Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
np 069-2002 invelitori

np 069-2002 invelitori

Ratings: (0)|Views: 205|Likes:
Published by Aurelian Tudor

More info:

Published by: Aurelian Tudor on Jan 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
1
NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECU
Ţ
IA
Ş
I EXPLOATAREAÎNVELITORILOR ACOPERI
Ş
URILOR ÎN PANT
Ă
LA CL
Ă
DIRI(REVIZUIRE
Ş
I COMPLETARE NORMATIV NP 069-2002)Indicativ:Contract:
405/2009
Faza:
1
Redactarea:
I
Beneficiar:
MDRT
A. PREVEDERI
Ş
I PRINCIPII GENERALE ASUPRA ÎNVELITORILOR ACOPERI
Ş
URILOR ÎN PANT
Ă
 1. PREVEDERI GENERALE
1.1.OBIECTPREZENTUL NORMATIV STABILE
Ş
TE ELEMENTE GENERALE
Ş
I PARTICULARE,PE CATEGORII DE ÎNVELITORI, PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTAREA
Ş
IEXPLOATAREA ÎNVELITORILOR ACOPERI
Ş
URILOR ÎN PANT
Ă
, LA CL
Ă
DIRI, ÎNCONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 10/1995
Ş
I A REGLEMENT
Ă
RILOR EUROPENE.a.
Prevederi exigen
ţ
iale:- PRINCIPII PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTAREA
Ş
I EXPLOATAREAÎNVELITORILOR ACOPERI
Ş
URILOR ÎN PANT
Ă
;- CERIN
Ţ
E DE CALITATE PRIVIND ÎNVELITORILE ACOPERI
Ş
URILOR ÎNPANT
Ă
.
b.
Prevederi informative- ELEMENTE DEFINITORII ALE ACOPERI
Ş
URILOR ÎN PANT
Ă
 
Ş
I PREZENTAREA
Ş
I DEFINIREA CATEGORIILOR DE ÎNVELITORI.
Elaborat de:
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE INCONSTRUCTII, URBANISM SI DEZVOLTARE TERITORIAL
Ă
 DURABIL
Ă
„URBAN-INCERC”SUCURSALA INCERC BUCURE
Ş
TI
Aprobat de:
MINISTERUL DEZVOLT
Ă
RIIREGIONALE
Ş
I TURISMULUICu ordinul nr.
 
 
2
c.
Anexe
Not
ă
:
În cadrul prezentului normativ se fac referiri
ş
i la acoperi
ş
ca ansamblu din care face parte învelitoarea;
Prezentul normativ revizuie
ş
te
ş
i înlocuie
ş
te normativul C37/1988, revizuie
ş
te,completeaz
ă
 
ş
i înlocuie
ş
te normativul NP069-2002.
1.2.DOMENIU DE APLICARE1.2.1.Prevederile prezentului normativ se adreseaz
ă
proiectan
ţ
ilor, executan
ţ
ilor
ş
i beneficiarilor(utilizatorilor) de lucr
ă
ri de construc
ţ
ii precum
ş
i organelor de avizare, control
ş
iresponsabililor tehnici cu execu
ţ
ia din domeniul construc
ţ
iilor civile, industriale
ş
iagrozootehnice.1.2.2.Prevederile prezentului normativ se refer
ă
la învelitorile acoperi
ş
urilor, cu pant
ă
>20%,supuse ac
ţ
iunii factorilor naturali de mediu.1.2.3.
Învelitorile acoperi
ş
urilor în pant
ă
, la care se refer 
ă
prezentul normativ, sunt:
 
Învelitori cu elemente discontinui, suprapuse:- panouri metalice profilate longitudinal sau profilat-amprentate;- panouri nemetalice profilate longitudinal sau profilat-amprentate;- elemente plane suprapuse;- elemente tip
ţ
igle sau olane;- materiale tradi
ţ
ionale, locale, manufacturate.
Învelitori cu elemente discontinui, îmbinate mecanic:- panouri complexe, prefabricate, termoizolate;- foi metalice plane sau plane-nervurate.
Elemente de vitraj:- constituie categoria de învelitoare în cadrul prezentului normativ, în cazul în careelementele transparente sau translucide sunt conformate identic cu panouri metalice saunemetalice profilate longitudinal sau cu elemente plane profilat-amprentate, suprapuse tip
ţ
igle sau olane, integrându-se în planul învelitorii;- alte elemente de vitraj: cupolete, luminatoare curbe sau zenitale, tip trap
ă
sau tabacher 
ă
,cu rol principal de vitrare
ş
i eventual de ventilare, acces sau special, nu fac obiectul prezentului normativ.
 
 
3
1.2.4.
Prevederile prezentului normativ NU se refer 
ă
la:- hidroizola
ţ
ii la construc
ţ
ii;- hidroizola
ţ
ii/termohidroizola
ţ
ii la acoperi
ş
uri cu pant
ă
<20%;- reabilit
ă
ri
ş
i repara
ţ
ii ale acoperi
ş
urilor;- învelitori supuse mediilor cu agresivitate chimic
ă
peste limitele normale, admise;- diferite tipuri de elemente de iluminare ce nu sunt cuprinse în planul învelitorii.
1.3.REFERIN
Ţ
E PRINCIPALE1.3.1.Referin
ţ
e na
ţ
ionale
:- Eurocod 1 (ac
ţ
iuni);- Eurocod 2 (proiectarea structurilor din beton);- Eurocod 3 (proiectarea structurilor din o
ţ
el);- Eurocod 4 (proiectarea structurilor compozite – o
ţ
el/beton);- Eurocod 5 (proiectarea structurilor din lemn);- Eurocod 6 (proiectarea structurilor de zid
ă
rie);- Eurocod 7 (proiectare geotehnic
ă
);- Eurocod 8 (proiectarea structurilor pentru rezisten
ţă
la cutremur);- Reglement
ă
ri tehnice în construc
ţ
ii privind rezisten
ţ
a mecanic
ă
 
ş
i stabilitatea: P100-1992;P100-1/2006; NP055-2001; NE019-2003; MP004-1998; CR1-1-3-2005; CRO-2005; CR 2-1-1.1-2005, NP082-2004; ST043-2001; ST042-2002; NP093-2003; NP047-1997; CR6-2006; NP042-2000; NE018-2003; GE009-1997; etc.;- P118-1999 „Normativ de siguran
ţă
la foc a construc
ţ
iilor”;MP008-2000 „Manual privindexemplific
ă
ri, detalieri
ş
i solu
ţ
ii de aplicare a prevederilor normativului de siguran
ţă
la focP118-1999”;- C58-1996 „Siguran
ţă
la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor 
ş
i produselor combustibile din lemn
ş
i textile utilizate în construc
ţ
ii”;- C300-1994 „Normativ de prevenire
ş
i stingere a incendiilor pe durata execut
ă
rii lucr 
ă
rilor deconstruc
ţ
ii
ş
i instala
ţ
ii aferente acestora”;- Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea
ş
i încadrarea produselor pentruconstruc
ţ
ii pe baza performan
ţ
elor de comportare la foc – MTCT nr.1822 din 7 octombrie2004;- SR EN 13501-2:2004 „Clasificare la foc a produselor pentru construc
ţ
ii
ş
i a elementelor deconstruc
ţ
ie – Partea 2: rezisten
ţă
la foc, excluzând instala
ţ
iile de ventilare;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->