Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13-Superior-Formes no personals i perífrasis

13-Superior-Formes no personals i perífrasis

Ratings: (0)|Views: 161 |Likes:
Published by Toni de la Torre

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Toni de la Torre on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

 
123
Unitat 13. Formes no personals. Perífrasisverbals
1. Formes no personals
Entenem per formes no personals aquelles categories verbals que no tenen el morfema de persona. L'infinitiu, el gerundi i els participis són les formes no personals del verb.
1.1 L'infinitiu
 Infinitiu "independent" 
En català no podem fer servir l'infinitiu directament, sense cap altre verb davant, per a afegir una última idea a la que ja havíem expressat. En català, s'hi ha d'anteposar un altre verb.
Sobre el conflicte palestinoisraelià, *recordar que la setmana que ve tindrà lloc unanova cimera de pau a Londres.Sobre el conflicte palestinoisraelià, cal/crec/vull/etc. recordar que la setmana que vetindrà lloc una nova cimera de pau a Londres.
De vegades s'anteposa a un infinitiu la preposició
a
amb sentit d'obligació, especialment ambverbs com ara
destacar 
o altres de semblants. Aquest ús també és incorrecte.
* A destacar la baixa participació en les votacions d'avui.Cal/convé/etc. destacar la baixa participació en les votacions d'avui.* A remarcar el bon paper que ha tingut el davanter centre.Cal/convé/etc. el bon paper que ha tingut el davanter centre. Infinitiu amb valor d'imperatiu
L'infinitiu no té valor d'imperatiu, per la qual cosa és incorrecte usar-lo amb aquest valor.
*Tancar la porta.Tanqueu la porta. Infinitiu amb valor de condicional 
Les expressions *
de
+ infinitiu i *
a
+ infinitiu són incorrectes amb valor de condicional. Enlloc d'aquesta expressió s'ha de fer servir 
 si
+ verb o alguna altra expressió equivalent (
en casde
+ infinitiu o
en cas que
+ subjuntiu).
*De no venir prompte, no podrem anar al cinema.Si no véns prompte, no podrem anar al cinema.
 
124
Quadern de Valencià Superior *A no ser pel meu germà, no hauria arribat tan lluny.Si no haguera sigut pel meu germà, no hauria arribat tan lluny. Article davant d'infinitiu
 Normalment l'infinitiu no admet l'article al davant.
Sempre he pensat que *el fumar no és tan dolent com diuen.Sempre he pensat que fumar no és tan dolent com diuen.
De tota manera, cal tenir en compte que de vegades l'infinitiu està nominalitzat, és a dir, fa lafunció d'un autèntic nom. En aquests casos sí que pot anar precedit d'un article o d'un altredeterminat.
 Hem de preparar el sopar abans de les nou. Avui l'esmorzar estava riquíssim.
1.2 Gerundi
 El gerundi de posterioritat és incorrecte
El gerundi expressa una acció simultània o anterior a la del verb principal.
 Ha sonat el telèfon mentre estava dutxant-me. Havent fet els deures, me'n vaig anar a jugar amb els meus amics.
En canvi, és incorrecte usar el gerundi per a expressar una acció posterior a la del verb principal.
 El futbolista va xutar, *marcant un gol. El futbolista va xutar i va marcar un gol.Caigué de la moto, *trencant-se el coll.Caigué de la moto i es va trencar el coll. El govern va fer una proposta, *retirant-la poques setmanes després. El govern va fer una proposta, però la va retirar poques setmanes després. El gerundi copulatiu és incorrecte
 No és correcte tampoc el gerundi amb un valor purament copulatiu, sense un matís de posterioritat.
 El conreu de l'oli és molt antic, *essent la base de l'economia mediterrània. El conreu de l'oli és molt antic, i és la base de l'economia mediterrània. El gerundi especificatiu és incorrecte
El gerundi té un valor explicatiu (equivalent a un adverbi) respecte del subjecte de l'oració principal. Quan té un valor especificatiu (que equivaldria a un adjectiu) no és admés per lanormativa.
Una ciutat molt moderna però *conservant les restes del passat.Una ciutat molt moderna però que conserva les restes del passat.
 
Unitat 13. Formes no personals. Perífrasis verbals
125
 Han publicat en el DOGV el decret *aprovant l'eutanàsia. Han publicat en el DOGV el decret que aprova l'eutanàsia.Tot + gerundi
El mot
tot 
acompanya a vegades el gerundi i en reforça la idea de simultaneïtat.
 Llegia els llibres tot passejant pel carrer.
En canvi, aquest mot no és correcte si el gerundi expressa una acció anterior a la del verb principal.
*Tot havent sopat, ens n'anàrem de festa.
1.3 Participi
Concordança del participi
En general el participi té una forma invariable en les formes compostes del verb.
 He acompanyat ma mare a la perruqueria.
De tota manera, és recomanable fer concordar el participi amb el complement directe quanaquest és representat pels pronoms
el, la, els, les, en
.
 Has acompanyat ta mare a la perruqueria? —Sí, l'he acompanyada. Has deixat els mobles al garatge? —No, encara no els he deixats al garatge. Has portat la nevera al mecànic? —Sí, ja l'he portada al mecànic.
El pronom
en
també pot substituir el subjecte. En aquest cas també es recomana fer-hi laconcordança.
 Ha arribat una moto; solament n'ha arribada una.
2. Perífrasis verbals
2.1 Perífrasis d'infinitiu
 Perífrasis d'obligació
Per a expressar el significat d'un verb com una obligació s'han de fer servir les perífrasissegüents:Haver de + infinitiu
 He d'anar tots els dies a cal metge. Has de contestar prompte el qüestionari.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->