităţilor, în mod preventiv, asupra materiei prime,semifabrica-telor, pe parcusul fazelor de fabricaţie, asupraprodusului finit, cât şi in unităţile de consum public, colectiv, dedesfacere in sectorul indivi-dual.Prin igiena alimentară se înţeleg măsurile de asanare şipali-care a normelor sanitare bazate pe date ştiinţifice. Lupta pentrupre-zentarea igienică a produselor alimentare, supraveghereasanitară în toate etapele procesului de producţie ale transportului şiale distribuirii, organizarea raţională a alimentaţiei publice pe bazaigienică cer o în-cordată muncă creatoare şi multilaterală îndomeniul igienei alimenta-re
.
Asistentul igienist este principalulajutor al medicului igienist în acti-vitatea sa practică.
2
 
Obligaţiile sanitare ale asistentului igienist în domeniuligienist, în domeniul probelor de igienă alimentară cer următoarelecunoştinţe:
1
- bazele fiziologice ale alimentaţiei omului şi importanţasubstanţelor 
TOXIINFACŢII ALIMENTARE
alimentare pentru organismul omului
2
- influenţa microbilor şi a altor factori asupra alimentelor;
3
- igiena şi tehnologia fabricaţiei produselor alimentare ;
4
- cauzele izbucnirii toxiinfecţiilor alimentare şi măsurile sanitarepentru prevenirea lor;
5
- bazele controlului sanitar al alimentelor şi ale legislaţiei sanitare"MEDICINA VIITORULUI ESTE O IGIENĂ IN SENSUL LARGAL CUVÂNTULUI" -I.A. Bănăteanu “COMPENDIU DE IGIENAALIMENTARĂ” 
DEFINIŢ IA Ş I CLASIFICAREA T.I.A
DEFINIŢ IE :Toxiinfecţiile alimentare sunt boli acute, ce apar sporadic sauepidemic în urma consumului de alimente intens contaminate cuvari-ate bacterii şi toxinele acestora , caracterizate clinic prinvărsături, co-lici abdominali, scaune diareice, însoţite de fenomenetoxice generale şi uneori de febră.Denumirea de "toxiinfecţie" este adecvată, deoarece se re-feră atât la componenta toxică cât şi la cea infecţioasă, prezentecon-comitent şi în proporţii variabile în cursul acestor boli.
3

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Felicia Fely liked this
Alexandra Christina liked this
Nicola Georgiana liked this
Lidia Filip liked this
Alexa Mihaela liked this
Ionut Liliana-Angela liked this
Alex Andru liked this
Mirela Culachi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->