Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
What is Technical Analysis

What is Technical Analysis

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by rahul dhawan

More info:

Published by: rahul dhawan on Jan 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
Qfkt nu
 tief`nekl k`kl~unu
8
Tief`nekl k`kl~unu fku jii` k oitfhd {ynti rhti`t yuid th rzidnet tfi gytyzirznei ohwioi`t hg k` kuuit ai`izkll~ i{ynt~ uthecu Y`lnci tfi gy`dkoi`tklk`kl~unu qfnef nu k tfhzhyaf k`kl~unu INE
 ― 
 
ieh`hone eh`dntnh`, n`dyutz~ ku kqfhli, tfizikgtiz tfi ehork`~
 ―ehork`~„u jklk`ei ufiit 
 , ekuf glhq, gy`d glhq,utktioi`t hg n`ehoi
k`d uh h` th ji rzienui3 nu tfi k`kl~unu hg tfi ohwioi`t hg tfi rznei hg tfi i{ynt~ uthec qfnef nu qfi` rzhrizl~ u~`efzh`nuidefzh`hlhanekll~ ghzo rkttiz`uTfiui rkttiz`u qfnef fkwi jii` ndi`tngnid hwiz ~ikzu lnci k`~ htfiz una`kl n`k`~ htfiz gnild ek` ji zilnid yrh` ,n` tfi ui`ui , h`i ek` uk~ qfkt nu kjhyt thehoi fizi kgtiz  tief`nekl k`kl~unu fku jii` k kzt ku qill ku ueni`ei jiekyuiqfi` k rizuh` ,ekrkjli i`hyaf , c`hqu tfnu tief`n{yi nu k` kztnut qfi` fi nukjli th gn`d hyt hz ku qi ek` uk~ urht tfi rkttiz` ku nt nu ghzon`a K`d tfnu nu kueni`ei qfi` tfi ukoi rizuh` nu kjli th mydai fhq iggietnwi qnll ji tfihytehoi tkcn`a n` wniq iwiz~ htfiz kuriet , ji nt tfi okzcit eh`dntnh`&okzcit nujyllnuf hz jikznuf.,rkttiz`u hg tfi riiz ehork`~ hz ng tfizi nu k` n`div ghz tfktn`dyutz~ ku n` ekui hg jk`c `ngt~ hwiz fizi n` N`dnkKu gkz ku N fkwi uii` hz yuid tfi tief`nekl k`kl~unu k`d qfkt N fkwi didyeid uh
gkz gzho tfi “tief`neklu‟ nu tfkt rznei rkttiz`u klh`i
ek``ht rzhwndi ~hy i`hyafiwndi`ei th ekzz~ hyt k tzkdi k`d ng tfi~ dh k`d ai`izkti rzhgnt tfizi nu klncilnfhhd tfkt tfi~ kzi lyec~Tief`nekl k`kl~unu, eh`undizn`a kll ntu thhlu, nu k` k`kl~unu hg tfi ru~efhlhaneklrizeirtnh` hg tfi okzcit hz tzkdizu ghz k rkztneylkz uieyznt~ Qfi` N uk~ tfnu Nko iorfkunun`a tfkt elhui hjuizwktnh`, qfnef nu zi{ynzid, qnll ufhq ~hy qfkt nutfi rizeirtnh` hg tfi okzcit ku k qfhli k`d tfi rihrli tzkdn`a, tfkt wiz~ ketnh`hg tfi tzkdizu qfnef ek` ji uii` n` tfi HFLE &hri` fnaf lhq elhui. k`d iwi` n`tfi ek`dli k`d qnec rkttiz`u qnll ufhq ~hy qfkt rihrli kzi tfn`cn`a kjhyt tfiueznr Tfkt n`elydiu qfkt nu tfi rznei tfi~ qk`t th i`tiz qfkt nu tfi rznei tfi~qk`t th ivnt Tfi tizou lnci uyrrhzt k`d ziunutk`ei fkwi oik`n`a ng tfi k`kl~utkjli th uii qfkt kzi tfi n`ti`tnh`u hg tfi okzcit rlk~izu rziui`t n` tfi okzcitTief`nekl k`kl~unu fku jii` ezntnenuid h` wkznhyu azhy`d k`d tfizi nu k tfihz~qfnef fku jii` {yhtid
 ― 
 
“zk`dho qklc tfihz~‟ qfnef utktiu tfi ghzoktnh` hg 
tfi efkzt rkttiz`u, ku tfi~ dh, nu myut k ehn`endi`ei k`d fku `h uhlnd zikuh`n`ajifn`d nt Ohzi th nt tief`nekl k`kl~unu nu ezntnenuid h` tfi azhy`du tfkt nt

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->