Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REVIEW Wim Vriend Smoky Fires

REVIEW Wim Vriend Smoky Fires

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by At Ipenburg
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: At Ipenburg on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
Willem Hendrik Vriend,
Smoky Fires. The Merits of Development Co-operation for Inculturation of HealthImprovements. An Integral Medical Study about the Cultural Pressures on, Chronic Airflow Limitationsand a Graceful Approach towards the Highlanders of Papua (Indonesia).
Amsterdam, Vrije Universiteit,Academisch Proefschrift, xx, 224, A-1-H-1.
 
Dit ambitieuze proefschrift werd door de 75-jarige Dr Vriend met succes verdedigd op 7 november 2003 aan deVrije Universiteit. Het omvat drie onderdelen, die in feite proefschriften op zich zelf zijn. Er is een medisch deel.Dit onderzoekt de ademstroombeperking, die optreedt bij de Dani’s en Yali’s van de Hooglanden van WestPapoea, omdat ze de nacht en een deel van de dag doorbrengen in hutten, waar wegens de kou altijd en vuurtjebrandt. Er is echter geen schoorsteen in de hut, zodat de rook er blijft hangen. In dit medische deel toont Dr Vriend aan de ernst van deze aandoening, die de levensverwachting van de betrokken Papoea’s in aanzienlijkemate beperkt. De longcapaciteit van de berg Papoea’s is gelijk aan die van Europeanen, maar door deblootstelling aan de rook is de vitale capaciteit van de longen van de Papoea’s aanzienlijk minder. Desymptomen zijn kortademigheid. Ook de hartgrootte neemt toe. Voor de metingen heeft Dr Vriend een speciaalapparaat ontwikkeld wat hij ook heeft gepatenteerd.
 
Het tweede deel is en antropologisch deel. Hier behandelt Dr Vriend de cultuur, de economie, de religie van deberg Papoea’s en de gevolgen van wat Dr Vriend “de invasie” noemt, de komst van zending, missie, bestuur,politie en leger, en toeristen.
 
Voor een belangrijk deel gebruikt hij hier zijn eigen ervaringen gedurende de tijd dat hij in het gebied alszendingsarts werkzaam was (1960-1993).Het derde, en voor Dr Vriend het belangrijkste deel is een missiologisch deel. Dr Vriend gebruikt hier het modelvan David Bosch, van de zending die bevrijding en inculturatie brengt. Er is een wisselwerking tussengehoorzaamheid en hoop en liefde en contextualisering. De centrale tekst is die van de verrezen Christus: “Mij isgegeven alle macht” (Mat. 28: 18-20). De zending was zeer succesvol. Er waren massale bekeringen. Tot 1992werden 136.965 berglanders gedoopt. Aan deze bekeringen zit ongetwijfeld een pragmatisch aspect. Dezendeling kwam met duidelijk superieure technologie (vliegtuigen, metalen gereedschap, elektriciteit) en eenovervloed aanIn feite is het proefschrift, waaraan hij zo’n jaar of tien werkte, een soort evaluatie van zijn werk en zijn leven. Hijis, denk ik, een van de laatste van de pionierzendelingen Er zijn in de wereld niet meer van dergelijke grotegebieden met zoveel inwoners die voor het eerst door de Zending "opengelegd" worden. Het Hoogland vanWest Nieuw Guinea is tweemaal de omvang van Zwitserland! 40 % van de Papoea bevolking woont hier. Eendergelijke interventie van de Zending/Missie in de jaren 50 van de vorige eeuw in een authentieke niet-westersecultuur staat bloot aan veel dilemma's. Verschillende van deze dilemma’s komen in het proefschrift van Vriendaan de orde. Het proefschrift bestaat uit drie delen: een medisch deel, een antropologisch deel en eentheologisch-missiologisch deel. In de oorspronkelijke versie waren deze drie aspecten van zijn werkelijkheid inhet veld, in het Yali en Dani gebied van de Baliem vallei geïntegreerd. Tot Vriends grote frustratie was zo’nbehandeling van de problemen voor de promotiecommissie niet acceptabel. Leiden had eerder al de opzet vanhet proefschrift verworpen. De VU accepteerde het met veel moeite, na aandringen van Prof. Peter Kloos, diezelf nota bene agnost is! Het maakte de begeleiding van dit proefschrift waar de “Grote Opdracht” centraal staatnatuurlijk ook extra moeilijk.
 
In het eerste, het antropologische deel van het proefschrift staat onder meer de vraag "Wat zal hen (de Dani,Yali en Me) van uitsterven redden?" Vriend is hier heel pessimistisch over en ook over de mate waarin deIndonesische overheid zich wil inzetten om het uitsterven van de Papoea's van het Hoogland te voorkomen. Decombinatie geslachtsziekten en de ademhalingsaandoeningen samen leiden onherroepelijk tot het uitstervenvan deze Papoea’s (p.59).Geslachtsziekten zijn in de Baliem vallei ingevoerd in 1962 na een bezoek van Danihoofden aan Jakarta waar ze door Soekarno “onthaald” werden. Vriend stelt: “Als de meerderheid van debevolking bij een test positief zijn wat betreft tenminste een geslachtsziekte in 1992, dan is het zeer aannemelijkdat de meesten van hen de komende jaren AIDS zullen oplopen. (p. 55). Door de geslachtsziekten neemt de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->